5635 Prognozy na rok 2024 Inessa Gutterman

[ Ezoterika ] 2023-12-28

Vyšší mysli 8. hustoty předaly informace o možných variantách událostí, energií, vývoje situací a procesů během příštích 12 měsíců.

Začínáme obecnou Informací: jaké vibrace, jaké Procesy se budou odehrávat v roce 2024. V první řadě je třeba si uvědomit, že tento rok se vyznačuje jasností událostí:
Jestliže v loňském roce probíhal plánovaný pohyb Procesů - poměrně silných Procesů a z žádného Procesu nebylo vystoupení do záblesku, do jasu, do něčeho neobvyklého - rok 2024 přinese tento jas - jako kaleidoskop, zářící dostatečně naplánovanými událostmi z pozice logiky, z pozice vědomého člověka, který může tuto eventualitu předpokládat. Ale i když ji předpokládá, jas bude intenzivnější.

Na příkladu si podrobněji nebo v odlehčené formě, respektive jednoduše vysvětleme, co to znamená: Při vstupu do nějakého procesu, jako je například proces transformace politické strany nebo finančního institutu - finanční organizace, víte, že došlo k nějakým změnám a tyto změny logicky vedou k nějaké situaci. Analytici na vaší planetě Zemi přirozeně předpokládají různý vývoj událostí. Tento předpoklad vývoje událostí nedosáhne úrovně, která je možná ve vývoji nějaké události v roce 2024. Je to takový kaleidoskop jasných barev - je to předpovězeno, je to očekáváno z pozice Vyšších sil, z pozice Vyšších myslí. Pokud člověk cítí nebo si uvědomuje tuto jasnost, znamená to, že:
- Na jedné straně vás tato událost překvapí.
- Na druhé straně si zvyknete na to, že pravidelně dochází k situacím, které se na určité lokální úrovni ˝vymykají˝ a střídají se ve svých barvách, své jakoby pozitivitě nebo negativitě.

Souvisí to spíše s ˝hrou˝ lidí. To znamená, že někteří lidé se najednou začnou chovat úplně jinak. Na běh událostí v celosvětovém měřítku to nemá žádný vliv. V důsledku Nového sebevyjádření tento člověk, který se vyjadřoval například zcela skromně, se najednou začal vyjadřovat na veřejnosti jako herec, který hraje nějakou roli, tj. úplně jinak. Takové opačné vyjádření sebe sama přitáhne pozornost - vaši pozornost na několik hodin. S postupem času, s tím, jak do toho budete vstupovat stále více a více, například při dosažení června-července, si zvyknete na to, že je to zajímavý rok. Dalo by se říct, jako na karnevalu: někdo si nasadí masky, někdo je sundá, někdo se stane klaunem nebo dělá klauniádu a někdo prostě odejde ze scény a dělá něco úplně jiného.

Na zahraničněpolitické úrovni dochází k mnoha přeskupením, na domácí úrovni už to začalo. A logickým vyústěním, prohloubením i těchto přeskupení budou Procesy v roce 2024.

Ptáte se: ˝Co mám dělat? Já - pouhý člověk, který může být zapleten do tohoto kaleidoskopu?˝ Nemusíte s tím nic dělat. Vše, co se stane, vyrovná nerovnováhu na planetě Zemi. Pro lidi, kteří nejsou součástí toho, čemu se říká Vesmírný management, a neporušili Zákony Vesmíru, Zákony kosmu, Zákony Boží, vše, co se stane v roce 2024, přinese jen určitý pozitivní vliv na jejich vnitřní stav, cítění, Svobodu volby, na vyjádření sebe sama. Tato jasnost, událost a nepředvídatelnost, dalo by se říci, je pozitivní pro standardního člověka, který byl pouhým Pozorovatelem a nemohl nic dělat, dokonce ani chtít změnu. Bude zde velké množství Nových energií, které se také často střídají. Tyto Energie se vyznačují vysokými vibracemi, které posílí váš smysl pro Intuici a je třeba se na ni spolehnout. O tom již bylo řečeno mnohé.

1. Intuice je jako Hůl, o kterou se poutník opírá v případě a v Procesech roku 2024. To je první věc. - 2. Zní to zajímavě, ale finance se nestávají hlavním nebo ne tak důležitým prostředkem pro vlastní bezpečnost, pro Ovládání prostoru, dokonce ani pro Svobodu volby - jako vaše touha nebo ochota ke změně. Tato ochota měnit se, být tvárný, neodmítat něco Nového, to vás může přivést k nějakému Strachu. Protože jste to nezažili, nevíte, co tam bude. Může to být nový vztah, kariéra, nové povolání, dokonce i školení, stěhování. Tato připravenost je v novém roce 2024 důležitější než finanční ˝bezpečnostní polštář˝.

Leden je jako vykynuté těsto, když se vytahuje z formy - z nádoby˝, a vy nevíte, co s ním. Očekáváte, že někdo přijde a řekne vám, jak například upéct koláč. ˝Těsto překypuje a je třeba s tím něco udělat. Na jedné straně budou mít někteří lidé v tomto stavu pocit neschopnosti: to je, když člověk ještě chápe, kam má jít dál. Vnitřně ho bude tlačit tato Energie, že ˝je třeba něco změnit, ale není jasné, co. Lidé, kteří již mají Plány na příští měsíce, pochopí, že potřebují něco přidat ke své specializaci-kvalifikaci, ke svým znalostem. Možná, že leden bude věnován dalšímu dolaďování, školení, získávání nějakých znalostí nebo jen další vlastní praxi.

Zdroj: https://dzen.ru/a/ZYmXjuvCJlTs98UO?experiment=931375

Zpět