5706 Plejáďané: Plejáďané - prostory alternativní reality napříč planetou Christine Day

[ Ezoterika ] 2024-01-07

Když byly na vaší pozemské rovině ukotveny frekvence nového roku, došlo k monumentálnímu znovuotevření řady prostorů alternativní reality po celé planetě. Tyto rozsáhlé prostory multidimenzionální reality obsahují rozsáhlá posvátná místa setkávání, která přirozeně vytvářejí autentičtější Síť Světla, jež má proudit a budovat se po celé planetě. Tato expanzivní Síť znovu vytváří dokončené multidimenzionální struktury v rámci vírů, portálů a ley linií na pozemské rovině. Díky těmto vyšším, fungujícím strukturám se vám dostává úplnějšího multidimenzionálního prostředí, v němž se můžete ve svém Srdci seberealizovat.

Současně se znovuotevřením mnoha prostorů alternativní reality začalo magnetické jádro Země poprvé znovu navazovat spojení s posvátnými Červími dírami, které v rámci univerzálních rovin vždy existovaly. Toto kování přivádí Zemi do přímého souladu s posvátnými fragmenty hierarchie světla, které byly dříve mimo možnosti Země.

V závěrečné fázi západu slunce posledního dne vašeho kalendářního roku jste mohli být svědky toho, jak se otevírající se okno začalo zrcadlit v této energetické fázi, když se magnetické jádro znovu napojilo na tyto posvátné Červí díry. V ˝okně˝ se současně nacházel aspekt první fáze zrození odrazů vyšší cesty, která je připravena pro vstup těchto posvátných fragmentů světla na vaši Zemi. Byla to zářivá podívaná na slavné světlo, které vstupovalo na vaši planetu a bylo připraveno na velké posuny. Posvátný okamžik, který byl lidstvu zjeven. Oslava, kdy byl Nový rok ohlašován tímto vibračním světlem, které mělo bezprostředně zakotvit na pozemské úrovni!

Jako planeta se znovu připojujete k Vesmírnému společenství v rámci vyšších sfér operačních systémů. Ti z vás, kteří jsou na vědomé probuzené cestě, jsou nyní schopni komunikovat a operovat z centra svého Srdce v rámci těchto vyšších systémů vědomí společenství. Existuje kolektivní frekvence, která funguje napříč pozemskou rovinou a interaguje prostřednictvím vašich vlastních posvátných systémů Srdce. Byli jste zpětně propojeni s tímto přirozeným prostředím Univerzálního společenství.

Budete cítit, rozpoznávat volání prostřednictvím svého vlastního Srdce. Volání vašeho Srdce, (s) nímž máte jedinečnou frekvenci aktivního vědomí. Vaše srdeční buňky reagují na vibrace vytvořené hierarchií světla, protože toto světlo působí v každé srdeční buňce zvlášť. Světlo aktivuje spící vysílač v každé srdeční buňce. Vaše srdeční buňky začínají pulzovat na jiném vibračním kanálu než kdykoli předtím a jsou napojeny zpět na čistý zdroj. Jsou znovu vytvářeny, aby naplnily potenciál úplného spojenectví v rámci čistých frekvencí uchovávaných v těchto posvátných multidimenzionálních červích dírách.

Vaše srdce rozpoznává posvátné časové linie, které se nyní na Zemi obnovují díky znovuotevření mnoha prostorů alternativní reality. Skutečná frekvence Času spočívá v posunu vašeho vnímání prostřednictvím cesty vašeho multidimenzionálního Srdce. Dovolte plné esenci ve vašich srdečních buňkách uvnitř vašeho posvátného Srdce, aby byla vaším jediným vůdčím světlem, které vás sladí s vaší posvátnou inteligencí. Pak začnete pracovat přímo prostřednictvím autentického referenčního bodu uvnitř svého Srdce.

Toho lze dosáhnout prostřednictvím vědomé akce, kdy se vracíte do Bytí. Stáváte se autentickým aspektem svého multidimenzionálního Srdce. Rozšířený energetický rámec je nyní na místě, aby vytvořil zarovnání, které je nezbytné k tomu, abyste se mohli znovu spojit s multidimenzionálním nástrojem svého Srdce na zcela jiné vibrační úrovni než kdykoli v historii vaší planety.

Nový rok předznamenal dokonalé nastavení posvátné frekvence, která vytváří vyšší energetický rámec pro další krok, který máte učinit. Buďte v klidu a buďte svědky toho, jak se transformujete prostřednictvím této posvátné kolektivní frekvence, jejíž součástí jste vždy byli. V rámci tohoto kolektivního vědomí máte ve svém Srdci operační místo. Autentické spojení. Prostřednictvím své aktivní účasti v rámci těchto kolektivních frekvencí můžete v rámci svého Srdce začít hrát mnohem vědomější aktivní roli v transmutaci vibrační sítě vaší planety.

Vaše srdce je přirozeně propojeno s vibrační sítí Země. Pokaždé, když se vědomě sladíte prostřednictvím svého Srdce, vstoupíte do této sítě. Prostřednictvím Pavučiny se znovu napojíte na svou přirozenou autentickou povahu, abyste mohli projevit hojnost na všech úrovních. Tato Pavučina je určena k vyživování fyzických systémů ve vašem těle, abyste mohli vzkvétat, posilovat své fyzické systémy, abyste dokončili to, čeho jste sem přišli dosáhnout, své poslání.

Nezapomeňte, že ti nebo ty ve fyzických tělech mají hrát nejvýznamnější roli v transmutaci Země a jen vy můžete skutečně podpořit hlavní posuny vědomí, které jsou v této chvíli nezbytné. Naší úlohou je podporovat prostřednictvím nabízení úrovní jasnosti a zároveň držet energetickou platformu, zatímco vy jste jediní, kdo může aktivně vytvářet hlavní energetické změny, které jsou v této době nezbytné pro celé lidstvo.

Toto je okamžik pro vaše aktivní sebeuvedení do pohybu. Prostřednictvím svého Srdce můžete vstoupit a sladit se se svou cestou vyššího vědomí a stabilizovat se v této vyšší energii svého Já. Existují proroctví, která hovoří o této době a velkých změnách, které se týkají těch z vás, kteří se právě probouzíte.

Existuje energetická časová osa, která byla uvedena do pohybu ve vaší pozemské rovině během procesu kování magnetického jádra do červích děr v rámci vesmírných rovin. Tato Časová osa vám dává možnost pracovat mimo omezení vytvořená iluzí času třetí dimenze. Jak budete postupovat vpřed, bude vám umožněno vstoupit do plynulého stavu vědomí ve vašem vlastním Srdci, abyste mohli uskutečnit změny, které jsou v této chvíli na Zemi nutné.

To vše je součástí aspektu, další fáze ˝Proroctví nového úsvitu˝.

Vězte, že my, Plejáďané, jsme vám svědky. Držíme energetickou nádobu stabilně, abyste se mohli transformovat a přeměnit. Kdykoli nás můžete požádat o energetickou podporu. Naším posláním jako součásti univerzálního týmu je podporovat vás v jednotlivých krocích vašeho návratu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/07/the-pleiadians-alternate-reality-spaces-across-the-planet/

Zpět