6332 Kouzlo zvuku Neil Donald Walsh

[ Ezoterika ] 2024-04-14

Dnes bych se rád pustil do rozšíření knihy Pět nástrojů nevědomí. Tyto nástroje patří k těm nejcennějším, které jsem za svůj život hledání a diskuzí s ostatními o svém vlastním hledání a zkušenostech našel.

První z těchto nástrojů je: Rezonance
Všechno ve vesmíru se skládá z energie. To, co odlišuje jeden druh energie od jiného druhu energie (a proto umožňuje diferenciaci v Singulární Realitě), je vibrace energie, nebo volně řečeno její rychlost. Tomu se někdy říká frekvence - jak časté je její kmitání. Energie přichází ve vlnách. Každá částice je vlnová struktura a zdá se, že mnoho bilionů takových vlnovitých prvků, kmitajících na stejné frekvenci a navlečených dohromady, vytváří teorii superstrun, o které se dnes tolik mluví jako o základu teorie všeho (TOE).

Často mluvíme o "vlně emocí", která nás přepadne, a přesně popisujeme zážitek.

Tato vibrace Esenciální Energie Vesmíru vytváří zřetelný pocit rezonance v každé živé věci, někdy se projevuje jako zvuk, nebo hluk. Zvuk samozřejmě nelze slyšet, pokud není někdo, kdo by ho slyšel. (Na tento prastarý hlavolam jsme se podívali v dřívějším příspěvku zde v Bulletinu, když jsme se zeptali: Vydává strom padající v lese zvuk, když tam nikdo není?) Zvuk je však přítomen, i když není přítomno nic jiného. Projevuje se to prostě neslýchanými způsoby.

Rezonance vesmíru se mimo jiné projevuje jako zvuk života. Je to Život sám, vyjádřený v jedné, ze svých nejzákladnějších forem. Jsou chvíle, kdy možná nevidíte syrovou energii, ale můžete ji slyšet. (Mimochodem, často to můžete cítit dříve, než to uvidíte.)

Je známo, že mystikové říkají: "V srdci vesmíru je zvuk óm." Nejcitlivější mikrofony, které lidé byli schopni vynalézt, byly vyslány do vesmíru, aby se staly našima "ušima" ve vesmíru, a tato zařízení zachytila hluboké, nízkofrekvenční, neslyšitelné lidským uchem, tajemné a nepřetržité dunění v pozadí.

Co je to za hučení? Mohla by to být Prvotní Síla, Esenciální Podstata, Život Sám ve své nejzákladnější formě? Věda nám říká, že se jedná o kosmické mikrovlnné záření pozadí (CMB), které má být "ozvěnou" Velkého třesku. To je elektromagnetické povahy a je to tedy forma světla.

Ve své podstatě jsme světlem a zvukem. S oběma hluboce souzníme. To je důvod, proč okamžitě reagujeme na jakýkoli hluk a můžeme být tak hluboce pohnuti určitými zvuky. To je důvod, proč je hudba univerzálním jazykem, který se dotýká a sjednocuje lidi napříč všemi jazykovými a kulturními bariérami. (Hudba má kouzlo, které uklidňuje divokou hruď, napsal Shakespeare a měl naprostou pravdu.)

Říká se, že kdybychom se někdy pokusili vyslat zprávu do vesmíru s nadějí, že na ni zareagují jiné vnímající bytosti, neposlali bychom slovní zprávu, ale hudbu. Možná, jako ve vědeckofantastickém filmu Blízká setkání třetího druhu, prostý pětitónový podpis.

Myšlenka je taková, že pokud jsou v dosahu tohoto signálu inteligentní bytosti, reagovaly by na univerzální jazyk zvuku jako tóny mnohem dříve, než by reagovaly na zvuk jako slova v jakémkoli pozemském jazyce (i když i to jsou tóny, ale zdaleka ne tak melodické, nebo matematicky strukturované).

Právě proto, že jsme ve svém základu světlem a zvukem, nás mistři prakticky každé mystické tradice v průběhu věků lidské evoluce vyzývali a nabádali, abychom používali svou vlastní esenci jako nástroj při objevování a prožívání naší vlastní podstaty.

Zpívání a zpěv tak byly použity k vyvolání Svaté Zkušenosti prakticky v každém náboženství na tváři Země. Také hučení a om-ing a různé další druhy vytváření hluku byly nástroji duševního spojení tak dlouho, jak si pamatujeme. Meditujícím se často říká, že dobrým způsobem, jak začít svou praxi, je naslouchat zvuku svého vlastního dechu. Ponořte se hluboko do zvuku, splyňte s ním.

Naučit se naslouchat zvukům života a hledat rezonanci se životem je nádherný začátek na cestě k uvědomění si sebe sama. Prožíváme své Já ne jako jednotlivci, ale jako součást Celku ve chvílích transcendence, které soustředění se na nic jiného než na zvuk nemůže vytvořit.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/04/14/the-magic-of-sound-2/

Zpět