5445 Tourmalayne: Mým milým starým přátelům A.S.

[ Ezoterika ] 2023-11-12

Moji drazí staří přátelé,
Jsem Tourmalayne, Plejáďanka, která je stará i na naše poměry. Z pozemského hlediska fyzicky vypadám jako čtyřicetiletá žena s šedivými vlasy. Přesto cítím tíhu staletí. Nefyzickou část své cesty zpět ke Zdroji jsem zatím nezačala, protože si přeji vidět Zemi osvobozenou a chci tomuto procesu nadále energeticky pomáhat.

Vskutku, moji staří přátelé, je dobré s vámi mluvit. Protože mnozí z vás jsou doslova mými starými přáteli. Mnozí z vás byli v některém ze svých minulých životů doslova mými přáteli nebo žáky. Možná ve vás energie, která prochází tímto poselstvím, někde vzbudí nejasnou vzpomínku, protože mnozí z vás procházeli těmito sály - sály chrámu, kde v současnosti pobývám. Nejsem na vesmírné lodi poblíž vašeho světa, protože v současné době funguji jako energetický základ tohoto chrámu. Také mám tak ráda energii Taygety.

Taygeta. Vzbuzuje toto jméno ve vaší duši vzpomínky?

Vzpomínáte si na Taygetské nebe? Na noční tance? Smích? Nápoje, které jako by zapálily vaši duši, vyvolaly ve vašich buňkách jemnou explozi a dodaly vám pružinu do kroku? Volné sdílení mnoha úžasných nápadů? Něžné milování pod někdy fialovou oblohou? Život, kde nikdy nebylo příliš horko ani příliš zima a kde jste si vždy mohli vyčistit hlavu a načerpat novou energii a nápady tím, že jste si šli zaplavat? Místo, kde jste se mohli učit, smát se a hrát si a prostě být?

Pro mě je Taygeta tím nejlepším místem ve vesmíru. Možná se tam budete moci za pár let podívat. Mám hlubokou radost, že se zdá, že Země je konečně na pokraji osvobození. Upřímně řečeno, před sto lety bych vám dobré šance nedávala. Byla jsem vždycky pesimističtější než lidé kolem mě. V tomto případě měli optimisté pravdu.

Každý člověk, který má alespoň trochu rozumu, je velmi ohromen tím, co jste dokázali. Nemám na mysli to, čeho jste dosáhli z hlediska technologie. Skutečně působivé je to, čeho někteří pozemšťané dosáhli, pokud jde o zvyšování energie Země, o to, že jsou světlem v temnotě, že nejsou reaktivní. Nereaktivitou myslím to, že si uvědomujete, že někteří lidé se k vám i k ostatním chovají hrozně. Jste si vědomi toho, že se vám neustále lže. Jste si vědomi toho, že mnoho lidí se chová šíleně. Jste si vědomi toho, že situace, ve které se nacházíte, je nespravedlivá. Přesto většinou nekopírujete šílenství, zlobu, nevědomost, povrchnost. To je podle mě úžasné. Možná, že nereagovat není termín, který by s vámi rezonoval, možná s vámi více rezonuje ˝nereagovat nevědomě˝ nebo ˝nereagovat automaticky˝. Každopádně mi vaše chování připadá trochu buddhovské, reagujete většinou soucitně a nenásilně na lidi, kteří vám ubližují, urážejí vás nebo se vám snaží vzít svobodu. Nemohu si pomoci, ale jsem na vás hrdá. Mnozí z vás jsou staří přátelé nebo moji bývalí žáci, nebo se alespoň zúčastnili jedné z vln setkání na Zemi, které jsem pomáhala organizovat. Hřeje mě u srdce, když vidím, že Země je skutečně v procesu osvobozování. Daří se vám skvěle. Velmi si vážím vašeho úsilí.

V současné době se již příliš nezapojuji do rozhodování na vysoké úrovni. Nezávidím lidem jako Hakann a Aštar - musí to být velká zátěž být součástí týmu, který rozhoduje v takové době, kdy tolik věcí visí na vlásku, kdy obavy na obou stranách sporu kdy zasáhnout jsou tak prudké a tíživé. Někteří lidé říkají, že by Zemi prospělo, kdyby došlo k odhalení naší existence. Nuže, bylo by skutečně skvělé, kdyby lidé na Zemi a zejména šedé klobouky poskytli více informací o naší existenci. Technicky vzato můžete za odhalení považovat všechny skutečné channelingy, včetně právě tohoto poselství. K odhalení došlo také v médiích. Ale ano, souhlasíme s tím, že nedošlo ani zdaleka k dostatečnému odhalení, zejména k odhalení, které by se dostalo ke spícím. Pomohlo by, kdyby ho bylo více.

Pokud si myslíte, že bychom měli jasně oznámit naši přítomnost, aniž bychom přistáli, například tím, že zaplníme vaše nebe takovým množstvím lodí, že je každý uvidí, nebo tím, že velmi krátce ovládneme vaše média: to by vaše mainstreamová média a vlády roztočily jako blížící se invazi mimozemšťanů, a většinu obyvatelstva by zachvátil strach. Vlády by úspěšně prosazovaly ještě drakoničtější opatření. Pokud vám to zní směšně, no, možná že spící lidé právě teď věří některým jiným věcem, které vám také připadají směšné.

Pokud si myslíte, že bychom měli prostě přistát, aniž bychom nejprve provedli zásah a odstranili temné kontrolory: opět by se to zvrhlo v mimozemskou invazi. Více než polovina lidstva by byla ochromena strachem a střílelo by se po nás - a nejen jednou zbloudilou kulkou, ale temní vládci by zmobilizovali celé armády, aby proti nám bojovaly. Vojákům by se řeklo: ˝jsou tajně zlí, mohou vás ovládat, pokud jim jen nasloucháte, takže je střílejte z bezpečné vzdálenosti.˝ V současné době většina vojáků slouží tyranům a porušuje přísahu bránit ústavu nebo lid. I zde by se většina vojáků podřídila. Nemluvě o tom, že v zemích, kde civilisté mají zbraně, by i civilistům bylo řečeno, aby nás stříleli z bezpečné vzdálenosti a ani s námi nemluvili, protože jinak bychom jim ovládali mysl. Nemáme nekonečnou kapacitu na to, abychom jen tak seděli a vstřebávali palbu, a nechceme se dostat do přestřelky s pomýlenými nevinnými lidmi.

To znamená, že jediná dobrá možnost, kterou máme, je nejprve provést velký zásah a odstranit temné kontrolory, a pak se odhalit a přistát. O tom Hakann v posledních týdnech diskutoval a v současné době je pravděpodobné, že se to stane v roce 2024 nebo 2025, pokud se šedé klobouky nerozhoupou dřív. A také galaktické speciální jednotky provádějí speciální operace na pomoc lidstvu, a to i na povrchu vaší planety.

Ano, situace na Zemi je nyní velmi nespravedlivá a drsná. Je mi to líto. Doufám, že se brzy osvobodíte. Moc vám děkuji za vaši službu. Někteří lidé nedávno žádali o radu, co mají v této velmi náročné době dělat, aby si udrželi dobrý duševní stav. To je vynikající otázka. Je výsadou starých lidí být mimo kontakt. Proto mi dovolte, abych vám dala několik možná nedotknutelných rad. Dělám si přitom napůl legraci. Mám upřímný úmysl vám pomoci, protože vy jste já a já jsem vy. Mé rady a možná i já sama jsme možná mimo, protože utrpení na Zemi je možná příliš intenzivní na to, aby následující rady byly použitelné. Přesto je zde má rada. Budu vám radit na čtyřech úrovních. První úroveň je nejpřístupnější a nejsnáze uchopitelná a čtvrtá úroveň je nejméně přístupná a nejhlubší.

První úroveň zní: mějte prosím soucit sami se sebou.
Prakticky každý pozemský člověk prožívá takzvané negativní emoce, nebo je záměrně slepý, nebo se dopouští chování, kterým se vyrovnává s problémy, nebo únikového chování, nebo nedělá vždy to, co cítí, že by měl dělat, a tak dále. S největší pravděpodobností se vám nevede hůře než ostatním lidem, jde jen o to, že ostatní lidé nejsou otevření o svých bojích a o způsobu, jakým se někdy chovají, vyrovnávají nebo stresují za zavřenými dveřmi. I člověk, který v této době jen přežívá, aniž by udělal něco úplně šíleného, si u mě vede dobře. Přiznejte si zásluhy, protože zůstat v takové šílené době relativně nereaktivní může být samo o sobě silným vyčerpáním energie. To, co dělají spící a temní správci, může být nakažlivé, a nebýt nevědomý, nedělat odsudky, neobviňovat druhé, a vyhýbat se iluzím nebo projekcím může stát docela dost energie. Buďte proto prosím k sobě mírní, i když vše, co dokážete, je jen přežít, aniž byste dělali něco příliš šíleného. Z mého pohledu si i tak vedete už docela dobře.
Buďte k sobě laskaví, pravděpodobně si ve skutečnosti nevedete hůř než ostatní lidé, jen prostě nevidíte jejich boje a jejich takzvané nefunkční chování. Pokud si z této první úrovně něco odnesete, je to skvělé. Pro ty, které to zajímá, uvidíme, jak hluboko můžeme jít.

Druhá úroveň zní: naplňujte své potřeby. Také pravidelně provozujte nějakou duchovní praxi, ať už je to meditace nebo několik pomalých hlubokých nádechů každý den nebo cvičení krijá jógy nebo to může být kterákoli z tisíce dalších věcí. Kromě toho, kdykoli se objeví bolest nebo takzvané negativní emoce, řešte je pomocí vámi preferované techniky. Příkladem takové techniky je cokoli se ve vás objeví, prostě to pozorujte, aniž byste se to snažili změnit nebo potlačit, nebo posuzovat. To je samo o sobě dobrá léčebná technika, i když ji možná budete muset provést několikrát, aby zabrala. Ve skutečnosti jste sebeléčivou bytostí. Pokud to jen pozorujete, aniž byste se sami sobě pletli do cesty, k uzdravení dochází automaticky.
Je to úroveň, která může vyžadovat dlouhou dobu a hodně práce a bolesti, abyste se jí skutečně prokousali - práce, kterou mnoho lidí není ochotno udělat. Práce, která se může zdát nekonečná. Přesto je důležitá. Většina lidí zde neodvede dostatečnou práci, a proto většina lidí nakonec nedosáhne některých pozdějších milníků na duchovní cestě. Kromě toho i pouhé vykonání části této práce podstatně zlepší váš život, vaše vědomí a vaše vztahy.

Existuje mnoho možných technik, jak řešit svou bolest a takzvané negativní emoce. Jednou z možností je jejich pozorování. Další možností je technika, kterou channeler v současné době používá. Tady je:
1) Pokud se objeví bolestivá nebo takzvaná negativní myšlenka či emoce, nejprve ji zhruba deset vteřin pozorujte.
2) Zkontrolujte, zda se pod ní neskrývá něco jiného. Například pod hněvem může být bolest nebo strach. Pod povrchní touhou může být hlubší přání, například touha být milován. Pokud je tam něco hlubšího, pozorujte to, asi deset vteřin.
3) Udržujte svou pozornost v klidu na nejhlubší bolestivé nebo takzvané negativní věci. Pak si řekněte nebo pomyslete následující:
Vzývám moudré a laskavé bytosti, síly a aspekty existence, teď, teď, teď.

Pokud jsem vám ublížil nebo jsem ublížil jiným bytostem nebo jsem ublížil části sebe sama, ať už v tomto nebo v minulém životě, omlouvám se. Prosím, odpusťte mi. Teď, teď, teď.
Zvu vás do prostoru svého srdce a žádám vás, abyste se setkali s mým Kristovým já, mým osvíceným já, moudrými a laskavými bytostmi, silami a aspekty existence, teď teď teď.

Tak to byla druhá úroveň: splňte své potřeby. Pravidelně provádějte nějakou duchovní praxi. Také kdykoli se objeví bolest nebo takzvané negativní emoce, použijte svou oblíbenou techniku.

Dobrá, pojďme si promluvit o třetí úrovni.
Proč chcete něco dělat? Proč prostě jen nebýt? Nezní být příjemněji, přirozeněji a svobodněji než dělat? Pokud se dostatečně vymaníte ze své vlastní cesty, pokud se během předchozí úrovně zbavíte dostatečného množství iluzí, pak se život prostě stane. Už se nemusíte snažit, dělat, unavovat se. To není totéž co lenost. Z pohledu člověka zvenčí můžete v některých dnech odpracovat dlouhé hodiny. Ale to je prostě součást běhu života. Nepřipadá vám to jako práce, protože se to prostě děje, i když z pohledu zvenčí možná pracujete.

Co musíte udělat, abyste toho dosáhli?

V tom je ta past - neděláte nic. Prostě se zbavíte iluzí a pak se to stane automaticky. Nejde o to, co byste měli přidat do své rutiny nebo do svého systému přesvědčení, abyste toho dosáhli, jde o to, co byste měli pustit.

Například tento týden channeler dělá svou denní práci, navíc dojíždí do práce, a další práce během jednoho večera, navíc se věnoval vlastní duchovní praxi a sebeléčebným technikám. Kromě toho včera a dnes buď channeloval toto poselství, nebo ho korigoval a channeloval nějaké drobné doplňky. Channeler neměl v plánu dělat tento channeling. Na víkend už měl channeling připravený. Přesto pocítil metaforické zaklepání přicházejícího channelingu, a aniž by se tomu bránil nebo o tom pochyboval, prostě se nechal unášet proudem a začal channelovat toto druhé poselství na tento týden. Užívá si tento proces a v současné době ho neruší bludné myšlenky ani nejistota. Z vnějšího pohledu channeler dělá dlouhé dny a má hodně práce. Přesto ho to momentálně nevyčerpává - protože obrazně řečeno nedělá nic, i když pracuje. Prostě jen je, i když práci vykonává on. Je v klidu ve své mysli a duševně odpočívá a netrpí žádným odporem, nejistotou ani ničím podobným. V tuto chvíli je pro něj channeling - normálně něco, co ho stojí dost energie a co s sebou někdy přináší určitý stres - stejně uvolňující, jako by hrál videohru.

Ne vždy je channeler v tomto stavu flow. Třeba bude zítra ve stresu a v odporu a práce ho bude vyčerpávat. V tuto chvíli však koná bez námahy. V tuto chvíli pro něj není třeba nic dělat, jen být - i když aktivně pracuje na něčem, co snad přinese užitek ostatním. Na této úrovni se také můžete rychle a bez námahy rozhodovat a prostě jednat, aniž byste se trápili tím, co udělat, nebo se stresovali, zda jste se rozhodli správně.

Pokud to zní těžce, je to ve skutečnosti ta nejjednodušší a nejpřirozenější věc na světě - pokud jste se zbavili dostatečného množství nánosů a iluzí. Pak se to prostě stane, bez námahy. Nemusíte nic přidávat, stačí jen odečíst iluze a vypořádat se s bolestí a takzvanými negativními myšlenkami a emocemi. Stejně jako jsme to udělali na předchozí úrovni. Mnoho lidí se snaží tuto úroveň vynutit - snaží se pracovat bez námahy. To ale nefunguje. Pokud v daném okamžiku prožíváte bolest a takzvané negativní myšlenky a emoce, pak vám nepomůže předstírat, že stačí jen být - protože v praxi to pravděpodobně znamená potlačit nebo popřít části sebe sama. A to těm částem vás, které potlačujete nebo popíráte, ubližuje.

Pokud se tedy během určitého okamžiku nacházíte ve stavu plynutí, skvělé, užijte si to - není třeba v sobě aktivně lovit starou bolest. Může se také stát, že někdy jste ve stavu flow a někdy ne. To je přirozené. Ale pokud je vaší skutečnou pravdou v daném okamžiku to, že se věci ve vašem životě nedějí spontánně a bez námahy, pokud ve svém životě zažíváte úzkost nebo boj - pak se nyní nesnažte tuto třetí úroveň vnutit, protože to bude pravděpodobně jen únikový mechanismus před prací na druhé úrovni. Pokud věci nejsou přirozeně bez námahy právě teď, jděte dělat druhou úroveň. Pokud se objeví bolest, přejděte na druhou úroveň. Pokud se přirozeně objeví stav plynutí, užívejte si třetí úroveň, dokud trvá.
Během této třetí úrovně můžete také zjistit, že se stáváte více bezpodmínečně milujícími.

Pro čtvrtou a poslední úroveň si vzpomeňte na jednu z lekcí z vaší Bhagavadgíty: v ideálním případě byste neměli být připoutáni k výsledku, když podnikáte nějakou akci. To vám dává klid a ve skutečnosti to zvyšuje pravděpodobnost, že vaše akce bude mít dobrý výsledek. Ne že byste měli být připoutáni k této zvýšené pravděpodobnosti dobrého výsledku, ale stále to platí. No a váš současný život je, obrazně řečeno, jen jeden den na vaší dlouhé, dlouhé cestě zpět ke Zdroji. Takže stejně jako chápete, že byste neměli být připoutáni k výsledku dané činnosti - proč jste připoutáni k výsledku tohoto současného života? Dříve nebo později najdete cestu zpět ke Zdroji bez ohledu na to, co se děje. Co záleží na tom, jestli se vydáte oklikou, nebo ne? A ve skutečnosti má vaše duše nulový odpor k tomu, abyste trpěli, abyste v životě takzvaně selhali nebo abyste předčasně zemřeli.

Na čtvrté úrovni můžete pozorovat vlastní připoutanost například k tomu, abyste měli šťastný život. Proč máte tuto připoutanost? Proč je potěšení lepší než utrpení? Proč je štěstí lepší než utrpení? Obojí jsou jen zážitky. Vaše duše se nebrání ani jednomu z nich.

Proč lpíte na tom, aby byla Země co nejdříve osvobozena? Upřímně řečeno, z pohledu vaší duše je právě teď ideální okamžik k dosažení růstu duše a získání lekcí. A i kdyby nebyla, utrpení a bolest jsou také zkušenosti, které můžete mít. Pokud danou věc skutečně, hluboce a upřímně jen pozorujete, jakoby z odstupu, aniž byste se do ní nechali pohltit, nezpůsobí vám utrpení. Můžete si nechat vytrhnout zub u zubaře bez anestezie, a pokud budete skutečně jen pozorovat, budete cítit pocity, které si většina lidí spojuje s bolestí, ale nebudete trpět. Nebude to, jako byste těžce snášeli něco nepříjemného - skutečně vám nebudou vadit pocity, které si většina lidí spojuje s bolestí. Jsou to jen pocity. Je to to, co to je.

Kdykoli trpíte, určitým způsobem přijímáte platnost takzvané bolesti nebo takzvané negativní emoce. Nějakým způsobem ji přijímáte, jste v ní, přijímáte ji jako platnou a existující. Pokud ji jen pozorujete zvenčí, z metaforického odstupu, pak ji můžete jen cítit, vidět a pozorovat, aniž byste kvůli ní trpěli.

Protože i když je něco pro váš život takzvaně negativní - no a co? Proč se upínat k tomu, aby váš život měl pozitivní výsledek? Možná je delší cesta ke Zdroji náhodou malebnější, kdo ví? Možná skončíte ve škarpě a potkáte své dvojče plamene. A i když vaše cesta zpět ke Zdroji zahrnuje poměrně velké množství bolesti, no a co? Proč je to špatně? Nazývám to čtvrtou úrovní, protože než se o to pokusíte, měli byste zvládnout třetí úroveň. Protože pokud jste ještě nedosáhli významného duchovního pokroku, vaše ego se může těchto vysokých pravd velmi dobře zmocnit. Vaše ego vám dost možná řekne, že pokud je všechno stejné, pokud všechny cesty vedou ke Zdroji, pokud není třeba ničemu odporovat - tak proč nežít hédonistický život a neubližovat druhým ve svůj prospěch? Nyní je skutečně v pořádku dělat věci, které vás baví. Já to dělám také. Mějte však na paměti, že druzí jsou vy, stejně jako vaše ruka je vy. Přece byste si neusekli prst jen proto, že máte hlad a chcete se najíst. Ubližování druhým pro svůj domnělý prospěch je právě takové. Pokud však skutečně upřímně ustoupíte ze své vlastní cesty, jak jste to udělali na třetí úrovni, pak zjistíte, že i při nekladení odporu životu neupadnete do pasti ega nebo do pasti, kdy předstíráte, že vás věci netrápí, i když ve skutečnosti ano. Proto se, prosím, stabilizujte na třetí úrovni, než začnete na této čtvrté úrovni.
Mistrovství této čtvrté úrovně spočívá v tom, že tímto způsobem můžete být velmi dobře klidnější v okolnostech, které se zdají být hrozné, než jsou normální lidé v okolnostech, které se zdají být příjemné. Jakmile si to osvojíte, je to jako superschopnost, protože pro účely svého klidu už nebudete v žádném případě otročit svému okolí a náhodě.

Takže si to shrňme.
První úroveň zní: buďte k sobě laskaví. Pravděpodobně si ve skutečnosti nevedete hůře než ostatní lidé, jen nevidíte jejich boje a jejich takzvané nefunkční chování.

Druhá úroveň zní: naplňujte své potřeby. Provádějte pravidelnou duchovní praxi. Také kdykoli se objeví bolest nebo takzvané negativní emoce, řešte je pomocí vámi preferované techniky (například pozorováním).

Třetí úrovní je jednání bez námahy. Pokud se ocitnete ve stavu proudění, užívejte si ho. Pokud se však objeví bolest nebo tzv. negativní emoce či myšlenky, přejděte na druhou úroveň a řešte je. Nesnažte se vyhnout práci z druhé úrovně pomocí nějakého duchovního klišé. Jak správně řekl Hakann: nemůžete přeskočit střední školu, kterou byste mohli vnímat zhruba jako druhou úroveň.

Čtvrtá úroveň zní: pozorujte, a tím se zbavte své připoutanosti ke šťastnému životu, k prožívání potěšení, k nalezení dobrého vztahu atd. To, že to budete dělat, ve skutečnosti nepovede k tomu, že budete dělat horší rozhodnutí, protože byste měli být pevně zakořeněni v činnosti bez úsilí na třetí úrovni, než začnete na čtvrté úrovni. To s největší pravděpodobností skutečně zlepší váš život v konvenčním smyslu, i když to samozřejmě není cílem. Tato čtvrtá úroveň vám konečně poskytne bezpodmínečný klid.

Pro druhou úroveň existuje velmi mnoho praktik pro všeobecný duchovní růst a mnoho možných technik, jak se vypořádat s bolestí nebo takzvanými negativními myšlenkami či emocemi, když se objeví.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/11/12/tourmalayne-to-my-dear-old-friends/

Zpět