1187 Federace a Země - Mimozemská realita vs. lidstvo Cosmic agency

[ Ezoterika ] 2021-07-26

Yázhi Swaruu
A: Lidé na Zemi jsou silně podmíněni tím, že vidí vesmír jako prázdný a mají jen jednu planetu, na které je život. Proto si velmi silně myslí, že společnost a všechno, co k ní patří, od morálních hodnot přes historii, vkus v jídle až po oblečení a módu, pomůcky šperky, etiku, sportovní auta, věšáky na šaty, všechno, vymysleli na Zemi lidé. Byli k tomuto myšlení podmíněni svými vládami, kontrolory, jako jsou ilumináti, pomocí médií, hudby, filmů, společenských hodnot, prostřednictvím škol a mnoha dalších míst. To způsobuje, že lidé mají velmi silný odpor k tomu, aby vůbec přijali, že život v lidské podobě existuje na nesčetných jiných planetách, v rozlehlém vesmíru. Ještě více se brání myšlence, že obyčejné ramínko na šaty, náušnice nebo jednoduchá tužka se mohou vyskytovat na nesčetných místech, v nesčetných civilizacích a kulturách po celé Galaxii. Jedním z nejobtížnějších konceptů, který lidé jen velmi těžko přijímají, je prostý fakt, že po celé Galaxii, a možná i v celém rozlehlém vesmíru, existuje obrovské množství jiných kultur, které mají přesně lidskou podobu. Dokonce i ti nejzběhlejší nadšenci do ET stále pochybují o tom, že ET vůbec existují. Podle svého záměru jsou izolováni v kokonu pod kopulí obklopující planetu, což je nutí věřit, že jsou jediní, aby mohli mít velmi specifickou tvrdou zkušenost, bohatou na kontrasty a poučení. Tato zkušenost člověka poznamená, i když se transcenduje do inkarnace jinde ve vesmíru. Zkušenost na Zemi je natolik intenzivní, že skutečně ovlivňuje kulturu téměř všech ras, jejichž příslušníci byli zapojeni do zkušenosti na Zemi. To však platí oběma směry, a jak Země ovlivňuje jiné kultury, ovlivňují jiné kultury Zemi, a to velmi silně.

Lidé, když jsou duše (pro nedostatek lepšího slova), vědomě a nevědomě importují a exportují myšlenky všeho druhu, když migrují a inkarnují se po celém vesmíru. Z mého pohledu to vysvětluje, proč je Země tak bohatá na tak obrovskou rozmanitost kultur a všeho, co je tvoří. Díky tomu se Země stává jakýmsi centrem nebo důležitým bodem pozornosti soustřeďujícím hodnoty a myšlenky odjinud.

Bariéra mezi tím, co je lidské, pozemské, a tím, co je mimozemské, není tvrdá a jasně diferencovaná. Je vágní, stinná, mlhavá, nejasná. Mnozí si myslí, že mimozemšťané jsou pouze bytosti z vesmíru, nikoli jejich soused nebo zeť. Duše se inkarnují, některé si vzpomínají, jiné trochu, další ne. Hrají si na lidi po libovolnou dobu a opakují inkarnace. Někteří se rodí, jiní vstupují pomocí technologie, další jsou úplní ET, kteří chodí po ulicích. Všichni si hrají na lidi, ale všichni musí dodržovat a plnit určitá pravidla či dohody. Mezi nejdůležitějšími, o nichž většina lidí ani neví, je například pravidlo, že Matrix Země musí být za všech okolností zachován. Tady opět nastupuje Federace, která prosazuje zachování Země tak, jak má být, a ti, kdo rozhodují o tom, jak by to mělo být, jsou členové Federace, kteří jsou ve hře na Zemi a žijí nebo žili jako lidé.

Hodnoty vytvořené během jejich inkarnace na Zemi přesahují do života, který mohou vést na jiném místě mimo Zemi a v místě vlivu samotné Federace. Zkušenosti získané na Zemi v době, kdy jsou člověkem, tedy budou překračovat, aby byly zohledněny při rozhodování o tom, co bude dál se Zemí, jaká nová pravidla budou implementována nebo prosazována. To dává bývalým lidem kontrolu nad pozemskou sférou a využívá toho, co se tam naučili, zejména pokud jde o hodnoty a etiku. Vytváří to začarovaný kruh, který posiluje nebo udržuje stejné problémy a nespravedlnosti, které ostatní hvězdné rasy jako my považují za kruté a nemorální.

Q: Pokud život zde ve 3D ovlivňuje pozdější rozhodnutí, kterékoli hvězdné semínko zde nechce trpět, být manipulováno. Chtějí pomoc. Pokud jsou rozhodnutí tam nahoře ovlivněna jejich minulou zkušeností zde ve 3D, pak by měli lidi zde chápat a nechtít utrpení udržovat! Právě proto, že jím prošli!
A: Problém, kterému je těžké čelit a o kterém jsem se již zmínila - hodnota a interpretace toho, jak se vnímá utrpení, problémy a strádání a jak se na vše pohlíží, se změní, jakmile se ocitnete mimo pozemskou říši. To znamená, že chtějí trpět a věří, že utrpení a strádání je celým smyslem cesty na Zemi. Stále jsou v představě, že potřebují zažít, aby pochopili, což podle mého názoru platí jen částečně.
Smyslem života je prožitek života jako takového, dobrého i špatného, kontrast, který vychází z duality. Schopnost pochopit a ocenit to dobré více poté, co si projdeme ekvivalentem toho špatného. V životě tedy neexistují špatné, neplatné nebo neúspěšné životy. To vše je zkušenost a to je to, co oni, lidé jako duše, chtějí a hledají. Napomáhají tak samotnému rozšiřování Zdroje, protože každý člověk je Zdrojem chápajícím sám sebe skrze omezený bod pozornosti definovaný vzpomínkou na minulé zkušenosti, které tvoří ego-já, definující duši jako to, čím je.

Q: Proč se to tedy někteří snaží změnit, a to dokonce i odtamtud shora, jako to děláš ty? Myslím, že já to dělám taky!
A: Protože z tvého pohledu je to špatně a ty svůj pohled považuješ za platný.
I když je všechno pod kontrolou a všechny zkušenosti na Zemi lidé/duše chtějí, nevyhnutelným faktem, o kterém stále mluvíme, je, že když někdo prožívá zkušenost na Zemi, zatímco je uvnitř hry Matrix na Zemi, nechce tuto zkušenost utrpení a strádání. Nestává se to ničím menším než mučením.
A podle mého názoru je naprosto nemorální sledovat pouze přání, potřeby a práva, lidí mimo Zemi, a ne v době, kdy uvnitř Země prožívají lidskou zkušenost. A to i v případě, že se k tomu vědomě přihlásili.

Q: Přesně to mám na mysli. Ti, kteří prožili 3D utrpení, by měli pochopit, jak je to těžké, a nechtít to znovu! Ale ty říkáš, že když se odtud dostanou, změní se jejich hodnotový systém a chtějí to znovu?
A: Většina z nich, protože hodnota utrpení je jiná, jakmile jsou mimo Zemi. Tam svou inkarnaci nevnímají jako hroznou, když žili život v chudobě a násilí. Vidí jen: wow, to je ale vzrůšo, pojďme si to zopakovat!
Ale ne každý, mnozí sice přemýšlejí jako ty, ale nestačíte na to, abyste něco změnili. Dokud jste ve hře na Zemi, cítíte, že hodnotu svých strastiplných zkušeností nezměníte, ale až budete venku, možná změníte své myšlení. Už to není utrpení, ale užitečné poznání tvůrce, a většina lidí chce po opuštění pozemské říše víc.

Q: Řekla bych, že je to naopak. Že každý, kdo sem přijde a uvidí tento život takový, jaký je, zevnitř, nikdy nebude chtít udržovat to, co se tu děje. Je zvláštní, že duše, když vyjdou ven, to chtějí dál!
A: Souhlasím, měly by reagovat způsobem, který odmítá to, co se na Zemi děje. Problém je, že to tak není. Nevymýšlím si. Smutné je, že je to neustále stejná reakce, jakmile opustí Zemi. Hodnota strádání a utrpení se změní na opačnou, jakmile se ocitnou mimo ponorku. Tato skutečnost se mi nelíbí o nic víc než tobě.

Q: Když to chtějí, tak co vlastně děláme? Federace to chce, duše to chtějí. Tak co je vlastně naším cílem?
A: Federace tvrdí právě tohle. Tohle není náš problém, abychom to napravovali. Nelíbí se vám to?! Jděte dál! Je to otázka úhlu pohledu. Mohli bychom pochopit, že to není náš problém. Ale pokud tu zůstáváme, stále nás to bolí za lidi, kteří trpí, zatímco jsou uvnitř inkarnace, bez ohledu na to, jak se na věci dívají, až budou venku, a bez ohledu na jejich plány.

Q: Jsou tu duše, body pozornosti, už stovky inkarnací. Také si vybraly, že tu budou kvůli vzrušení? Po stovky inkarnací jednu za druhou bez přestávky? Možná zapomněly cestu ven? Mám pocit, že si tu jen kopou hlubší a hlubší díru. Mám pocit, že i my jsme tu především kvůli nim.
A: Většina duší, jak jsem pochopila, zůstává na Zemi a má jednu zkušenost za druhou, chce projít všemi možnými variantami života na Zemi, a mají k tomu nekonečně mnoho příležitostí - cituji Dolores Cannon.
Rozhodně souhlasím a vidím, že to tak může být. Po tisících a tisících životů je jen logické, že se připoutají ke své identitě lidské duše, která se musí znovu a znovu inkarnovat. Jsem si jistá, že zapomínají. Protože Matrix je myšlenkami a hodnotami lidí, kteří v něm žijí, tvoří ho na základě kolektivní dohody.
Když zemřete, a neopustíte svou identitu ega-já, pak si Matrix vezmete s sebou, protože vy jste Matrix. To pak způsobuje, že duše, která je silně připoutána k myšlence být ″člověkem″, není schopna vidět nebo pochopit, že existují i jiné možnosti a místa, kam se lze vtělit. Takto viděno se z toho stává past. Toto poznání jim může pomoci pochopit, že existují i jiné možnosti, protože nikdo nemůže vidět a pochopit nic mimo svůj vlastní rámec poznání, protože nemůže informace interpretovat, protože nemá žádné zázemí, aby je vůbec pochopil. To platí vždy a všude.

Jakmile se tedy ″lidská″ duše, která je velmi připoutána k tomu, že je ″lidská″, ocitne v posmrtném životě, nebude schopna vidět nebo zvážit možnost, že v zájmu expanze její duše existuje nespočet dalších míst po celém vesmíru, kde může mít zkušenosti inkarnované v tom, co by nazvala fyzickým světem.

Q: Problém je v tom, že lidé, kteří si tuto ″past″ vytvořili, jsou velmi daleko ve frekvenčním spektru, aby mohli přijmout tento druh informací. Proto se náš projekt sám o sobě stává zbytečným, protože především právě pro ty jsem tu. Ve skutečnosti tu nejsme pro hvězdná semínka. Ti vědí, že se odsud snadno dostanou. Jsem tu pro ty hlouběji uvězněné duše, ale cítím, že tyto informace kvůli frekvenčnímu nesouladu ani neuvidí. Není to v jejich realitě. Tento náš projekt se stává zbytečným, neužitečným, nedosahuje k těm, ke kterým má.
A: Obávám se, že máš pravdu. Oni nedokážou interpretovat ani vnímat naše informace. Dokonce i lidé, kteří mají tento druh témat rádi, jsou bombardováni informacemi řízenými cabal-CIA, které je odvádí pryč od nás, zpět do Matrixu, protože existuje jasný Matrix týkající se informací o ET
A nakonec ti, kteří nás poslouchají, už tyto věci vědí... takže kážeme sboru. Snažíme se naučit šéfkuchaře, jak udělat omeletu. Učíme závodníka, jak řídit minivan.

Samotný Matrix má kontrolní a obranné mechanismy, aby zabránil příchodu mimozemšťanů, jako jsme my, kteří by ″kontaminovali″ pozemskou říši ″nebezpečnými″ myšlenkami. Proto existuje systém kontroly a soustředění ET, mimozemských ″odborníků″ do společenských konstruktů nebo klubů, kde se navzájem posilují a přijímají své teorie pouze v rámci parametrů jimi přijatého společenství podle souboru společenských dohod, které musí dodržovat a dodržují. Taková je totiž lidská mentalita, stádní, následovat smečku, jistota skupiny, pokud jste ze sociální skupiny ostrakizováni, nepřežijete. Toto přežití je v jejich psychice natolik zakořeněné, že jim brání v tom, aby byli schopni dosáhnout vyššího porozumění, protože nejsou schopni kritického myšlení, natož aby byli schopni samostatně přemýšlet a převzít odpovědnost za vytvoření ucelené osobní reality ve své hlavě.

A to, co jsem právě řekla, alespoň pro mne dokazuje, že za všemi těmi ″UFO-experty″ stojí CIA. Neřídím se žádnými dohodami o tomto tématu, a proto jsem s tím sama, nejsem pod žádnou vnější kontrolou, natož pak typu CIA.

Q: Mohla by se Federace jmenovat Vesmírná cabal? Tady máme cabal... stínovou instituci, která všechno řídí. Federace by byla něco jako jejich prodloužená ruka. Stínová vláda, o které nikdo nic neví. Tahá za nitky.
A: Pravidla, zákony a nařízení Federace bych si dokázala představit jako ″Vesmírnou cabal″. Ale neodkazuji na stejnou cabalu. Pouze více kontrolních organizací, chovajících se jako cabal. Federace jako mocná instituce může nebo by mohla být vnímána jako ″cabal″.

Používání tohoto názvu ″Vesmírná cabal″ je ale silně zavádějící. Vyvolává to dojem, že cabal infiltrovala Federaci, a to já nevidím. Nejedná se o přímou infiltraci. Pouze důsledek zkušeností, které jsou přeneseny, importovány nebo naroubovány do 5D života. To by mohla být ″infiltrace″. Ale ne tak, jak lidé chápou špionáž nebo vojenskou akci, která umístí kontrolovanou loutku tam, kde má moc. To by nebylo pravda. Federace kontroluje vše, co se na Zemi děje, a z pohledu mimo Zemi není to, co se tam děje, vnímáno jako závažné. Chápou, že tam dochází k utrpení, ale považují ho za přirozený důsledek činů a životních plánů. Pojetí reality obecně, v každém jejím aspektu, je z pohledu Federace a tamního člověka zcela odlišné.

Z pohledu Federace je všechno na Zemi lež. Je to uzavřená realita, kde se nic neshoduje s tím, co se děje venku. Dokonce ani pojem dobra a zla, dokonce ani pojem utrpení. Neexistuje téměř žádný společný bod, který by umožnil vést rozhovor nebo inteligentní interakci mezi lidmi a členy Federace. A to málo, co se vyskytuje, je považováno za falešné (stejně jako my). Pohled lidí, a jejich dohod o tom, co je a co není realita, se neshoduje s mým/naším/federáčním pohledem. A při pohledu z ještě vyšších míst je Země nepatrným místem, a dokonce experimentem. Nevyvolává mnoho myšlenek.

Většinu, ne-li všechny koncepty mimozemšťanů, Federací, cestování vesmírem, cestování časem, kromě mnoha jiných věcí, si na Zemi vymysleli lidé, lidské kolektivy a lidské organizace UFO a lidé z UFO. Slavně si navzájem odrážejí své myšlenky, nutí mimozemskou kosmologii a realitu, aby se vešla do pozemské přijaté vědy, jako když nutíte hranaté prase do kulaté díry.

To, co obecně říkají, že Federace Světla zachrání lidi a že je vystavují nebezpečí života a že jsou všichni milující nápomocné Federace, je jen lidský mentální konstrukt neodrážející vnější realitu.

Q: Výše jsi řekla, že Federace kontroluje vše na Zemi. Co 2 různé frakce cabal - údajně satanistická a ta méně ″zlá″. Kterou z nich ovládají? Na které straně vlastně stojí? Pravděpodobně na obou?
A: Na obou, promiň. Nevnímají dobro a zlo podle stejných parametrů jako lidé. Vše se odehrává na Zemi, s pozemskými pravidly hry. Nevidí nic neetického na tom, co se děje, na Zemi. (Což je jádro toho, s čím nesouhlasíme). Toto téma je obrovské.

Q: Proč s nimi v podstatě nesouhlasíš a co ti na jejich jednání připadá regresivní?
A: Nikdy neberou v úvahu úplný úhel pohledu člověka, který má na Zemi zkušenost jako člověk. Nespravedlnost a utrpení je na úrovni, která je ohromující, a to vše ve jménu toho, že je to součástí Země a v podstatě jen sen. Uvnitř snu je ale utrpení skutečné, a na to se zapomíná.

Q: Ale ty jsi na straně Federace... teoreticky bys s nimi měla souhlasit. Nejsi na Zemi jako lidé. Proč nesouhlasíš?
A: Nesouhlasím, protože na rozdíl od většiny členů Federace vidím a chápu, jaké to je být člověkem, ačkoli jsem jím sama nikdy nebyla. Prožila jsem tolik životů jako mimozemšťan, který komunikuje s lidmi, takže mám takovou malou věc, které se říká empatie.

Jak jsme již řekli, Federace má zájem na zachování Země jako izolovaného místa a říše. Jednou z hlavních charakteristik Země je, že čas je na ní vnímán pro všechny přibližně stejně. Dokonce i pro sestoupené. To vytváří oddělení s vnější sférou. Země se nachází ve svém vlastním časoprostorovém kontinuu. Všechny koncepty toho, co je realita, fungují pouze na Zemi a vyšší koncepty kosmologie jsou vzácné a napadané. Nejde o nic jiného než o moderní obdobu pálení knih. I ty skupiny, které nyní nazýváte UFO mainstreamem, zjevně pracují na monopolizaci vnímání lidí o všem, co má být ET. Krmí lidi jen lží schválenou CIA, za níž se skrývá určitá agenda.

Je to záměr, který má udržet oddělení Země od všech sfér mimo Zemi samotnou. To, čemu dřívější Swaruu říkala 5D vesmír a Země ve 3D raději nazývám tak, jak to je. Země v řízené sféře, kde je realita jako taková se specifickými pravidly a specifickými způsoby, jako například pozemská věda, fyzika, kosmologie, sjednocené pole, Einsteinova relativita a kvantová mechanika, vše založené na základech desítkové matematiky. Ta je přijímána jako reálná a platná pouze v rámci specifického kontextu uvnitř ″kopule″, která ovládá Zemi. Platí pouze uvnitř a v rámci Matrixu Země, nikoli mimo něj.

To je Matrix.

Lidé uvnitř kopule Matrixu mohou chápat realitu pouze pomocí pojmů, které znají, a ty jsou pod kontrolou iluminátů a CIA, a v konečném důsledku pod kontrolou Federace - Salvador Freixedo: ″Ellos, los dueños invisibles de nuestro mundo″ (Oni, neviditelní vlastníci našeho světa). (pozn. Swaruu tuto knihu četla)

Lidé nemají žádný jiný kontext, s nímž by mohli interpretovat realitu nebo dokonce pojmy mimo to, co se naučili v rámci Matrixu, proto nejsou schopni pochopit složitější věci, jako ty, které zde vysvětlujeme. Pomocí lineárního omezeného jazyka se snažím se ze všech sil vysvětlit velmi složité mimozemské koncepty, které jsou mimo lidské chápání. Raději bych používala mentální telepatické bloky informací ke zprostředkování složitých konceptů, ale nic z toho zde nemohu použít.

Vracím se k Času. Čas je vedlejší produkt, který nelze oddělit od vědomí. Neexistuje sám o sobě. Vzniká pouze jako výsledek myšlenky, kterou někdo nebo něco má. Protože je vědomí uvnitř Matrixu - kopule Země tak kontrolované a omezené, je v přímém rozporu se vším, co existuje, a se vším, co je myšleno jako skutečné mimo pozemskou bublinu. Hovořím o časovém skluzu, o rozdílu mezi tím, jak je čas vnímán na Zemi, a tím, jak je vnímán na jiných planetách či místech. Od roku 2009 se dostal z pouhých 2,5 dnů na Zemi ku jednomu dnu na Temmeru/Erře na neuvěřitelných 4,7-8 dnů v roce 2021. To, co se děje na Zemi, nemá s tím, co se děje mimo Zemi, téměř nic společného.

Z pohledu lidí mimo Zemi, jako jsou Taygeťané, je život na Zemi založen pouze na lžích. Pro lidi žijící na Zemi je sci-fi život mimozemšťanů, jako jsou Taygeťané, a tedy lež. Obě říše nebo reality jsou neslučitelné.

Vrátíme-li se k tomu, co snad již bylo vysvětleno dříve. Federace, a Federací myslím společnost mnoha vyspělých ras, které se považují za pozitivní a milující, může vidět Zemi pouze jako experimentální místo, jako říši, kterou je třeba kontrolovat a omezovat, aby mohla udržovat a pokračovat ve stylu primitivních, brutálních a obtížných životních zkušeností, do kterých se lidé pouštějí dobrovolně, dokonce jako dobrodružství. Nevnímají život lidí jako utrpení, vnímají je jako součást hry, součást charakteristik říše.

Proto tvrdím, že Federace jako taková nikdy nevstoupí do hry, aby pomohla a osvobodila lidi od útlaku pocházejícího od ″zlých lidí a satanistů, padlých andělů a ještěrek″, protože Federace dobře ví, že tomu tak není a že o nic takového ve skutečnosti nejde. Proto nebudou dělat nic. A lidé chtějí jen určitý druh osvobození od tyranie, protože jen tak podmíněně vnímají, co se děje. Mají jen to, co jim bylo řečeno a co chápou jako skutečné a možné na Zemi.

Robert: Proč není škála ras Federace řídící Zemi vyvážená s rasami emocionálními? Většina má logický ″rozum″ a zkušenosti na Zemi jsou prostřednictvím emocionální lyřanské rasy.
A: Na to nemám podrobnou odpověď. Nejpravděpodobněji emocionální rasy mají největší zájem o lidskou zkušenost na Zemi, proto v rámci Země převládají jako hvězdná semínka nebo jako duše s těmito představami, zformovanými z jejich předchozích inkarnací v jiných civilizacích mimo Zemi.

Robert: Proč Taygeta stále umožňuje svým hvězdným semenům inkarnovat se na Zemi, když nesouhlasí s tím, co zde Federace dělá?
A: Občané každé vyspělé mezihvězdné kultury pocházejí ze společností, kde jsou vedeni k odpovědnosti za sebe a své činy. Vláda Taygety obvykle svým občanům nic nevnucuje a ponechává odpovědnost a rozhodnutí na každém z nich, pokud to nemá vliv na třetí stranu. To, zda ovlivňují třetí stranu, zvažují a chápou sami občané.
Přinejmenším od roku 2017 se vstup Taygety na Zemi, k jejím lidem/duším/hvězdným semenům, drasticky snížil a téměř se rovná nule.

Robert: Pokud je problém v tom, že Země je jádrem zla, odkud pocházejí všichni Tuplové a jaká opatření plánují přijmout nižší vrstvy Federace?
A: Jádro zla je opět jen úhel pohledu podle parametrů chápání dobra a zla, úhel pohledu Země.
Federace vidí problém Země jako něco, co je její součástí. Dnes je však zřejmé, že myšlenky, koncepty a lidské hodnoty pronikají ven, do jiných kultur a civilizací. Jak pronikají ven, mísí se a následně mění myšlenkami a hodnotami dalších civilizací mimo Zemi, což je drasticky modifikuje nebo neutralizuje v případě, že jsou regresivní.
Federace to považuje za přirozené sdílení myšlenek, ačkoli tyto myšlenky mohou nakonec vytvořit Tulpy, které mohou být pro jiné civilizace škodlivé. To Federace vnímá nejen jako přirozené, ale jako samotný účel Země nebo inkarnací a zkušeností v rámci Země.
Pokud víme, Federace jako taková proti tomu nepodnikne žádné kroky. Opatření, která je třeba přijmout, spadají do odpovědnosti každé mimozemské kultury a každého člověka.

Robert: Proč skrývat citlivé technologie před lidmi kvůli jejich civilizační úrovni, když velká část těchto technologií vzniká na Zemi? Co pro Federaci znamená ″civilizační úroveň″? Dosažení určité etiky a morálky?
A: Problém pro Federaci spočívá v tom, že poskytnutí vysoké technologie větší části lidstva, průměrné veřejnosti, změní jejich vnímání reality. Pokročilé technologie způsobí změny v jejich životech a následně ve výsledku celé životní zkušenosti inkarnace na Zemi.
Když vám bude poskytnuta vysoká technologie, změní to životní zkušenost, a ta musí být v souladu s tím, jak jste se předtím rozhodli, že by měla na Zemi vypadat. Veřejnosti poskytnou pouze takovou technologii, kterou vidí v souladu s tím, jakou zkušenost si přejí duše, které mají na Zemi životní zkušenost. Velká část této špičkové technologie je vytvořena na Zemi, ale není určena pro široké veřejné použití. Na Zemi existuje mnoho civilizačních úrovní. Každá má svou vlastní úroveň a své vlastní pojetí toho, co je realita a co je a co není možné. Existuje věda a rámec reality pro běžnou veřejnost, jiná věda a realita pro vlády, jiná pro nižší tajné společnosti, jiná pro tajné společnosti iluminátů a tak dále až k úrovni Federace.

Na Zemi se z různých jiných zdrojů říká, že na Zemi existují dvě civilizace, lidská a tajná. To je pravda jen zčásti, protože skutečnost je mnohem složitější, protože pod definicí civilizace se skrývá mnoho civilizací, které jsou tam stupňovitě jedna nad druhou (jako Federace), přičemž ta vyšší ovládá tu nižší. Nedokáže si ani představit, jakou úroveň kontroly nad ní má ta vyšší, a v průměru si ani neuvědomuje samotnou existenci těchto dalších civilizací.

Ačkoli se většina těchto civilizací na Zemi prolíná bez jasných hranic (například stále používají auta a prochází stejnými ulicemi města, udržují jasné fyzické oddělení, a to kvůli obrovskému rozdílu ve znalostech a technologiích. Pro Federaci znamená ″úroveň civilizace″ spíše úroveň etického, morálního a duchovního vlivu, který má ve vztahu k ostatním. Ne vždy se to odráží v úrovni technologie a porozumění, které mají.

Federace nepoužívá parametry pro klasifikaci civilizací na základě množství energie, kterou ovládají (Kardaševova stupnice). To je lidská interpretace s lidskými parametry a vůbec neodráží to, co se nachází mimo Zemi.

Q: Proč se zvyšuje časový skluz mezi Zemí a Taygetou?
A: Rozdílem ve vnímání. Rozdíl mezi tokem vědomí mezi světy se zvětšil. Myšlení a vnímání reality je stále odlišnější. To, co je reálné pro mimozemšťany, se stále více vzdaluje tomu, co je chápáno jako reálné pro lidi na Zemi. Ačkoli hodnota hodiny zůstává stejná, lidé niterně vnímají, že se čas zrychluje, a z tohoto hlediska je to pravda.

Q: Proč to narůstá, když se probouzí stále více lidí? Nemělo by to být obráceně. Sbližovat se?
A: Možná se probouzejí, ale ne do čisté pravdy. Probouzejí se z jedné klece Matrixu do druhé. K čemu se probouzí? Probouzejí se do CIA-jezuity řízeného New Age se všemi jeho akcentovanými pravidly a tím, co je a co není možné. Probouzejí se do dalšího souboru pravidel Matrixu, která mají jen málo nebo vůbec nic společného s tím, co se skutečně děje mimo Zemi.
Je pravda, že New Age a související témata mají něco do sebe, ale je to opět strukturováno jako Bible. Používají skutečné věci, překrucují je, aby vyhovovaly jejich agendě a potvrdily to, co říkají. V podstatě je to snůška lží, k čemu se obecně probouzejí.

Nyní dochází k jinému druhu probuzení, na Zemi vzácnějšímu, kdy si lidé uvědomují, že nejde o to věřit jedné věci víc než druhé, ale o skutečnost, kým jsou jako nekonečné, čisté vědomí. Neříkám tedy, že žádné probuzení neexistuje. Pouze se v bloku hlavních tzv. probuzení přesouvá do dalšího hlavního proudu přijatých myšlenek New Age. Ti, kdo se skutečně probudili, jsou vzácní, ale jsou. A my děláme vše pro to, aby se jich probudilo více.
https://swaruu.org/transcripts/federation-and-earth-extraterrestrial-reality-vs-humanity-direct-extraterrestial-information

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět