1170 Aliance se otevírá Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2021-07-18

Vypadá to, že se věci hýbou velmi pomalu, zatímco ve skutečnosti je tomu právě naopak, protože už delší dobu se vše zrychluje. Dostávají se do bodu, kdy lze považovat za vhodné, aby veřejnost věděla, co se dělo a jak to ovlivní vaši budoucnost. Je zřejmé, že pravdu před vámi nelze tajit příliš dlouho a měla by být povznášející a vysvětlovat některé neobvyklé události. Obecně to budou dobré zprávy, protože Aliance může poprvé otevřeně hovořit o svých aktivitách, jejichž cílem je omezit moc iluminátů a osvobodit vás od jejich kontroly. Vedení iluminátů je v rozkladu a není schopno uspět ve svém plánu na ovládnutí obyvatelstva. Budou se zodpovídat ze svých vražedných a ďábelských plánů na likvidaci velkého počtu lidí prostřednictvím smrtonosnější verze Covid19. Museli mít povolenou svobodnou vůli, ale vyšší síly zabránily tomu, aby jejich činy vedly k rozsáhlé smrti.Nyní, když se situace obrátila, bude možná možné zveřejnit některé podrobnosti o tom, co se dělo, ale buďte si jisti, že vaše budoucnost již byla napsána, a jak často zmiňujeme, je velmi světlá a všichni ji uvítají. Síly Světla nezahálely a jasně monitorovaly všechny akce, které Temní podnikali. Může to znít divně, že je jim stále ponechána určitá svoboda k provádění jejich ohavných zločinů, ale tak to ve ″vesmíru svobodné vůle″ bývá. Znovu vám říkáme, že podle Vesmírného zákona musí Temní oznámit, jaké jsou jejich záměry, a od té chvíle je na Silách světla, aby reagovaly, jak uznají za vhodné.

Když se zřítila Dvojčata, lidé byli zaskočeni a události od té doby odhalily, že to bylo proto, aby se zakrylo ″odstranění/loupež″ zlatých cihel uložených ve sklepě jedné z věží. Dalo by se říci, že to bylo jediné, co uniklo. Časem vyjde najevo mnoho jim připisovaných událostí, a to hlavně u soudu.

Vaše historie zavání bitvami mezi temnými a světlými silami, ale ať už se stane cokoli, můžete si být jisti, že Světlo bude dominantní silou. Se začátkem nového cyklu v roce 2012 bylo Světlo pozvednuto a porážka Temných zajištěna. Od té doby bylo dosaženo velkého pokroku v omezování jejich aktivit a mnoho jejich příznivců bylo vyřazeno z oběhu, a tak to bude pokračovat. Konflikty probíhaly jak nad povrchem Země, tak pod ním, kde se odehrálo tolik bitev. Celá historie by zaplnila svazky a vy máte jen málo znalostí o tom, co se skutečně odehrávalo, mnohé by znělo neuvěřitelně a jako fikce.

Přesto se bitva o mysl a duši vás všech táhne už mnoho let. Pravda je podivnější než fikce a časem vyjde najevo. Vaše životy byly ovládány ilumináty jednoduše proto, že měli své příznivce na mnoha řídících a důležitých pozicích. Před vámi jsou světlejší a šťastnější dny a vy si zasloužíte všechna ocenění a odměny, které vám přijdou. Nikdy jste nebyli zapomenuti nebo ponecháni, abyste čelili problémům sami, a buďte si jisti, že existují velké a mocné bytosti, které dohlížejí na váš pokrok, a vy máte jistotu vítězství, i když jste zažili velmi těžké časy.

V rámci toho všeho hrála velkou roli karma a výsledkem je, že mnoho, mnoho duší očistilo svou osobní karmu a může se svobodně připojit ke Světlu. Jak vidíte ze své historie, žádná situace není bez pozitivního vyústění, i když to v danou chvíli nelze pochopit. Každá jednotlivá duše bude znát svůj plán postupu, o kterém by byla informována před inkarnací a se kterým by také předem souhlasila.

Zdá se možné, že se na obzoru rýsuje významná událost a konečně dojde k odhalení, které všem otevře oči a ukáže pravdu. Takové hlášky se objevují poměrně pravidelně, a když si myslíte, že budou odhaleny, nic se neděje. Je jasné, že to všechno má dobrý důvod, ale pro vás je to velkým zklamáním.
Věci se však nemohou stále zdržovat a s postupem času se odhalení týkající se vaší budoucnosti stávají záležitostí do jisté míry naléhavou. Málokdo je proti tomu, aby pravda vyšla najevo, ale Temní by byli raději, kdybyste zůstali v nevědomosti, abyste byli snadněji ovladatelní.

Boj tedy pokračuje a čas plyne rychleji než kdy jindy a potřeba osvětlit vám, co vás čeká v budoucnosti, je stále naléhavější. Bylo dosaženo bodu, kdy začíná být životně důležité, abyste byli uvedeni do obrazu, abyste byli připraveni na budoucí události. Jste tak daleko za událostmi, že o nich potřebujete vědět mnohem více, abyste byli schopni zaujmout své místo spolu s nimi. Kdysi se myslelo, že nedokážete zvládnout pravdu, ale bylo vám dáno tolik, co naznačuje, jakým směrem se lidstvo ubírá, ve skutečnosti jste připraveni dozvědět se více. To by usnadnilo vést vás k ještě většímu pochopení, abyste byli plně připraveni na velké změny, které přicházejí. V minulosti vždy panovala neochota odhalovat příliš mnoho, ale nyní je tu jistá naléhavost. Musí se tak stát, abyste mohli být připraveni na ještě větší odhalení, mluvíme samozřejmě o pozitivních událostech, které vám pomohou pochopit, co pro vás budoucnost chystá. Někteří lidé nebudou schopni přijmout to, co se děje. Občas jsme naznačovali změny, které se odehrály, ale nyní je nutné, abyste byli uvedeni do obrazu.

Mnohé změny budou velmi přijatelné tím, že vás posunou do Nového věku, pokud jde o technologie, nejprve trochu a pak postupné zavádění do nového způsobu myšlení a práce. Dotkli jsme se jich již dříve, takže pro vás nebudou nutně překvapením. Kvalita vašeho života se pozvedne a vy budete mít mnohem více času pro sebe, abyste mohli pokročit ve svém vlastním chápání změn kolem vás. Nacházíte se v novém věku a stanete se bytostmi, které jsou vybaveny k jeho zvládnutí. Neočekávejte však příliš mnoho najednou, ale vězte, že vám bude představeno mnoho přijatelných věcí, které pozvednou kvalitu vašeho života.

Zdroj: https://eraoflight.com/2021/07/18/mike-quinseys-higher-self-alliance-open-up/

Zpět