4329 Zpráva od Hannelore: Nejlepší věc na umírání Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2023-05-22

Odešla jsi příliš brzy...
Q: Od včerejšího odpoledne cítím tvou přítomnost, blízkost, která je úplně jiná než u Nanebevzatých mistrů nebo archandělů - je tak důvěrná, ještě bližší a intimnější.
A: Jsem s tebou, nejdražší Jahne, ve dne v noci. Ze srdce a s láskou bdím nad Lichtwelt Verlag a nad všemi lidmi, kteří jsou s tímto projektem spojeni. Nyní mohu konečně dělat to, k čemu mi na Zemi chyběly možnosti, prostředky a vědomí. Když jsem dokončila část, kterou jsem mohla vykonat na Zemi, byla jsem ze Země stažena a po uvolnění všeho jsem vystoupila do nebe.

Q: Takže jsi byla ˝stažen˝ ze Země? Podle plánu tvé duše jsi s nám měla zůstat déle? Neodešla jsi příliš brzy?

A: Pro mě existovaly dvě možnosti. Je pravda, že na Zemi jsem už nemohla a ani nechtěla provádět žádný duchovní rozvoj. Množství krásných i bolestných zážitků bylo vyčerpáno.
Kdybych se otevřela pro svou duchovní transformaci v minulém životě, zbývalo by mi ještě šest let a dalo by se. Rozhodla jsem se jinak a bylo to správné rozhodnutí. Takhle k vám přichází pozemské věci a já vás ze své současné pozice mohu podporovat mnohem účinněji a komplexněji, než jsem kdy byla schopna jako člověk. Tímto způsobem se naplňuje to, co usilovalo o naplnění již od vzniku naší duševní rodiny.
Projekt Lichtwelt roste a roste. Každý z vás má nyní možnost růst s námi, to je také nutné se všemi novými úkoly, které vás nyní čekají. Začíná expanze našeho projektu - nejen v éteru, ale především na Zemi - a šíření daleko za hranice toho, co si dokážete představit. Byli jste na to připraveni a ti, kteří to zatím nezvládají, jsou nyní školeni a vnitřně osvobozováni.

Q: Půjdou do toho všichni?

A: Všichni, kterých se to týká, obdrželi toto pozvání, ale ne všichni budou schopni nebo ochotni ho přijmout. Je to zcela přirozený proces, protože ne každý, kdo vyleze na horu, se skutečně dostane na vrchol. Všechno se zvětšuje. Vy už jste začali přemýšlet o něčem větším. Kruh rodiny duší se rozšiřuje i na Zemi. Dochází zde k mnoha změnám a novým věcem, které mají velmi pozitivní vliv.

Q: Ano, už teď cítím, jak se vše mění a zvětšuje... Co máš teď na starosti, čím se zabýváš, když nás ˝nehlídáš˝?

A: Byly mi přiděleny dva úkoly, které mě zcela naplňují: vytváření hvězd a vývoj forem života na nově vytvořených hvězdách. Přitom budu vedena svými mistry, dokud sama nedosáhnu mistrovství. Je to úroveň vytváření života.
Děje se tak prostřednictvím koncentrace mého ducha, prostřednictvím manifestačních impulsů, které uvolňuji a usměrňuji určitým způsobem.
Jako druhý a neméně důležitý úkol se účastním RADY ZEMĚ pro blaho Země. Správu Země jsem dostala jako dvanáctiletá. Zde se rozhoduje o tom, jakou křivkou učení se lidstvo v příštích letech vydá a jaké výzvy musí zvládnout. Dohlížíme na to, co se děje, a zasahujeme tam, kde by se věci vymkly kontrole. Protože jedno je jisté: temným entitám již není dovoleno překročit určité hranice.

Q: Bude to pro lidi velké?

A: Existuje učení, které je bolestivé, a učení, které je bezbolestné, a jak je vyjádřeno v mnoha poselstvích: každý si svůj osud volí sám. Jako lidé jsme skutečnými pány svého života, i když si to na Zemi většinou neuvědomujeme.

Q: V sobotu 2022 proběhne pohřeb urny na tvém pozemském pozemku. Co to pro tebe znamená z tvého současného pohledu? Co bude následovat?

A: Má to význam, že se pozemský kruh na pozemské rovině zcela uzavře. Tímto gestem stahuji VŠECHNY energie pozemské Hannelore ze Země. Poté zůstávám pro všechny, kdo mě znali, vzpomínkou, od níž jsem já sama zcela odpojena. Pozemská hmota odchází, božský duch zůstává. Pro lidi, kteří mě vnímají mimo tuto vzpomínku, se jevím jako čisté božské vědomí - čistá vibrace lásky, kterou jsme VŠICHNI a jejíž jádro je nyní odhaleno ve mně.
Pohřeb v urně je posledním aktem před tím, než je tento život prožitý jako Dr. Hannelore Beckh-Widmanstetterová uložen do složek Akáši.

Q: Dnes je to přesně měsíc, co jsi odešla do světla. Už jste se usadila v nebi?

A: Je úžasné, jak rychle se odehrává změna z lidských bytostí na božské bytosti světla, měřeno pozemským časem - mrknutím oka. S tím dnes končíme naše důvěrné společenství.

Bůh po nás tolik touží! A když se po pozemském dobrodružství vracíme k Bohu, otevírá se tato brána vzpomínek a štěstí. Láska a touha, s jakou nás očekává, je nepopsatelná. To je na umírání to nejlepší. Láska k mým milovaným na Zemi.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/22/message-from-hannelore-the-best-thing-about-dying/

Zpět