759 Starseeds jsou empati Judy Dryer

[ Ezoterika ] 2021-02-10

Empati jsou často myslitelé a řešitelé problémů. Rádi studují různé materiály. Věří, že problémy a řešení existují společně a že vždy existuje řešení. Často budou hledat, dokud nenajdou odpověď na problém, což může být velkým přínosem pro ostatní v jejich okolí, ať už v práci nebo doma. Empat je často schopen proniknout do poznání vesmíru a získat vedení, které potřebuje k vyřešení problému, na který upnul svou mysl.

Empati jsou snílci. Mají živé a detailní sny. Věří, že jejich sny jsou spojeny s jejich fyzickou realitou a že jsou varováni před něčím, co se děje v jejich životě nebo životě někoho, koho znají. Od mladého věku investují svůj čas a úsilí do odemykání tajemství svých snů.

Empatům se daří duševní angažovanost. Nemají touhu po pozemském a je pro ně obtížné soustředit se na věci, které je nestimulují. Když se začnou nudit, často se uchýlí k snění a usadí se v odloučeném stavu mysli. I když je jejich fyzické tělo na stejném místě, jejich mysl je v jiné dimenzi. Udržet pozornost empatického studenta lze pouze pokud bude učitel tak výrazný a emotivní jako oni. Pokud ne, rychle se vypnou. Pokud empat není zcela uchvácen svým publikem, chybí jim zájem. Jsou ti nejlepší herci díky své vrozené schopnosti být ponořeni do pocitů ostatních. Když hrají roli, dělají to se všemi emocemi postavy, kterou hrají.

Jsou náchylní k prožívání synchronicit a déjà vu. To, co začíná jako soubor nepřetržitých náhod, vede k pochopení, že pohled do budoucnosti je součástí toho, kdo je empat. Jakmile se toto přijetí stane realitou, nastupuje pocit euforie, a začnou se spojovat se silou svého daru.

Mnoho empatů má hluboké spojení s nadpřirozeným. Po celý život budou mít řadu zážitků blízko smrti a mimotělních zážitků. Cestování v duchovní říši do jiné dimenze je v životě empata běžným jevem. Jsou svobodnými duchy a pozemská rutina života není tím, čím žijí. Když uvíznou v tomto cyklu, ztratí se veškerý smysl života a jsou nuceni zastavit, znovu prozkoumat svůj život a vrátit se na cestu k sebepoznání.

Jejich nadpřirozené zkušenosti vedou k izolaci. Pro průměrného člověka to není běžné, a tak empat má sklon potlačovat své schopnosti ve strachu, že bude označen negativně. Jsou však schopni to překonat a obvykle k tomu dochází, když jsou obklopeni jinými empaty.

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/02-010?utm_content=12244419

Zpět