149 Vše je ve vaší DNA Peggy Black

[ Ezoterika ] 2020-01-18

Začal nový cyklus. To je příležitost navrhnout a společně vytvořit novou realitu. Nové desetiletí může být a bude jiné. Tuto realitu si volíte a vyvoláváte svými vibracemi. Zdá se, že existuje možnost, že se časové osy budou sbíhat. Existují lidé, kteří zůstanou uvíznutí ve starém paradigmatu, neschopní se přesunout od svých negativních, nekvalifikovaných myšlenek a energie a jsou lidé, kteří dychtí vstoupit do nových možností. Je čas rozhodnout o tom, které reality chcete být součástí. Svou realitu si můžete vybrat na základě vědomí, jaké energie a vibrace nabízíte. Vaše pozitivní, radostné a milující vibrace jsou zlatou vstupenkou do vyšších dimenzí. Všichni, kteří jsou vzhůru a jsou vědomí, tento hluboký posun očekávali. Čekání skončilo. Nastal čas vyzvat tuto realitu a vstoupit do páté dimenze. Sledujte vaše vibrace. Zvědomte lidi, s nimiž chcete společně vytvořit tento nový svět. Nechte všechno ostatní zmizet. Udržujte svou sílu a zaměřte se na nové paradigma. Je rozhodující rok změny. Nebeské bytosti a planety pomáhají a podporují tuto možnou změnu. Toto je sladění po15ti letech. K dispozici je také spojení dvou mocných planet, Saturn a Pluto, k nimž nedošlo 38 let. Máte sílu vytvořit udržitelnou budoucnost, která bude zahrnovat více generací. Využijte toho, co je energeticky nabízeno. Prospěje vám, když přijmete a procvičíte kvantové myšlení a překonáte vaše obvyklé očekávání. Nedovolte, aby vás někdo ukolébal. Můžete zasáhnout i mimo prostor a čas a umožnit nové duševní a energetické průlomy. Energie světa se pohybují a reagují kvantovou rychlostí. Současný digitální věk pomohl rozšířit vědomí za hranici starodávného poznání. Vstupte do tohoto zrychleného toku. Zrychlením energie se ocitnete v novém teritoriu, které pomáhá lidstvu vstoupit do nového věku. Jednotlivě a kolektivně musí lidstvo přijmout celistvost. Toto je čas, abyste skutečně čelili svým obavám a vědomě je uvolnili. Zbavte se všech získaných omezení. Vystupte ze svého pocitu oběti a uzdravte vaše rány. Je čas, abyste přeměnili všechny negativní energie. Podívejte se na stínové emoce, které promítáte. Udělejte si čas a láskyplně uvolněte své negativní emoce hořkosti, hněvu, nenávisti, viny nebo hanby. Buďte k sobě šetrní, protože jste svým vlastním léčitelem. Jste zde, abyste uzdravili tyto prožité nekvalifikované energie. Pokaždé, když vyléčíte a uvolníte svou bolestivou ránu, léčíte bolestivou ránu v kolektivu. Uvědomte si, že celý vesmír může být vědomý a sebevědomý. Během této doby zvýšených frekvencí, které zesilují a podporují posuny a změny, je nejdůležitější, abyste posílili své světelné tělo. Je velmi důležité, abyste měli silné světelné tělo, abyste mohli snadno cestovat mezi rozměry. S velkou vlnou světla a vyššími frekvencemi, které jsou nabízeny, je nutné najít způsoby, jak posílit vaši energii a těla. Představte si, nebo předstírejte, že vaše fyzické tělo je několikrát denně naplněno božským světlem a cítíte ten rozdíl. Představte si sami sebe jako světelné tělo, které se může pohybovat mezi rozměry. Hrajte si s touto myšlenkou a přijměte ji. Pokaždé, když uvolníte nějaký starý omezující vzor, nezapomeňte vyplnit tento prostor světlem. Pokaždé, když odpustíte a uzdravíte nějakou starou ránu, nezapomeňte nechat božské světlo vyplnit její prostor. Cvičte v přírodě a vítejte nabízené božské světlo. Každé ráno začněte svůj den jednoduchým prohlášením a úmyslem: Jsem plně ztělesněný, zakotvený na této planetě; Jsem moje božské já ve fyzické formě. Smějte se a radujte, vyjádřete svou vděčnost a uznání. Tyto energie nabíjí vaše světelné tělo. Tancujte, oslavujte, milujte, zpívejte, meditujte, svobodně dávejte a uznávejte. Všechny tyto akce budou i nadále posilovat vaše světelné tělo. Pozvěte božské energie do vašeho fyzického těla. Představte si své světelné tělo silné.

Uvědomte si, že vaše samotná DNA je vícerozměrným božským vzorcem a strukturou. Vaše DNA vás spojí s vesmírem. Vaše DNA nese všechny vaše záznamy a zkušenosti z časové osy. Vaše DNA nese váš účel a záměr pro tuto dobu a místo. Všechno je ve vaší DNA.

Začněte si představovat, že se můžete k těmto záznamům a těmto informacím připojit. Představte si, že máte schopnost číst naši vlastní DNA.

Jste velkolepá vícerozměrná bytost! Jste fyzická bytost, která má fyzickou zkušenost v této třetí dimenzi a jste božská bytost, energetická bytost, světlo, které pozoruje a spolupracuje s vaším fyzickým já.

Jako tato božská bytost, bytost světla, máte schopnost transformovat, povznášet, posouvat a tvořit svým záměrem a zaměřením. Teď je čas, abyste vstoupili do této síly a byli součástí úžasného posunu, který se odehrává na vaší planetě. Sviťte svým světlem na kolektivní stín a negativní energie, které se objevují ve vaší realitě. Postupně toto světlo bude jasnější a silnější. Vyzvěte všechny božské bytosti, aby podporovaly a pomáhaly všemu, co děláte.

Použijte kosmickou energii, univerzální vědomí k transformaci všeho, co je omezené.Zdroj: https://morningmessages.com/

Zpět