4581 Uzdravení ze zvyku odsuzovat Nina Sumire

[ Ezoterika ] 2023-06-13

Uzdravení ze zlozvyku odsuzování je především uzdravením z ̎ne našeho života ̎ , protože při odsuzování přitahujeme do svého života ty situace, které jsme kritizovali, nepřijali, kterým jsme dali živé negativní hodnocení.

Jak se tedy uzdravit z tohoto návyku, který ničí náš osud?
Krok 1: Naučte se tuto tendenci u sebe rozpoznat.
Řekněte si tedy: ̎Teď soudím! ̎ . To je velmi důležitá dovednost, protože často dochází k záměně pojmů.
Jaké motivy mohou být za posuzováním?
1 - Nesoudím, chci jen pomoci, poradit, vím to lépe.
2 - Jen konstatuji fakta.
3 - Snaha o obnovení spravedlnosti.
4 - Je to prostě způsob, jakým komunikuji.
5 - Je důležité diskutovat. A tak dále.

Krok 2 - Výhody souzení.
Je důležité najít v sobě skryté podvědomé ̎dobroty ̎ . např:
1 - Cítit se sebevědoměji, lépe než někdo jiný (vliv komplexu méněcennosti),
2 - Mít pocit, že máte pravdu, že jste odborník, expert, ukázat všem, jak ̎se to nemá ̎ a jak ̎se to má ̎ (vliv pýchy),
3 - Touha být ̎zajímavým ̎ partnerem v rozhovoru (vliv návyku pomlouvat),
4 - Touha ̎konat dobro ̎ (jako příklad lze uvést scénář ̎Zachránce ̎ , podosobnost ̎Rodič ̎ ),
5 - Touha odvést pozornost od vlastního vývoje, zaměřit pozornost na druhé, na proces ̎hledání ̎ jejich chyb,
6 - Výzva k vytvoření týmu ̎vlastních ̎ a ̎nepřátel ̎ (konkrétně těch, kteří se ̎mýlí ̎ nebo ̎žijí špatně ̎ ),
7 - Touha ovládat, dominovat.

Krok 3 - Uvědomění si důsledků odsouzení.
1 - Energetické, karmické smetí na sebe bereme od toho, koho soudíme. Stáváme se doslova ̎vysavači ̎ , kteří znečišťují. To oslabuje naši energetickou imunitu.
2 - V důsledku toho se zhoršuje naše zdraví a jsme náchylní k různým nemocem.
3 - To, co posuzujeme u druhých, je i v nás. Vtahujeme do svého života (nebo do života svých blízkých, dětí) situace, které jsme odsoudili, a prožíváme je, abychom skrze ně měli šanci něco v sobě napravit. Existuje však i jednodušší cesta - cesta sebeuvědomění.
4 - Náš charakter se zhoršuje. Odsuzování se stává zlozvykem, ze kterého není snadné se vyléčit. Spolu s ním roste hněv, pýcha, závist, pomluvy, pomlouvání, marnivé řeči a tak dále.
5 - Vrací se nám karma odsuzování: začínají nás odsuzovat i ti, na jejichž názoru nám velmi záleží a jejichž kritika (i za našimi zády) nás zraňuje.
6 - V důsledku toho se náš sociální okruh nakonec stane velmi specifickým: bude se skládat z pomlouvačů, kritiků a závistivců, protože tento druh přitahuje podobné k podobnému. Lidé s jiným, čistším a vznešenějším vědomím se budou komunikaci s námi vyhýbat, protože jsme z jiné dimenze - ̎popeláři ̎ . Skutečných přátel je tedy čím dál méně, nebo mizí úplně.
7 - Vzniká stále více rodinných problémů, protože zvyk odsuzovat se nutně rozšíří a rozšíří se i na naše blízké, ať se nám to líbí, nebo ne. Konfliktů a odcizení bude přibývat. Atmosféra bude stále napjatější.
8 - Odsouzení snižuje naši zbožnost. Může se stát, že nám je předurčeno více financí, měli bychom mít častěji štěstí, naše sny a touhy by se podle nebeského plánu měly naplnit. Ale... Každá skutečnost odsouzení ruší nebo zmenšuje naše možnosti. Výsledkem jsou další obtíže, překážky, ̎nespravedlnosti ̎ .
9 - Posiluje se v nás ̎muší ̎ vědomí, které hledá, co je ̎špatně ̎ , co je ̎špatné ̎ , co je ̎nesprávné ̎ . Začínáme se dívat na svět s předsudky, hledáme, co a koho můžeme kritizovat. Negativní myšlení přitahuje příslušné situace znovu a znovu. Máme stále více ̎špatných ̎ nálad a pocitů. Zvyk odsuzovat je častou příčinou chronických depresí.

Krok 4: Léčivá alternativa.
Zvyk odsuzování se léčí pozitivní, konstruktivní, praktickou náhradou. Každý z nás (kdo se pokusil s tímto návykem vyrovnat) má svou vlastní pokladničku vědomých alternativ. Uvedu příklad:
1 - Místo toho, abychom někoho odsuzovali za jeho zády, je lepší se s ním sejít v soukromí, probrat s ním situaci (samozřejmě pokud o to také stojí) a společně najít řešení.
2 - Místo odsuzování nabídněte změnu tématu (nebo ho nenápadně změňte sami), například se bavte o něčem neutrálním, jako je počasí.
3 - Místo odsuzování pomozte dotyčnému (všem, kteří odsuzují, celému ̎týmu ̎ ).
4 - Místo hodnocení si zvykněte připravit pozitivní, zajímavé, užitečné, inspirativní téma (něco, o čem jste nedávno četli, něco, co se vám v poslední době podařilo, když se v životě stane něco dobrého).
5 - Místo odsuzování najděte v tomto člověku jeho potenciál, pozitiva, silné stránky, charakterové vlastnosti, vzpomeňte si na jeho dobré skutky a úmysly, poděkujte mu, naučte se od něj něco pro nás důležitého.
6 - Místo odsuzování vyvozujte závěry pro sebe, sami se poučte tím, že si budete klást otázky: Proč jsem si toho všiml? Mám v sobě tyto sklony? Jak s tím mohu pracovat? Co nejčastěji odsuzuji? To znamená, že přepněte z vnějšího na vnitřní. Například odsuzuji opozdilce. Dobře, teď se naučím chodit včas sám nebo se přestanu chlubit svou dochvilností.<

Zdroj: https://absolutera.ru/article15171

Zpět