1523 Strážce času Steve Rother

[ Ezoterika ] 2021-09-23

Zdravím vás, drazí. Jsem Strážce času.

Dnes jsem tu s vámi, abych vám sdělil, že na vaší planetě se vše, co jde kupředu, posunulo. Není žádným tajemstvím, že energie se stává obtížnou a že se stává výzvou roztáhnout křídla. Je dokonce obtížné najít radost, kterou jste měli ještě před chvílí. A přesto tato doba přináší také změnu. Aktivují se posvátné smlouvy, které jste uzavřeli u velkého stolu před svým příchodem. Jste zde v těchto magických časech mistrovství, hluboko uprostřed toho všeho. Vítejte, drazí, jsme rádi, že jste to zvládli.

Země

Země je vaší součástí. Lidé si myslí, že zvířata jsou jednou formou života, a hmyz, ryby a ptáci jsou formy jiné. Máte různé klasifikace pro různé formy života. A přitom vynecháváte to nejdůležitější, že kámen na zemi je živý. Říkáme vám, drazí, že život je ve všem.

Lidstvo je v procesu zvyšování kolektivní vibrace. Lidé se domnívají, že vyšší vibrace je nějak lepší než nižší, ačkoli obě mají ve skutečnosti odlišné vlastnosti. Vyšší vibrace se může měnit a přizpůsobovat rychleji než nižší vlna, přesto je to právě nižší vlna, která předpovídá budoucnost kvůli své nedostatečné změně. Ultra nízké frekvence Země našly novou harmonii, v důsledku čehož se nedávno otevřely nové možnosti.

Země mírně změnila svou dráhu, což způsobilo stlačení času. Některé z vašich nejzákladnějších konceptů se touto kompresí jednoduše rozpadají. Slovo bezprecedentní se používá bezprecedentně, a přesto vše směřuje k bodu kritické masy. I o tom chceme mluvit, že kritická masa je tu z nějakého důvodu. Vymezuje vaši předchozí hru vůči nové hře a ukazuje, jak můžete všichni vykročit vpřed. Právě teď se pro vás všechny rýsuje mnoho nových příležitostí, tak se po nich poohlédněte. Nebojte se vyzkoušet něco nového a udělat krok vpřed, když uvidíte, že se vám otevírá příležitost. Je to dokonalá příležitost? Bude se opět zavírat? Zůstane otevřená? To můžete zjistit pouze tím, že uděláte krok vpřed. Pokud vykročíte vpřed a nebude se vám to líbit, jednoduše ustupte, drazí.

Hledání nové půdy a rovnováhy

Toto je čas experimentů, čas, kdy můžete proniknout do nových úrovní světla a zažít je různými způsoby. Jste blíž, než si myslíte, neboť magie je stále s vámi. Nadechněte se a vnímejte to hluboké spojení se Zemí. Máte krásný vnitřní vyrovnávací systém, který je zcela magický na pohled. Říkáme vám, že je čas věnovat tomuto vyvažovacímu systému pozornost. Chápeme, že je to někdy velmi frustrující. Vidíte některé věci tady, které jsou nesmírně nespravedlivé nebo kruté, a pak vidíte jiné věci tam, které také nejsou správné.

Váš vlastní vnitřní vyvažovací systém se neustále snaží nějakým způsobem dát světu kolem vás smysl. Drazí, prozatím vám svět smysl dávat nebude. Na celé planetě budete nacházet boje v mnoha různých podobách. Před časem jsme se s vámi podělili o problémy, které vznikají v důsledku rozpadu mnoha dodavatelských řetězců. Mnohem více se toho chystá a uvidíte, jak se různé procesy rozvinou. Váš svět se změnil a vrátit se zpět už prostě není možné.

Jednou z největších věcí, které můžete v této době udělat, je najít způsoby, jak žít lokálně. V co největší míře jezte potraviny, které jsou vypěstované v místě, a podporujte místní obchodníky. Nejjednodušší způsob, jak se dostat na další úroveň, je spojit se, ale lidé s tím mají velké potíže. Máme však naději, že se strach podaří zkrotit a vrátí se alespoň určitá míra harmonie.

Jednou z věcí, kterou může udělat každý, je osvětlit nelidskost člověka vůči člověku. Kolektivně to zpomaluje pokrok lidstva více, než si myslíte, protože velká část z toho je skryta před zraky. Není skryta kvůli tajné snaze, ale proto, že je obtížné ji vidět. Většina lidí má tendenci odvracet zrak, když je realita příliš krutá. Odvrácení pohledu však umožňuje, aby takové chování pokračovalo, a svým způsobem ho schvaluje. Váš vnitřní systém rovnováhy se těžko vyrovnává s tím, když vidíte tak drastická zvěrstva. Mějte na paměti, že není na vás, abyste vše vyřešili sami. Když jste svědky, vcítíte se a identifikujete problém, už jen to ho umístí do kolektivního vědomí. Je to začátek hnutí za změnu.

Tato harmonie pak vytváří kolektivní stabilitu, která brání tomu, aby byl vnitřní systém rovnováhy každého člověka použit proti němu, aby v něm vyvolal hněv a nakonec ho ovládl. Drazí, proto vás lidé, kteří vás chtějí ovládat, chtějí udržet oddělené a rozhněvané.

Ano, z udržování lidí oddělených a rozhněvaných plynou velké zisky. Pokud si lidé uvědomí, že jsou ovládáni, a odhalí tok peněz, budete velmi překvapeni, až se dozvíte o firmách, kterým jste věřili a které za tím stojí. Je čas vstoupit do role občanů světa a jednoduše pozorovat. Nejenže to ztíží pokračování těchto zvěrstev, ale také to ztíží začátek dalších. Vaše moc je mnohem větší, než si myslíte. Každý z vás může na této planetě udělat obrovskou změnu, jinak byste tu nebyli.

Vítejte doma. Víme, že je nepříjemné být mimo rovnováhu, ale to je součástí lidského bytí. Vězte, že děláte obrovskou změnu už jen tím, že se odvažujete být, držíte světlo. Vítejte doma. Věříme, že vaše cesta před vámi je jasná. Víme, že tato doba je pro každého náročná. Je to však otevření nového světa, který jste si vytvořili zcela jasně, stejně jako předtím. Je mi největší ctí, že vás nyní na chvíli opouštím a vracím se do toho, čemu říkám matrice času, v níž existujete. Je to krásná iluze a je kouzelná. Užijte si tedy jízdu, drazí. Vězte, že každý okamžik vám přináší novou naději, novou energii, nový život. A i když jste mírně vyvedeni z rovnováhy, naučíte se v tom chodit. Naučíte se tyto věci napravovat ve svém vlastním poli a kráčet v míru. Chovejte se k sobě s úctou, pečujte jeden o druhého a dobře si spolu hrajte, když tvoříte tuto hru. Ano, to je tajemství života.

*********

Zdravím vás, drazí.
Jsem Elrah z Rytmické služby, vítejte všichni. V těchto dnech se ven moc nedostanu, protože na naší straně závoje probíhá spousta příprav. Na vaší straně závoje je to naprosto fascinující, ale opravdu zajímavé je to, co se děje na naší straně.

Z našeho pohledu jsme na vaší planetě shromáždili jedny z největších mistrů léčitelů všech dob. Nejsou všichni z planety Země, ale pocházejí z několika míst ve vesmíru. Shromáždili se specialisté na mnoha dimenzionálních úrovních; jsou to vizionáři, kteří pomáhali utvářet tuto hru. Jejich záměrem je shromáždit se, aby léčili a rozvíjeli lidi. Z jejich pohledu je vše součástí stejného procesu.

Všechny tyto bytosti byste měli vidět. Je to tady kouzelné! Probíhá to nyní, abychom zde byli nápomocní v příštích dnech. Probíhá tu večírek, který je naprosto úžasný. Chci říct, že na naší straně závoje vidíte jedny z nejvyšších ze všech bytostí, které byly přivedeny Domů. Shromažďují se, aby byly nápomocny při největší asistenci Domova, jaká se kdy v jakékoli hře kdekoli odehrála.

Během COVID-19 přešlo mnoho lidí ve všech částech zeměkoule. Většina lidí zná alespoň jednoho člověka, který přešel. Svou daň si vybrala i genocida, válka a další příčiny. Z lidského pohledu se může zdát, že to bylo marné, ale my vám říkáme, že velká část z toho byla na základě smlouvy. Kouzelné je to, co se odehrálo zde. Možná si teď nemyslíte, že ti, kteří byli povoláni domů, jsou mistři léčitelé. Možná jste znali některého z těchto statečných lidí, kteří přešli na druhou stranu. Možná byli skvělí v zahradničení nebo vaření, ale neoznačili byste je zrovna za mistry léčitele, takže vám to připadá matoucí.

Když však přijdete na Zemi, drazí, rozšíříte se do 11 různých časoprostorových dimenzí a každá z nich má trochu jiné zkušenosti. V závislosti na vašich smlouvách a na tom, jak jste si vše nastavili, funguje každý váš aspekt trochu jinak. Kouzelné na tom je, že se ubíráte krásným směrem. Když člověk umírá a přichází Domů, není to jen jeden aspekt, ale všech 11 překročí závoj přesně ve stejný okamžik a stanou se znovu dokonalými. Všimli jste si, že tady na planetě Zemi žádná dokonalost neexistuje, prostě to není dovoleno. Někdo to napsal do prvních pravidel, na planetě Zemi není dokonalost. Takže abyste skryli svou dokonalost, přicházíte a rozdělujete se na různé paprsky nedokonalého světla. Ale když se zase spojíte, jste takoví, jací jste doopravdy. Každý z těch lidí vás znal takové, jací jste byli v té dimenzi časoprostoru, a sdílíte stejné jádro osobnosti.

Obnovení dokonalosti

Když člověk překročí závoj, veškerá masivní energie se vrací domů. Vrátí se zpět jako dokonalá bytost, drazí, jsou opět dokonalí. Mnozí, kteří během posledních několika let zemřeli, tak učinili na základě smlouvy. Důležité je, že s veškerou pomocí na této straně závoje se otevírají nové možnosti.

Nyní si možná myslíte, že jde jen o to, abyste tyto entity channelovali a přivedli je skrz. Ano, to je část toho, co se stane, lidé se naučí, jak tuto energii využívat. Někteří si budou myslet, že jsou chytří a mají skvělé nápady, jiní to budou nazývat inspirací nebo dokonce channelingem. Vy už máte zájem a fascinaci ve svých vlastních oblastech mistrovství. Zatímco se to děje, do těchto úrovní se přidávají i další věci. A pokud vás něco zaujme, najednou dostanete nové nápady, jak s tím pracovat. Budete mít nové možnosti věcí, které můžete vyzkoušet. Možná jste odborníkem na jedno, nebo máte teorie o něčem dalším. Zpočátku pravděpodobně vyzkoušíte, co je vám nejpříjemnější.

Energetické otevření

Na této straně závoje dochází k otevření. Je naprosto obrovské. Jakmile se na něj člověk naladí, začne proudit a věci se přirozeně sladí. Toto otevření usnadňuje spojení mezi naší a vaší stranou závoje. Strážce je vědomý kanál. Když ho plácnete, cítí to. I když nevíte, jak dál postupovat, jak nebo kde to použít, prostě otevřete svůj záměr. Nastavte si záměr, abyste si tyto informace stáhli, a pak se vaše oblasti zájmu a odbornosti začnou rozšiřovat. Budete mít nové nápady, nové věci, se kterými budete pracovat, a nový rytmus, ve kterém je budete provádět. Drazí, magie probíhá již velmi dlouho. A nyní se vám spojuje tolik věcí najednou.

Něco se tu děje

Nabízí se otázka, proč se všechny tyto bytosti shromáždily na druhé straně závoje? Dějí se velké věci, které většina nikdy neviděla. Oči vesmíru jsou upřeny na Zemi, když se dělají další kroky. Z tohoto důvodu jsou mnozí z vás právě teď zde, protože jste cestovali v čase asi 300 let zpět, abyste se ocitli právě zde. Možná si teď myslíte, že všichni věří, že žijí v kritické době. Ano, mají k tomu sklon. Ale vy jste to udělali, protože váš prostor byl vyhrazen. Vaše místo na této židli v této chvíli bylo pro některé z vás rezervováno před 500 nebo 600 lety. Věděli jste, že se to bude odehrávat, věděli jste, že se dějí věci, kterých se můžete účastnit a které vám to dokonce usnadní. A ano, mnozí z vás tu skutečně byli na začátku hry, když se poprvé otevřely dveře do tohoto nového místa. Museli jste zjistit, co funguje a co ne. Museli jste přijít na kloub novým pravidlům a různým aspektům. I když to nebylo snadné, zvládli jste to.

Stejné dveře se chystají znovu otevřít. Přichází nový svět, který vytváříte, a je to vlastně příležitost k mistrovství. Jsou tu příležitosti zjistit, co funguje a co ne. Jakmile otevřete další dveře a začnete kráčet do tohoto nového světa, objeví se nejrůznější výtvory. Můžete přinést své kouzlo. Bylo předpovězeno, že přijdete, a nyní jste tady.

Naučte se naslouchat druhé straně, vysbírejte kousky od mistrů léčitelů, kteří nyní přešli na druhou stranu. Pomohou vám znovu se rozpomenout. Přechodů bude přibývat, protože narůstá energie. Na Zemi se bude odehrávat více věcí, ale vy můžete tuto jízdu všem usnadnit, když se budete vzájemně držet. Místo toho, abyste se soustředili na rozdíly, hledejte, v čem jste si podobní. Vězte, že všichni jste součástí jeden druhého, i když se neshodnete. To je ta část, kterou je třeba mít na paměti, protože právě to otevře vaše kanály. Nebudou směřovat pouze na jednu nebo druhou stranu. V Domově nejsou žádné rozdíly, vše je dokonalé a vše je propojené. Všichni jste součástí jeden druhého, a stejně tak na Zemi, jen to nevidíte.

Doufáme, že najdete nový rytmus, ve kterém budete kráčet. Kráčejte hrdě a vznešeně, když kráčíte vpřed, tvoří se nový rytmus, nová hra. Vítejte doma, vítejte na nové planetě Zemi. Chovejte se k sobě v této hře s respektem. Otevřete ty dveře všem ostatním, kterým můžete, a pečujte o sebe navzájem při každé příležitosti. Hrajte spolu dobře. To je vše, co je potřeba, a vytvoříte si domov na své straně závoje. Dobrá práce.

Zdroj: https://www.espavo.org/beacons-light-october-2021/

Zpět