1977 Lord Ardal 19 - Motýlí efekt Venera Nik

[ Ezoterika ] 2022-01-12

″Motýlí efekt″ je jev, který je charakteristický pro chaotické systémy. Vychází ze základního principu teorie chaosu, kdy se systém složený z velkého počtu částí, účastníků, stává nepředvídatelným, protože všechny jeho části mohou být poskládány, promíchány v neočekávaných kombinacích pro samotný systém. Jinými slovy, každá změna v systému je stejně nepředvídatelná jako systém sám.

Q: Jsem nyní svědkem zajímavého obrazu na Ukrajině, pokusu o převrat a střídání moci. Ptala jsem se, zda bude třetí světová válka, ale prý není účelné plýtvat zdroji na války. Přesto je v mém poli cítit energie chaosu. Zní to jako občanská válka. Takže to nakonec nebude tak klidné?

A: Není to občanská válka, váš region dosáhl bodu varu, začíná docházet k jakémusi probuzení vědomí mas lidí. Ať tak či onak, strach začíná ovládat smysl pro spravedlnost. Celkově je to podívaná. Všechny metody se snaží posunout stagnující obraz reality, určité události ovlivní změnu paradigmatu, nezapomeňte, proč jste sestoupili do této hustoty, stabilita v této fázi přechodu povede ke stagnaci. Ke globální světové válce nedojde, ale nástroje chaosu se již začínají postupně zavádět.

Q: S vašimi nástroji chaosu dochází k produkci energií, a to nejen nízkovibračních. Začínáte sklízet energii?

A: Ne tak docela sklízet, spíš akumulovat energii. K úplnému přechodu je zapotřebí hodně energie, nyní jste stimulováni, abyste nestagnovali. Celková masa lidí poskytne plný potenciál energií pro Přechod. Jak se říká, ″mávnutí motýlího křídla na jednom konci světa může způsobit tsunami na druhém konci″. Dostanete nástroje a je na vás, jak je použijete, v tomto případě si většina vybere destruktivní cestu. Veškerá energie agrese a negativity nakonec vyústí v destrukci, a to je nástroj, který si většina nevědomé populace vybírá. Je to koloběh, vzniká spousta destruktivní energie, která se nakonec projeví v podobě katastrof, jen je přesměrována tímto směrem.

Q: A co ti, kterým říkáme ″pracovníci světla″ a ti, kteří se snaží uvolnit více tvůrčí energie? Já to vidím tak, že ne každý si vybírá nástroje destrukce. Přinášíme nějakou změnu?

A: Samozřejmě, že lidé, kteří si vybírají nástroje stvoření, ovlivňují celkový obraz. Vždyť jste stále naživu a scénář, kde byste byli na pokraji vynulování celé plochy, nenastal. V tom případě by vás globální kataklyzma potkalo více než jednou. Pracovníci světla udržují rovnováhu tím, že uzemňují vysoké vibrace skrze své pozemské nádoby. Pro mnohé z vás nyní není snadné transformovat energie destrukce, je to obtížný úkol. Někomu to ovlivňuje zdraví, jinému emocionální stav, další stále sedí na lavičce, ale i tak nějakým způsobem udržují vysoké vibrace skrze svou pozemskou nádobu. Zatížení je rovnoměrně rozloženo. Až budou ti, kteří již svou službu naplno odvedli, staženi z pole, hlavní práce padne na bedra těch na lavičce. Vše probíhá podle obecného scénáře, nástroje chaosu se již začaly rozvíjet, tak či onak. Energie, která je nástrojem generována, bude směřovat k úplnému cyklu. Aby bylo možné na místě zchátralé stavby postavit něco nového, je třeba ji nejprve zcela zničit, nemá smysl obnovovat něco, co se začne rozkládat. Váš systém pouze v určité fázi urychlil proces rozkladu. Při pohledu na všechny možné časové větve reality došlo k úplnému zhroucení, a tak se rozhodli, že duše z tohoto schématu skupinově stáhnou a všechny prosejí vibračním polem. Neexistuje nic takového jako zničení lidstva, pouze vnesení nástrojů, které urychlí fázi probuzení. Pokud zůstanete ve skleníkových podmínkách a budete popíjet koktejly, nebudete mít motivaci se dále rozvíjet. Většina lidí bere tuto fázi na lehkou váhu, liknavě se zajímá o to, co se děje, a tak se vytváří tyto podmínky. Odstraňují vaše skleníkové prostředí a nenabízejí další ″koktejly″. Jděte a pracujte na sobě s vážnějším přístupem. Nikdo vám nehodlá usnadnit absolvování programu, naopak zvýší nálož. Čím méně se budete zajímat o své pole (duchovno), tím těžší pro vás bude projít touto fází. Plýtvání životní energií zejména pro ty, kteří mají špatné návyky s nízkou vibrací, není tím nejlepším řešením.

Q: Říkáte, že energie agrese a chaosu nakonec povedou ke kataklyzmatům. Ale vzpomínám si, že když se rozpadl Sovětský svaz, bylo to v 91. roce, měli jste pocit, že ve vzduchu létají draci a že je temná energie, ale potom se globální kataklyzma nekonalo.

A: Nyní jste dospěli ke konci cyklu, energie se nesbírá a nehromadí jeden nebo dva roky, ale po staletí. V této fázi se zavádí nástroje, které budou nakonec sloužit jako startér přechodu. Vše eskaluje do té míry, že se celý obraz světa začne pomalu hroutit, nesnažte se hledat klidný kout. Chaos v této fázi bude působit jako katalyzátor, obraz stability se pro vás mění a a čím je člověk nevědomější, tím jsou lekce těžší. Když vidíte, že nejste schopni situaci změnit, doporučuji změnit přístup. Jste vedeni a nástroje chaosu vás napínají postupně, krok za krokem. S vnitřním klidem pozorujte vše, co se děje, s vědomím, že je to jen hra. Přistupujte ke svému duchovnímu rozvoji správně, pak pro vás bude snazší reagovat na vnější faktory. S duchovním probuzením přichází také plná rovnováha, kontrola nad emocemi, psychická vyrovnanost, v tom se začínáte vzdělávat. Veškerá energie, která se nyní uvolňuje ve všeobecných masách, se nakonec shromáždí v jednom poli, nic se neztratí. Nakonec se tato energie přerozdělí do jiných zdrojů, například do ničivých kataklyzmat. Proto mají pracovníci světla (jak si říkáte) vážný úkol: udržet vibrační pole Gaii pod kontrolou. S patřičným stupněm rozšíření vědomí a určitou mírou porozumění zvládnete tuto fázi relativně snadno, proto je důležité pracovat i na ní. Mezi pracovníky světla je v této době mnoho těch, kteří si pro sebe selektivně vybírají informace, zejména přijímání temnoty v sobě. Takoví jedinci nakonec nedosáhnou plné připravenosti a nebudou schopni projít všemi stupni vzestupu vyváženým způsobem.

Q: Má vzestup nějaké fáze? Co mučedníci a jejich utrpení. Nevím, kteří z nich nakonec vzestoupili, ale některá náboženství to aktivně hlásají. Jak je to se stupni nanebevzetí a musíte trpět, abyste se stal svatým?

A: Ano, vzestup duší probíhá postupně, je to druh zasvěcení, kdy se vám na určitých milnících začnou otevírat hranice chápání. Při každém zasvěcení se vám otevře jedna hranice nebo faseta - faseta po fasetě. Úplně první zasvěcení je pro vás otevřením jemnohmotného světa, začnete vnímat všechny procesy energií, při zvládnutí všech těchto procesů začnete postupně otevírat všechny aspekty - zasvěcení. Pokud jde o mučednictví a utrpení, je to očista karmy. Jak si myslíte, že se přesně očišťuje karma každé duše? Někteří díky nemoci, jiní díky utrpení. Pokud jde o svaté, chápete tyto obrazy poněkud zkresleně. Nic není dáno zadarmo, procházíte svými lekcemi, včetně lekcí temnoty. (pozn. rozptyl temnoty by se mohl scucnout na míru ukopnutí palce, který vůl pořád vymýšlí horší a horší verze zla?)
Vzestup není individuální proces, ale probíhá v celé rase. Fáze vzestupu se začíná blížit, jste přímo v procesu. Mnozí z vás mají stále představu odpojeného myšlení (sám za sebe). Ale všichni jste součástí jednoho celku, vzestup bude masový, ne každý sám za sebe. Tuto práci musíte udělat společně, abyste vysvětlili co se děje všem, které za vámi poslal Nejvyšší s otázkami. Přichází vaše práce ve službě druhým. To samozřejmě neznamená, že musíte vnucovat své učení, ale pokud vám někdo položí otázku, měli byste se ji snažit co nejlépe vysvětlit a neodvracet se od tazatele. Pokud nejste schopni odpovědět sami, můžete toho využít a poskytnout další zdroje, informací z vašeho oboru jsou tuny, kontaktérům se otevírají kanály, jak jen to jde, takže o informace není nouze.

Q: Takže zpět k tématu energií a chaosu. Co se děje? Dělá se to záměrně, ale kdo to dělá? A za jakým účelem?

A: Celý prostor je jeden, vše je součástí jednoho celku. Aby bylo možné získat dostatek energie pro určitou událost, je třeba ji vyrobit. Z prázdnoty však nelze vygenerovat dostatek energie, aby se zničila stará zkostnatělá struktura, proto temní zavádějí nástroje chaosu, které generují akumulované energie - vy, entity třetí hustoty, začnete reagovat na podněty chaosu a uvolňovat nízkovibrační energie, které potřebují. Čím více lidí reaguje, tím silnější je tato sklizeň. Temná struktura koná svou službu, nejsou jen od toho, aby se lačně přiživili na všech těch energiích! Temní mají velké úkoly, energie se shromažďuje s jasně definovaným cílem. Existuje společný plán, který sledují jak světlo, tak temnota, a k pochopení plánu a celkového obrazu je nutné dosáhnout určité úrovně porozumění. Ignorováním některých informací, včetně Temné hierarchie, vám nebude k dispozici celý obraz toho, co se děje. Nakonec, dobrovolně, či ne, budete k tomuto pochopení donuceni situacemi nebo nemocemi. Abyste plně přijali svou mnohost, zejména svou temnou stránku, nesmíte létat v iluzích, ale smířit se s tím, že jste smrtelná forma a průměrná délka života vašich těl je 65 let. Snažit se uniknout iluzí, že vaše forma může žít déle než 100 let, je klam. Připravujeme vás na sklizeň, kde sklizní jsou duše a energie. Všechny pokusy přejít do iluzí a hýčkání si nesmrtelné formy jsou nepřijetím přirozeného procesu smrti a popírání této fáze přechodu do další fáze vzestupu je v podstatě elementární strach, se kterým se musíte vypořádat. Všechny pokusy představovat si, že se vaše tělo zázračně promění ve formu čtvrté hustoty, jsou klam. Kdyby byl tento program stanoven pro vaši inkarnaci, už byste takové transformované viděli, výrazně se liší od forem třetí hustoty. Když svůj průchod ztížíte různými druhy připoutaností, k nimž patří velmi široká škála různých činností, pak jednou z kategorií citových připoutaností jsou vaše strachy, zejména strach ze smrti, a to jak vás, tak vašich blízkých, včetně dětí. Nepřijetí přirozeného procesu života a smrti, který je jedním neoddělitelným celkem, vám zabrání projít všemi stupni zasvěcení! Co je potřeba k tomu, abyste tuto fázi vzestupu brali vážně?

Q: V poslední době se mi otevřela spousta věcí, včetně mé temnoty. Nejtěžší je proces odloučení, pokud máte rodinu a přátele, pokud máte stabilní práci a bydlení, pokud jste připoutáni k různým druhům koníčků, v mém případě je to kontaktování. To všechno jsou vazby, které je velmi těžké jen tak opustit. Například právě teď mi Nejvyšší ani nedovolí, abych si nějak zorganizovala práci, nedovolí mi ani přiblížit se k novým přílohám. Nevím, co potřebujeme, abychom tuto etapu brali opravdu vážně. Vidím pouze nástroje Temné hierarchie, alespoň ve vztahu k mému duchovnímu rozvoji.

A: Máte pravdu, abyste se touto fází zabývali opravdu vážně, musíte rozpustit vazby, a právě Temná hierarchie to dělá účinněji. Proto se nástroje chaosu tak či onak objevují, dotkne se to všech a každého, je to jen otázka času. Mávnutí motýlího křídla nakonec skutečně přinese zkázu, celý prostor je jeden, to, co odděluje tyto nebo jiné události, je linearita vašeho času. Emoce každého člověka nese do určité míry následky, a čím větší je masa téže emoce, tím větší bude její účinek jako jednoho motýla. Nyní se podívejte na celkové emocionální prostředí a vyvoďte si vlastní závěry, proč jsou velké masy lidí nasměrovány do stejného emocionálního pásma a proč se události začínají zrychlovat? To je otázka pro všechny.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12261

Zpět