2939 Lví brána James Gilliland

[ Ezoterika ] 2022-08-08

Celé světelné spektrum se mění. Kosmické, gama a rentgenové mapy nabírají strmý vzestup, ultrafialové a infračervené také vytvářejí nová pásma. Znamená to změnu na každé úrovni až po DNA. Proč si myslíte, že se temná srdce snaží změnit vaši DNA? Zastavit aktivaci a vylidnit probouzející se masy, které jakmile zjistí, kdo jsou a co udělaly, povstanou a začnou jednat. To už začalo. I když jsou změny, které provedou, dočasné, útočí imunitní systém na jakékoli změny, které nejsou v souladu s božským plánem. Proto nám ničí imunitní systém, jejich vax není a nikdy nebyl vakcínou. Nyní přiznávají, že nechrání před C19 nebo variantami. Účinnost vpichů je téměř nulová, ohrožují váš imunitní systém, takže jaký je jejich účel? Nemocnice se zaplňuji z 90 % lidmi, kteří jsou úplně otrávení. S tím souvisí spirálovitě stoupající úmrtnost otrávených lidí. Neočkovaní se svým imunitním systémem na více než 90 až 97 % neporušeným a svou původní DNA jim kříží pandemické plány. Vůdci, kritické myšlení, výzkum a narušená integrita lékařů a sester, infarkty, mrtvice a ucpané tepny u sportovců a mladých v nejlepší kondici. Součástí balíčku také 70 - 90% potratovost. Nyní jdou po dětech, které mají jinak téměř nulovou šanci zemřít. Je čas, aby popírání skončilo.

Téměř každá struktura moci byla infiltrována satanským/luciferským kultem smrti. Politické instituce, filmový a hudební průmysl, obchodní průmysl, náboženský průmysl, to vše na nejvyšších úrovních. To zahrnuje váš lékařský průmysl. Ublížit a zabít dítě je ten největší dar, který mohou Luciferovi nebo Satanovi dát. Za to jsou velmi odměněni penězi, mocí a slávou. Nemocnice dostávají až sto tisíc dolarů za to, že u pacienta prohlásí, že má covid. Pomocí testu, který je nespolehlivý, téměř vždy vytvoří falešně pozitivní výsledek, a poté pomocí Remdesiviru a ventilátoru dostanou pacienta do stavu smrti.

Nemocnice a lékaři jsou z větší části podnikatelé vyškolení big pharmou jejímž cílem je vytvořit závislost na lécích, ne vyléčit, ale ožebračit vás a zabít. Jsou součástí kultu smrti. Nic z toho, co se děje, nebude dávat smysl, dokud si to neuvědomíte. Oni jsou těmi, kdo vydělávají na válce a nemocech, a jejich cílem je depopulace. WEF, CDC, WHO, OSN, to vše řídí globální elita a komunistická strana ČKS. Nikdo z nich není přítelem Ameriky, ve skutečnosti jim Amerika a její ústava stojí v cestě za ovládnutím světa. Pravda, svoboda a vaše spojení s Bohem/Velkým Duchem/Stvořitelem jsou pro ně přímou hrozbou. Sledujte politiky, kteří vám berou vaše ústavní práva. Právo na soukromí, svoboda projevu, svoboda vyznání, právo nosit zbraň, to vše je hrozbou pro ty, kteří jsou zkorumpovaní, podplacení a prodali své duše satanskému/luciferiánskému kultu smrti. Globální elita, NWO, WEF, WHO a CDC nejsou humanitární instituce, což je důvod, proč dochází k nemyslitelným nelidským depopulačním programům.
https://drive.google.com/file/d/1hz3f_QkUxMLR8YNBgQ81wQJoV7U9uElW/view?usp=sharing

Green Deal je trojský kůň, který skončí nesmírnou chudobou, hladem a smrtí milionů. Dočkáte se nedostatku potravin, výpadků elektřiny v létě i zimě, raketově rostoucí inflace, to vše je záměrné. Se záchranou planety to nemá nic společného. Sledujte peníze. Jeden obrázek vydá za tisíc let. Hladiny vody v Plymouth Rock se nezměnily od roku 1820. Globální teploty jsou stabilně konstantní a klesají od vzestupu teplot během středověku. Jediná věc, která se změnila, bylo odstranění nezpracovaných dat a jejich nahrazení upravenými daty, aby se podpořila jejich agenda. Proč Obama a Gore spolu s dalšími, kteří prosazují plány na vzestup globálního oteplování oceánů, kupují nemovitost u pláže? Protože to vždycky věděli.

Vzestup oceánu se pohybuje v milimetrech nahoru i dolů. V nejhorším případě vám vlna smočí kotníky. Ale jsou tu další faktory - modifikace počasí, geoinženýrství nebo chemtrails, válka o počasí, to vše má vážný negativní dopad, protože tyto technologie jsou ve špatných rukou. Větší vliv na počasí má nárůst slunečních erupcí a slábnoucí magnetické pole Země. Silné bouře a nárůst zemětřesení a sopečné činnosti následují po slunečních erupcích a CME, koronálních výronech hmoty. Dále je tu skutečnost, že se naše sluneční soustava pohybuje ve vysoce energeticky zatíženém místě ve vesmíru, kde všechny planety procházejí klimatickými změnami. Vliv lidstva na CO2 hraje zanedbatelnou roli, je sotva měřitelný. CO2 v naší atmosféře tvoří 0,041 %. Lidé se podílejí 0,06 % z těchto 0,041 %. Spočítejte si to: 0,06 % z 0,041 %. Srovnejte to se sopkou. Proveďte výzkum podle skutečných vědeckých poznatků, ne podle vědeckých poznatků řízených politickou agendou, za nimiž stojí bezúhonní koupení a zaplacení vědci.

Na jiné téma. Co mají UFO společného se satanským/luciferiánským kultem smrti? Země je pod drakonickým zákonem už hodně přes 450 000 let. Sahá to až k Mardukovi, Annunakimu ze starověké Lyry, který uzavřel pakt s reptiliány, aby vedl válku proti svým vlastním lidem o totální nadvládu. Tento a další jsou hlavou draka. Většina z nich není připravena to slyšet. Hadí bytosti, reptiliáni královské a jiné sekty, vysocí šedí, stejně jako další démoničtí nebo regenerovaní mimozemšťané infiltrovali pozemské lidstvo, jeho hierarchické vedení a mocenské pozice nad ostatními po dobu minimálně 450 000 let, jde to ještě dál. Tito vousatí bohové jsou původci mnoha náboženství, některá byla laskavá, jiná zištná nebo zlovolná. Odtud pochází polarita hněvivého žárlivého genocidního Boha a vše odpouštějícího milujícího Boha. Ani jeden z nich nebyl všudypřítomným Stvořitelem v celém stvoření, původcem veškerého života. Satanský/luciferiánský kult smrti pochází ze spojení se zlovolnými bohy, kteří vyžadovali oběti, a to nejen oběti dětí, ale i oběti prostřednictvím válek, hladomoru a nemocí. Na Zemi je tolik nelidskosti, protože existují nelidští vládci, kterým na lidstvu a Zemi nezáleží. Musíme to pochopit, je to nezbytné, jinak se nikdy nedozvíme, jak jsme se dostali do současné situace, a nebudeme mít moudrost situaci napravit.

Ve prospěch lidstva pracují i jiné síly. Nanebevzatí mistři, svatí, mudrci, duchovně a technologicky vyspělí mimozemšťané, naši dávní předkové a to, čemu se říká bílé klobouky nebo pozemský personál. Mnozí z nich se inkarnovali z těchto vyšších, vyspělejších civilizací, zažili velké války a nyní jsou zde na Zemi jako součást planetárního osvobození. Vracejí se ti, kteří odešli před pádem prvních kolonií, kteří pokračovali ve vývoji, dobrotiví Annunaki, plejádské kolonie Atlantidy a Lemurie. Andromedáni, Arkturiáni, Orionská rada světla, která porazila alianci Šedých Orionců a Reptiliánů. Plejáďané, Siriané, ʺkočkovité šelmy, kytovciʺ a řada dalších se nyní vracejí na Zemi, aby ji vrátili do původního kurzu, tedy původního záměru. Velké probuzení je multidimenzionální časová událost. Jinými slovy, nakonec dojde k poskládání času, které nás provede.

https://youtu.be/eTXBH30vxDs
https://youtu.be/Hl6HEfH60H4
https://open.spotify.com/episode/261sEy5J1GYN1Wl706VA9m?si=rFWfWG8vQ0GT2GLUOIzTBQ&utm_source=copy-link&nd=1

Původním záměrem bylo, aby se Země stala rájem, planetou, kde by se veškerý život mohl vyvíjet ke svému nejvyššímu potenciálu. Na Zemi se nachází nepřeberné množství lidské, rostlinné a živočišné DNA z hvězd. Plejáďané mají na Zemi více genetické výbavy než kterákoli jiná rasa. Pokud se obrátíte na šamany téměř všech kultur, všichni stařešinové poukazují na Plejády jako na svůj původ. Plejádské kolonie byly odnoží dávné Lyry, mírumilovných Lyřanů, kteří uprchli před velkou válkou na své domovské planetě. Existovala také přirozená evoluce Země nebo Terry, která zahrnovala člověka, jenž se vyvíjel přirozeně a pak byl upravený, geneticky vylepšený z dobrých i špatných důvodů. To je stručné shrnutí skutečné historie Země, kterou je třeba pochopit, abychom pochopili, co se děje nyní. Nastává konec tyranie. Konec temných sil, které sužovaly lidstvo po statisíce let. Konec sobeckých hierarchií, které nejsou v souladu s univerzálním zákonem.

https://rumble.com/embed/v1ce3k1/?pub=44
https://www.eceti.org/ufo--et-craft-photos--videos.html
https://youtu.be/g6ylwe41B5w

Čeká nás kvantový skok ve vědomí a evoluci. Ti, kdo tuto událost potlačují a svazují, budou odstraněni, pohlceni vlastní touhou po moci a bohatství na úkor lidstva a Země. Budou odstraněni vlastní rukou, karmickými důsledky, reakcemi na jejich činy, které se zesilují a urychlují. Moc nad druhými ustoupí stranou, aby posílila postavení druhých. Ničení a znečišťování Země odpadne ve prospěch obnovy a uzdravení lidstva i Země. Budou uvolněny nové technologie, které zajistí všechny naše léčebné, energetické a základní potřeby. To už je velmi blízko. Staňte se součástí řešení. Rozvíjejí se dvě spirály - spirála směrem dolů, která skončí v blízké budoucnosti, a spirála směrem vzhůru, kde se ocitnou ti, kdo se rozhodli žít duchovním životem v harmonii mezi sebou a s přírodou. Na které spirále se nacházíte vy? Buďte k sobě brutálně upřímní, intelekt může potvrdit téměř jakékoli chování, Vezměte to k srdci. Modlete se, meditujte, zasvěcujte se a žádejte o pomoc, jednejte podle univerzálního zákona. Univerzální mír, bratrská/sesterská láska, individuální svoboda a prosperita pro všechny je Univerzální zákon. Je základem všech lidí Boha/Velkého Ducha/Stvořitele. Je v srdci, v jádru celého lidstva.

Jsme v tom všichni společně bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví nebo náboženství. WWG1WGA je nejvhodnější pro to, že vše je v jednom. Vše je jediné vědomí, které zahrnuje veškeré vědomí, veškerý život v celém multivesmíru, jednotné pole, v němž všichni existující čerpáme potravu a podílíme se na něm v té či oné míře. Jediný rozdíl mezi vámi a vyspělými pozemskými i mimozemskými bytostmi spočívá v rozšíření do většího vědomí a využívání jednotného pole. V Bohu/Velkém Duchu/Stvořiteli neexistují žádná rozdělení, pouze iluze oddělenosti. Je čas odpustit sobě i druhým, uvolnit a uzdravit minulost, pustit se do probouzení a léčení lidstva a Země. Pamatujte, že být Kristem/Budhou/Bílým orlem/Quan Yin/Marií/Ženou buvolího telete atd. neznamená být rohožkou. Je čas odejít, nemůžeme sloužit šelmě.

Zdroj: https://intothelight.news/files/2022-08-08-james-gilliland.php

Zpět