6609 Dopis čtenářům. Náhrady od ďábla Venera Nik

[ Ezoterika ] 2024-05-20

Dobrý den, moji milí čtenáři a kritici! Dnes s vámi chci probrat to, co vidím ze systému. Čím víc se rozvíjím, tím větší se mi otevírá obraz života a smrti. Jsem velmi smutná, když vidím, jak systém svádí mnohé z cesty duchovního rozvoje. Nejstrašnějším směrem takového odvádění pozornosti od Duchovna je esoterika. Jak sladce zpívá Absolut/systém prostřednictvím tohoto nástroje. Jak příjemné je pro vědomí naslouchat tomu, co přináší prospěch osobnímu vědomí a egoismu člověka. Lidé mají v rukou velké množství nástrojů k řízení své reality, ale to se zpravidla týká pouze směru přitahování financí do jejich života, přitahování pozornosti k jejich osobě, včetně opačného pohlaví, víry v sebe, dosahování úspěchu, stát se sebevědomým člověkem. Ale především - jak se stát bohem při životě zde na Zemi. Ke stejnému ˝prasátku˝ materialismu můžete také bezpečně přidat tzv. Odhalení schopností v oblasti tarotu, astrologie, numerologie, všech druhů věštění. Bože, ani si neuvědomuješ, že jde o substituci, jako dát indiánům sklo a cetky a na oplátku brát vaše zlato - váš život. V reakci na to pěstujete sobectví. Jste odváděni ještě dále od Boha než ateisté a satanisté. Satanisté si alespoň nelžou. Vy, kteří používáte tyto nástroje jako naivní slepá koťata, se blížíte k propasti. O tom se psalo ve vašich náboženstvích, sice alegoricky, s lidskou příměsí, ale náboženství si ponechala semena od proroků, jinak by pro lidi nebyla tak atraktivní. Myslíte si, že by náboženství vydržela tak dlouho bez semen pravdy? Myslíte si, že věci jako pokora jsou prázdnou frází? Jedna paní mi dnes napsala, že vše rozděluji na dobro a zlo a že v Absolutnu je vše jedno. Faktem je, že v Absolutnu nemusí existovat žádné rozdělení, ale Absolutno je Lucifer. Cesta egoistů, kteří následují Absolutno, je jedna - do Pekla. Nejsem děsivá. Snažím se nějak dostat k těm, kteří opravdu hledají cestu odsud.

Náhrady ze systému, pracujte na rozšíření svého vědomí
Chápete, že vědomí je ten pravý ďábel v nás? Zatímco Duše je kus Boha, portálem do jeho světa je semeno, ze kterého může vyrůst anděl. Když se zabýváte rozšiřováním svého vědomí, zatímco používáte magii ke změně své reality, jako je transurfování reality, pak jsou to ve své nejčistší formě nástroje Satana. Veškerá hmota, od peněz po zdraví a vaše fyzické tělo, patří princi tohoto světa. Je strážcem u bran do Ráje, je to on, kdo nevpouští nehodné. Co myslíte, chodí v ráji sobečtí andělé? Jsou všichni takoví chytráci, co sedí v komentářích a vyjadřují všem své ˝důležité˝ názory, upozorňují někoho na jejich nedostatky a považují se za nejchytřejší? Tyto otázky jsou určeny mým kritikům, kteří rádi vyjadřují své ˝chytré˝ názory pod všemi články na internetu a uplatňují svou výmluvnost z rozšířeného vědomí samotného systému. Takhle si představuješ anděly?

Za prvé, abyste mohli projít strážemi u brány, musíte zpacifikovat své ego a také pocit vlastní důležitosti. Slovo ˝pokora˝ není prázdná fráze. Systém prostřednictvím svých heroldů, zejména těch, kteří se považují za kontaktéry, distribuoval jednoduše nepředstavitelné množství nástrojů, čímž zcela ukolébal ostražitost. Povídání o tom, že ˝...všechno je hra a my za nic nemůžeme, ale prostě hrajeme svou roli...˝. To vše snižuje vaši zodpovědnost za svůj život. Zodpovědnost za to, co se teď děje. Chápete, že kataklyzmata začínají exponenciálně narůstat? Chápete, že za to můžeme všichni? Do prosince 2024 nám zbývá jen pár měsíců a pak nám padne verdikt. Naše lhostejnost znamená rozsudek smrti pro lidstvo. Všichni esoterici věří, že jsou probuzení. Jakými způsoby jste probuzeni? To, že si uvědomili, že tento svět není ten hlavní? A co? Co bude dál? Věříte, že jste znovuzrozeni ze života do života, a nakonec se po odehrání všech rolí dostanete na další úroveň v 5., nebo 10. Prostoru? To je lež od systému!

Naneštěstí pro vás řeknu - vy osobně nejste znovuzrození a je jen jedna šance získat věčný život. Chcete-li to udělat, musíte na sobě udělat titánskou práci, uklidnit své ego a naučit se altruismu. Jde o to stát se ˝humánním˝, srdečným člověkem. Nesuďte druhé, pomozte ze srdce těm, kteří pomoc potřebují, naslouchejte své duši. To, co se nyní děje s naší planetou, je chyba nás všech - lidí. Nyní nejsme považováni za jedinou civilizaci, jsme rozděleni. My sami jsme rozděleni na nějaké klany, národy, země atd. Kromě toho, že se ze systému rozdělujeme na všemožné typy jako jsou země a národy, náboženství, my sami se také rozdělujeme na esoteriky, spící, nespící, věštící, nevěštící. Mnozí se snaží dostat do zadku systému, omluvte ten výraz, podívat se do budoucnosti, dostat se člověku do hlavy. Myslíte si, že jsou to neškodné věci? Ne, toto přizpůsobení systému má velmi vysokou cenu - váš život, život anděla. Pro toto poznání se stanete aktivem systému - démonem.

Audit stále probíhá a máme několik měsíců, abychom něco změnili. Ti chytřejší studovali nejen sladké písně systému prostřednictvím channelerů, ale studovali náboženství, nebo spíše to, co říkali proroci. Vědí, že všichni proroci předpovídali příchod posledního - kdo nepřijde jako prorok, ale jako soudce, a na konci časů oddělí všechna zrnka pravdy od plev lží. Lidstvo má na výběr mezi dvěma realitami - destrukce a smrt a druhá cesta je Zlatý věk. Nevěřit prorokům se rovná zradě Boha. Chápeš?

Vaše vědomí rozmazává vaše oči a zvyšuje váš význam a důležitost pro vaše ego. Ve skutečnosti nemáte vůbec žádné logické myšlení. Nemůžete studovat systém svým vědomím, ale abyste překročili hranice vědomí, musíte skutečně přijít k Bohu a studovat systém jako člověk. Jinak chodíte v labyrintu pastí a posloucháte všechny nesmysly systému, kde vám říká, že za to, co se kolem vás děje, nemůžete. Jo, zdá se, že všechno jde podle předepsaného scénáře. Ty jdeš jako stádo hloupých ovcí na porážku, aniž bys odporoval. Nejsem děsivá. Dávám toto objasnění pro ty, kteří se náhle bojí. Opravdu vás neděsím? Je vám to jedno a nebojíte se. Není třeba mluvit za nikoho, mluvte za sebe osobně, kdo si myslí, že jsem děsivá. Pokud byste se opravdu báli, pak byste o tom přemýšleli a začali skutečně duchovně žít. Například se velmi bojím, protože vidím, kolik lidí skončí v pekle. Mám velké bolesti a mám strach. I když na vás někdo křičí: ˝Pozor, jdete potmě do propasti, zastavte se!˝, téměř nikdo neslyší. Co bys měl dělat? Je nutné všem oznámit, že se blíží hrozné katastrofy. Skutečnost, že se musíme sjednotit a vytvořit veřejný požadavek, aby byly vyslyšeny vlády všech zemí, které začínají spojovat vědce, protože kataklyzmata lze skutečně vědecky zastavit. Je potřeba něco udělat, abychom se dostali ke všem. Musíme se všemi mluvit o kataklyzmatech. Ale ne, myslíš si, že je s tebou všechno v pořádku, a nemusíš se takhle ztrapňovat. Jsme to my, příznivci ˝apokalyptické sekty˝, kteří tady všechny nudíme našimi chmurnými příspěvky o kataklyzmatech.

V lednu 2025 už bude pozdě. Tam už nic nepomůže. Ano, a my, ˝apokalyptická sekta˝, budeme držet hubu. Tik tak. Bohužel jsem si téměř jistá, že je zbytečné vám cokoli říkat. Dokonce i ti, kteří se nezdají být proti kreativní společnosti (https://creativesociety.com/ru ), nechtějí nic dělat, jen čekat. Ráda bych vám řekla o odpovědnosti za volbu, kterou učiníte, když si vybíráte, komu budete sloužit. Podívejte se kolem sebe, kolik satanistů je kolem. Mnoho z nich je ve vládách, byznysu, showbyznysu. Existuje mnoho různých jasnovidců, věštců, spáčů, kouzelníků... Chápete, že jde o službu Satanovi, což znamená zradu Boha! Ještě jednou zdůrazním tento bod - ZRADA BOHA. Myslíte si, že vás to, co přichází, neovlivní? Vaše vlastní vědomí vás odvádí od toho, jaký vás potká osud.

˝...Je to nesmysl, vždy byly kataklyzmata. Půjdu do své iluze a nakreslím svůj ubohý malý svět, kde je všechno v pořádku a mě se to netýká. Někde tam venku se možná dějí kataklyzmata, ale to se mě netýká...˝ Rychle vás zklamu, ale teď tomu tak není. Zítra se to dotkne úplně všech. Vaše lhostejnost nám všem ˝kope˝ hrob a pro většinu z nás je to cesta do pekla, do té čtvrté úrovně sladkých písní Absolutna, Lucifera, kontaktérů a dalších, kteří mluví o přechodu. Budu se opakovat, aby se to vtisklo hlouběji do vašeho vědomí. Peklo je na čtvrté úrovni, právě po tomto přechodu, o kterém systém sladce zpívá prostřednictvím channelerů. Existuje dobro a zlo. Existuje Bůh a existuje Ďábel. Existuje nebe a peklo. Není to jediná věc. Připravujete se o možnost volby, považujete se za duální bohy, hráče systému. Vědomí nafukuje vaše ego a pocit vlastní hodnoty. Bůh nevidí ty, kteří k Němu sami nepřišli. Neslyší ani nevidí ty, kteří se nesnaží sloužit Bohu a duchovnímu světu. Nebude za vámi běhat ani vás přesvědčovat. To je to, co dělá Satan, bojuje za každého, aby nepřišel o svůj majetek. Ale Ďábel také slouží Bohu. Svou práci dělá velmi pečlivě, na všechny klade pasti a labyrinty, zkouší vás na marnivost, chamtivost, pýchu a sobectví. Všem našeptává, že je výjimečný, a má velké poslání - stát se bohem! ˝Ach bože, kdo to teď čte, jsi tak výjimečný, musíš zachránit svět, jsi tu z nějakého důvodu, jsi nejchytřejší, nejmoudřejší a už jsi bůh! A teď budete rozhodovat o něčích osudech.

Vše záleží na vás, protože jste nejchytřejší a víte nejvíc. Ano, v komentářích nemáte sobě rovného, tam porazíte všechny. Všechny soudit a vynést verdikt, že všichni jsou hloupější než vy, všichni se mýlí. Je potřeba člověka upozornit na jeho slabosti, ponořit ho do bahna, pošlapat ho, a tím zvýšit jeho pocit vlastní hodnoty. Ano, jsi super hrdina a každý by k tobě měl přijít pro radu s úklonou a ty budeš učit moudrosti a rozumu.˝ Myslím, že takto mluví mnoho lidí, kteří nechápou, kde se bere tento pocit vlastní důležitosti. Musíme pochopit, že nejsme nikdo. Nejsme žádní bohové. Stále jsme na úrovni egoistických zvířat. Svou lhostejností k tomu, co se nyní děje s planetou, si podepisujeme rozsudek smrti. Výraz: ˝Boží vůle pro všechno˝ je zřeknutí se odpovědnosti, protože to není vůle Boží, ale vaše osobní. Za svou lhostejnost zaplatíte svým životem. Už nám pomohli, dali nám spoustu informací, vysvětlili nám jako malým a hloupým dětem, co musíme udělat. Že musíte převzít odpovědnost na sebe, a ne ji tlačit na vůli někoho jiného. Jste zodpovědní za to, co se nyní děje. Svou nečinností přibližujete osud zkázy celé planety. V první řadě to dělají satanisté, stejně jako všechny druhy čarodějů, věštců a další tlupy. Proč byste kvůli vaší volbě měli zemřít nejen vy, ale i miliardy lidí? V co doufáš? Že budeš mít nějaké privilegium u Ďábla za svou službu jemu? Že budete mít nějakou moc a jiné nesmysly? Jsi opravdu tak hloupý, že si myslíš, že jsi pro něj výjimečný? Vážně?

🟥🟧🟨🟩🟦🟪⬛️⬜️🟫🟥🟧🟨🟩🟦🟪⬛️⬜️🟫🟥🟧🟨
Jste postradatelní. V pekle není horší zločin - než zrada Boha. Pro nikoho zde nejsou žádná privilegia! Budete se zodpovídat za Boží volby a zrady. Píšu s emocemi, to ano. Jsem takový člověk. Zajímám se. Bojím se, co bude s mými dětmi, rodiči, blízkými a příbuznými, všemi dobrými lidmi. Bohužel se nestane, že by se oddělili dobří od špíny, zlých a lhostejných egoistů. Vynesou nad námi soud jako nad jediným organismem. Je jen málo těch, kteří skutečně nalezli věčný život. To vyžaduje hodně. Musíte překonat své ego. Samozřejmě si nejsem jistá, že já sama půjdu do ráje a zda tam půjdou moji příbuzní. Proto si opravdu přeji, abychom my všichni, celé lidstvo dostali čas na úplný duchovní rozvoj.

Jak řekl Pán Šambaly: ˝V Tvořivé společnosti je místo pro zvířata, ale v ráji místo není.˝ A zvířaty nemyslel kočky a psy, berany a kozy, ale nás - lidi, kteří mají velkou převahu zvířecí povahy, egoismus. Kdo se o nic nestará, komu jde jen o vlastní kůži, kdo je tak sobecký, že se považuje za pupek země a je si jistý, že se mu nic nestane. Chodí kolem a přemýšlí o tom, jak se může cítit dobře jen on a nestará se o všechny ostatní. Tohle jsou zvířata, která měl na mysli - hloupá, primitivní, sobecká - lidé, kteří nechtějí nést žádnou odpovědnost za to, že se blíží konec. Každý si je tak jistý, že je tak výjimečný a že ho to neovlivní. Prostě si užívají života, jsou rádi, že je teď všechno v pořádku, a nezáleží na tom, co bude zítra. Chápete, že je to iluze? Jsme na pokraji katastrofy a s 2025 projdeme bodem, odkud není návratu. To je vše! Tam už nic nepomůže. Pokud teď všichni nezačnou něco dělat, jmenovitě zvonit na všechny zvonky a mluvit o tom, co se děje. Pokud budeme mlčet, pak je to konec, pak už bude pozdě. Co se musí stát, abyste to pochopili? Mělo by zemřít několik milionů najednou? Možná to pak budeš brát vážně?, nebo by vaše děti měly zemřít před vašima očima?, nebo vaši manželé, rodiče?, nebo vaši oblíbení? Kdo jiný musí zemřít, abys bral to, co se děje, vážně a začal aktivně jednat? Jakou oběť musíme udělat, aby se tato iluze konečně zhroutila.

˝U mě je všechno v pořádku a kolem mě se nic špatného neděje.˝ Je to iluze! Nic dobrého pro nás nebude zářit, pokud sami nevybudujeme formu společnosti, kterou nám Nejvyšší nabídli, počínaje Šambalou a konče Bohem. To je to, co Bůh sdělil prostřednictvím proroků. Ale ne, je snazší naslouchat svému vědomí. ˝Probuzení esoterici˝ jsou nejchytřejší a nejúplnější nečinní řečníci, ani nechápete, kde tyto myšlenky berete ve své hlavě. Byli jste uvedeni do iluze tak hluboké, že ani zdaleka nedosáhnete úrovně ˝spících˝. Ti mají alespoň pud sebezáchovy, strach, že je před nimi nebezpečí, a mají šanci přijít k Bohu. Vy, ˝dvojbozi˝, už jste nad sebou vynesli rozsudek - abyste sloužili ďáblu, už vás není možné zastihnout. Ty jsi tak daleko od Boha a pravdy. Vy sami jdete do pekla a také s sebou táhnete dav. Pokud nevybudujeme Tvůrčí společnost, pak bude tento Satanův pokrm umytý. To je vše! Konec! Lidstvo jako druh zcela beze stopy zmizí. Vše, co se od nás vyžaduje, je jednoduše informovat. Nejste nuceni nosit tašky. Nenutí vás odklízet trosky. Nejste nuceni chodit peníze vybírat, ani je předávat. Nejste nuceni zabíjet, včetně vlády. Jednoduše vám řeknou - informujte. TO JE VŠE! A pak se všechny puzzle začnou samy skládat. Potřebujeme, aby o problému všichni mluvili! To je vše! Nic jiného. Stydíte se informovat?, nebo si myslíte, že je to hloupost? Takže na tom závisí váš život a životy vašich blízkých! To je vše, co jsem chtěla říct! Přeji všem, aby konečně spatřili světlo! Cena tohoto náhledu bude záviset na vás osobně! (pozn. za blázna již jsem, idiota ze mě dělá i tato zpráva, myslím, že se v případě apokalypsy setkáme na druhé straně...)

Zdroj:
20.5.24 >https://absolutera.ru/article16701

20.5.24


Zpět