514 Výzvy této doby Patricia Cota-Robles

[ Ezoterika ] 2020-09-16

Během této mimořádné doby si mnoho lidí z celého světa intuitivně uvědomuje, že se na Zemi děje něco opravdu velkého, a že to je důvod, proč jsou zde. Mnozí si říkají, že celý svůj život prožili s vnitřním vědomím, že ať už jsou tady cokoli, dělají obrovský rozdíl ve velmi pozitivním a uzdravujícím způsobu pro lidstvo a matku Zemi. Často nemají tušení, co to znamená, a mnohokrát mají dokonce pocit, že musí být blázni, aby si takové věci mysleli, ale nejsou.

Nyní, díky monumentálním změnám, ke kterým došlo v roce 2020, se přítomnost každého Já plně integrovala do jádra atomových a subatomárních buněčných struktur v pozemských tělech. Tento aspekt vlastního božství nyní může komunikovat přímo a mnohem zřetelněji s vědomou myslí. Z tohoto důvodu Bytosti světla chtějí posílit důvěru, sílu a odvahu, které budou potřeba k dosažení Božského plánu Země během tohoto Kosmického okamžiku.

Země je uprostřed jedinečného experimentu, který nikdy nebyl proveden v žádném systému světů. Nikdy v celém stvoření příležitost vzestoupit dvěma dimenzionálníma úrovněma v tak krátkém čase nedostala planeta, která upadla do hlubin bolesti a utrpení, které lidstvo zažilo od doby, kdy upadlo do propasti odloučení a duality. Od Harmonické konvergence, která proběhla v srpnu 1987, Země stoupá po spirále evoluce od 3. dimenze přes 4. dimenzi a do počátečních frekvencí 5 dimenze. Za normálních okolností evoluční posun planety z jedné dimenze do druhé trvá miliony let. Tentokrát je však prostřednictvím jednotného úsilí Nebe a Země společně tvořeno něco dramaticky odlišného. Úspěch experimentu je předurčen k tomu, aby trvale změnil evoluční proces pro každého Božího Syna a Dceru tím nejúžasnějším a pozitivním způsobem. Jakmile bude dokončen vzestup Země do 5. dimenze, Boží synové a dcery už nikdy v žádném systému nedopatřením, zvědavostí a nevědomostí neprovedou osudové rozhodnutí použít dar životní síly zničujícími způsoby, které nejsou založeny na lásce.

Před eony, kdy se Boží synové a dcery vyvíjející se na Zemi rozhodli pro svobodnou vůli použít tvůrčí schopnosti, myšlení a cítění k nesprávné kvalifikaci životní síly sebezničujícím způsobem, neměli tušení, jaké budou výsledky. Nechápali, že bezohledné chování bude mít za následek projev hrubých mutací a bolestivých chorob, které dodnes způsobují tolik utrpení v individuálním i kolektivním životě. Jakmile bude tento experiment a proces Vzestupu Země vítězně dokončen, součet podrobností o strašlivém sestupu lidstva do propasti oddělení a duality a vítězný vzestupu zpět do Světla bude trvale zakódován v Posvátných síních poznání a božské moudrosti. Od té chvíle se každý po celé Stvoření bude moci poučit z chyb lidstva a odvrátit bolestné zkušenosti studiem našich ničemností a pádu. Budou se moci poučit co nedělat, aniž by fyzicky vytvářeli bolest pomocí pokusů a omylů, jako jsme to udělali my. Kvůli tomu, co úspěch tohoto aspektu Božského plánu bude pro každého znamenat, je celé Stvoření zaměřeno na tuto malou planetu. To znamená, že Legie světla ze Sluncí a Galaxií nám již pomohly a jsou připraveny nadále pomáhat s bezprecedentním planetární změnou, na kterou se nyní Lidstvo a Země připravují.

Kvůli časové naléhavosti a kritické potřebě lidstva uspět v tomto experimentu nebylo nic ponecháno náhodě. Každý člověk, který se na Zemi ztělesnil od druhé poloviny 19. století, byl konkrétně vybrán a připravuje se na životy, aby během plnil určitou roli. Během druhé poloviny 19. století vydal náš Otec-matka Bůh žádost o dobrovolníky jak z vývoje Země, tak z celého vesmíru, kteří by byli ochotni a schopni ztělesnit se na Zemi, aby pomohli s tímto experimentem. Doslova miliardy duší ze všech Systémů světů nadšeně dobrovolně sloužily tímto způsobem. Jasně vnímali, co úspěch této Božské mise znamená. Navzdory strašlivému chaosu, kterému na Zemi čelili během závěrečných fází tohoto experimentu, pochopili, jaký dar bude jejich oběť pro celé Stvoření. Při výběru dobrovolníků však nestačilo nadšení a ochota. Každá osoba byla pečlivě hodnocena. Byly zváženy naše různé životy a naše osobní zkušenosti, stejně jako způsob, jakým jsme byli schopni zůstat soustředěni na Světlo a zvládat výzvy v obtížných situacích.

Společnost nebes uvedla, že s každým člověkem, který byl vybrán k ztělesnění na Zemi, bylo miliony odmítnutých. Neznamená to, že vybraní jsou zvláštnější nebo vyvinutější. Byli jsme vybráni, protože tím, jak jsme byli schopni zůstat soustředěni na Světlo a stát v naší Pravdě tváří v tvář všem protivenstvím, jsme měli větší šanci uspět v monumentálním experimentu Země. Úspěch naší božské mise povede k vytvoření nové úrovně božství, která zabrání Božím synům a dcerám, aby někdy musely zažít hloubky bolesti a utrpení, které zažila Země. Naše přítomnost na Zemi je darem nad rámec chápání našich konečných myslí. Otec-Matka Bůh řekl, co znamená dar pozemského experimentu pro veškeré Stvoření.
"Největší privilegium a čest každého Syna nebo Dcery Boží v jakémkoli systému světů je fyzické ztělesnění na planetě Zemi během tohodo kosmického okamžiku."

Jaké je vaše poslání v tomto bezprecedentním experimentu?

Jakmile jste dostali povolení ztělesňovat se na Zemi, každému člověku boží přítomnost ukázala, jaká bude individuální Božská mise v tomto Svatém úsilí. Mise jsou stejně rozmanité jako lidstvo a skládají se z celé škály pozemských zážitků. První část Božské mise lidstva zahrnuje ty, kteří budou spolupracovat s nebeskou společností nesčetnými způsoby, aby pomohli v procesu vzestupu Země a vytvořili vzory dokonalosti pro novou 5. dimenzi. Tito synové a dcery Boží budou také povoláni, aby udržovali posvátný prostor pro probuzení sester a bratrů, jejichž mise je mnohem nebezpečnější.

Druhá část Božské mise lidstva zahrnuje Boží syny a dcery, kteří mají nejtěžší výzvu. Jedná se o lidi, kteří se dobrovolně přihlásili k hrubým mutacím a ničivým vzorům bolesti a utrpení, které dříve vytvořili prostřednictvím roztříštěného a na strachu založeného vědomí svých padlých lidských eg. Jejich mise bude splněna tím, že každý z nich bude jednat podle stejných odporných vzorů a vynese je na povrch, aby byl vystaveny a přeměněny zpět na Světlo. V Bibli se hovoří o tom, že "vše, co je skryto, musí být nyní odhaleno." Kvůli chaosu a strachu, který má základní očištění vytvořit, se tato obtížná doba označuje také jako "doba křiku a skřípění zubů". Lidé, kteří byli vybráni pro tuto část Božské mise lidstva, se musí ponořit do bažiny jejich vlastních ničemností, aniž by se do nich znovu zapletli a opakovali svůj vlastní sestup do hrůzy bolesti a utrpení, které dříve způsobili sobě a ostatním. Mnoho z těchto lidí úspěšně dokončují tento aspekt jejich mise. Probouzí se a zvedají do Světla.
Bohužel, ostatní jsou znovu chyceni do pasti chamtivosti a moci. To jim brání změnit své destruktivní vzorce chování, blokuje jejich ochotu pustit se a přeměnit jejich hrubé ničemnosti zpět na Světlo.

Společnost nebes jasně uvádí, že obě části božské mise lidstva jsou nezbytné pro úspěch tohoto experimentu a vzestup Země do 5. dimenze. Mise jedné osoby není o nic důležitější než druhá. Pamatujte, že ve většině případů jste všichni měli stovky životů od doby, kdy jste byli poprvé stvořeni, takže jste pravděpodobně všichni byli vším a udělali všechno.

V této kritické době, když se ve vnějším světě vynořuje ohromující negativita mysli, a nepříznivost těchto negativních vzorců chování ovlivňuje každý aspekt života na Zemi, chce nebeská společnost, abychom si pamatovali, že probuzené lidstvo má schopnost mocných a život měnících zásahů.

Odsuzování a postoj nadřazenosti jsou naprosto nevhodné. Netušíte, jaká je mise jiného člověka a zda uspěje, či ne. Namísto nadřazenosti byste měli pociťovat vděčnost za oběti, které dobrovolně přinesli jménem Lidstva a Matky Země. Namísto kritizování a vytváření negativních názorů na jiné lidi, což jen přispívá k problému, se můžete snadno stát součástí řešení každodenním používáním nekonečné síly Fialového plamene.

Díky zázrakům provedeným během vzestoupením Země při Lví bráně 8. srpna 2020, se přítomnost JÁ plně integrovala do pozemských těl. Tento aspekt božství má nyní schopnost komunikovat mnohem zjevněji a přímo s vědomou myslí. Žádosti jsou slyšet jasněji a Já druhých je schopno využít Světlo, které voláte, aby je intuitivně vedlo mnohem hmatatelnějšími způsoby. Důvody zkreslení obrovského množství energie v průběhu věků se během tohoto mimořádného očistného procesu vynořují zrychleným tempem. Miliony lidí na Zemi vědí o úžasné síle Fialového plamene a jeho schopnosti okamžitě přeměnit negativitu zpět na Světlo. Společnost nebes dostala povolení zesílit naše úsilí tisíckrát každý den. Fialový plamen je nekonečně silnější než hrubé ničení lidstva. Spojením máte schopnost přeměnit neuvěřitelné množství povrchové negativity zpět na Světlo v mžiku oka. Připojte se k Pracovníkům světla po celém světě. Vaše Já vás intuitivně povede k způsobem, který rezonuje ve vašem Srdci.

Příklad, jak je snadné stát se každý den dynamickou Silou Fialového plamene.

Věnujte chvilku vnitřnímu soustředění. Poté se několikrát hluboce vědomě nadechněte a opakujte mantru na spojení se s přítomností každého člověka na Zemi a přeměnu na světlo každé myšlenky, pocitu, slova, akce, vzpomínky a víry, kterou lidstvo v jakémkoli časovém rámci nebo dimenzi nesprávně kvalifikovalo. Fialový oheň proudící z vašeho srdce JÁ JSEM Přítomnosti je s každým dechem zesílen společností nebes. Každé ráno se připojte znovu.

Společnost nebes říká, že pro lidstvo je těžké pochopit, jak mocný je Fialový plamen, ale chtějí, abychom věděli, že naše každodenní výzvy budou nesmírně pomáhat lidstvu a matce Zemi při přípravě na náš PLANETÁRNÍ restart. Bytosti světla říkaly, že během bezprecedentního očistného procesu, který zažíváme, iniciuje lidstvo a společnost nebes společný planetární restart, který katapultuje Zemi a veškerý život na Zemi se vyvíjející do frekvencí Světla, nade vše, co jsme kdy mohli asimilovat. Příliv světla vytvoří prostor pro kvantový posun v masovém vědomí lidstva, který pozitivně ovlivní každého člověka, místo, stav a věc, která se nyní projevuje ve světě formy. Posun vědomí, který mění život, umožní probuzení mas lidstva a vzpomenout si na trénink během nesčetných životů v rámci přípravy na tento vesmírný okamžik.

Zdroj: https://eraofpeace.org/blogs/news/understanding-the-challenges-of-this-moment

Zpět