3816 KejRaj: Energie v pohybu KejRaj

[ Ezoterika ] 2023-01-30

Od srdce k srdci v této chvíli mluvíme, já jsem KejRaj. Informace zde vyjádřené jsou mým pohledem, mým úhlem pohledu. Veškerá pravda totiž čeká ve vašem srdci. Nalaďte se na světlo ve svém nitru.

V posledních dnech jste slyšeli o tom, že zemské jádro mění svou rotaci. V jádru Země se nachází další Slunce. Zlomyslní mimozemšťané se ho po tisíce let snažili využít pro své plány, manipulovat s ním a vyčerpat ho. Nepodařilo se jim to, jelikož je to božský záměr. Je zde uloženo mnoho krystalů a energetických počítačů, které tam umístili Elohimové a které se nyní aktivují pro tento velký posun. Díky této změně rotace se nyní posun pohybuje vpřed vyšší rychlostí. Dekonstrukce matrixu se má stát zjevnou pro většinu obyvatelstva. Energie nemohou nadále stagnovat a neměnit se a stále zabírat prostor. To je také případ hvězdného systému Orion a jejich temné říše. Po Zemi jsou další v pořadí na osvobození. Základem veškerého záměru je udržovat energii stvoření v pohybu. Uvolněte se, dýchejte. Zopakujte si to nahlas. Základem veškerého účelu je udržovat energii stvoření v pohybu. Nechte to na chvíli vstřebat. Nezáleží na typu prožitku, pokud je v pohybu. To neznamená, že by si entita nemohla vybrat, co bude prožívat, máme svobodnou vůli. To je nejvyšší přání vesmírů, pohyb.

Nyní, kdykoli se vesmír začne cítit, jako by se některá jeho část pokoušela plavat v bahně, nebo řekněme, že se cítí zmrzlá. Energie se stanou tak hustými, tak temnými, téměř bez pohybu, Vesmír na to začne působit. Do hry se uvedou potřebné kroky, aby tato část nebyla tak strnulá, aby se osvobodila od stagnace. K tomu dochází v případě Země. Energie na Zemi se stala podobnou kalu do té míry, že Vesmír pocítil, že část jeho samého se stává otupělou nebo paralyzovanou. Kdyby nebyla přijata opatření, v tomto případě Božská opatření, tento svět by byl ztracen jako jiné v minulosti. Božský zásah, který se uskutečnil a pokračuje, byl pro přežití Země nanejvýš důležitý, aby další ʺzahradaʺ nebyla ztracena. Vesmír existuje proto, aby rostl, tvořil a rozšiřoval se všemi možnými způsoby. Když však člověk nezná hranice, nezná konec své touhy po ničení života, Jednota udělá, co je třeba, aby vás jemně nasměrovala ke světlu, nebo vás jednoduše rozpustí zpět do sebe.

Jednota nevyžaduje dualitu do extrémů, které zažila na Zemi, aby rostla. Nicméně to, co se na Zemi odehrávalo po tisíce let, alespoň u většiny činů, bylo způsobeno karmickými důvody a předchozími dohodami s entitami, které se na těchto zkušenostech podílely. Celý vesmír se poučil ze všeho, co se na Zemi odehrálo a co se nadále odehrává. To vše je o ZKUŠENOSTECH. Je to mimo lásku a city, mimo smutek a štěstí. Překonává ʺvyʺ a ʺjáʺ. Existuje prostě Jediný, který prožívá Jediného prostřednictvím nekonečného množství avatarů, planet, hvězd, galaxií, v e(elektromagnetickém) pohybu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/30/energy-in-motion-4/

Zpět