2028 Máš boží moc Anjoz e Luz

[ Ezoterika ] 2022-01-20

MARIE
Většinu času jsme se opakovali, říkali jsme stále totéž. Co je však cílem? Je to proto, abyste se mohli učit. Pokud se lekce koná jen jednou, nevěnujete jí velkou pozornost. Když se to ale opakuje několikrát, začnete si myslet, že to musí mít nějaký význam, a začnete tomu věnovat pozornost. Během existence lidstva na této planetě bylo do vašich duší již dávno vloženo mnoho. Umístěni ve smyslu učení, ve smyslu vývoje, ve smyslu bezpodmínečné lásky, když tato planeta byla ještě zlatou planetou, vyvinutou planetou, ale s pádem vědomí jste začali vibrovat jinými pocity a jako by mávnutím kouzelného proutku jste zapomněli na vše, co jste znali, protože vám připadalo zajímavé zabývat se novými pocity, vymanit se z pocitu plnosti spojení s Bohem. Rozhodli se žít s nedostatkem, bolestí, utrpením, ale bohužel si neuvědomili, že tyto pocity pocházejí od těch, kteří mají moc a nástroje, jak tyto pocity vyvolat. A tak vaše duše žily dál a zvyšovaly množství špatných pocitů, bolesti a utrpení na vaší cestě. Samozřejmě jste také konali dobro, praktikovali lásku, ale v mnohem menších dávkách než ty ostatní pocity. To hromadí egregory bolesti a utrpení, nedostatku a násilí, protože to je vše, co jste vyzařovali a dodnes vyzařujete. Přestaňte být závislí na druhých. Pokud soudíš, většinou soudíš i toho druhého. Pokud kritizujete, většinou kritizujete druhého. Pokud se dopustíte zlého činu, prakticky pokaždé to bude proti druhému. Proto jste byli orientováni, zvyklí se vždy dívat na druhého, jako byste neexistovali. Nemáte žádnou důležitost, žádnou moc, nemáte nic; díváte se jen na druhé. Takže závidíte druhému, toužíte po tom, co patří druhému, jste na něm závislí, jste závislí na jeho názoru. Co jsi zač? Améba, nejnižší částice, kterou znáte? Hmota, která se hýbe, jí, pije, ale nemyslí? Jste snad loutky, kterými ostatní zcela manipulují?

Podívejte se na sebe. Jděte k zrcadlu a podívejte se na sebe, ale nedívejte se na sebe s opovržením, neodsuzujte se, nekritizujte se. Pokud se vám to, co vidíte, nelíbí, je to výplod vaší duše. Krása je pojem vytvořený proto, aby vás učinil méněcennými. Nikdo není krásný, nikdo není ošklivý; jste zrcadlem své duše. Čím více se vaše duše budou podobat lidem na této planetě, tím krásnější budete. Čím více se vaše duše liší od lidských, tím cizí budete, protože vaše duše nemůže vytvořit něco tak dokonalého, to je ve vaší představě. Podíváte se na sebe do zrcadla a zaklejete: "Jsem ošklivá!" Proč? Jste božský produkt, vaše tělo je dokonalý stroj stvořený Bohem, autonomní stroj, jehož život nezávisí na nikom jiném, pouze na energii Božské jiskry, která je ve vašem srdci. Tak proč tolik kritiky, proč tolik sebenenávisti? Kdo vám vnutil krásu? Kdo vám řekl, že "A" nebo "B" je krásnější než vy? Ti, kteří mají zájem ponižovat to, co v jejich pojetí není krásné, podněcovat neřesti, aby dosáhli dokonalého těla, podněcovat sex tím, že z těla udělají předmět touhy. Kdo to podnítil? Nechali jste se tím vším unést, přišlo vám to zajímavé; a hledáte, toužíte, běžíte za tím, děláte všechno pro to, abyste dosáhli tohoto stupně krásy.

Co je to krása? Něco imaginárního, subjektivního, ne skutečného, protože dnes můžeš být krásná a zítra o svou krásu vinou osudu přijdeš. A co budete dělat potom? Spácháte sebevraždu, protože se nemůžete dívat na sebe tak ošklivé? Krása je tedy jen jedním z aspektů, které jste si zvykli porovnávat s ostatními. Takže vždycky musíme mluvit o tom druhém. Miluj svého bližního jako sebe sama. Dodržujete toto pravidlo? Možná miluješ bližního, ale s pocitem náročnosti, se závislostí, s podřízeností, miluješ zoufale, bez rovnováhy, proč? Protože se nemáte rádi. Jak tuhle větu zpracovat, protože do ní vždycky musíš zapojit i toho druhého. Každý z vás je stroj moci, dokonalý stroj. Pokud víte, jak tento stroj správně používat, ani netušíte, čeho jste schopni. Byli jste naučeni všechno svádět na druhé. Proč? Vzali vám tuto moc, abyste si nikdy nemysleli, že jste něčeho schopni.

Potřebujete názor druhého, potřebujete jeho argumenty, potřebujete, aby vám druhý řekl, co máte dělat, potřebujete, aby druhý přijal to, co se chystáte udělat, proč? Proč si myslíte, že nejste schopni se sami rozhodnout, musíte být přijati druhým, takže se chcete řídit jeho názorem, aby vás měl rád, i když je jeho názor naprosto špatný. Budete ho následovat, protože chcete někoho následovat, nechcete být sami mezi tolika lidmi. Proč potřebujete druhé? Máš božskou jiskru, máš ve svém srdci jiskru mého syna, máš jiskru každého z nás, kterému dovolíš vstoupit do svého srdce. Proč tedy hledat někoho jiného, proč hledat cizí názor, když máte v srdci celou radu? Je to, jako byste se ocitli uprostřed velkého sálu, kde sedí několik bytostí Světla, a vy byste se posadili doprostřed a položili otázku. Každý vám dá odpověď, ale musíte tomu věřit. Mnozí z vás říkají: "Ach, ptám se a nic neslyším!" Proč? Protože tomu nevěříte, myslíte si, že nejste schopni nikoho poslouchat. Proto raději nasloucháte tomu druhému, protože je tam, slyšíte ho svým uchem, takže je to pro vás silnější a hmatatelnější.

Dokud nás nebudete poslouchat, váš svět bude takhle pokračovat, protože propagujete cizí názory, ne své vlastní. Na druhou stranu propagovat cizí názory znamená mít ospravedlnění, pokud uděláte chybu. "Udělal jsem to, protože on to udělal taky!" Nebyla to vaše vina, udělala jste to, protože to udělal on. Je to argument? Zřejmě ne, udělal jsi to, protože jsi chtěl, neházej své rozhodnutí na někoho jiného. Dokud se tedy nebudete dívat dovnitř, dokud nás neuvidíte a nebudete nám naslouchat, váš svět zůstane takový, jaký je, nic se nezmění. Přijde den, kdy se všechno stane a ti, kdo skutečně věřili sami sobě, věřili nám, vzestoupí. A vy ostatní, kteří jste zcela závislí na názoru druhých, protože si myslíte, že toho nejste schopni, nevěříte, necítíte, neslyšíte, nevidíte a několik dalších důvodů, budete stále na stejném místě. Pátou dimenzí je srdce, láska, důvěra, víra, pátou dimenzí je to, že přijímáte sílu, kterou máte. Na závěr vám zanechám otázku k zamyšlení: Jste-li produktem Boha, co jste? Přesné kopie jeho moci, nebo jste něco jiného? (pozn. přijímám sílu kterou mám = co si udělám, to mám)

Zdroj: https://www.anjoseluz.com/post/maria-voc%C3%AAs-t%C3%AAm-o-poder-de-deus

Zpět