2511 Tavistock - stín za stínovou vládou Peter B. Mayer

[ Ezoterika ] 2022-05-01

Největší operace masového ovládání mysli v dějinách světa

Institut Tavistock byl oficiálně založen v roce 1921 luciferiánskými jezuitskými agenty sloužícími vatikánské římskokatolické říši jednoho světa. Jediným cílem Tavistocku tehdy i dnes je vymýšlet metody ovládání mysli s cílem sociálně inženýrsky přimět masy k podřízenosti a nakonec k ʺotroctvíʺ. Tato neviditelná agentura má neomezené finanční prostředky a úzce spolupracuje s dalšími jezuitskými agenturami, jako jsou CIA, FBI, MI6, mediální korporace, Hollywood a reklamní agentury, aby zajistila realizaci kulturních programů, které rozptylují a nakonec zaslepují mysl lidí na celém světě. Tavistock manipuluje s myslí lidstva Metoda vymývání mozků a sociální psychiatrie, která manipuluje s lidovým vnímáním za účelem formování společnosti. Tavistock je nepřítel lidu číslo jedna, jasně identifikovatelný jako Výbor 300 a jeho krycí organizace, jako je Královský institut pro mezinárodní záležitosti - Chatham House, Římský klub, NATO, OSN, Černá šlechta, CFR a všechny jeho přidružené organizace, think tanky a výzkumné instituce ovládané Stanfordem a Tavistockovým institutem pro mezilidské vztahy a v neposlední řadě vojenský establishment. Jedná se bezpochyby o největší operaci masového ovládání mysli ve světových dějinách. Tavistockův institut je výzkumné centrum psychologické války, které vzniklo v roce 1922. Jedním z jeho úkolů bylo vyvíjet způsoby, jak ovlivňovat ideologie masové populace. Zejména díky nim máme popovou skupinu ʺThe Beatlesʺ a mnoho dalších populárních masových hudebních interpretů, jako jsou Rolling Stones, a kultů, jako je Rock and Roll atd.

Řídí je Výbor 300, což je nejvyšší tajná společnost složená z nedotknutelné vládnoucí třídy, do níž patří královna Spojeného království (Alžběta II.), nizozemská královna (královna Beatrix, která, jak uvidíme později, byla vyfotografována na schůzkách jiné ultratajné společnosti zvané Bilderberg Group), dánská královna a královské rodiny Evropy. Tito aristokraté se po smrti královny Viktorie, matriarchy benátských černých guelfů, rozhodli, že k získání celosvětové kontroly bude nutné, aby se její aristokratičtí členové ʺpustili do obchoduʺ s nearistokratickými, ale nesmírně mocnými vůdci korporátního byznysu v celosvětovém měřítku, a tak se dveře k nejvyšší moci otevřely tomu, co anglická královna ráda označuje jako ʺprostý lidʺ. Prostřednictvím svého nezákonného bankovního kartelu vlastní akcie Federálního rezervního systému, což je soukromá výdělečná korporace, která porušuje americkou ústavu a je kořenem problému. Dále tento institut vyvinul strategii ʺvytváření krizíʺ k manipulaci s masami obyvatelstva tím, že sponzoruje řadu programů ʺcitlivostiʺ a ʺrozmanitostiʺ, jejichž cílem je vymazat individualitu lidí, aby se z nich stali ʺtýmoví hráčiʺ. Politická korektnost spočívá ve vytváření uniformity. Individualita je pro ʺnový světový řádʺ jednou z největších překážek. Chtějí mít předvídatelnou veřejnost, která se jim bude podřizovat, aniž by si kladla otázky. Další jejich objev se týkal stresu. Vědci zjistili, že lidé pod řízeným stresem se stávají infantilnějšími a pod tlakem skupiny se vzdávají silně zakořeněných názorů, aby se přizpůsobili všeobecnému mínění. To vysvětluje, proč masmédia tolik trvají na sexu, násilí a sděleních vyvolávajících strach, a to prostřednictvím digitálních videí. Z obyvatelstva dělaly vystrašené, submisivní následovníky. Lidé tráví u televizní obrazovky v průměru čtyři a více hodin denně, což odpovídá dvěma měsícům ročně nebo devíti letům života, kdy jsou hypnotizováni televizní obrazovkou, aniž by si uvědomovali její účinky. Téměř přestali komunikovat s přáteli, sousedy, komunitou, a dokonce i s rodinou.

Tavistockův institut se podílel na hudebním hnutí rock and roll. Bývalý agent MI6 John Coleman uvedl, že Theodor AIorno psal texty pro Beatles a další britské průbojné skupiny. Snažil se ovlivnit a kontaminovat hudbu. Od svých skromných začátků v roce 1921 byl Tavistock v roce 1966 připraven zahájit velkou nezvratnou kulturní revoluci alias - průmysl masové kultury, která dosud neskončila. Dr. Lewin v Tavistocku prosadil teorii topologické psychologie, která je dodnes nejpokročilejší metodou modifikace chování na světě: tj. vymývání mozků. Poslušní, snadno manipulovatelní demoralizovaní jedinci. Psychopat Bertrand Russell (1872-1970) prohlásil, že je třeba vytvořit svět obývaný ʺposlušnýmiʺ, snadno manipulovatelnými a demoralizovanými subjekty. Russell říkal: ʺVždyť je to jenom dobytek, ʺSociální psychologové budoucnosti budou mít k dispozici řadu tříd školních dětí, na nichž budou zkoušet různé metody, jak v nich vyvolat neochvějné přesvědčení, že je sníh černý. Při zkoumání tohoto obecného tématu je překvapující, jak otevřeně tito zločinci své plány prováděli a provádějí. V období před druhou světovou válkou poslal Roosevelt generála Williama Donovana do Londýna na indoktrinaci před založením Úřadu strategických služeb (OSS), předchůdce CIA. Celý program OSS, stejně jako CIA, vždy pracoval podle směrnic stanovených Tavistockovým institutem. Ke konci války převzali pracovníci Tavistocku Světovou federaci duševního zdraví. Dalšími spolupracovníky byly Stanfordský výzkumný institut, Rand a Institut pro sociální vztahy. Na konci války se díky společnému vlivu Tavistocku a bývalých pracovníků Frankfurtské školy vytvořil několikatisícový kádr ʺpsychologických šokových jednotekʺ a ʺkulturních bojovníkůʺ. Dnes se počet těchto jednotek po celém světě počítá na několik milionů. Do vlivných pozic jsou dosazováni klíčoví lidé, protože v tomto systému převládá překrývání veřejného a soukromého sektoru. Předchůdcem Tavistockého komplexu byl Cecil Rhodes Trust a jeho agenti, což byli britští elitní nadlidé a váleční štváči, často homosexuálové, kteří se spojili s Rothschildy a později s Rockefellery.

Přísně kontrolovaná masmédia se používají k vyvolání ʺregresivních duševních stavů, atomizaci jedinců a vyvolání zvýšené labilityʺ, známé jako vymývání mozků. Jinými slovy, vytváření pasivity prostřednictvím podpory odcizení. Toto téma je v publikovaných dílech těchto hybatelů a šéfů zločineckého syndikátu šokujícím způsobem všudypřítomné. Židovský supremacistický hacker Walter Lippmann (1889- 1974) identifikoval cíl ve své knize ʺVeřejné míněníʺ: Častí televizní diváci se dostávají do stavu polovědomí podobného transu. Již z prvních klinických studií televize bylo zřejmé, že se diváci během relativně krátké doby dostávají do stavu polovědomí podobného transu, který se vyznačuje strnulým pohledem. Čím déle se člověk díval, tím byl pohled výraznější. V takovém stavu soumračného polobdělého vědomí jsou vnímaví vůči sdělením obsaženým jak v samotných pořadech, tak prostřednictvím přenosu v reklamě. Takto se lidem vymývají mozky.

Zpráva Freda Emeryho z roku 1975 o neurologických studiích dokládá, že opakované sledování televize ʺvypíná centrální nervový systém člověkaʺ. ʺTelevize usiluje o syntézu rozhlasu a filmu ... její důsledky jsou však obrovské a slibují zesílit ochuzení estetické materie, a to tak drasticky, že do zítřka může triumfálně vyjít na povrch tence zahalená identita všech produktů průmyslové kultury, čímž se posměšně naplní wagnerovský sen o Gesamtkunstwerku - spojení všech umění v jednom díle.ʺ Lewin se proslavil skupinovým myšlením neboli skupinovou dynamikou. Byl vynálezcem tréninku citlivosti neboli tréninku útoku. Jinými slovy, shromáždil skupinu lidí, přidělil jim vedoucího skupiny, určil lidi se silnější vůlí ve skupině a ostrakizací a zostuzením je donutil k mlčení nebo podřízení se. Falešná vina je hlavním motorem těchto schémat. Klíčem ke skupinovému vymývání mozků je vytvoření kontrolovaného prostředí, v němž se zavádí stres, aby se předělaly struktury přesvědčení jednotlivců. Pomocí nátlaku ostatních členů skupiny je jedinec ʺprolomenʺ a vzniká nová osobnost s novými hodnotami. Ponižující zkušenost způsobí, že osoba popírá, že by došlo k nějaké změně. Tímto způsobem je jedinci vymyt mozek, aniž by oběť věděla, k čemu došlo.

Narkohypnóza jako nástroj vlády účinnější Mezinárodního institutu pro aplikované behaviorální vědy, jde o centrum vymývání mozků při výcviku v umělém stresu, při němž se účastníci náhle ocitají ponořeni do obhajoby proti zlovolným obviněním. Tavistockův institut sociálního inženýrství mas, uvádí jen některé ze společenských cílů megakampaně tohoto zločineckého syndikátu:
Vzpoura mládeže proti domnělým společenským křivdám.
Generační propast, která implikuje změnu paradigmatu.
Experimentování s novými rodinnými strukturami.
Mezilidské vztahy, v nichž se homosexualita, lesbismus a transgenderismus staly ʺnormalizovanýmiʺ a přijatelnými na všech úrovních společnosti, dvě lesbické matkyʺ.
Falešné ochranářské/ekologické hnutí a hnutí za osvobození žen.
Černošské vědomí, rasové míšení, prolomení tabu proti smíšeným manželstvím, jak je hlásali antropoložka Margaret Meadová a Gregory Bateson z Tavistocku. Na tomto setkání bylo rozhodnuto, že bude zahájen agresivní program, jehož cílem bude vykreslit ʺbarevné rasyʺ jako nadřazené bílým osobám západní civilizace. Z tohoto fóra vzešla Oprah Winfreyová a řada černochů, kteří byli vybráni a vyškoleni pro své role, aby vykreslovali ʺsmíšené rasyʺ jako nadřazené bílým.
Nárůst zájmu o východní náboženské a filozofické perspektivy.
Obnovení zájmu o ʺfundamentalistickéʺ křesťanství a evangelikální sionismus.

Rostoucí zájem o meditaci a další duchovní disciplíny. Židovstvím inspirovaná ʺkabalaʺ měla vytlačit křesťanskou kulturu a k jejímu vyučování a šíření byli vybráni zvláštní lidé. Prvními vyvolenými žáky byly Shirley McLeanová, Roseanne Barrová a později Madonna a Demi Mooreová. Rostoucí význam procesů ʺseberealizaceʺ.
Znovuobjevení hudby, ʺhip-hopuʺ a ʺrapuʺ, hudebníky jako ʺIce Cubeʺ. Nová jazyková forma, v níž je angličtina tak znetvořená, že je nesrozumitelná. Prozřetelnost George Orwella - ʺ1984ʺ

Rockefellerovy zájmy financovaly také kontrakulturní ʺrevoluciʺ pro Tavistockův institut. Rockefellerové financovali radikálně levicové Studenty za demokratickou společnost, aby koncem 60. let podnítili nestabilitu a pseudorevoluci. Příležitost ke konstruktivním společenským změnám byla díky podpoře ʺRockyho dolarůʺ ztracena. Objevilo se velmi objevné video ze srazu nabubřelých a vychloubačných propagátorů pseudokultury LSD (včetně Timothyho Learyho) z roku 1979, které je nyní k dispozici všem.

https://www.youtube.com/watch?v=32TU6yLwqrg&t=7s

Aldous Huxley napsal Georgi Orwellovi: ʺVěřím, že během příští generace světoví vůdci zjistí, že podmiňování kojenců a narkohypnóza jsou jako nástroje vlády účinnější než obušky a vězení a touha po moci může být plně uspokojena sugescí, aby lidé milovali své otroctví, jejich bičování a kopání, aby byli poslušní.ʺ Pokročilejší programování zahrnují: rozbujelá pornografie, normalizace pedofilie, feminizace mužů, hédonismus, satanismus, spekulativní moderní umění vyžadující ʺodborníkyʺ, zneužívání drog, spirála šílenství politiky identity (netolerování netolerance), pružné používání pojmu ʺnenávistʺ pro účely sociální kontroly, cenzura a mazání materiálů, které nezapadají do tavistockovského narativu, ohlupování, idiokracie a technologicky vyvolané zkrácení pozornosti, programy krizového řízení a nekonečná strategie napětí prostřednictvím akcí Gladio a zinscenovaných podvodů. Základním principem tohoto podvodu je kázání proti národnímu státu jako destruktivnímu pro pokrok lidstva. Tavistockův zločinecký syndikát se vyžívá v sociálních a ekonomických otřesech, jako jsou Covid-19 a kybernetické útoky v globálním měřítku, po nichž budou následovat deprese, jako technika změkčení pro větší věci, a to vytvoření mas lidí po celém světě, kteří se stanou budoucími příjemci ʺsociálních dávekʺ a obyvateli plantáží.

Poznámka; Mnozí čtenáři si stěžují, že likvidace kabaly trvá příliš dlouho a výsledek byl předpovězen již před lety bez jakéhokoli pokroku. To je zcela neopodstatněné; lidstvo je utlačováno již více než 500 000 let, do tohoto počtu let se dva roky ani v nejmenším nepočítají. Strategie spočívá v tom, že se nepřítel, Deep State, nechá zničit, a to se děje už od roku 2012. Obrovských výsledků bylo dosaženo od ledna 2021, kdy byla konečně odstraněna chobotnice kabaly pod vedením prezidenta Trumpa a generála Flynna. Častí čtenáři FWC vědí, že těchto šmejdů jsou po světě rozesety desítky milionů a jsou ve všech koutech a zákoutích. Všechny je třeba nadobro vyčistit, což je mamutí úkol, který každým dnem zaznamenává pokrok. Podívejte se kolem sebe, co se děje. Jakmile se lůza probudí, peněžní systém se zhroutí, cesta k naší rekonstrukci se zavedením QFS a Gesary je mimo jiné volná. Trpělivost je ctnost!<

Zdroj: https://tinyurl.com/bva72x8v

Zpět