3376 Silesha: Čas se spojit jeden po druhém Losha

[ Ezoterika ] 2022-11-08

Nyní je čas se spojit... nyní, více než kdy předtím. Ano, slyšeli jste to již mnohokrát; já však mluvím o sblížení, které je daleko za obvyklou formou sblížení... sblížení pochází mimo tuto dimenzi, v níž v současné době žijete... pochází z páté dimenze a ještě dál. Nyní si možná myslíte, že ještě nejste natolik vyspělí, abyste byli schopni jakkoli vystupovat z vyšší dimenze... již jste konali činy ve vyšších dimenzích, jen si to nepamatujete! Někteří z vás možná slyšeli, že během nocí děláte mnohem víc než jen spíte... je to pravda, někteří z vás dělají to, čemu se říká astrální cestování, spolu s mnoha dalšími z vás, kteří dělají to, čemu se říká ʺvýkonné akceʺ. Výkonné akce mohou zahrnovat mnoho oblastí zájmu. Většinou pomáháte svým galaktickým a duchovním rodinám, aby se vaše Země stala lepším místem, a to mnoha různými způsoby a metodami.

Každý z vás má oblasti odborných znalostí, které si ve svém každodenním životě sotva uvědomujete... nicméně ve vašem současném pozemském životě existují náznaky toho, v čem spočívá vaše odbornost. Každý z vás je schopen během noci zvýšit svou frekvenci dostatečně vysoko, abyste se mohli setkat se svými galaktickými kolegy, kde diskutujete, hodnotíte a vytváříte řešení mnoha znepokojivých situací, které se právě teď na Zemi dějí. Jak je možné, že jste schopni během noci zvýšit svou frekvenci natolik, abyste se mohli setkat s galaktickými lidmi, ale během bdělého dne toho mnohdy schopni nejste? Jen proto, že jste během dne tak ʺzaneprázdněniʺ. Když je člověk zaneprázdněn, pak není schopen ʺbýt přítomenʺ. Když člověk není schopen být častěji přítomen, je téměř nemožné zvýšit svou frekvenci natolik, aby mohl komunikovat se svou galaktickou a duchovní rodinou.

To neznamená, že se nikdy nebudete moci naučit zvyšovat svou frekvenci více, znamená to jen, že je třeba cvičit, stejně jako jakoukoli jinou dovednost, kterou je třeba se naučit. Čím častěji budete schopni zvyšovat svou frekvenci, tím lépe budete schopni komunikovat s vyššími bytostmi. Jemně vás vyzývám, abyste to zkusili. Co se týče mého původního komentáře o tom, že bychom se měli více scházet, potřeboval jsem nejprve poskytnout malou informaci.

Tady je... můžete ʺcítitʺ svou cestu ke sblížení... ne myslí, ale srdcem. Když se na chvíli tiše posadíte a necháte své srdce proudit ven, aby obklopilo co největší část Země a všechny její úžasné obyvatele... lidi, zvířata, rostliny atd... začnete cítit určitou vibraci, frekvenci nebo energii, která vám bude připadat jako ʺdomovʺ. Bude to nádherný pocit tepla, lásky, péče, podpory, vše zabalené do jednoho pocitu nebo vjemu (každý člověk to bude prožívat jinak... neexistuje správný nebo špatný způsob). Budete se cítit, jako byste byli zabaleni do sametu... bude to Bezpodmínečná láska, kterou cítíte. Nebudete chtít, aby ten pocit skončil, bude vám připadat tak výjimečný! Když zažijete tento úžasný pocit, pak jste ʺspojeniʺ se Vším. Jen si tu myšlenku na chvíli vychutnejte... jste spojeni se Vším... Jsme Jedno. Prostě si ten zážitek užívejte a vychutnávejte tak dlouho, jak jen můžete... a vězte, že pokaždé, když se spojíte se Vším, děláte zázračné věci pro každou bytost na Zemi. Poskytujete spojení, které bude ostatní podvědomě přitahovat... a oni budou přinejmenším cítit stejné nádherné, láskyplné spojení... a pokud jsou vesmírné energie v danou chvíli pro daného člověka/bytost správně seřazeny, začnou se také učit spojovat se Vším... a tak to jde dál. To je velmi mocná akce.

Sdílím tento vhled s každým, kdo je veden k tomu, aby si jej přečetl a otevřel se jeho možnostem. Miluji vás všechny... Silesha

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/08/silesha-time-to-come-together-one-by-one/

Zpět