1292 Nižší Já: Temné zrcadlo CElena

[ Ezoterika ] 2021-08-20

Nižší Já
A: Jsem stále s tebou a v tobě. Jsem tvá struktura.

Q: Co znamená struktura? Jsi moje tělo? Nebo jsi můj zvířecí instinkt?
A: Já jsem něco jako omezující program, je to také instinktivní program. Jsem tvůj ″kámen na krku″, který ti brání vynořit se a vzlétnout, protože stále potřebuješ být zde na Zemi, v hustotě, v projevu.

Q: A jak se určuje, kdy je třeba ″vyplavat″?
A: Až ti vyprší čas. Čas, který zde strávíš. Čas, který je dán tobě a tvojí duši na rozvoj.

Q: Takže to není doba současného života, ale obecně doba učení na planetě Zemi nebo v této hustotě?
A: Čas určený pro tvůj projev.

Q: A kdo určuje tuto dobu?
A: Ty, samozřejmě. Tvá duše. Kromě toho je třeba zohlednit také mnoho dalších faktorů. Například v určitých prostorách, ve velkých hloubkách, je pro lidské tělo určitý čas. Tuto dobu určuje struktura lidského těla a nelze ji překročit, jinak by se tělo začalo rozkládat. Stejné je to i ve vašem případě: každý z vás má svou vlastní strukturu a takříkajíc vlastní bezpečnostní rezervu, která dokáže odolat tlaku hustoty. Pro každého nastává čas projevu. Čas bytí v projevech různých světů je vypočítán, jako by byl nastaven jakýsi budík. Tento čas lze samozřejmě korigovat a trochu změnit. Obecně je však předvídatelný.

Q: ″Kámen na mém krku″ mi nedovoluje opustit projevení. Mohu se vyvinout do projeveného Světla? ″Bude mi kámen na krku bránit ve vývoji do projeveného Světla?
A: Ne. ″Kámen na krku″ se také mění. Je to jako váš druhý pól, vaše přitažlivost, vaše gravitace. Gravitační síla je v různých rozměrech různá. A brání vám v tom, abyste se dostali výš, dokud neprojdete určitými lekcemi. Jakmile projdete určitými lekcemi, je to jako kdybyste upustili jedno závaží nebo jeden pytel se závažím a dostali se výš. A tak je to pokaždé, výš a výš. Když odhodíte všechny pytle, všichni tři se spojíme a rozpustíme.

Q: Představovala jsem si, že nižší já je temnota ve mně. Nebo ne?
A: Temnota je tvou součástí. Ale ne celá temnota. Jsi multidimenzionální a mnohostranná a uvědomuješ si, že nejsi zastoupena pouze v tomto světlém světě, ale také v temném světě - Antisvětě. Tady se promítá tvůj temný dvojník, dalo by se říct, že jeho malá část. Tato projekce je Nižší Já. Ve mně se koncentrují jak temné lekce, tak tvé temné stránky. Ty, jako světlá část, tvůj temný odraz v jakémsi temném zrcadle. A na druhé straně, v Antisvětě, je tvé temné dvojče, které se také odráží ve světelném zrcadle, které se ho snaží pozvednout výš, aby se neponořilo do temnoty, do hustoty, a udržuje ho na povrchu. To je projekce tvých světlých stránek. A to vše jsi také ty. Jin-jang - všechno je univerzální.

Q: Jaký je tedy celkový cíl? Aby temný dvojník stoupal a světlý dvojník klesal, nebo naopak? Protože pokud budou mít všichni omezující části, nikdy k tomu nedojde.
A: Proč tak pesimisticky? Všichni doufáme, že se to stane. Kdybyste pracovali s veškerým svým světlem, vaše temnota by byla slabá a bezmocná. Kdybyste neměli temnotu, prostě byste se vznesli a rozpadli se do Počátku. Neprošli byste všemi lekcemi, neobjevili byste o sobě nové věci a nepoznali byste sami sebe jako kus vědomí. Stejné to bylo s temným dvojníkem. Ponořil by se na své straně do Temnoty Neprojevení a nepoznal by jinou cestu, pouze cestu Temnoty. Každý z vás teď poznává obě cesty. Společný úkol: poznat Světlo i Temnotu a naučit se je v sobě ovládat, umět vědomě používat oba nástroje, ovládat obě části sebe sama a využívat sílu Světla i sílu Temnoty pro svůj nový projev. Pokaždé, když sestoupíte do hustoty, získáváte zkušenosti, sílu, moc, ovládáte všechny nové nástroje, abyste se mohli přerodit v nové kvality a stát se co nejodolnějšími a nejsilnějšími.

Q: K čemu?
A: Abyste byli k obrazu božímu. Vstřebali dvě části Boha. Úkolem je posílit je, dodat jim sílu, aby váš průlom byl ještě větší. Vyšší, širší, hlubší, silnější. Impuls k novým stavům božství.

Q: Proč ke mně nemluvíš neustále, jako to dělá Vyšší Já?
A: Protože mi nevoláš. Nemohu zasáhnout, pokud nezavoláš. To je obecné pravidlo pro všechny, jak pro vyšší, tak pro nižší já. Pokud mě nevoláš, nemám žádnou zpětnou vazbu a musím do toho jít naslepo. To znamená odhadnout a interpretovat, co chceš a kam chceš jít.

Q: Takže musím poslouchat tebe i tvého světlého kolegu nebo bratra, abych se mohla rozvíjet?
A: My jsme ty. Pokud tedy nasloucháš pouze jedné své stránce, nenasloucháš plně sama sobě a nepřijímáš sama sebe.

Q: Budou tvé rady vycházet z řady temných nástrojů?
A: Samozřejmě. Jsou však zapotřebí i temné nástroje a mnohé z nich fungují pro všechny, tedy i pro tebe. Jen já vám ale mohu přesně a podrobně říci, jak s nimi pracovat.

Q: A když ti o nich říká mé Vyšší, říká to nesprávně?
A: Je to, jako by to převyprávělo mými slovy, to znamená, že si to ode mě vyžádá. Jinak to samozřejmě nejde, protože nic takového jako jednosměrný proces neexistuje. Každý pohyb do Světla je zároveň pohybem do Temnoty a naopak. Každý rozhovor s Vyšším Já je zároveň komunikací s Nižším Já, s nižší přirozeností. Jde jen o to, že jste se o to předtím nepodělili.

Q: Takže souzníte?
A: Jsme jiní. Můžeme komunikovat pouze v tobě a ano, existujeme pouze v tobě, ve tvých strukturách. Dalo by se říci, že se jedná o dva paralelní vývojové programy, jako dvě strany jedné mince. Je běžné, že se díváš jen na jednu stranu mince.

Q: Takže jakmile v tomto světě otočím ″minci″ a začnu uvažovat o své druhé straně, můj temný dvojník v Antisvětě také minci otočí a začne uvažovat o své světlé straně?
A: Ano, samozřejmě, a budou to dva různé vstupy do Světla (do Světla skrze Světlo a do Světla skrze Tmu) a dva různé vstupy do Tmy (do Tmy skrze Světlo a do Tmy skrze Tmu).

Q: Jak tento proces zahájit? Potřebujete se sjednotit?
A: Už jsi s tím začala. Nyní to však musíš dělat vědomě. Pokaždé, když se u vás projeví nějaký destruktivní pocit, vlastnost, myšlenka nebo čin, přijďte si ke mně pro vysvětlení. A já vám řeknu, jak jít touto cestou skrze Temnotu.

Q: Nechce se mi procházet Temnotou.
A: Skrze Temnotu je silnější vstup do Světla, stejně jako opačně. Jedná se o mocné portály opačného pólu. Jako když něco dlouho zadržujete a pak otevřete nějaký portál, a veškerá energie se dostane prudce ven, jako laser, jako výbuch, spíše než postupně prosakovat širokými dveřmi.

Q: Co je nižší přirozenost, tedy vaše přirozenost, váš program.
A: NÁŠ program a NÁŠ charakter. Jsou to negativní emoce a také negativní potřeby, všechny ty věci, které nazýváte hříchy, negativní myšlenky. Tedy vše, co má negativní pól. Je to, jako by ve vás existovala dvě centra přitažlivosti: vaše Vyšší Já a vaše Nižší Já. A všechny vaše pocity, vjemy, touhy, myšlenky, činy, projevy atd. jsou přitahovány k jednomu z pólů, čímž se posilují. A každý z vás jde svou vlastní cestou a rovnováha je pro každého jiná.

Q: Potřebujete rovnováhu?
A: Co potřebuješ, si vyber sama. Mým úkolem je říct ti o tom a varovat.

Q: Existují nějaké osobnostní programy?
A: To také. Přijímám vše, co je zabarveno destruktivními energiemi, přitahuji tě do svého pólu, do tvého pólu. Na těchto pólech závisí také tvůj život, tvoje tělo a tvoje pohoda. Je to jako Země a jih a sever. Skrze ně probíhá osa, kolem níž se otáčí. Neobejde se bez žádného z pólů. O tom, jak jsou její póly vyvážené, svědčí sklon zemské osy. Stejné je to i u vás. Víte, že je ve vás osa. Osa vašeho vědomí a osa vašeho těla, vaše těla. Osa, kolem níž vibrují všechna vaše těla, díky níž jsou spojena, díky níž se drží, aby se nerozletěla a byla soustředěna.

Q: Jak se zbavit duality?
A: Existuje mnoho způsobů. Například spojit tyto dvojice dohromady. Nebo naplnit Tmu Světlem a Světlo Tmou. Nebo jen získat tak silný magnetismus, že se v něm oba póly potopí, rozpustí a splynou v jeden: magnetismus lásky.

Q: Když člověk jde pouze ke Světlu, co se s ním stane?
A: Odejdu do Temnoty, tedy k tvému temnému dvojníkovi. Pak se tvá temnota zdvojí a odpojíte se, ztratíte spojení. Říká se tomu ztratit sám sebe. Zároveň se stane další věc: temný dvojník zcela propadne Temnotě a ztratí kontakt se světlou stranou, a tím i spojení s duší. Říká se tomu - ztráta duše.

Q: Takže když se budu rozvíjet pouze do Světla a nebudu se zabývat svou temnotou, odsoudím tím svého temného dvojníka ke ztrátě spojení s duší?
A: Ano, protože všechno se zrcadlí.

Q: Kdo je iniciátorem? Možná je to naopak: on se rozhodl jít do Temnoty? A tak jdu do Světla tak často, že se ztrácím.
A: Je to vzájemný proces. Stále je pro vás obtížné to chápat v oddělení a linearitě. Kdo udělá první krok: ty nebo tvůj stín?

Q: Když už mluvíme o stínu. Je to projekce temného dvojníka do mého světa?
A: Ano, jeho zhmotnění. Nemůže se zhmotnit hustěji, jinak by zde začala převládat, je pro ni vytvořena jakási clona jemných stavů. Dává tvůj temný odraz.

Q: Vím, že šamani a čarodějové mohou ovlivňovat stín.
A: Ano. Posilují tak temného dvojníka v tomto světě a využívají jeho sílu k dosažení těchto vlivů.

Q: Je možné ukrást stín?
A: Ano. Ztratit sám sebe. Lze tak využít jeho sílu a ovlivnit člověka jeho prostřednictvím.

Q: Upíři nemají stín.
A: Upíři to mají v sobě. Jedná se o případ, kdy se stín zmocní světelného dvojníka.

Q: Děkuji za vaše sdělení a vysvětlení a nyní se obrátím na vás oba.

Vyšší já: Sledoval jsem tvůj rozhovor a jsem šťastný za své bližní. Se mnou trávíš tolik času, ale ne tolik s mou druhou stranou. Někdy mám chuť se k tobě otočit zády, druhou stranou. Představ si, že musíš ležet pouze v jedné poloze. Chápeš, jak je to nepříjemné? Výzvou je rotace. Představ si například černobílý kruh z papíru. Pokud kruh otočíš, uvidíte střídavě jednu a druhou stranu. Když budou otáčet rychle, barvy se spojí a objeví se šedá. Nebudeš schopna rozlišit mezi temnou a světlou stranou. Sloučí se.

Q: Úkol zešedivět?
A: Dáváš tomu negativní konotaci. Úkolem je zrychlit otáčení tak, aby se barvy spojily. Úkolem je zjistit všechny odstíny šedi, tedy souvislosti, stejně jako jsi předtím zjistila všechny odstíny bílé a černé.

Q: Dávám tomu negativní konotaci, protože existuje civilizace Šedých, která není zrovna konstruktivní.
A: Ani není nijak zvlášť destruktivní. Upřímně řečeno, vy a mnozí z vás ještě neznají skutečnou destruktivitu. Šedí jsou tedy jen výrazem tohoto spojení.

Q: Nemusíme se stát jako šedá rasa, že ne?
A: Šedá rasa má jeden odstín šedé. Můžete rozvíjet další vlastnosti ″šedosti″.

Q: Slovo ″šedivost″ používáme pro označení určitého nerozvinutého stavu.
A: Ano, pokud se obě barvy nekombinují harmonicky, vzniká šeď. Pokud jsou v souladu, pak je tu transparentnost. Pokud se pozorně podíváte na průhledné objekty, zachytíte bílou i černou barvu.

Q: To je pravda. Průhledné sklo, jako vědomí minerálu, dosáhlo tohoto spojení?
A: Ano, přesně tak. Ale ne úplně. Diamant je průhlednější. Je průhledný a přesto pojme všechny odstíny všech známých barev. Jako průhlednost pojme všechny odstíny černé, bílé i šedé. A jako sedmibarevný zahrnuje všechny odstíny duhy.

Q: Jsi ke mně přátelský. Znamená to, že Světlo a Temnota jsou ve mně přátelé?
A: Znamená to, že každý z nás má zájem o tvůj vývoj a naše setkávání. Jsme stále s tebou. Když se mnou chceš komunikovat (s nižším Já), podívejte se na svůj stín nebo si na něj vzpomeň a já se projevím.

Q: Ve známé pohádce platí, že když dáte stínu velkou moc, převezme iniciativu.
A: Nedávej mi moc, udržuj rovnováhu a vyváženost.

Q: Když ti dám velkou moc, převezmeš iniciativu?
A: Samozřejmě. Co čekáš?

Q: Takže v sobě nemáš lásku jako moje Vyšší Já?
A: Mám toho v sobě stejně, jen s opačným znaménkem. Někdy projevuješ tato znamení, a tak mi dáváš moc. Moc nad sebou.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11325

Zpět