2210 Kain: Čas vstávat CElena

[ Ezoterika ] 2022-03-04

Q: Právě jsem měla channeling s Radou pro rovnováhu, nebo spíše ona odpovídala na mé otázky, a je tam vyjádřen názor, vize situace Rady pro rovnováhu. Je vize situace nadvesmírných sil odlišná nebo stejná?
A: Každý přispívá svým vlastním pohledem a dívá se na situaci ze své perspektivy. Neexistuje zde žádná shoda ani neshoda. Představte si, že existuje obecná myšlenka a vy ji jen rozluštíte podrobněji nebo z jiného úhlu. To však nemění samotnou myšlenku, pouze ji doplňuje. Řekneme-li například, že Bůh je láska, pak si různí lidé a různá vědomí různě vysvětlují, co pod tím chápou. Stejné je to i zde.

Q: Jak nadpozemské síly chápou to, co se nyní děje ve světě. Myslím tím situaci na Ukrajině.
A: Dochází k další polarizaci vědomí a formují se pole projevu vaší civilizace v jiných úrovních reality.

Q: ʺOddělování zrna od plevʺ.
A: Ne tak docela. Pojem zrno a plevy naznačuje, že existují důležitější části - zrno a nepotřebné části - plevy. Ve skutečnosti není nic důležitějšího nebo zbytečnějšího, jsou jen jiné věci. Právě nyní dochází k rozdělení proudů. Situace se samozřejmě zhoršila právě proto, aby tento proces mohl probíhat intenzivněji a rychleji, protože není čas.

Q: Proč není čas? Řídíš časové větve ty, nebo architekti?
A: Vysvětlím vám to. Vezměme si narození dítěte. Existuje program zrání plodu v děloze, v němž je vše kalibrováno a vypočítáno na vteřinu a milimetr přesně, jak tomu rozumíte. To znamená, že je určeno, které systémy se budou tvořit v jakém pořadí v kterém týdnu těhotenství. Pokud najednou řeknete: ʺZrychlíme nebo zpomalímeʺ, pak se ukáže, že je třeba celý program přepsat, protože vše v něm je vyladěno přesně podle současného modelu lidského těla a jeho interakce s vědomím. I když změníme program, novorozený člověk nebude v současném pojetí zcela člověkem. Kromě toho by takovým zrychlením mohlo dojít k narušení některých programů a vnesení chaosu, jehož procento se počítá i v předchozím programu a mohl by způsobit anomálie v plodu. Ve všem je to stejné. Jsou napsány univerzální vývojové cykly a programy vývoje a struktury reality. Proto nemá smysl měnit čas a zpomalovat tyto cykly. Má smysl urychlit vývoj lidstva, urychlit volbu lidského vědomí, aby se váhající lidé již rozhodli. Nejedná se však o rozhodnutí vlastní osobnosti, která si myslí, že se jí daří dobře, ale nyní se určuje stupeň rozvoje a vypracování programů rozvoje člověka u každého člověka, respektive skupin, se kterými je nutné pro jejich další rozvoj pracovat podle různých scénářů, vzdělávacích programů a různých metod. Analogicky výuka jazyků, nejprve se provádí test, aby se zjistilo, jak dobře člověk umí jazyk, aby se mohly sestavit skupiny základního nebo pokročilého výcviku. Souhlasíte, že kdo vůbec neumí anglicky, nebude schopen studovat v kurzu pro pokročilé, kde i zadání učitele budou v angličtině.

Q: Jakou roli hrají v procesech sebeurčení a testování klíčové země: Rusko, Ukrajina, USA?
A: Každá země pouze plní svou roli, tím spíše vedoucí představitelé těchto zemí. Úkolem vašich vedoucích je nejprve se naučit naslouchat jeden druhému, tj. být partnery. Vzpomeňte si na své zkušenosti z herectví: tam je důležité umět partnera slyšet a komunikovat s ním, nebýt jen ve svém vlastním paradigmatu. Schopnost vyjednávat je ukazatelem slušnosti. Dokud toho nejste schopni, těžko vás můžeme označit za civilizaci, ale pouze za určitý druh společenství. Právě nyní lídři skládají civilizační zkoušku: schopnost naslouchat jeden druhému, schopnost vyjednávat, najít střední cestu. Každý z nich si je nyní jistý, že jen on má pravdu. Víte, že nemůžete mít stoprocentní pravdu, ale musíte být schopni pochopit své partnery, zohlednit jejich zájmy a budovat paritu. Vůdce, který to dokáže, bude mít podporu Vyšších sil. Samozřejmě nejde o podporu zbraní nebo silou, ale podporu scénáře.

Q: Pokud například americký vůdce nyní projeví úctu všem svým partnerům a naučí se jim naslouchat a vyjednávat, jeho scénář se naplní?
A: Pokud se naučí vyjednávat, nebude to jen jeho scénář, ale běžný scénář. Tím, že se naučí naslouchat a vyjednávat, nám ukáže, že je vyspělejší než ostatní. Totéž platí pro ruské a ukrajinské představitele. Pokud se v Evropě nebo jinde najde vůdce, který dokáže být vyvážený, vyslechnout všechny strany, vyjednávat, je vyslyšen a dokáže ovlivnit řešení konfliktu, bude mu pomoženo, aby byl zapojen do scénáře a pokusil se pomoci konflikt vyřešit. Mnoho vedoucích pracovníků se o to nyní snaží, ale ne z pozice rovnováhy.

Q: Rusko má tedy myšlenku sjednotit národy na principech rovnosti a bratrství, která byla již mnohokrát vyzkoušena, od Kyjevské Rusi až po SSSR. Chcete říci, že pokud ruský vůdce, který vede tuto linii, ukáže zázraky vyváženého vědomí, naslouchání partnerovi a vyjednávání, pak se tento scénář (scénář sjednocení pod ruskou záštitou) naplní?
A: O takových věcech nerozhodujeme. Je to vaše rozhodnutí. Pokud bude schopen vyjednávat, částečně přesvědčí své kolegy o nutnosti a správnosti této cesty, ale nebude ji zcela vnucovat, nýbrž přijme úpravy této cesty od svých kolegů - vůdců ostatních zemí - nebo nechá na samotných zemích, aby se rozhodly, kterou cestou se vydají, pokud je rozhodování vyvážené, bude to cesta, která vyhovuje všem. Nyní je velmi důležité odložit osobní ambice a strach z toho, že nebudeme v souladu, a řídit se pouze cílem míru a řešení konfliktů.

Q: Mluvíte o míru. V channelingu s Radou rovnováhy se říká, že situace se naopak zhoršuje, aby si lidé mohli neustále vybírat své proudy a zkoušet stabilitu vědomí, a proto k řešení konfliktů v současné realitě nedojde.
A: To je jejich vize. Navzdory vašemu postoji ke mně věřím v lidstvo a doufám v jeho účinný rozvoj.

Q: Není pro vás efektivní rozvoj převážně prostřednictvím temných prostor?
A: Ne. Věřím, že temné nástroje jsou nejúčinnější, nemusí však nutně vést k temným prostorům. Nikoho tam nevolám. Pouze analyzujeme stav sil a možné perspektivy vývoje. Nebudete tomu věřit, jsem stejný snílek jako Lucifer. Jediné, co mi pomohlo nezastavit se a jít dál směrem k rozvoji, je sen, že dosáhnu úrovně, kde není žádná Temnota, kde jsem svobodný a sám se rozhoduji, co budu dělat, jaké proudy si vyberu. Právě tento sen mi pomohl. Takové sny si můžete také nastínit a postupně se k nim přibližovat, pevně věřit, že se splní. I já jsem zažil období pochybností a sklíčenosti, ale pokaždé jsem se přebudoval a řekl si: ʺTo zvládneš!ʺ Věřím tedy, že se můžete vymanit z těchto pastí matrixu a vědomí a dosáhnout svého snu o rozvoji. Věřte v to.

Q: Ohledně pastí, bylo sděleno, že lidské vědomí uvízlo v krychlové formě vesmírného vývoje a samo se ničí, a proto je zde tak monumentální úsilí uvolnit Vědomí Stvořitele a přivést ho zpět do celistvosti.
A: Je to tak a problém je v tom, že váš systém, který by měl být samoregulující stejně jako vaše přirozenost, se stal samoúčelným a neslyší impulsy z Božského centra.

Q: Takže architekti vytvořili kubičnost prostoru, ale sami takové důsledky neočekávali a nyní se s nimi nemohou vypořádat?
A: My dva jsme o tom už mluvili. Zdrojové kódy se ztratily, a tak program pro tvorbu prostoru začal pracovat se zkreslením. Architekti mohou zkreslení napravit, ale pak by museli přepsat i zkušenost vědomí, a to není tak snadné, protože je to doslova živá zkušenost, která žije svým vlastním životem. Je to stejné jako zabít živého tvora nebo z vás udělat jiného člověka. Už to nebudete vy, ale jiné já. Proto je snaha vyvést vědomí z těchto krychlových struktur, takříkajíc je ʺvykopnoutʺ, a pak rozhodnout o zbytcích nebo o těch vědomích, která jsou v maticových strukturách nejvíce robotická a která tvoří silnou fragmentaci Božského vědomí.

Jak jinak vypudit vědomí z krychlové formy, než tím, že ji začnete mačkat. Představte si klec, ve které je člověk, který nechce jít mimo ni, například do svého pokoje. Jakmile uvidí, že se klec zmenšuje, pokusí se ze strachu alespoň dostat ven. A i když není východisko, ve stresové situaci ho najde, protože vždycky existuje východisko. Další věcí je, že ʺvstupní dveře vědomíʺ některých lidí jsou hluše zavřené a oni neslyší zvuky zvenčí a signály k opuštění místnosti. Řekněme, že je rádiem vysílána výzva, aby se obyvatelstvo dostavilo na místo přepravy přes jiné prostory. Někteří to neslyší a někteří to slyšet nechtějí, rozhodnou se, že to nepotřebují, že jim to tady nevadí. Proto začínají opatření ke stlačení prostoru, která se ve vašem případě projevují v podobě stlačení řady událostí, protože se nestlačuje hustý prostor, ale prostor vašeho vnímání, prostor vašich emocí, vaše smyslová rovina. Ti, kteří budou v těchto situacích v rovnováze, mají větší šanci vyjít z kubických forem v klidu. Ti, kteří nejsou v rovnováze, budou házeni z extrému do extrému jako pingpongový míček a pak je příslušné síly vhodí do příslušného výstupního otvoru. Nebo spíše vědomí samo bude s jejich pomocí vtaženo do kapsy, které odpovídá.

Q: Říkáte, že se případná větev ještě zhorší?
A: Záleží na tobě. Ti z vás, kteří jsou klidní, budou schopni číst prostorové pokyny a intuitivně se pohybovat tímto směrem s naprostou důvěrou. Pokud se někdo tomuto pohybu brání, tj. směřuje vás do různých proudů vývoje, pak se prostor jeho citové řady bude stále zužovat, smršťovat jako pružina, dokud nebude vržen do vhodného prostoru vnímání.

Q: Takže už to nebude snazší.
A: Už jsem ti odpověděl. Pro ty, kteří jsou v rovnováze, to bude snazší. V souladu s tím musíte pochopit, že danou situaci budou podporovat různé agregátní struktury a systémy. Vaším úkolem je nepodlehnout panice a pochopit úkoly vývoje. Chápeme, že mnoho lidí spí a takové scénáře si vůbec neuvědomuje. Proto je úloha těch, kdo jsou bdělí, tak důležitá. Kdo, když ne vy, by měl udržovat rovnováhu a nezasévat paniku a zmatek do myslí? Dovolte mi, abych vám připomněl, že být v rovnováze znamená, stejně jako v příkladu vedoucích, být schopen vyslechnout každou stranu konfliktu, pochopit každou stranu konfliktu a najít společné řešení situace. Pokud tedy člověk, který má ve válce mrtvé příbuzné nebo je na vrcholu agresivity svého vnímání, je zbytečné mu vyprávět o Světle a lásce. Nejprve musíte najít slova a vnitřní pole, abyste ho alespoň částečně vyrovnali, a pak najít slova, kterými mu z jeho pozice vysvětlíte, co se děje. Není to snadná práce. Jste však také silnější duše, protože jste se dokázali vymanit z krychlovitosti prostoru a jít do vývoje. proto je tu pro vás naděje, můžete být naší oporou. Pokud jste však sami vyvedeni z rovnováhy, snažíte se někomu něco dokázat, považujete někoho za většího viníka, vynášíte lidské soudy a nepřijímáte, nebo prostě před situací zavíráte oči a myslíte si, že se vás to netýká, pak v této situaci nemůžete pomoci nikomu.

Q: Slyším některé tóny KiOna.
A: On a já jsme vlastně nedělitelní, když je to nutné, spojujeme vědomí, abychom vyřešili určité problémy. Pokud vám říkám o rovnováze, musím být v rovnováze i já. V tomto případě je to rovnováha s mým bratrem KiOnem.

Q: Média a různé egregorální struktury podněcují lidi v oblasti konfliktu ke stále větší konfrontaci. Jak jim pomoci? Ukrajinský vůdce považuje Rusko za okupanta a ruský vůdce si myslí, že Ukrajinu zachraňuje. Není jasné, jak tyto dva extrémní pohledy vyvážit.
A: Vaši vůdci vyjadřují vás, vaše touhy, vaše chápání, ne naopak. Zdá se, že každá země je formátována svými médii. Ve skutečnosti je tomu naopak. Zdroj je ve vás. Podle toho, jak přemýšlíte, se utváří pole vnímání země, a to začíná formovat mediální prohlášení a chování vedoucích představitelů.

Q: Takže osobnost v dějinách nehraje žádnou roli?
A: Hraje, ne více než 20 procent. To, co nyní vysílají média na obou stranách, je do značné míry poháněno temnými strukturami, které mají konflikt zintenzivnit, tj. zvýšit stísněnost prostoru. Musíte se naučit rozlišovat, co se děje. Je možné to rozeznat nikoliv z emocionální roviny, ale pouze z úrovně pochopení vzorců a algoritmů lidského vývoje. Právě teď spolu diskutujeme o vzorci vesmírné komprese pro rychlé sebeurčení všech. Není to ani špatné, ani dobré, je to jen vývojový vzorec. Pokud začnete vše vnímat přesně tímto způsobem, včetně současné situace, a budete sledovat vzorce vývoje, nebudete je již hodnotit jako dobré a špatné, správné a nesprávné, ale prostě je přijmete jako danost, pochopíte, jaké jsou cesty z tohoto vývojového algoritmu, a klidně si jednu z nich vyberete. Učíme vás vzorce, abyste si je mohli nejprve uvědomit sami, případně je předat ostatním a dokázali lépe číst informace, které dostáváte, a pochopit, o co jde. Chápete, že období ʺhospodyňkyʺ je pryč a že se musíte naučit chápat a přijímat informace vážněji.

Q: Jak dlouho bude podle vašeho odhadu tento konflikt trvat?
A: Nepodporujeme pravděpodobnostní linky, žádnou z nich, a proto vám nedáme konkrétní časový rámec. Pravděpodobnost, že tento konflikt bude trvat tři až devět měsíců, se liší. Pokud porozumíte vzorcům, pochopíte i tyto časové lhůty.

Q: Je to průchod každého z procesů trojicemi, třemi úrovněmi: země, člověk, nebe a spojení prožitku průchodu. Rada pro rovnováhu však také uvedla časový rámec tří let.
A: Tři roky je doba rozdělení toků, nikoli samotný konflikt. Alespoň v to doufáme. Je to vypočítáno, ale vy jste úžasné mysli a můžete se znovu zaseknout v termínech a změnit je svým vnímáním. Budeme rádi, když to zvládnete za tři týdny, a ne tak rádi, když to budete zvládat tři roky se vším všudy.

Q: Mnoho lidí nyní posílá energii lásky Ukrajině a konfliktu, který tam probíhá. Existují však informace, že tyto energie lásky budou využity vojenskými agregáty a zaměřeny na vlastenectví, tj. lásku k vlasti, a proto by se to nemělo dělat.
A: Láska k vlasti a vlastenectví nejsou nutně v rozporu. Láska k vlasti znamená pochopení jejích kódů vývoje, kódů, které daná země nese v obecné polyfonii zemí, spíše než vyzdvihování vyvolenosti dané země. Pravé vlastenectví znamená lásku k vlastní kvalitě rozvoje, nikoliv jeho porovnávání s kvalitou rozvoje jiné země. Je třeba opustit dělení států na základě hranic a zavést jiné společné rysy. Každý z vás je jiný a reprezentuje jinou státnost, ale to neznamená, že by se státnost jakkoli uzavírala do územních hranic a bránila hranice. Mnohem důležitější je vyřešit vnitřní hranice, jemnější hranice, které by se měly stát hranicemi respektu. Bez ohledu na území, na kterém se nacházím, respektuji státnost všech zemí a území, kde se nacházím, nevnucuji svou kvalitu rozvoje. Bohužel, vaši vedoucí představitelé k tomu mají stále daleko. Je to také vysvětleno úrovní vašeho vývoje, nemohou být na jiné úrovni. Znáte přísloví: každá země je hodna svého vládce. Vyjádřením úcty k jakékoli zemi však můžete situaci zvrátit. V této situaci musí mít ruský lid úctu k ukrajinskému lidu a naopak. Bez toho není možné vyslechnout druhou stranu, pochopit, že je také krásná, a dohodnout se na spolupráci a mírovém soužití. Právě teď je spousta Rusů rozptýlených po všech zemích. Nesou také slovanské kódy. Tyto kodexy však v těchto zemích nevnucují ostatním. Stejným způsobem by se měly učit i státy a jejich představitelé. Nemůžete si navzájem porozumět, protože v podstatě každý z vás, včetně vůdců, slyší jen sám sebe a za správné považuje jen sebe.

Doufáme, že jsme byli vyslyšeni a že o tom budete přemýšlet. Musíte pochopit, že vše probíhá podle určitého plánu božského vývoje. To však neznamená, že musíte přenést odpovědnost na vyšší síly, které tyto plány vytvořily. Znamená to realizovat cíle rozvoje celého systému a začlenit se do něj kompetentně nebo, jak říkáte, ekologicky, a hlavně si uvědomovat každý okamžik. Už jsme vám to říkali mnohokrát. Nyní si však musíme být vědomi více než kdy jindy. Analyzujte, jaké emoce prožíváte, když dostáváte tento druh informací a když pozorujete sled událostí v konfliktní zóně. Samozřejmě chápeme, že ti, kteří se nacházejí přímo v zóně konfliktu, a jejich příbuzní to mají těžší. Ale vy sami, vaše duše, jste si vybrali tuto zkušenost jako zkušenost nejintenzivnějšího rozvoje. Pamatujte si toto. Proto si musíte být v každém okamžiku maximálně vědomi, musíte se vyhýbat negativním emocím, prostě chápat, že vstup do negativních proudů vnímání vás vede k negativním scénářům vývoje a přechodu. Už jen tato myšlenka by vás měla přivést k vystřízlivění. Platí to pro všechny. Nemusíte se nacházet v aktivní zóně událostí, ale pokud postupujete podle negativního scénáře nebo vnímání konfrontace zemí, tj. podporujete tuto informační linii svým vědomím, pak jednak kandidujete na pohyb po destruktivních pravděpodobnostních větvích a jednak se dříve či později můžete dostat do oblastí otevřeného konfliktu. Proto se v těchto situacích kontrolujte. Teď už není čas na spánek, je čas se probudit. Na ty z lidí, kteří se nemohou nijak probudit, se bohužel bude vztahovat scénář komprese prostoru. Jsou mezi nimi i ti, kteří klidně vnímají situaci a nevytvářejí negativní vlny energie, nevlévají svou energii do negativních proudů. Jejich kompresní scénář se jich v tak intenzivní podobě nedotkne, jen jako raněná myšlenka na potřebu se rozhodnout. Samozřejmě dojde k částečnému stlačení, aby se konečně probudili.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12584

Zpět