1165 Megalodon a mimozemská civilizace Rami

[ Ezoterika ] 2021-07-02

Při jednom z ponorů mi byla ukázána obrovská ryba. Zdálo se mi, že takové existovali na Zemi před tisíci lety... napadlo mě slovo ″megalodon″...

Vydal jsem se do Podmořského světa... Chci se dozvědět něco o tomto tvorovi a o tom, proč se právě jeho obraz objevil v mém vědomí. Potápění se mi zdálo dlouhé... procházel jsem hlubinami oceánu a viděl jsem, jak podivně žijí jeho obyvatelé v různých vrstvách... V hloubce asi 5 000 metrů jsem mezi podmořskými jeskyněmi spatřil tohoto tvora. Vypadal jako starý zkamenělý žralok. Měl malé oči, obrovské zuby a tělo pokryté starými ranami, jizvami a velkými výrůstky... Byl nehybný, ale přišlo mi divné, že se ryba v takové hloubce nerozložila... .. je stále naživu, pomyslel jsem si a přiblížil se k němu. Když jsem byl velmi blízko, uvědomil jsem si, jak je velký. Měřil několik desítek metrů. Když jsem se jí podíval do očí, viděl jsem, že skutečně žije.

Spojil jsem se s jeho vědomím a požádal, aby mi o sobě něco řekl.
Kupodivu byl opravdu velmi starý, říkal, že je starý tisíce let... už dlouho se nevynořil na povrch a ležel tam téměř nehybně... Na otázku, jak se mu podařilo žít tak dlouho a čím se živí, odpověděl, že ji při životě uměle udržují nějaké bytosti, které ji krmí, starají se o ni, chrání ji, navštěvují ji a komunikují s ní... Zdálo se mi to všechno divné, a tak jsem se zeptal, jestli se s těmito bytostmi mohu spojit.
Po několika vteřinách jsem spatřil čtvercový poklop, nebo spíš plochý rovnoběžník, otevírající se nahoře, stranou ode mě... objevil se z ničeho nic, jako by někdo otevřel dveře ve vesmíru a pozval mě dovnitř.
Ocitl jsem se na lodi, na vesmírné lodi... Byl jsem obklopen malými šedozelenými malými stvořeními. Hlavy se zužovaly k bradě a nahoře se rozšiřovaly. Malé černé oči, ploché nosy, které trochu vyčnívaly, ale uši jsem neviděl. Těla byla úzká nebo spíše tenká, stejně tak končetiny, každá se třemi prsty a blánami. Byli oblečeni do přiléhavých obleků, které se příliš nelišily od barvy jejich kůže. Pozdravili jsme se. Naše setkání začalo prohlídkou lodi. Technologicky vyspělá loď vypadala jako vytvarovaná obrovská plochá kapsle. Uvnitř se všechno zasouvalo a vysouvalo a oblé tvary se přizpůsobovaly jejich tělům.

Požádal jsem je, aby mi o sobě něco řekli. Abych byl upřímný, nezapamatoval jsem si, jak se jmenují, protože mám problém tyto zvuky reprodukovat. Říkali, že jsou velmi starobylou rasou. Jejich domovská planeta již neexistuje. Cestují na lodi a ta je jejich domov. Jejich předkové cestovali po galaxiích a hledali novou planetu, kterou by mohli osídlit. Při zkoumání galaxií dospěli jejich předkové k závěru, že najít planetu, která by plně vyhovovala potřebám jejich těla, je téměř nemožné. Na některých planetách však bylo možné se usadit, pokud byla těla upravena. Nalezené planety se vyznačovaly přítomností toho, čemu říkáme voda, velmi vlhkým podnebím a téměř úplnou absencí slunečního světla. Byly však vhodné pro život a neobsahovaly agresivní bytosti, s nimiž by museli vést válku. Bylo rozhodnuto upravit těla lidí žijících na lodi tak, aby další generace mohly na těchto planetách žít v míru. Při průzkumu naší Galaxie našli Zemi a zkoumali také její živočišný svět. Vesmírná loď mimozemšťanů se mohla snadno pohybovat pod vodou i ve vzduchu. Před několika desítkami tisíc let naši předkové při cestách pod vodou narazili na megalodony. Tito tvorové byli neuvěřitelně houževnatí, chytří dravci, kteří dokázali být jak na vodní hladině, tak i v hloubce oceánu. Odolávali svým tělem tlaku masy vody a velkým poklesům teploty. Bylo rozhodnuto využít geny těchto tvorů k úpravě jejich těl. Trvalo jim tisíce let, než upravili svou genetickou výbavu... Přišlo mi divné, že ke genetickým experimentům nepoužívají tvory z nalezených planet, ale podle toho, co jsem mohl říct, byly tyto planety poměrně mladé a život na nich teprve začínal. Megalodoni se lišili tím, že mohli dýchat směs, která byla nasycena různými plyny pocházejícími z puklin v zemské kůře, a pokud nebyla příliš koncentrovaná, neublížila jim. To bylo velmi důležité pro osídlení mladých planet.

Zeptal jsem se, jakých výsledků dosáhli...
Přestože se navenek příliš nezměnili, mohou nyní mimozemšťané bezpečně pobývat pod vodou ve velkých hloubkách bez dalších zařízení. Na krku, blíže k hlavě, se jim otevřou žábry a upraví se jim dýchání. Žábry vypadají jako malé škvíry na tenkém krku, neotvírají se jako u ryb a jsou sotva viditelné. Jejich těla, ačkoli jsou na pohled křehká, jsou nyní odolnější, a to jak při extrémním tlaku, tak při extrémních teplotách. Změnil se také jejich zrak. Viděli ve tmě do velkých hloubek.

A co megalodon?
Jeho život je skutečně udržován uměle. Není jediným tvorem, který žije tak dlouho a je jedním z posledních zástupců na Zemi. A ukázali mi rosolovitého tvora podobného medúze o průměru nejméně deset metrů.

Použili jste také jeho gen?
Odpověď zněla ano. Do struktury těla byl přidán gen, který dal tělům mimozemských tvorů gelovou, hustou, ale zároveň pevnou a pružnou strukturu. Oběhový a kapilární systém těl se změnil.
Faktem je, že k trvalé modifikaci bylo zapotřebí živých buněk, a tak pečlivě a s láskou podporovali život megaladonů a medúz. Dříve se tito tvorové ještě mohli rozmnožovat, existovaly páry. Teď už ale zbývají jen dva. Struktura vod oceánů se změnila a život těchto živočichů je závislý na nich. Mimozemšťané jsou na tato stará zvířata, která zůstala na Zemi, velmi vázáni. Ačkoli genetické experimenty skončily, nadále s nimi komunikují a udržují je naživu, dokud je to možné.

Ještě chvíli jsem se rozhlížel po lodi. Ukázali mi laboratoř. Bylo mi také řečeno, že bytosti již osídlily nové planety a žije na nich několik generací.
Bylo načase, abych dokončil ponor. Mimozemšťané se však nechtěli tak rychle rozloučit a já se měl vrátit k megalodonovi. Znovu se otevřel poklop a několik tvorů vstoupilo se mnou. Přesun byl okamžitý, jako bychom se z lodi okamžitě ocitli pod vodou nedaleko ryby.

Chvíli jsem je pozoroval, jak spolu komunikují. Zdálo se, že spolu mluví a rozumí si. Rybě se líbilo, když ji tito v porovnání s ní malí tvorové hladili po bocích. Mimozemšťané byli pod vodou opravdu jen v oblečení, bez skafandru... na krku se jim občas objevily praskliny, které nasávaly vodu.
Pokud se tito tvorové skutečně upravují a mění svá těla po celé generace, udělali neuvěřitelný pokrok...

Poděkoval jsem jim za cestu. Na konci mi řekli, že mi o sobě mohou říct jen prostřednictvím megalodona, protože se spojuji přes pole Země. Proto mě napadl obraz Ryb.
Snad se mi jednou podaří navštívit i jejich planetu, jejich nový Domov.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11088

Zpět