1727 Okamžik na Zemi Sitara

[ Ezoterika ] 2021-11-22

archanděl Metatron
V této chvíli rozkvétáte, rozkvétáte do procesu Vzestupu a bytí, které jste přišli na Zemi ztělesnit? Je nádherné rozjímat a ptát se sám sebe, co jsem přišel na Zemi ztělesnit, jakou část svého procesu Vzestupu? Vaše cesta Vzestupu se táhne napříč mnoha životy a četnými cestami na vnitřních rovinách. Tento život, ve kterém právě žijete, je jen okamžikem na vaší mamutí a rozsáhlé cestě Vzestupu. Rozhodli jste se být na Zemi právě v tomto okamžiku vaší rozsáhlé cesty Vzestupu. Když existujete na Zemi, je to okamžik, proces a zkušenost uzemnění na Zemi a v tom, kým skutečně jste. Rozhodli jste se existovat na Zemi právě teď, abyste prožili tento okamžik své cesty Vzestupu. Vaše rozsáhlá cesta Vzestupu má mnoho úrovní, kvalit a oblastí zaměření. Možná se učíte o vděčnosti, učíte se, jak přecházet mezi dimenzemi, zvládat své léčitelské schopnosti nebo možná techniku spojení se všemi aspekty Stvořitele. Váš současný život je kotvou pro jakoukoli vaši cestu, rozsáhlou a expanzivní, která přesahuje tento život. Rozhodli jste se přijít na Zemi, abyste tuto část své cesty Vzestupu skutečně hluboce prožili. Vaše tělo je jako nádoba pro expanzivní energii Stvořitele, kterou můžete vnímat všemi smysly svého bytí, ztělesnit, být s ní přítomni, stát se jí a vyzařovat ji. Je to jako mít mikroskop, kterým můžete nahlížet hlouběji a hlouběji do něčeho, do svých vlastností, energie, zkušeností, pochopení a vhledů nebo do aspektu osvícení. Můžete to zažít

Představte si, že tento život má za cíl uzemnit a prozkoumat aspekt vaší cesty Vzestupu. O čem je tento život pro vás? Každý člověk to pochopí úplně jinak, i když vaše cesty Vzestupu mohou být podobné. Když si tuto otázku položíte, získáte pochopení, že vaše duše je přítomna, aby něco skutečně a plně prožila, uznala a důkladně prozkoumala. Co jste přišli na Zemi zažít? Vidíte ve své minulosti nějaké vzorce? Něco, co jste se snažili rozvinout, naučit nebo ztělesnit, nebo je to možná něco úplně jiného. Je to něco, co vám právě svítá. Je to úžasný způsob, jak objevit a prohloubit svůj účel na Zemi.

Často existuje mnoho momentů Vzestupu, které je třeba ztělesnit a prožít ve vaší pozemské realitě, někdy je to jen jedno téma. Mluvíme o tom proto, že je potřeba propojit vaši cestu Vzestupu, která je tak expanzivní a rozsáhlá, s vaší fyzickou realitou, která je velmi uzemňující. Když si tuto perspektivu uvědomíte, přinese vám to stabilitu. To znamená, že ať se děje cokoli mimo vás a do jisté míry i ve vás, můžete ve své fyzické realitě na Zemi a na své cestě Vzestupu existovat stabilně. Jste stabilní, bezpeční a vyrovnaní.

To je zásadní v této době, kdy Vzestup probíhá rychle, kdy se lidé na Zemi transformují a stará zavazadla nebo nepotřebné energie stoupají, aby byly uvolněny. Vaše stabilita, vaše uzemnění je nesmírně důležité a existují dva velmi jednoduché způsoby, jak se uzemnit. Prvním z nich je jednoduše si uvědomit co máte pod nohama - Zemi, přítomnost Matky Země pod vámi, ať už stojíte, sedíte nebo ležíte. Toto spojení, dotyk se Zemí, je nesmírně důležité, stačí k tomu, abyste se uzemnili. Stojíte-li nohama na zemi, nebo na trávě, cítíte, skutečně uznáváte, že jste přítomni pocitu, že se vaše nohy dotýkají Země a jsou na ní položeny. Pokud sedíte nebo ležíte, je to stejné se zadkem, zády a celým tělem. Pokud jste přítomni svému tělu a vnímáte, že se dotýká Země, vytváří to spojení, které vás uzemní.

To je nyní na Zemi nezbytné, protože mnozí ztrácejí kontakt sami se sebou a ztrácejí kontakt se Zemí kvůli zmatku a chaosu, který se vytváří. Pokud se dokážete vrátit k jednoduchým praktikám, jako je ta, kterou jsem právě popsal, vytvoří to ve vaší realitě a bytí obrovskou stabilitu.

Dalším aspektem uzemnění je přítomnost. Být přítomný tomu, co se děje ve vašem nitru, být přítomný tomu, co se děje kolem vás, a otevřít své pozorování tím, že si ve svém dni najdete čas na pozorování. Můžete se na chvíli posadit a pozorovat. Při pozorování se můžete ptát sami sebe, na co myslí moje mysl? Jak se cítím emocionálně? Jak se cítím fyzicky? Pak se na chvíli zastavte, otevřete oči a pozorujte své okolí. Podívejte se očima na fyzické věci, které vás obklopují, ať jste kdekoli, a pak se vciťte do svého okolí.

Zeptejte se sami sebe, co mohu vycítit? Co mi intuice říká o mém okolí? Nejde o získávání odpovědí, inspirace ani o snahu věci napravit či vyřešit, jde jen o pozorování. Můžete pozorovat, že vaše mysl je zrychlená, můžete pozorovat, že vaše emoce jsou zvýšené nebo se cítíte ve stresu, můžete pozorovat, že vaše tělo se cítí docela uvolněné nebo možná v určitých oblastech napjaté. Když pozorujete své okolí, mohou z vašeho nitra vycházet reakce, jednoduše je pozorujte a to je vše. Pak se, pokud chcete, můžete spojit se svým srdcem nebo duší. Zhluboka dýchejte nosem a dovolte, aby z vaší bytosti vyzařoval projev lásky. Díky těmto dvěma praktikám budete na Zemi stabilnější.

Stabilizuje vás uznání, že realita Země je téměř jako zvětšenina vaší cesty a že jste zde proto, abyste cítili, vnímali, uznávali, mimo vás, bez ohledu na to, co se děje ve vás - tyto tři věci: uzemnění, pozorování a uvědomění si, že vaše tělo, vaše realita vám umožňují plně prožívat a vyjadřovat své vyšší bytí.

Já, archanděl Metatron, jsem přítomen s vámi, abych vás podpořil, a můžete mě požádat o cokoli si přejete, moje energie vás bude obklopovat a podporovat.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2021/11/22/archangel-metatron-stability/

Zpět