3262 Expanze díky zesílení Ojlit

[ Ezoterika ] 2022-10-17

Kuthumi
Q: V hlavě se mi točí věta: Expanze je možná pouze zesílením. A ty jsi přišel... Můžeš mi vysvětlit, co je špatně?
A: Samozřejmě, jakmile vyvstane myšlenková otázka, což znamená žádost, jsme všichni připraveni odpovědět. Nyní si více uvědomujete mé vibrace. Jsem potěšen, a mohu se k tomu vyjádřit.
Pochopil jsi správně, že když se nějaká myšlenka točí, znamená to, že nastal čas tuto informaci rozbalit.
Expanze je možná pouze prostřednictvím zesílení... pomocí úsilí! A pokud se nad touto frází zamyslíte, pochopíte, o jakém rozšíření a o jakém druhu úsilí mluvíme. Jakýkoli duchovní rozvoj je hluboká a těžká práce na sobě samém. Nad svými zvyky, nad svými názory, nad zakořeněnými koncepty, nad svým postojem k událostem, nad svými emocemi atd. To znamená, že toto je rozšíření, které vám umožní dosáhnout další úrovně uvědomění. A také chápete, že je velmi těžké změnit sebe a své vnímání světa, přijmout a transformovat všechny přicházející, někdy se zdá, že protichůdné informace. A abyste toho byli schopni, musíte se snažit. A ne málo. Někdo to chápe, někdo o tom ani nepřemýšlí.

Nyní jsou tyto informace primárně pro ty, kteří uvažují o svém rozvoji. Vývoj nejde hladce a snadno. To je důvod, proč tolik lidí, jakmile se setkají s obtížemi, ustoupí.... udělá krok zpět. Ale oni tomu nerozumí. Nadále zůstávají v iluzi svého vývoje. Je ale velmi snadné pochopit, že žádný vývoj jako takový neexistuje. Jen stojí za to zvážit, jak velké úsilí musí člověk vynaložit v tom či onom spektru chápání (pochopení, rozvoje) sebe a okolního světa. A pokud je vše snadné a volně plyne, pak s největší pravděpodobností klamete sami sebe, že jste ve vývoji. Neodsuzujeme vás. Toto je vaše volba a je posvátná.

Chci také, abyste pochopili, že existují lidé, kteří se snaží, a někdy se jim zdá, že to nezvládnou, ale vytrvali v aspiraci, v potřebě čerpat nové znalosti, dělají to s radostí. Takové hnutí a taková touha samozřejmě nemůže zůstat bez naší pozornosti! Jsme nadšeni, když vidíme, jak tyto krásné duše využívají tuto náročnou inkarnaci k efektivnímu procházení lekcí a výzev, se kterými sem přišli. Vy všichni jste přišli právě v této době, v období přechodu, abyste mimo jiné provedli ʺpochod vpředʺ ve svém vlastním rozvoji. Jsou k tomu všechny vnější podmínky. Jak informace, tak energie. Záleží jen na vás, zda půjdete touto cestou, nebo budete dál existovat v obvyklém režimu a v klidném tempu.
Expanze je to, kvůli čemu jste sem všichni přišli. Využijte této příležitosti, milí lidé. Nebojte se selhání!!! Veškerá pomoc a podpora vám bude poskytnuta. Čekali jsme tak dlouho, než začne váš vědomý život, a nyní můžeme sledovat, jak začíná. A máme z toho radost

Zdroj: https://absolutera.ru/article13868

Zpět