1685 Jak přesunout bod pozornosti k energetickému bytí Cosmic agency

[ UFO ] 2021-11-17

Yazhi Swaruu (Matias + Gosia)

Q: Proč se náš bod pozornosti nepřesune tam, kam si přejeme, když jsme právě teď, světelné bytosti, energetické bytosti?
Yazhi: Abychom udrželi zkušenost. Je to dohoda. Ale nemusíte tuto dohodu dodržovat. Můžete být světelnou bytostí, duší, tělem, podle libosti. Protože vy jste tím vším a ještě něčím víc.
Prostě stále ještě nemáte vědomí, že jste jen éter, nic jiného. A zřejmě to ″neumíte″, protože jste stále zaseklí v domnění, že jste tělo. O tom je zkušenost ″být naživu″ tak jako tak, takže s vámi všemi není nic v nepořádku. Není to tak, že by ″něco nefungovalo″. Nemějte výčitky, Anéeka také nemůže, ani Alenym, ani Raguel.
--------
Další den:

Q: Chtěl bych vědět, jak být čistou energetickou bytostí, jak přepnout svůj bod pozornosti na to, abyste byli touto bytostí?
Yazhi: Nejjednodušší způsob, zbavit se ″pytle masa″. (Myslí se tím umírání). To je drastické, já vím. Pak... vězte, že tím už jste! A tělo vám pouze dává představu, že nejste energetickou bytostí.
Ale ani název ″energetická bytost″ není správný. Světelná bytost je o něco lepší. Ale ještě to není úplně ono. ″Myšlenková bytost″, ač to zní trapně, je přesnější.
Chcete však přepnout pozornost z ″pytle masa″, který vás omezuje. Nejprve neodmítejte tělo. Ale... co přesně chcete dělat?

Q: Teoreticky vím, že jsme všichni jen energie... ale ve vyšších D. Ty bytosti, které popisuje Dolores Cannon, mohou vytvářet věci a být, čím chtějí. Někteří lidé pak mluví o duchovním boji... světelných bytostech, které bojují proti temným silám. Já chci být spravedlností a přinášet spravedlnost všem, kdo se dopouštějí špatností. Chci dělat tento druh duchovního boje/myšlenkové bytí věcí z této úrovně. Ty a Gosia bojujete na této fyzické úrovni, já chci být nad ní.

Q: Já Matiasovi pořád říkám, že jsme v epicentru duchovní války, že to vůbec není jenom fyzická válka. Ale on to chce dělat z ″druhé strany″.
Yazhi: Existuje velká bariéra, která lidem brání v tom, aby to dělali, a nejen to. Ta bariéra je v tobě mentální. Dá se přeskočit a je to jednoduché. Jenže systém přesvědčení, kterého se držíte, vám brání vidět tento postup jako skutečný. Myslet si, že se klamete a nic neděláte, to je samo o sobě klam. Musíte přehodnotit své pojetí tohoto mentálního bloku.
Musíte přestat o všem přemýšlet ve smyslu skutečné a neskutečné. Všechno, co kdy bylo myšleno, je skutečné, a to z té či oné úrovně v závislosti na úhlu pohledu toho, kdo se dívá. Vše, co kdy bylo, je a bude, pochází z myšlení. Bylo nejprve myšlenkou.
Trik spočívá v tom, že si věci neustále představujete, tj. stanovovat si záměry, nastavovat se tak, abyste se stali tím, čím si představujete být. Pokud si představujete, že jste, znamená to, že už jste. Jste však uzamčeni v mentální představě, že vše, čím jste, je tělo.

Cokoli si představujete, že jste, je realita. Takže v tomto případě si například představte sami sebe, jak jdete a mluvíte a najednou se díváte na opuštěnou budovu plnou zlých duchů. Představte si sami sebe se světelným brněním kolem sebe, zlatou silou vyzařující z vašeho těla jako neproniknutelný štít.
Ovládněte strach, protože ten je klíčem k přístupu k vám pro zlé síly. Buďte obecně opatrní, nebát se neznamená, že nejste opatrní.

Když už mluvíme o negativních bytostech, stínových lidech se zlými úmysly (existují i neutrální a dobré), jediné, co proti vám mohou vrhnout, je strach. Pokud se jim postavíte čelem beze strachu a z hlediska toho, že jste naživu, nebo z jakéhokoli jiného hlediska, funguje to všude, nemohou se vás dotknout a dokonce se od vaší přítomnosti vzdálí. To je boj s nimi. To je jejich svět. Důvodem, proč chtějí využít sílu lidských bytostí (což je nespočet typů bytostí ve stejném bioobleku), je využít jejich tvůrčí síly, aby je vytvořili, aby je vytvořili jako regresivní bytosti, protože oni sami sebe vytvořit nemohou. Tvoření je integrace a je to láska, a to je opak toho, kým jsou oni. Potřebují se tedy živit lidmi, představivostí a strachem.

Většině lidí, kteří uvízli ve fyzickém světě, to zní jako faleš a nepravda, lež. K tomu slouží tělo, aby vám poskytlo iluzi, že to je vše, co existuje. Ostatní sféry, ty, do kterých se snažíte dostat, jsou založeny na jemných silách, v podstatě na myšlenkách a pocitech, emocích.
Nemůžete věřit ve světlé bytosti a temné stínové síly a nevěřit ve svou vlastní vnitřní sílu, a ta pochází jen a jen z vás a z vašeho tvůrčího procesu zvaného představivost. Než jste se v ní projevili, byli jste myšlenkou. Myslel sis, že jsi to ty, kdo jsi teď, dnes. Jste svým vlastním výtvorem. Stejně tak všechny ostatní sféry, ty, do kterých chcete jít a bojovat v nich.
A máš pravdu, spousta toho nepořádku pochází právě odtud. Tyto sféry jsou založeny na myšlení. Duchovní svět a jemu podobné.
A meč tam, stejně jako v případě uhlíkové oceli, je k ničemu, pokud si nepředstavujete, že má sílu, takže to není meč, co seká, ale vaše mysl. Meč je pouze prostředkem k tomu, aby se vaše mysl soustředila na to, co chce udělat.

Q: Ale na čistou energii, myšlenkovou bytost, se mohu přepnout až poté, co toto tělo fyzicky zemře? Pak si mohu vybrat, že budu bez formy?
Yazhi: Ano, v případě, že to nedokážeš zvládnout tak, jak to děláš nyní. Tvé tělo není překážkou, která by ti bránila cokoli dělat. Účelem těla je omezit tvé představy o možném a nemožném.

Q: Jak to tedy zvládneme? Meditací, astrálním cestováním?
Yazhi: Ano, to hodně pomáhá! I když se nemůžeš dostat z těla, jak by sis přála, určuješ si jasný záměr a směr, kterým se máš dále ubírat.
Představujte si sami sebe při meditaci jako mimo tělo. Procházíte místy, která znáte, dokonce se teleportujete na jiné místo. Vnímejte se tam. Na místě, které dobře znáte. I když je to představa, je to směr, a představa se stane skutečnou, pokud do ní vložíte dostatek energie, na to, co chcete, dostatečně soustředěné.
Chtěl bych, abyste teď udělali malý experiment.
Máte ve své blízkosti nějakou bránu? Nebo na kterou si jasně vzpomínáte ve svém každodenním životě? Mám na mysli bránu ze železných tyčí nebo jakoukoli bránu, přes kterou je ideálně vidět. Pokud ne, můžeme použít jakékoliv dveře.

Q: Mohlo by to být něco z minulosti, co si pamatuji?
Yazhi: Ano, pokud si pamatujete, že jste byli na obou jejích stranách.
Pamatuješ si, jaké to je být na jedné straně brány a zároveň na druhé?

Q: Já ano. Matyáš se ptá, jestli to může být imaginární brána, nebo něco, co si pamatuješ. S představivostí jsem na tom velmi špatně.
Yazhi: Může to být představa, ale je to jasnější, když to místo skutečně znáš. Pokud tam žádná brána není, použij ty zatracené dveře na záchod.
Dobře. Teď udělej tohle:
Zavři oči a pár vteřin medituj, já to udělám s tebou. Pak si představte sami sebe před zavřenou bránou. Vnímejte se tam, jako byste tam byli. Každý detail, na který si vzpomenete, tam umístěte. Buďte tam ve své mysli tak, jako byste tam skutečně byli. Podívejte se na zavřenou bránu. Je tak pevná.
Pak v duchu vykročte vpřed a překročte ji! Bránu neotvírejte. Prostě ji přejděte tak, jak je, zavřená! Vnímejte, jak procházíte pevnými železnými mřížemi, každý detail vašeho pohybu, čím více, tím lépe...
A teď si představte, že jste na druhé straně, rozhlédněte se, prošli jste. Otočte se a podívejte se na zavřenou bránu, kterou jste právě prošli. Zapamatujte si při tom každý pocit, protože potřebuji, abyste mi je sdělili, když s tím někam jdu. Ale potřebuji, abys to udělal nejdřív ty.
(Po několika minutách)

Q: Dobře, připravena. A teď?
Yazhi: Kdykoli budeš moci, zkus to se skutečnými dveřmi nebo brankou. Zkuste ji projít zavřenou, ″v reálu″ se vám to samozřejmě nepodaří. Ale zkuste to, přitiskněte nos na zavřené dveře. Pak je otevřete a přejděte přes ně, znovu je zavřete a pak se rozhlédněte kolem sebe a myslete si nebo si představujte, že jste skrz ně skutečně prošli, zatímco byly zavřené. Co jste cítili?

Q: Cítil jsem dřevo, rukama. Stál jsem vedle brány, cítil jsem ten předmět... odpor, představu, že hej, je zavřená... nemůžu vstoupit. Udělal jsem ještě dvě opakování, nezastavoval jsem se, jen se procházel.

Q: Udělala jsem to dvakrát. Poprvé rychle a proletěla jsem tím snadno. Svižný pocit, když jsem tím procházela. Podruhé jsem cítila odpor a měla jsem pocit, že jsem v bráně uvízla s jakýmsi magnetickým lepivým pocitem, který mě v ní drží, jako moucha chycená v pavučině. Nemohla jsem se přes ni dostat. Byl jsem v ní. Uvnitř její ″hmoty″. Odtáhla jsem se, vykročila ven a zkusila to znovu, rychleji, a pak jsem jí prošla. Ale stále jsem cítila ten magnetický lepivý pocit, který se mě snažil udržet uvnitř. Lepivá hmota.
Yazhi: Jo. Přesně to jsem hledala! To, co jsi popsala, je to, co chci, abys s tím cítila.

Q: Aha, cítila jsem to silně a bylo to nepříjemné.
Yazhi: To lepidlo, ten odpor vůči myšlence, že můžete přejít přes dveře, právě ten odpor vůči schopnosti představit si sebe sama na druhé straně, je odpor, vaše lepidlo.
Odkud ten odpor pochází? Představujete si to, takže v představách můžete udělat cokoli, že? Přesto se tam ve vaší představivosti objevil odpor. Pochází z vaší mysli. Z dohod, které máte o možném a nemožném. Můžete překročit zavřené brány a dveře a zdi, ty skutečné. Ale váš mentální odpor vůči této představě vás drží uzamčené v konkrétních možnostech-parametrech. Stejně tak je tomu i v ″realitě″. Žádná hmota neexistuje, vše je ve vaší mysli. Omezující představy, jako je ta, kterou jsem vás právě přiměla vidět na vlastní oči.

Q: Překvapilo mě, že jsem to tak cítila. Protože teoreticky ve své představivosti bych měla být schopna udělat cokoli.
Yazhi: Jsem ráda, že sis všimla přesně toho, co jsem chtěla, abys viděla. Jak se omezuješ jen myšlenkami.

Q: Takže pouhým cvičením se zbavíš odporu?
Yazhi: Ano, to dělám pořád. Dejte si vysoká očekávání, velmi vysoká. Zároveň buďte v pohodě s jakýmkoli výsledkem. Teď byste nebyli schopni projít zavřené dveře, protože dohody jsou ve vás příliš silné. Ale jsou to jen dohody, nic víc.
A musím upozornit ještě na něco. Stejně jako se omezujete jednoduchým fyzickým úkolem, jako je překročení zavřené brány, omezujete se i nespočtem dalších věcí. Méně fyzických, ale stejně důležitých nebo dokonce důležitějších. Omezujete se jako při sebesabotáži, kdy si myslíte, že nejste dobří, že nikdy nemůžete být schopni udělat, co chcete, že nemůžete být silní, že nemůžete být sebevědomí a jistí si v každodenním životě. Zafixujete se do nálepky, že jste stydliví, ne dost dobří. K potřebě mít v životě nějaký smysl, abyste byli užiteční, abyste ospravedlnili svůj život. Nic jiného než myšlenky to nejsou.

Q: Když se vrátíme k možnosti přepnout svou pozornost na ″myšlenkové bytí″, mimo fyzické, je to tedy možné zevnitř inkarnované existence? Nebo jen při smrti, meditaci, astrálním cestování a spánku?
Yazhi: Ano, je to možné a dosažitelné. Stačí hodně soustředěného cvičení a meditace. Meditace je klíčová, protože vám skutečně umožní ″zbavit se těla″ a stále být při vědomí a mít vše pod kontrolou. Začněte tam. Představujte si věci, hrdinské činy, zatímco meditujete, bojujte s temnými silami. To je skutečné a tento záměr skutečně přechází do duchovního světa.

Q: To je skutečně velmi důležité, protože to, co děláte v představách, se odehrává na mentální a duchovní úrovni. Takže pokud si představujete hrdinské činy v boji proti démonům, SKUTEČNĚ TO DĚLÁTE.
Yazhi: Ano. To JE duchovní svět. Proto... další silný příklad:
Mnoho lidí, ne-li všichni, trpí poruchami spánku, jak se jim oficiálně říká. Mám zde na mysli noční návštěvy. Noční děsy a podobné události. Ze života dotyčných zmizí, když se jich přestanou bát. V okamžiku, kdy čelí nočním děsům, odsunou zlo pryč, nemůže se jich dotknout. Pokud se jich začnou znovu bát, pak se vrátí. Toto je psychologicky pravdivá a osvědčená technika, jak se zbavit nočních děsů.

Při spánkové paralýze se například nelekejte, ale tento pocit vítejte. Prozkoumejte ho sami. Rozptýlí se to. Nevrací se. Je tu váš boj se zlými duchy Přímo a tupě!
Pokud vás tato oblast zajímá, pak vás také vyzývám, abyste bádali a zabývali se vším paranormálním. Staňte se odborníkem.

Nechoďte do temných míst a neuchylujte se k čarodějnictví a k věcem, které ještě nedokážete ovládat a pochopit. Prosím, nepoužívejte žádné látky. A nevyvolávejte duchy. Nepoužívejte desky Ouija, ty jsou smrtící, ty jsou dvojnásob ne. Zpočátku se věnujte teorii, zatímco budete praktikovat bílé čarodějnictví (na mnoha místech se za jeho součást považuje meditace).
A pořiďte si katanu, ty jsou jako duchovní anténa pro živé, s bojovým záměrem. Posilují tě. Já je prostě miluju! (No, na mě to funguje, musíte to zkusit sami).

Q: Dobře, poslední rychlá otázka, Yazhi! Kdybychom byli v 5D, mimo Zemi, a kdyby se Matias chtěl stát energetickou bytostí, myšlenkovou bytostí, a prostě už nebyl ve fyzickém, ve svém fyzickém těle, mohl by prostě CHTÍT zemřít a odejít do vyšších sfér mimo fyzické? Chápu to správně, že to tam nahoře děláte, když chcete jen přejít?
Yazhi: V 5D to lidé dělají, ano. Ale on by to nepotřeboval!

Q: Proč ne?
Yazhi: Protože by pochopil, že to není nutné, protože všichni jsme světelné bytosti a být mrtvý nebo živý je jen jiná představa. Všichni jsme energetické bytosti, vždycky jsme byli a vždycky budeme!
-----
Yazhi: O tom, proč a jak procházet stěnami dle libosti. Porušování dohod, které vás drží v mentalitě fyzického světa:
Problém je v tom, že jsou ve vašem nevědomí, takže nestačí chtít je porušit. Chtít je porušit je začátek, směr, záměr, ale ne řešení. Nejde o to porušit tu či onu dohodu. Protože dohoda je opět jen myšlenka. Jen další myšlenka. Ale musíte být tím, co chcete udělat. Nic neexistuje mimo vaši mysl, všechno je mysl, všechno jste vy, to, co odmítáte především, nejen to, čím si přejete být a co podle vás určuje vás. Pak musíte žít to, čím si přejete být. Proto použijete to, čemu dnes říkáte astrál, abyste udělali to, co si přejete a co nelze udělat v tom, čemu říkáte reálný svět. Cvičíte lucidní snění, ovládání snů, a jakmile to zvládnete, uvidíte, že mezi snovým a reálným světem není žádný rozdíl a že můžete ovládat vše, co se děje na obou stranách. Protože žádné obě strany neexistují.
A stejně jako můžete procházet zdmi v astrálním světě snů, můžete procházet zdmi i v ″realitě″, protože je to totéž. Žádná hmota neexistuje, neexistuje. Jsou to představy vnucené neexpandovanou myslí. Existuje pouze mysl a myšlenky, které z ní vycházejí. Celý vesmír je mysl a vy jste tato mysl.
https://swaruu.org/transcripts/how-do-i-shift-my-point-of-attention-to-be-energy-being-matias-and-gosia-talking-with-yazhi-swaruu

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět