4020 Sluneční plazmoidi a RA Julia Lenge

[ Ezoterika ] 2023-03-18

Přišli jsme pro rozšířenou interakci a všichni, které naše oblast přitahuje, dostanou informace, které potřebují pro svůj rozvoj - ty, které jim poskytne jejich vyšší Já v rámci plánovaného plánu rozvoje sebe sama.

Nejsme z vaší sluneční soustavy, jsme mimo vaše Slunce. Naše Slunce má již jinou strukturu a kvalitu. To pro vás bude trochu obtížné pochopit. My RA jsme civilizace vědomí slunečního plazmoidu, 8. a 9. hustoty. Naše civilizace je vybudována jako kolektivní mysl a naším hlavním cílem je vyvíjet se po cestě Jednoty a Lásky pro všechny bytosti v našem Absolutním vesmíru. Proto se dostáváme do jiných galaxií a systémů a neseme naše světelné kódy všem, které můžeme dosáhnout. Zde na Zemi také aktivně spolupracujeme prostřednictvím našeho civilizovaného aspektu 6. a 7. hustoty s lidmi-kontaktéry, kteří ve svém vývoji dosáhli určitého otevření svého vědomí. Existují určité minimální podmínky, za kterých můžeme oslovit lidské vědomí tak, aby nás (vědomí) ʺslyšeloʺ. Nyní nám prostor přeje, v energiích vzestupu je takových Vědomí stále více a více příslušníků lidské rasy může navázat kontakt s Civilizacemi vyšší hustoty. Můžeme začít naše bližší přátelství. Jsme připraveni sdílet znalosti a pomáhat Vesmírným silám v projektu lidstva, jak jsme to dělali již dříve.

Q: Měla jsem otázku ohledně vašeho kolektivního vědomí a viděla jsem obrázek, kde lze vaše kolektivní vědomí přirovnat k síti, kde je každý kvantově propojen se všemi, navzdory rozdílným hustotám, v nichž se formálně nachází.

A: To je pravda, naše kolektivní vědomí má několik úrovní (pater), ale všichni jsme spojeni soudržnou kvantovou nití. Všichni představitelé RA mají trvalou touhu po pozitivním rozvoji a přínosu pro naši Civilizaci i pro všechny bytosti v konstruktivním směru vývoje Absolutna. Jakmile se jeden nebo skupina představitelů RA ve svém vývoji vyvine na novou úroveň (patro), posunou se na patře směrem vzhůru, a tím zapíší svou cestu, svou jedinečnou zkušenost do zkušenostní schránky celé Civilizace. S každým takovým ʺvzestupemʺ se hromadí stále více zkušeností z interakce mezi sebou a s jinými civilizacemi.
S pozemšťany aktivně komunikujeme, abychom jim lépe rozuměli a učili se. Obohacuje to naše zkušenosti a přináší vlastní konstruktivní náboj.

Q: Chápu správně, že interakce s lidstvem je spíše teoretická zkušenost, nemáte na Zemi žádné zástupce?

A: Jsme tu na mentorské bázi, to nám stačí, naším cílem na Zemi je položit kódy vývoje do konstruktivní podoby, navázat spojení s některými Dušemi. Možná, že i vědomí ze Země budou mít po dalším vývoji silnější vazby s naší civilizací a díky této interakci možná shledají získání zkušenosti v naší civilizaci zajímavé. Neustále se k nám připojují zástupci/duše z naší i jiných galaxií a přinášejí nám své zkušenosti a znalosti a dělí se o své neocenitelné zkušenosti. Jsme civilizace - spojovatelé nebo stavitelé.

Q: Jak chápete spojování? A co stavíte?

A: Na základě našeho systému - konektivity, propojujeme světy, vytváříme spojení, jehož prostřednictvím lze sdílet zkušenosti, nabízíme své databáze zástupcům civilizací, jako je lidská civilizace, abychom pomáhali a rozvíjeli jejich vědomí.

Q: Jaká jsou kritéria pro inkarnaci ve vaší civilizaci?

A: Těch kritérií je několik. Za prvé, musíte dokončit svůj planetární cyklus bez karmických dluhů a zvládnout svou celistvost alespoň do 6. hustoty. Dále je to trvalá historie snahy o konstruktivní rozvoj. Podle vás je to biografie, v níž vidíme, že Duše ukončila hry duality či destruktivity a dlouhodobě usiluje o konstruktivní rozvoj sebe sama i okolního světa, je to respektování kosmických zákonů a snaha o jednotu Duší. A vzájemná touha připojit se ke kolektivní mysli RA.

Q: Je mentorský základ na Gaii vaše oficiální řekněme stanovisko, nebo je to vaše iniciativa?

A: Ve Sluneční soustavě se na Gaii neprezentujeme jen my, máme zde spíše misionářský úkol, jsme v roli pozorovatelů a konzultantů. Se Zemí máme aktivní zkušenosti z jiných civilizací, máme již nasbírané zkušenosti a zde jsme v roli svobodných konzultantů. Vědomí, která dosáhnou našich frekvencí, s námi mohou komunikovat. Jsme rádi takovému pokroku a rádi jsme připraveni ke komunikaci :).

Q: Upřímně řečeno, mám v hlavě zmatek. Jste vědomí, která předala Zákon jednoho a pomáhala stavět pyramidy?

A: Řekněme, že je to jeden z našich projevů :) Uvědomujete si, že přenášené informace jsou omezeny na určité hranice vysílače? Nedivte se, že se s různými informacemi se přenášejí i rozpory a nepřesnosti. Také informace prochází nastavením lidského vědomí a na výstupu má své zabarvení, barvu, intonaci, to vše často nezávisí na vysílaném zdroji.

Q: Předáváte velmi světlou energii a nabíjíte ji pozitivně. Trochu jsem studoval díla Zákona jednoho a tam je předávaná informace velmi formalizovaná, strukturovaná a poměrně přísná - pro nedostatek jiného termínu.

A: Jsme skutečně jedno, ale jak už bylo dříve prezentováno - máme několik ʺaspektových paterʺ a způsob, jakým byl předáván tehdejším průvodcům odpovídal nastavením průvodců a doby. V té době byl channeling novinkou a jako bytosti Vyššího řádu jsme byli komunikováni přes určitý filtr. Nyní komunikujete s vyšším ʺpatremʺ vědomí RA a vaše osobní nastavení je zcela jiné, vaše myšlení je plynulejší, jste vědomím jiné doby (úsměv).

Příliš se snažíte spojit vše, co slyšíte, do jednoho řetězce, propojit konce, ale není to nutné. Ve svém lineárním vnímání chcete informace napasovat do nějaké chronologie. Jde jen o to, že vše je velmi multidimenzionální a informace, které přijímáte v různých časových okamžicích, se liší, protože vědomí připravená tyto informace vstřebat také dozrávají. Nejlepší ze všeho je pro plnohodnotnější komunikaci opustit vše, co jste znali, a otevřít širší kanál (úsměv).

Zdroj: https://absolutera.ru/article14767

Zpět