2060 Planetární změna map Linda Li

[ Ezoterika ] 2022-01-27

Bůh
Od dnešního dne probíhá proces planetárního přemapování. Podle Gaiiny mapy pro novou Zemi začíná proces přemapování u oceánů a oceánských front. Mnoho oceánských vod Gaii se změní, pokud jde o to, jak jsou vody usměrňovány. Otevřou se nové vodní cesty. Některé budou v pouštích, jiné ve vnitrozemí Gaii. Voda jako zdroj pro lidský život bude k dispozici všem populacím na nové Zemi. Nedostatek vody bude odstraněn. Voda je také cestou k životu lidstva jako živý zdroj potravního řetězce. Oceány se také změní. Oceány Gaii na nové Zemi budou mít velké množství nových druhů a mořský život bude opět rozmanitý a živý. Gaia přinese na planetu různé nové formy života a mořské životy. Matka Země má velké množství rozmanitých skupin druhů. Na nové Zemi bude různých skupin druhů ještě více. Gaia pracuje na tom, aby se stala domovem pro nové druhy. Zemské masivy Gaii se posouvají podle nové mapy. Zemská hmota se bude posouvat podle skupin duší a populací, které tyto skupiny duší mají. Rozloha některých zemí se zmenší. Jiné se zcela přesunou do jiného formátu. Vše je navrženo Gaiou a nyní tento posun pevninských mas probíhá.Existují skupiny dětí Gaii, které jsou nazývány nemajetnými lidmi nebo domorodci. Gaia o tyto prastaré duše a skupiny důsledně pečuje. Podle nové mapy Gaiiny Země budou mít tyto skupiny duší své vlastní Božsky navržené pevniny, aby tyto skupiny duší pokračovaly ve své práci kotvy a strážce. Pevniny budou mít různé velikosti. Ať už budou velikosti jakékoliv, tyto skupiny duší budou mít dostatek pevniny, aby mohly pokračovat ve své posvátné práci. Jejich území bude pro Gaiu prioritou v procesu přemapování, aby jejich světelná práce mohla pokračovat bez přerušení. V nadcházejících časech Gaia také požádá skupiny duší nebo země, aby začaly přesouvat svá místa, aby mohlo začít přemapování a obyvatelstvo v těchto oblastech bylo v bezpečí. Gaiino přemapování vyžaduje, aby země na pobřeží oceánů a skupiny duší byly flexibilní. Některé ostrovní země se budou muset přestěhovat a vyprázdnit. Gaia ví, že je to vysoký úkol. Gaia žádá země, aby spolupracovaly v zájmu planety a procesu remapování.

Božské úzce spolupracuje s Gaiou. Gaia požádala Boha, aby jí s tímto procesem pomohl. Jelikož je proces tak gigantický a skličující, Gaia je pod velkým tlakem a potřebuje pomoc a podporu. V nadcházejícím období se Božské zaměří na zjištění Gaiiných potřeb pomoci a vypracování podrobného plánu, aby planeta a země věděly, co přesně po nich Gaia žádá a co je třeba udělat. Úkoly jsou vskutku náročné. Práce však musí být vykonána. Proces přemapování Gaii potřebuje pomoc. Neexistuje jediná skupina duší nebo jediná země, která by mohla a chtěla vědět, jak přemapování provést. Bude to celoplanetární spolupráce a všechny země musí spolupracovat. Jedině tak může tento proces remapování proběhnout hladce a Gaia se může cítit zdravá a v bezpečí. To je to, na čem Božská vláda pracuje a co Božská vláda udělá. Božské požehnání vám Linda Li, Božská, nebeská společnost a Gaia

https://officeoftheworldteacher.wordpress.com/2022/02/02/

Sananda - Požádejte urychleně všechny o odpuštění, odpusťte urychleně všem (i sobě), máte poslední příležitost...

Aton - Držte se boha a pravdy, plňte své poslání, věřte si, zůstaňte ve službě. Nepochybujte. Nechceme žádné hrdiny, potřebujeme přivést lidi domů... zbývá posledních pár dní (pozn. klíííd, něco přijde, ale zavodněný to bude postupně, dost času naučit se polsky - než přicupitaj... ale že tu bude těsno...🤣)

Bezpečné oblasti od Zeta https://zetatalk.com/info/tinfo242.htm
Československo je zemí, která se po změně režimu ocitne na křižovatce, kterou budou křižovat zoufalí přeživší, kteří hledají lepší život jinde. Ti, kteří žijí v nížinách na dnešním severu, budou cestovat na jih do hor, protože póly tají a oceány se postupně zaplavují. Lodě budou vyplavovány na to, co se stane břehy Československa. Stejně tak se budou stěhovat i obyvatelé dnešního jihu, kteří budou hledat únik před šerem, jež na krajinu vrhá sopečný popel. Všichni budou hledat lepší místo, ale žádné nebude k dispozici. Setkají-li se v Československu a zjistí, že všechny ostatní směry jsou stejně beznadějné jako ten, z něhož přišli, pravděpodobně je přepadne sklíčenost a pocit beznaděje. Přeživším se doporučuje, aby se na toto emoční klima připravili jasnými instrukcemi pro nově příchozí, jak život v osadách pro přeživší probíhá. Takto vedeni jako děti se mohou nově příchozí přizpůsobit a stát se dobrými sousedy. (pozn. zůstane i Rakousko, Bavorsko a jihovýchod Francie, Slovensko a část Ukrajiny a oblast Karpat.)

Praha jako největší město v oblasti bude během nadcházejícího posunu pólů jak těžit, tak trpět. Lidé ve městě budou mít mnoho spojení s venkovem a nebudou váhat je využít, až nastane hlad. Ti na venkově budou hledat vedení u Prahy, která ovšem nebude mít odpovědi na krizi o nic víc než lidé na venkově. Mezi lidmi žijícími v této oblasti však pravděpodobně dojde spíše ke stmelení, než k třídní polarizaci. Jak budou tát póly a přeživší v nížinách jinde se budou stěhovat do vyšších poloh, budou vyplavováni na pražské břehy, což bude problém pro ty, kterým se podařilo založit osady v Posázaví.(pozn. holt budete mít na zahradě další domek s cizinci... a společně můžete vyrazit na makrely...)
https://officeoftheworldteacher.wordpress.com/2022/01/27/mother-god-via-linda-li-dear-family-of-love-and-light-the-divine-wants-to-give-you-updates-on-the-planetary-remapping-process-and-the-situations-on-the-planet/

Zdroj: https://officeoftheworldteacher.wordpress.com/2022/01/27/

Zpět