843 Čas stojí Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2021-03-19

Svým způsobem čas stojí a není schopen postupovat, dokud nebudou přijata opatření, která nakonec omezí sílu temných, až do bodu, kdy moc zasáhne do plánovaných změn vedoucích k osvobození se od cynických a zlých plánů ovládat a snížit světovou populaci. Odvážný plán byl možný pouze díky infiltraci a kontrole v mnoha oblastech podnikání a politiky. Dalo by se říci, že v mnoha případech to bylo možné pouze pod nátlakem, vydíráním, nebo vraždou.

Je zřejmé, že nemůže a nebude dovoleno dosáhnout jejich cílů, nebude to podporováno těmi, kdo jsou vašimi neviditelnými a často neznámými ochránci z vyšších úrovní. Byla to dlouhá a náročná cesta, která musí brzy skončit, aby mohl New Age skutečně začít.
Po dlouhou dobu jste měli mnoho inkarnací a jak se vaše vibrace zvyšovaly, rozšířili jste svou úroveň vědomí. Poskytuje vám to širší míru vnímání toho, co se děje kolem vás, a teď už rozumíte tomu, co bylo dříve mimo vaše chápání, protože lži temných nepřijímáte tak snadno.

Podle univerzálního zákona musí předem oznámit své činy, a dát tak těm ze Světla příležitost připravit se. Ne vždy to berete vážně, ale to je jejich záměr. Můžeme vás ujistit, že v minulosti vám Bytosti světla v mnoha případech pomáhaly nebo zasahovaly vaším jménem. Existuje limit, jak daleko mohou temní svými úmysly zadržet lidstvo. V současném období, ve kterém se nacházíte, je jen málo, co můžete udělat, abyste pomohli Sílám světla, kromě toho, že se budete soustředit na svůj cíl, a tím udržovat své vibrace co nejvyšší.

Po celé věky bylo těžké se vyhnout rozptylování vnějšími událostmi, protože život byl velmi nejistý a někdy s malým nebo žádným časem na osobní rozvoj. Nyní máte více času pro sebe a jsou k dispozici hromady informací, které pokryjí vaše současné potřeby. Nikomu, kdo skutečně hledá informace, které vyjadřují pravdu o vaší historii a vašich budoucích příležitostech, nebude chybět pomoc a vedení umožňující rychlejší postup. V tuto chvíli skutečně existuje více pomocníků než kdykoli v dřívějším období. Někteří z vás jsou potenciální mistři a vaše duchovní cesta bude odrážet příležitosti, které se snažíte pochopit a rozvíjet na vyšší frekvence.

Váš rozvoj je především o osobním růstu a přestože ho možná nevidíte, váš životní plán je speciálně navržen tak, aby vám zajistil úspěch. Je zcela normální, že se vzestoupené bytosti dávají ze sebe tím, že pomáhají menším bytostem. Nezapomeňte žádat, co chcete, a ve většině případů dostanete to, co potřebujete.
Potřeba je operativním slovo, protože nemá smysl ani účel toužit po věcech, které vás neposunou na vaší duchovní cestě. Jelikož se však nacházíte v novém období, je větší pravděpodobnost, že obdržíte vše, co budete potřebovat, pokud to podpoří váš vývoj.
Jak se vyvíjíte, získáte větší svobodu, pokud jde o osobní záležitosti, ale i tak vám vaši průvodci pomohou s výběrem. Všichni kromě temných si přejí, abyste viděli, že jste úspěšní. Temní udělají vše pro to, aby vás zastavili.

Dlouhou dobu jste dostávali vhled do budoucnosti, která vás čeká, a vedla lidi na cestu, která je informativní a inspirativní. Bez naší snahy nasměrovat vás správným směrem byste možná promarnili svůj život s malým pokrokem. Intuitivně jste si uvědomili směr, kterým se máte vydat. Může se zdát, že máte dostatek času povstat, ale zbývá mnoho práce, než opustíte staré zvyky, jak dělat věci. Nyní musíte myslet ve velkém, protože vize budoucnosti se brzy stanou vaší realitou. Samozřejmě to bude s naší pomocí, ale první kroky musí přijít od vás, protože musíme respektovat vaši svobodnou vůli. Futuristické filmy živily vaši představivost záměrně a včerejší sci-fi se stala zítřejší realitou. Pokroky umožnily, aby se nemožné stalo realistickým potenciálem pro bezprostřední budoucnost.

Nejprve však musíte dát věci do pořádku a nastavit scénář, který je základem všeho, co má přijít. Jakmile toho dosáhnete, věci se začnou pohybovat mnohem rychleji. Jak jste byli mnohokrát informováni, Světlo pro vás zvítězilo, ale stále je třeba překonat problémy. Přinejmenším jste si uvědomili, že vaše snaha a vynaložené úsilí bude odměněno.
Nepořádek, ve kterém se právě nacházíte, zvládnete. Jste předurčeni k větším úspěchům, které přinesou nové inovace, postavené na již existujících.

Vaše zdraví je na prvním místě seznamu, na rozdíl od dřívějších dob, kdy bylo bohužel zanedbáváno. Časem se vaše těla samozřejmě změní kvůli vyšším vibracím, přijde okamžik, kdy přejdete od nemoci a podobných problémů k dokonalému zdraví. Dokážete si představit dýchat neznečištěný vzduch a čistou Zami bez chemikálií. Stromy v plné velikosti a květiny jako obraz krásy s úžasnými vůněmi, které naplňují vzduch. To vše přijde v pravý čas.

V současné době existuje jen málo míst, kde je moře čisté a mořský život není ovlivněn chorobami. S pomocí lze rychle splnit téměř nemožný úkol vyčistit oceány. I teď jsou nejhorší účinky bez vašeho vědomí odstraněny, a na vás je udržovat to.
V čistém a zdravém prostředí prospívá vše, nejen člověk. Vidíme vaši budoucnost jasně definovanou tím, že se postaráte o matku Zemi. Překonejte své zoufalství nad problémy lockdownu, protože konec je v dohledu. Výsledkem jsou nezbytně nutné problémy, ale lidé jsou známí svými odhodlanými úmysly překonat i ty největší problémy.
Spojení pomáhá překonat drobné rozdíly a jistotu, že společné kroky přinesou rychlejší výsledky. Je možné, že si lidstvo konečně říká, že spolupráce je nejrychlejší cestou k úspěchu.

Zdroj: http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/

Zpět