2400 Poselství Durgy o duchovních učitelích Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2022-04-06

Učitel je ten, kdo přináší znalosti. Aplikované, založené na nashromážděné zkušenosti lidstva, vhledy z informačního toku Vesmíru, o tom, jak a co vytvořit v hmotném světě, technologii materiálu, příbuzných vědách, jako je fyzika, chemie, matematika, nebo znalosti o historii a kultuře. Poznání jiného řádu, duchovní, je založené na mravních kvalitách člověka, na pojmech svědomí, cti, od nichž začíná další duchovní růst. Duchovní Učitele je něco jiného než učitel řemesla. Jak rozeznat skutečného Učitele od řemeslníka na duchovní cestě, jak nepropadnout falešným učitelům? Potřebuje člověk vůbec Učitele, nebo je život sám Učitelem všech. Je nutné mít v životě inkarnovaného Učitele nebo se řídit učením, které bylo po staletí zavedeno jako tradice? Kdo to potřebuje a kdy to začíná zpomalovat vývoj ducha?

V pozemském světě je vše pomíchané a mnohé bylo zapomenuto a zmateno. Kdo jsem a proč jsem, proč je svět a co je? A jaký je smysl života a existence? Pouze skutečný Učitel bude schopen odpovědět na tuto otázku, a student může odpověď pochopit pouze sám, když překonal svou Cestu.
Mé sestry a bratři, kteří přišli jako Učitelé v různých dobách, byli různými národy často nazýváni bohy. Jak rozeznat lež od pravdy a jak nespadnout do sítě pitomců? Mnozí nechápou, že Učitel ukazuje pouze jednu z cest a student musí jít cestou sám a pouze volba samotného studenta určuje, kterou.
Pravý Učitel z nebeských světů, světů Nekonečnosti existujícího, nemá školu, nevede hodiny, tím spíše skupinové. Skutečný Učitel pouze ukazuje možnou cestu, ale nikoho s sebou netáhne. Dává právo volby každému, aby se rozhodl, jak a kam půjde. Vyzve jen začátek, udělá postrčení, zbytek už musí udělat student sám.

Jen člověk sám může cítit pravdivost toho či onoho učení. Skutečná cesta je v cítění uvnitř, svou podstatou, kdy není vyžadován žádný důkaz správnosti či nesprávnosti učení. Duchovní učednictví nemůže být memorování posvátných textů. I když v mnoha tradičních školách se přesně tohle všechno valí. Posvátné texty jsou pouze příklady toho, jak hledali cestu ostatní, a nejsou návodem vaší osobní cesty. Nejsou dvě cesty stejné, natož cesty davu! Cesta davu není cesta, je to opar, iluze cesty, sebeklam. Duch je klamán, že jde správně, když vidí, že mnozí jdou stejnou cestou jako ovce, a neřeší své osobní nedostatky. Mechanicky opakuje pohyby a slova přesvědčen, že se mění k lepšímu. Každý člověk, každý duch je individuální. Před příchodem k Učiteli měl každý mnoho osobních vzestupů a pádů ve vývoji, které určují další cestu, jako právě ta karma, která musí být nejprve zpracována, a teprve potom se snažit pochopit Existující. V oblasti duchovna obecně neexistují jednotná pravidla a předpisy. Každý duch je jedinečným výtvorem Absolutna a jedinečný je i jeho vývoj, to je smysl samotné dokonalosti kapek Absolutna, což jsou duchové. Maximální rozmanitost, využití všeho možného rozvoje, ne opakování vzoru.

Proto může Učitel pouze dávat podněty a udávat směr v nejdůležitějších otázkách, a ne ve všech maličkostech. Malé věci jsou osobními úkoly a lekcemi každého ducha. O nich musí rozhodovat sám duch, aby se vyvíjel, nečekat na cizí rozhodnutí, například o rodině... To vše jsou osobní lekce duše, jeho zkoušky na cestě. Učitel může ukázat pouze obecný směr. Lekci si určí každý sám, jinak se cesta zastaví. Duch se musí rozvíjet řešením svých životních situací a problémů a ne hledáním cheatů.
Konzum se stal normou. Toho využívají lapači duší, kteří jsou připraveni vám slíbit, že za vás vyřeší jakýkoli váš světský problém za úplatu. Již kompletní instrukce jsou cesta do temnoty a šera! To je touha závislého žít svůj život pro kazatele. Určení vašich nedostatků je pouze vaším osobním úkolem, s čistým svědomím, analýzou vašeho života, a ne prohlížením aury psychikem, následovaným domnělým mechanickým čištěním energie, čaker, karmy... (pozn. čistění karmy každé pondělí od 10 - cena lidová)

Totéž platí pro volbu osudu. Mnozí z vás opět lpí, hledají berličku, čekají informace ohledně jejich osobního osudu a co mají v životě dělat. (pozn. škoda, zase to musím vymyslet sama a blbě)
To je udělení souhlasu k pádu do pasti temných sil. Osud může určovat jen vaše duše sama. Pouze duše, duch je schopen rozhodnout a zvolit si svou vlastní cestu a osud. Rozhoduje se sám za sebe a musí se naučit cítit to, pro co se narodil... To je jeho osobní lekce inkarnace. Hodíte tuto lekci na jinou osobu, které důvěřujete, odmítáte lekci vzít, vyhýbáte se jí. Takhle to dopadá...
Sami lidé souhlasí, že padnou do pastí a sítí lapačů duší ještě dříve, než je potkají! Vede k tomu touha dozvědět se o sobě od Učitele, touha, aby Učitel porozuměl vašim osobním problémům a pokud možno je řešil. Jakmile se objeví takové touhy, aby za vás někdo prožil těžké chvíle života nebo vám kompletně napsal návod, okamžitě začnete vydávat vibrace, které vás dovedou k lapačům duší.

Pouze touha skutečně spatřit světlo a přijít na to sám, pokusit se sám odpovědět na své vlastní otázky, vás může nasměrovat ke skutečným zdrojům poznání, dokonce i mezi odpadky. Pokud stále doufáte v nějaké hodiny a mechanické praktiky, pak se dostanete do sítě. Jakékoli úkony se mohou týkat pouze rozvoje fyzického těla, ale v žádném případě rozvoje ducha. Například bojová umění, tělesná jóga. Pokud jde o ducha, žádné kurzy v tomto duchu nejsou možné, zvláště ty skupinové.
Ve vaší době jsou duchovní školy a kurzy obzvláště oblíbené. Pokud se něco takového praktikovalo v dávných dobách, pak pouze po duchovním vhledu, který je možný pouze v tichu o samotě se sebou samým.

Učitel pouze ukazuje cestu a nic jiného. Jde svou vlastní cestou, a předává to, co pochopil, a jen těm, kteří to chtějí vědět. Skutečné znalosti nebudou nikdy zpoplatněny nebo cokoli výměnou! Ve vašem světě se bohužel objevila strašná teorie, že za všechno se musí zaplatit a dát výměnou. Pro univerzální pojmy je výměna zastavením, je to zabrzdění a úplná neutralizace vývoje éteru, ducha.
Podle univerzálních pojmů jsou všechno jen toky energie, toky éteru Vesmíru. Podle konceptů vesmíru neexistují žádné osobnosti, neexistují žádné oddělené kapky z éteru vesmíru. Vše jsou jeho proudy. Vývoj je růst, je to svítivost, která dává vzniknout existenci. Pokud v reakci na svítivost jednoho proudu začne dávat stejný impuls jiný, pak dojde k jednoduché neutralizaci, v lepším případě se nic nestane, jen světlo zastaví na svém místě. To je fyzika éteru. Svítivost se nezvyšuje, když je světlo posíláno zpět ke zdroji, ale když je posíláno dále. Ve vašem pozemském světě se světlo neposílá ani do zdroje, ucpáváte zdroj hmotnými věcmi. Mnohokrát jsme vám zde řekli, že materiální a duchovní nejsou vůbec kompatibilní! Oheň duchovního poznání okamžitě zhasne, pokud je pokryt odpadem hmotných hodnot.
.
Jakmile učitel začne přijímat platby na oplátku a schovávat se za falešnou moudrostí výměny energie nebo ospravedlňováním se hmotným světem, kde tělo potřebuje přežít, pak připojí svého ducha nikoli k ohni poznání, ale k šedému slizu a černému oparu antisvěta. To je také vlastnost éteru. To se děje automaticky. Samotný proces chtít získat něco hmotného výměnou za duchovní poznání nese ty nejtěžší vibrace. Právě tyto vibrace myšlenek o sobě a svém fyzickém těle, myšlenky o hmotných statcích přijaté pro oheň světla mají ty nejtěžší vibrace. To jsou vlastnosti éteru. Když jsou energie světla a energie stvoření nasměrovány do hmoty, vyměněny za hmotu nebo když jsou použity ke zlu, je to nejzávažnější zločin proti Vesmíru a jeho energiím.

Smilstvo za materiální výhody je nejhlubší pád. Nejtěžší zločin ve Vesmíru je násilí a páchání zla pomocí energií stvoření, tedy smilnění, znásilnění. Proto ten, kdo začal prodávat ohnivé vědění, se automaticky stává démonem, poslem podsvětí a jeho nástrojem. Znalosti v teologických školách nemusí být všechny falešné, ale pokud jsou ukradeny skutečným Učitelům nebo pokud je bývalý student začal prodávat, stanou se energeticky mrtvými. Při nákupu vědomostí se vám nepodaří do nich proniknout hloubkou svého ducha a pochopit je! Překážkou bude energetická zeď jejich výměny za hmotný odpad. To, že jste si je koupili, sníží vibrace vašeho ducha, a také je nebudete schopni vnímat. Ten, kdo si koupil znalosti prudce snižuje vibrace svého ducha, protože přijímá hru temných sil jako fakt nákupu a dává souhlas k účasti v ní. Cena za nosič informací není tak těžká, jako cena za informace.

Materiální obtíže přežití těla ve vašem světě není omluva, vše se naopak zhoršuje, protože to mluví o naprosté neznalosti spícího ducha, takzvaného "učitele" a o absenci jakéhokoli duchovního poznání.
Koncept energetické výměny je v tomto případě falešnou moudrostí temných sil, které vlečou do pasti a svádějí k hmotnému, a ospravedlňují vydělávat na duchovním potřebou žít v hmotném světě.
To je znamení, že ten, kdo prodává znalosti, vůbec není Učitel. Je dealer toho, co někde sebral, ale sám ničím neprošel. Opravdový Učitel je jen ten, kdo svým životem každou chvíli toto poznání proměňuje.

Člověk, který v životě připouští smilstvo, podvod, závist, sobectví, chamtivost a zisk, nemůže učit opak. Nemůže učit cti a svědomí, pokud sám neustále myslí na svou kapsu a ospravedlňuje se výměnou energie nebo krutostí fyzické existence v hmotném světě.
Odpovědět je možné pouze tehdy, pokud sám žil a prošel tím, o čem mluví! Jakékoli učení na duchovní cestě je SLUŽBA! To není práce ve smyslu řemesla, ne živobytí! Když někdo chce spojit podnikání s potěšením, jak říkáte, znamená to, že je prostě ignorant, který vnímá duchovno na úrovni matematiky, jako řemeslo. Nemáte-li z čeho materiálně žít, musíte mít pravidelnou práci a pokračovat ve službě. Jakmile na duchovní Cestě vyděláte peníze, cesta se zlomí a vy začnete padat do propasti. Vyprávěli jsme o tom tolikrát, ale stejně převládá tělesné porozumění a opodstatnění těla a jeho fyzické existence. Učitel nemůže takové věci říkat, protože ví, že pokud je mu dána Cesta přenášení poznání jako úkol inkarnace, pak bude podporována a budou mu dány podmínky fyzické existence.

Pokud nechce fyzickou existenci kvůli plnění úkolů inkarnace, ale chce prosperitu, pak je to trápení, které také škrtá veškeré znalosti a hovoří o nevědomosti a pýše. Skuteční Učitelé se velmi zřídka nazývají Učiteli a třesou diplomy před studenty. Čím víc diplomů, tím víc falše. Pravý učitel nepotřebuje dokazovat, že je Učitel, a pokud žák takové důkazy potřebuje, pak nejde duchovní cestou. Člověk by měl intuitivně chápat, kdo je před ním, a ne lpět na hmotných důkazech, vyžadovat zázraky, zejména fyzické, tělesné, uzdravovací a podobně. Nikdo žijící nemá právo hodnotit a potvrzovat, že někdo je Učitel. Pozlátko hmotného světa pro éter nic neznamená, samo je rozkladem.
...Ano, v dávných dobách existovaly duchovní školy, ale Učitel do nich nebral každého. Někdy žák prochází těmi nejtěžšími zkouškami na podstatu ducha, aby se na takovou školu dostal. A není to známka vyvolení. Studenti nesměli mít těžké nízké vibrace ducha, protože došlo ke smíchání energií při duchovních a tělesných praktikách. A kapka dehtu může zničit sud medu.

Ve vašich dnech jsou důležité pouze výdělky, a proto, i když je člověk opravdu připraven na praxi, když přijde do vašich moderních škol, je zahalen do nejtěžších energií ostatních. Temný lapač duší praktikami spojuje všechny se svými kurátory z nižších světů, aby vypumpovali energie. V dávných dobách byly duchovní a tělesné praktiky doplňkovými aplikovanými disciplínami, a když se staly základními, začala pravda z učení mizet. V nejhlubším starověku dob Lemurie, Hyperboreje i v královstvích éry Indus věděli, že osvícení nelze dosáhnout změnou způsobu dýchání a stravy, fyzickými pohyby nebo pod vlivem omamných látek. Toto je iluzorní cesta, která otevírá další sen vaší reality, nikoli probuzení. Tělesné pocity dávají vzniknout novým iluzím. Praktikující cítí a vidí jen sofistikovanost svého mozku a halucinace v reakci na neobvyklé tělesné podněty.

Morální praktiky nezištnosti, zapomínání na sebe, své nepříjemnosti, svou bolest a utrpení kvůli vyšším cílům - to je to, co pozvedá ducha na požadovanou vibraci a pak automaticky začíná osvícení.
Všechno je mnohem jednodušší, než fyzicky zablokovat mozek a vypnout ho, abyste mohli cítit ducha. Pocit během vypnutí mozku je pro ducha nulový. Přesně stejného úspěchu dosáhne sebevrah, který si sundá tělo pro své jáství a hrdost. Pokud někdo z vás doufá, že vypnutím receptorů těla nebo zabitím těla se změní na duchu a bude si vše pamatovat, pak se hluboce mýlí! Bez těla nebo po vypnutí mozku si člověk může pamatovat jen to, co již v minulosti nashromáždil duch.

Dalším krokem je vývoj a rozvoj. Mnozí z vás si myslí, že jsou již dávno andělé a jsou krásní a ideální, protože jsou částicemi Absolutna, jen všichni zapomněli ... ten největší blud! Stačí si položit otázku: proč se tak dokonalá a čistá ideální částice Absolutna musí inkarnovat do těla a na všechno zapomenout? Proč potřebuje toto zajetí?

... Proč ideální absolutno umožňuje triky parazitů, vetřelců, temných sil? Proč by to měl být jeho záměr? A pokud to není jeho chyba, znamená to, že není všemocný... pravda o ne všemohoucnosti Absolutna. Pokud není všemocný, pak se musí rozvíjet, snažit se stát se lepším. Jaké zlo pro rovnováhu. Proč by se tak dobré a vše si pamatující a vědoucí částice absolutna inkarnovali v těle, ve kterém je vše zapomenuto a které je vězněm? Co překonávat, když už jste dokonalí uvnitř? Nač se vyvíjet a učit. Byli jste uchváceni zlými silami, ale zároveň je v zájmu rovnováhy světa potřeba zlo? To jako fakt? Jaká je cesta ven z této depresivní situace a kde je harmonie a spravedlnost?

A jsme u otázky, zda jsem uvnitř tak dokonalý? Zda je svět tak spravedlivý a harmonický, když by v něm mělo být skutečně zlo? Obě otázky jsou krok k probuzení a pochopení světa a sebe sama.
Ego si ovšem nechce přiznat, že není ideální, alespoň na počáteční hluboké úrovni, někde tam jako kapka Jediného Absolutna. Nechce uznat neideálnost Absolutna samotného, protože je to jeho samotná kapka, jemu podobná. Dál od slepých uliček. Ego nechce být nedokonalou součástí nedokonalého Absolutna. Hned dodá, že to tak má být, rovnováha a zlo, nedokonalost. Defenzivní ego své nedostatky ospravedlňuje, ale nechce je napravovat. Náprava nedostatků je pro ego a pocit vlastní důležitosti fatální.
Pocit vlastní důležitosti utvrzuje ego v jeho všemohoucnosti, umožňuje mu soutěžit s ostatními a užívat si výhod. Práce ducha egu potěšení nepřináší, přináší mu utrpení a bolest. Jenže duch má vědomí s chápáním sebe sama, právě s tímto egem. Úplné osvícení je přenos vědomí za hranice ega.

- Nízká úroveň vědomí je vědomí si pouze fyzického těla.
- Dalším krokem je pochopení a uvědomění si sebe sama jako ducha, ale zároveň zůstává já ega. (vědomí se rozšíří o nekonečnost života své podstaty prostřednictvím mnohočetných inkarnací, ale udržuje si vlastní význam a možnost vnutit svůj názor a učení a jiným projevům ega - iluze o Existenci Bytí a sebe v něm)
- Konečné osvícení osvobodí ducha od iluzí jáství a dá pochopení Nekonečna bytí, a proč život vůbec existuje

Ego nemusí vůbec zemřít, ale narůst do nepředstavitelných rozměrů a upadnout do falešného osvícení antisvěta, když se vědomí, uvědomující si sebe sama mimo sebe, rozhodne, že je vším. A že je v něm celý svět. Neshodí ego, ale naopak dojde k inverzi vědomí, pohlcení do ega všeho, co existuje mimo něj. To se děje právě tehdy, když se snaží vyvolat takový vhled mechanickými praktikami, a ne morálním vědomím svědomí. Suchá mechanická logika bez svědomí bude vždy podvědomě chránit ego, dokonce i během vhledu způsobeného vypnutím mozku tělesnými praktikami a meditacemi. V tomto případě dochází k falešnému osvícení a inverzi vědomí do antisvětského chápání světů. Nedostatek vývoje v morálce a svědomí, s chladnou logikou, okamžitě nabudí ego, že celý svět je uvnitř něj, což znamená ...že může všechno! Tak je vnímána svoboda ega. Euforie svobody bez Damoklova meče odplaty.

Démoni antisvěta se opíjejí, obrazně řečeno, drogou povolnosti, vidí svět vzhůru nohama a upřímně věří ve svou superschopnost a správnost svých přání. Vidí v tom chaos, který ve své přílišné aroganci doufají zefektivnit pro sebe.

Pravda mlčí a je pociťována pouze duchem, splynula s prapůvodním éterem v pocitu bytí mimo sebe, v pocitu sebe sama jako prázdnoty, z níž není co ztratit a dokonce i sebe... A pouze když si toto uvědomí, duch se stane vševědoucím, pochopí pravý účel existence Existujícího, Prázdnoty bytí v neexistenci a existence pro největší princip, nazývaný v lidské řeči mírou spravedlnosti, neosobní, ale absolutní...

Pouze pochopení svědomí a spravedlnosti a morálních norem může zachránit ducha před pádem do antisvěta falešného osvícení a prázdných mechanických praktik. (pozn. 3x nádech, 4x dupnout a 5x se otočit nad sklenkou ajahuasky)

Všichni jste zrozeni ve stejnou dobu, protože kapky z éteru Absolutna NEJSOU světlé a NEJSOU tmavé. Podmíněná tma a světlo v duchovním, nikoli fyzickém chápání, tedy dobro a zlo, se rodí v duchu jako výsledek jeho životní činnosti! Kvůli jeho volbám jednání. Zpočátku se všechny kapky Absolutna rodí neutrální a identické. Kvůli zákonu svobody volby se vyvíjejí různě. Život se řídí pouze jedním pravidlem - vývoj (tj. pohyb, odhalování, zlepšování). Jak a jakým způsobem je naprostá svoboda volby, aby se každé zrnko ducha stalo soběstačnou, jedinečnou možností pro rozvoj éteru.
Chybné varianty padlých jsou postupně odmítány celým organismem Vesmíru, prostřednictvím Utilizátoru.

Všichni jste se narodili v první manvantaře stejně neutrální jako Absolutno samo, takovým se stal, jakmile si zvolil cestu ducha Stvořitele. To se děje vždy, jakmile duch, který dozrál na úroveň Vesmíru, zvolí cestu, aby se stal duchem Vesmíru. Stane se vibračně zcela neutrálním, aby prostřednictvím svých částic zahájil nové kolo sebezdokonalování na úrovni Vesmíru. Může se již od sebe oddělit a všechny v něm rozpadnout na části.

Kvůli iluzornímu vnímání světa z hlediska konečných uzavřených systémů Ho považujete za ideál, vrchol dokonalosti. V tomto smyslu tomu také říkáte "Absolut". Ego věří, že je kusem ideálu. A když vidí, že není vůbec ideální, začne s iluzí o jistém "Vyšším Já", což je něco dokonalého a to pravé já, zatímco on sám je jen v zajetí fyzického těla, a protože ho život nutí, a potřebuje jíst... a duchovno je v p..li. Krásné ego "vyšší já" se odděluje od špinavého a hříšného smetí a roste z práce dočasného vědomí jednotlivce.

Falešná iluzorní doktrína "vyššího já" pochází od vše ospravedlňujícího ega, které chce být ideálem, dobrou, čistou součástí ideálního Absolutna a jako takové se prezentuje již od samého počátku. Skutečné já se utápí v iluzích a vytváří nespravedlnosti kvůli přežití dočasné tělesné schránky. Problém je jen v zapomnění tělesného zajetí, a hned potom se všichni prý znovu stanou svobodnými a jako božstva, otevřou čakry a spustí se energie.

Žádná morálka, čest, svědomí, hlavní je nastartovat čakry a posouvat energie. A bude zde ráj a blažená láska spojení s ideálním Absolutnem. Každý inzeruje uvolnění čaker, proudění, zvýšení energie, přilákání štěstí, lásky.... Každý se chce se svými neřestmi proplazit do ráje a stát se vysoce duchovním světcem, a ještě si na tom přivydělat. Pokusit se oklamat osud pomocí mechanických vlivů na vědomí, autohypnózy a programování.

Mechanické uvolnění čaker, čištění karmy, vzestup energií, otevření třetího oka a další věci bez skutečně duchovní složky, kterou je morálka a svědomí, vedou k úplnému napojení na temné světy, ze kterých je velmi, velmi obtížné, téměř nemožné se dostat.

Skutečný Učitel bude vždy na prvním místě hovořit o svědomí a spravedlnosti a teprve potom o lásce. Skutečná láska je spravedlností, ne všeodpuštěním, které podněcuje zlo a umožňuje, aby se i nadále dělo. Je nemožné milovat vraha a jeho oběť zároveň, věřte mi. Pokud oběť milujete, nedovolíte vrahovi, aby ji zabil. Pokud milujete vraha slepou láskou, pak mu oběť nebudete moci sebrat, protože by zůstal hladový bez energií utrpení... sami se stanete škvárem.

Pravá láska je jen spravedlnost, ale ve vašem tělesném vědomí se zdá chladná a krutá. Vesmír je na prvním místě spravedlivý, éter je spravedlnost, i když ho nevidíte v nepatrném útržku tělesné existence. Spravedlnost je pravou láskou Vesmíru. Slepá láska ve vašem tělesném chápání umožní vrahovi klesat v duchu níže a níže. Spravedlnost přiměje jeho ducha k rozumu a vydat se na jinou cestu. To je pravá láska. Ne dojemná laskavost ke všemu.

Skutečný učitel je přísný, nekompromisní, protože bojuje za vašeho ducha, nepodněcuje jeho slabosti a iluze ega a tělesnosti. Mnoho spících vědomí se toho bojí a nechce takové Učitele slyšet. Mají rádi ukolébavky falešných učitelů, kteří čerpají jejich energii.

Naučte se rozlišovat mezi těmi, kteří opravdu chtějí, abyste se probudili, a těmi, co myslí sami na sebe. Je lepší "učitele" vůbec nemít, jít svou vlastní cestou, než se nechat vést do temnoty. Je lepší zapálit své ohně v mrtvé temnotě a nechat je stejně osamělým cestovatelům, než být spálen v zářícím ohni...

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2022/04/blog-post.html

Zpět