1873 Nikola Tesla o své pozemské expedici Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2015-09-04

Snad žádný jiný vědec po sobě nezanechal tolik záhad a hádanek, jako Nikola Tesla. Co tento ″pán blesků″ skutečně dokázal: přenášet elektřinu bez drátů, získávat elektřinu z ničeho, otevírat portály do paralelních světů a na jiné planety? Komunikoval prostřednictvím svých přístrojů s mimozemšťany, oživovat svými paprsky mrtvé buňky nebo vytvořit ″paprsek smrti″ a další superzbraně schopné zničit Zemi... (pozn. a cestovat časem)

Byl zodpovědný za tunguzský výbuch? Které Teslovy vynálezy byly tajnými službami utajeny a které zničil sám? I vědcova smrt byla záhadná. Jeho myšlenky stály na pomezí mystiky a vědy a otevíraly fantastický svět budoucnosti. Sám vědec odpověděl na mnoho výše položených otázek.

Blesky byly všude. Dunění se změnilo v prudké praskání a blesky se propletly do kruhu. Začaly pulzovat bílými a modrými záblesky, rozšiřovala se stále víc, až se uprostřed objevila podivná krajina se dvěma měsíčními srpky na obloze. Všude kolem kruhová modrá zář. Za kruhem blesků fialově zelená obloha. Uvnitř kruhu byla bouřlivá noc, kaňon a řeka. Ještě okamžik a kruh se zhroutil a zůstal po něm jen záblesk. Ani to nejjasnější modré slunce nedokázalo přezářit bledé srpky dvou měsíců podivně visících nad fialovým lesem a tak nějak mastnými vlnami příboje.

Najednou elektrické praskání opět zesílilo a jakási nepochopitelná síla mě přenesla pulzujícím světelným tunelem, jehož ″stěnami″ pronikal fialový les a bíločerné skály podivné ″Země″. Za horou se otevřel výhled do údolí s rozesetými bílými koulemi a jiskřivými pyramidami. Uprostřed jedné kulovité stavby z obrovských bílých šestiúhelníků byl otevřený poklop. Právě tam vedl světelný tunel.

Pod poklopem byla kruhová plošina v jakémsi měkkém mraku. Poklop se zavřel. Místnost byla světlá a prostorná a plná nějakých nepochopitelných strojů. Před zakřivenou polostěnou seděl muž v dlouhém rouchu. Ze strany přistoupily dvě ženy v dlouhých splývavých rouchách a několik předmětů odnesli průchody ve zdi. Muž se zastavil u mě a pod ním se objevil měkký obláček, na který se posadil jako na pohovku.

″Ano, jsem ten vědec Nikola Tesla, o kterém jste slyšeli. Žiji tady na planetě, kde místo Slunce svítí Polární hvězda, jak se jí na Zemi říká. Kdysi dávno, podle pozemských měřítek, jsem byl na Zemi mezi těmi, kdo stavěli velkou pyramidu zvanou Kailaš. V této inkarnaci jsem se narodil na planetě Faethon a se zvláštní výpravou jsem přišel na Zemi, abych ji prozkoumal a kultivoval přírodní portály do jiných světů, které se tam nacházejí. Pyramidy, včetně Kailaše, které jsme postavili a které pak dále stavěli naši bratři ze soustavy Síria a odtud ze soustavy Polárních hvězd, jsou řízené portály do jiných světů a komunikační antény. Zjednodušují přirozené portály a umožňují nastavit správné souřadnice časů a prostorů. Pak jsem dlouho nebyl na Zemi, ale obýval jsem jiné světy. Zvláště mě zaujala tato planeta poblíž Polárky. Zdejší rasa dala civilizaci Země mnoho.
Když do prostoru galaxie Mléčné dráhy vtrhli zástupci z říše temné hmoty, vypukly s nimi války. Temným se podařilo proniknout do Sluneční soustavy a usadit se na Zemi. Faethon pak bohužel zahynul úplně.

Bohužel představitelům Nibiru - rase Nefilim/anunaků, se pod rouškou těchto válek podařilo nenápadně obsadit prostor blízký Zemi a umístit základny na Marsu a planetě Gloria, která obíhá kolem Země, ale nachází se přímo za Sluncem. Podařilo se jim také částečně ovládnout Kailaš a další portálové vchody. Do paralelních světů se jim nepodařilo proniknout jen díky úsilí Světelné aliance civilizací, k níž patří i naše civilizace na Polárce. Podařilo se jim však zničit mnoho struktur, které potřebujeme pro komunikaci s různými světy, a zotročit pozemšťany - naše bratry. My samozřejmě plánujeme obnovit vše, co bylo kdysi vybudováno, a navázat komunikaci mezi Zemí a vesmírnou komunitou. K tomu ji však musíme osvobodit ze zajetí Anunnaků a také osvobodit mysl lidí.
Na vlastní kůži jsem zažil bezmoc a ztrátu přístupu ke znalostem, které jsem měl, když jsem byl v lidském těle, když jsem se inkarnoval pod jménem Nikola Tesla. Anunnaki svými experimenty přetvořili genetickou strukturu lidí a odstranili paměťové geny minulých inkarnací, čímž mi odřízli přístup k vědomostem, které jsem znal v minulosti.

Rozhodl jsem se přijít na Zemi, abych vyřešil několik problémů, z nichž jedním bylo zvýšit frekvenci éterových vibrací planety Země, a tím rozproudit atrofované oblasti DNA, a také pomoci lidem přejít na univerzální vesmírnou technologii, a tím se začít dostávat ze zajetí anunnaků. Ale když jsem se vtělil do Nikolova těla, zapomněl jsem, proč jsem přišel. Jen intuitivně a velmi pomalu jsem začal přistupovat ke svým úkolům, překonávat póry svého dětství a znovu objevovat elementární věci, jako by byly objevem.

Stejně tak jsem vtělený do pozemského těla zcela zapomněl na nebezpečí ze strany civilizace Anunnaki a jejích lidských agentů z tajných společností a lóží. V roce 1895 jsem se jim postavil čelem, když se ukázalo, že takovým agentem je můj bývalý zaměstnavatel a pozdější konkurent Thomas Edison. Bohužel se ukázalo, že je strašný žárlivec, a tak byl rychle naverbován agenty Anunnaki prostřednictvím Teosofické společnosti. Jeho lidé mě neustále špehovali, snažili se ukrást mé plány, mé poznámky. Tento plagiátor se v nevyhlášené válce proti mně neštítil ničeho. Veřejně zabíjel zvířata elektřinou a ukazoval údajná nebezpečí a hrůzy mé práce a vynálezů. Nakonec po těchto zvěrstvech dostal rozkaz a navrhl elektrické křeslo pro popravy. Na jaře 1895 zorganizoval vypálení mé laboratoře v New Yorku.

Dobře si uvědomoval, že jeden požár by nestačil k tomu, aby mě jako konkurenta zcela zlikvidoval, a proto dal žhářům pokyn, aby shromáždili co nejvíce dokumentů a laboratorních záznamů. Ti negramotní lupiči vyhrabávali ze zásuvek naprosto bezvýznamné obchodní a účetní papíry a nikdy se nedostali do malé kanceláře ve třetím patře; kromě toho jsem si toho spoustu prostě nezapsal, ale uchoval v paměti.

Právě díky tomu, že jsem přežil požár v laboratoři, jsem si konečně vzpomněl na to, co jsem věděl ještě před svým narozením o nebezpečí agentů Anunnaki a tajných lóžích iluminátů, kteří nevědomky vládli světu. Tehdy jsem si kupodivu začal vzpomínat na mnoho věcí a poprvé jsem viděl vize strojů a zařízení, které jsem chtěl umístit na Zemi. Tehdy jsem si také vzpomněl na svůj hlavní úkol, kvůli kterému jsem přišel na pozemský svět.

Nejdůležitějším úkolem, který jsem si před zrozením stanovil, bylo pokusit se oživit prastaré mechanismy planety a s jejich pomocí posunout Zemi do vyšší dimenze nebo vytvořit nové mechanismy a s jejich pomocí zvýšit vibrační úroveň planety a vymanit ji tak ze zajetí Anunnaků. Vzestup vibrační úrovně planety nemohla přežít podzemní laboratoř Anunnaki, kde se kdysi zrodil Adam a Eva, a jejich vyvolený lid. Právě v této laboratoři svého času pomocí genetického inženýrství uřízli lidskou DNA, čímž mu uzavřeli přístup k poznání a odsoudili ho ke krátkému hloupému životu a honbě za krátkodobým potěšením a materiálním bohatstvím. Se zvýšením vibrací planety by se tato laboratoř v novém prostoru jednoduše dematerializovala spolu se všemi svými ″vědci″, kteří mají velmi nízké vibrace éteru, stejně jako všichni Anunnaki a další zástupci temného světa, kteří přišli na Zemi z oblasti temné hmoty, kterou pozemští astronomové vaší doby již mohou pozorovat. Zvýšení vibrací planety by znamenalo její očištění a začátek nového života lidí společně se světelným vesmírným společenstvím. Všechny temné bytosti, vtělené i nevtělené, by jednoduše zmizely z pozemské úrovně, protože mají nízké vibrace éteru, a proto jsou ve světech vyšších vibrací neviditelné a nepostřehnutelné. Zůstávají ve světě nízkých vibrací v nízkém paralelním světě.

Je tedy docela možné po zvýšení svých vibrací zmizet z pozemské úrovně, která má nyní poměrně nízké vibrace, a ocitnou se v Šambale čtvrté dimenze vibrací éteru. Stejně tak jsou pro pozemskou úroveň neviditelní démoni, kteří mají příliš nízké vibrace. Rovina Země je ale stále zranitelná, protože má stále nízké vibrace éteru. Před invazí temných civilizací, v době, kdy se na Zemi ještě stavěly pyramidy a samotný Kailaš, měla Země vysoké vibrace éteru, ale bombardování Země meteority a asteroidy o ultranízkých frekvencích ze zóny temné hmoty vedlo k drastickému snížení vibrací éteru planety Země. To umožnilo, aby na ni a do oblastí blízkých Zemi dostali zástupci temných civilizací - temní reptoidi, kteří se stali démony a anunaki.

Dávný systém komunikace s vyššími světy a systém portálů vytvořený pyramidami a dalšími stavbami se rozpadl. Pouze několik cizích expedičních stanic je schopno ho obnovit. Mimochodem, učinili tak po mé v tomto ohledu neúspěšné expedici. Tak nazývám svou inkarnaci na Zemi v těle Nikoly Tesly. Nepodařilo se mi vytvořit systém, který by nahradil starověký pyramidový komplex. Chtěl jsem ho vytvořit pomocí elektromagnetických transformátorových věží - vysílačů. Po požáru od Edisona se mi podařilo postavit malou obdobu takové věže v Colorado Springs. Tam jsem ho poprvé použil k proniknutí portálem do Polarisu. Byl to mžik. Ze Země jste mohli vidět krajinu. Tam jsem také poprvé vyrobil zařízení pro komunikaci s mimozemskými civilizacemi a obdržel první zprávu z naší základny na Marsu a poté odtud. Nikdy jsem nikomu neprozradil skutečný účel stavby věžových laboratoří. To by přerušilo najednou všechny mé experimenty. rozhodně bych nedostal žádné finanční prostředky na stavbu první věže mého plánovaného systému.

První věž se podařilo postavit na Long Islandu v New Yorku. Wardenclyffská věž, jak víte. Ironií osudu je, že peníze na její stavbu poskytl jeden z hlavních pozemských spoluspiklenců z tajných lóží, které vedou přímo Anunnaki. Byl to John Morgan. Za jeho peníze se mimochodem podařilo mnohé. Zatímco jsem skrýval hlavní účel laboratoří, musel jsem popsat vedlejší výhody zařízení. Konkrétně jde o výrobu levné elektřiny a její přenos bez drahých kabelů na libovolnou vzdálenost. To byla drobnost pro několik věží mého návrhu. Peníze však byly dány pouze na jednu. Když byla postavena, stalo se něco neočekávaného. Přijal jsem signál z naší stanice, která se nacházela na Sibiři v tunguzské oblasti.

Na základnu se chystala zaútočit temná civilizace Zetů, jejíž základny se tehdy nacházely na Měsíci. Tito Zetové byli zcela podřízeni stejným Anunnakům. Anunnaki zřejmě lokalizovali základnu vyslanců Polaris v souhvězdí Ursa Minor a namířili tam Zety. Jako vždy vedou válku cizíma rukama, což s úspěchem učí své vyvolené pozemšťany.

Loď Zetů se již blížila k základně mírumilovných osadníků, kteří mimochodem zachránili tajgu před následky obrovských požárů, jež v oblasti zuřily před několika lety. Na palubě lodi Zetů byla obávaná paprsková zbraň. Rozhodl jsem se vyslat z věže elektrický balón a zasáhnout jím zetskou loď při přiblížení k Zemi. Bezdrátový přenos elektřiny by mohla zajišťovat sama planeta. Ano, nejsilnějším vysílačem je pevné těleso planety a její elektromagnetické pole, které je přírodního původu.

Planeta Země by se stala jediným homogenním systémem, který by bylo možné ovládat telefonními příkazy určenými ke spuštění určitých oscilátorů produkujících a vysílajících elektromagnetické vlny o různé frekvenci. Takový systém elektromagnetických oscilátorů by byl doplněn systémem mechanické rezonance se Zemí, který by se skládal z tunelu vedoucího pod laboratoří, naplněného vodou a olejem, a hydraulických čerpadel, která by rovněž sloužila jako oscilátory. Synchronizovaným působením, založeným na přesných matematických výpočtech, by oba systémy mohly začít současně rozvibrovávat řídkou stratosféru, ionosféru a atmosféru, stejně jako kapalné a pevné struktury planety. V té době jsem však měl jen jednu věž a zbývalo mi velmi málo času. Generátor se mi podařilo nastartovat až na pátý pokus. Vinutí po celou dobu hořelo. Ukázalo se, že jsou nekvalitní. Současně s touto prací se mi podařilo spojit se základnou na Sibiři a měl jsem čas je varovat.

Když se mi konečně podařilo spustit generátor, loď zetů se vznášela a přestala klesat. Bylo to mimo dosah mé instalace. Pak se stalo něco, co jsem nečekal. Zety nepoužily paprsek smrti. Zdálo se, že využívají situace. V té době se poblíž oběžné dráhy Země objevila malá kometa. Loď zetů ji přitáhla svým magnetickým systémem a přesměrovala ji k Zemi. Kometa se pohybovala děsivou rychlostí. Všechny mé přípravy se zdály být marné. Na poslední chvíli jsem se však rozhodl vyslat do komety mířící k Zemi elektrickou bombu. Kdyby se dostala na povrch, nejenže by byla tato základna zničena, ale došlo by k velkému zemětřesení a probudily by se další sopky, které by posunuly kontinenty a mnoho dalšího nepředstavitelného.

Můj stroj fungoval. Elektrický projektil se řítil ke kometě obrovskou rychlostí. Obloha se rozzářila. Tehdy jsem výsledek neviděl. Viděl jsem to později, když jsem se zavřel v meditační místnosti. Kometa byla zničena v minimální vzdálenosti od zemského povrchu. Došlo k obrovské explozi, která rozmetala tisíce stromů. Osadníkům ze základny se podařilo dostat na oběžnou dráhu včas. Tehdy jsem si udělal pár poznámek, ale označil jsem je jako ″sibiřský experiment″. Popsal jsem tam dráhu výboje a jeho účinky na atmosféru, ale nepsal jsem o základně a Anunnaki a Zetách. Pro lidstvo to byla záhada, nedokázalo přijmout a pochopit existenci jiných světů. Nemělo cenu o tom psát... Bohužel mi nadobro vyhořel generátor. Shořela i spousta dalšího vybavení. Na novou věž nebyly peníze, protože jsem musel nejprve dosáhnout výsledků s jednou věží, než bude Morgan dál investovat do projektu.

Druhý den ráno jsem si uvědomil, že vše je ještě horší, než jsem předpokládal. Výbuch komety rozzářil oblohu nad celou severní polokoulí a způsobil velký rozruch. Poté přišla zpráva od Morgana, že projekt nadobro ukončuje a že další peníze nedá. Nemohl vědět, že explozi nad Sibiří způsobil elektrický balón, který se zrodil z mého zařízení, ale zřejmě se o mých experimentech dozvěděli Anunnaki díky této velkolepé události. Svými kanály předali své neoficiální finanční vládě příkaz, aby ukončila mé aktivity. Bylo to snadné. Jen mě připravili o prostředky. Musel jsem opustit laboratoř s vyhořelým zařízením. Nezbyly žádné peníze. Nic než dluhy.

Přesto se dostavily výsledky. Bylo jich hodně. Během mého působení ve Wardencliffu se mi podařilo sestrojit přístroj, který umožňoval komunikaci s těmi, kteří se vypařili, nebo jednodušeji řečeno zemřeli, ale ještě se nereinkarnovali. Bylo to zařízení podobné mobilnímu telefonu, jen větší. Vysokofrekvenční pole rezonančního transformátoru dokonce umožňovalo vidět duši. Komunikace probíhala perfektně. Brzy jsem začal přístroj ladit nejen na svět právě zemřelých. Po smrti se dostáváme do různých světů, které odpovídají našim vibracím éteru. Tak se mi podařilo naladit komunikaci s různými paralelními světy Země. Světy, kam se na čas vracejí mezi inkarnacemi, a jiné světy, kde žijí jiní, kteří se neinkarnují v tomto pro vás viditelném světě.

Viditelný fyzický svět je pouze jedním z milionů světů, které se odvíjejí z podstaty éteru, kterou nyní nazýváte fyzikálním vakuem, čímž tento pojem trochu zkreslujete. Vakuum neboli éter je prázdnota, ale obsahuje vše, celý svět světů, celou matrici, program světů a veškerý stavební materiál všech paralelních světů. Neexistuje svět fyzických a jemnohmotných světů. Všechny světy jsou zároveň fyzické i jemnohmotné. Pokud se podíváte ze svého světa do svého světa, bude to fyzické. Pokud se podíváte ze svého světa do jakéhokoli paralelního světa, bude to pro vás jemné, ale váš svět bude jemný i pro obyvatele tohoto paralelního světa. Pro obyvatele paralelního světa bude jejich svět, ve kterém žijí, fyzický.

Když člověk zemře, ztratí skafandr-tělo, s jehož pomocí pociťoval váš svět jako fyzický, a zůstane v jiném těle, které vy považujete za jemnohmotné. Začne tak vnímat onen paralelní svět, do kterého přišel jako do fyzického, zatímco ten váš mu mizí ze zorného pole a stává se pro něj subtilním. To je bariéra, která odděluje mrtvé od vtělených. Lze ji však překonat vyrovnáním vibrací éteru mezi světy - pak dojde ke spojení. Říká se tomu vstoupit do rezonance s tímto světem. Tím, že člověk sladí své vibrace s vytouženým světem a vstoupí s ním do rezonance, stoupají v různých civilizacích světci a jogíni společně s tělem. K tomu je třeba mít co nejsilnější potenciál energie, ale nejdůležitější je, aby nebyl v chaosu.

Každá bytost má tuto energii, energii éteru. Neexistuje nikdo, kdo by ji neměl a neměl ji ve stejném množství. Každý ho má tolik jako nejjasnější světec nebo guru, protože svět světů je hologram. Jde o to, že světec má energii éteru očištěnou, a tak proudí jedním směrem, zatímco obyčejný člověk, zvíře, rostlina nebo kámen ji má v chaosu. Tento chaos je způsoben nevědomostí, která plodí iluze, jež opět plodí nevědomost. Hlavní iluzí je iluze reality světa, respektive jeho tělesnosti, ale ještě důležitější je iluze vlastního já jednotlivce. Tato iluze zcela ničí tok éteru a vede ho do chaosu, iluzorně řízeného chaosu. Ukazuje se, že fyzický život, jak ho znáte, je něco jako sen se sny. Pokud však půjdeme hlouběji do podstaty věcí, ukáže se, že život beztělesné bytosti v tom světě, který odpovídá jejím vibracím a je jí vnímán jako fyzický, je také jako sen. Celý proud života je řadou snů, které na sebe navazují a přechází jeden v druhý.

První věcí je, aby se každé vědomí naučilo uvědomovat si tyto supervize. Jen tak se člověk neztratí v nekonečnosti světů, které jsou ve skutečnosti jen iluzí vědomí. Všechny světy jsou simultánní, protože čas je také iluzí vědomí. Až si vědomí tuto iluzi uvědomí, bude možné vidět minulost i budoucnost ve všech jejích variantách. Pomocí zákonů éteru vytvářejících světy v jeho pulzacích - iluzích je možné vytvářet zařízení, která napomáhají komunikaci mezi světy nebo teleportaci - tedy vstupovat do rezonance s určitým bodem éteru nebo vesmíru, jako určitého projevu éteru.

Éter je všechno. Pulzuje a plyne, štěpí se do nesčetných vědomí a v každém z nich si uvědomuje sebe sama, vytváří ze sebe různé hmoty různých prostorů a světů, jako se vytvářejí sny. Takto žije a vyvíjí se Bůh, skutečný Bůh - nekonečný oceán éteru, který se nekonečně vyvíjí. čím více si začínáte uvědomovat, nejen chápat, ale uvědomovat všechny tyto procesy, tím více dochází k takzvanému osvícení a tím více se vyrovnává tok éteru ve vašem proudu, který je osobností. Osobnost je prostě tok éteru, který přechází ze světů do snových světů, vytvářených jediným proudem - a je jeho součástí, ale není oddělená.

Je to univerzální zákon, který se podobně jako větve stromu dělí na soukromé zákony, které se projevují v různých světech, jako zákony přírody, zákony vesmíru nebo fyzikální zákony. Uvažujeme-li o fyzikálních zákonech, aniž bychom je odřízli od jednotného světového stromu éterického proudění, pak se můžeme naučit tyto zákony ovládat buď tím, že s nimi vstoupíme do rezonance svým vědomím, a tedy i tělem, jak to dělají světelné duchovní civilizace, nebo tím, že vytvoříme zařízení schopná tuto rezonanci éterických vln vytvořit, a půjdeme technogenní cestou. Technogenní cesta neznamená temnotu. ″Temnota″ ve smyslu zla a ničení stvoření se objevuje tehdy, když se cílem cesty stane spíše toto zlo a ničení než tvoření. Zlo je ničení tvůrčích procesů, které přerušuje vývoj. Zničení dokončených cyklů není zlem, protože přispívá k vytvoření nového cyklu stvoření. Destrukce tvůrčích procesů je určitou chybou, struskou, rozvíjející se nadvědomím, projeveným éterem, to je zdrojem temných světů. Všechny projevy světů jsou tedy ve skutečnosti vlny éteru o různých vibračních frekvencích. Vědomí člověka z něj může získat hrubou hmotu, světlo, zvuk, magnetismus atd. Tím, že s ním vstoupí do rezonance. Díky rezonanci může vědomí získávat energii z éteru jako elektrickou a jinou energii. Pomocí rezonance je možné se v jednom okamžiku dostat přes čas a prostor na jiné místo a do jiného času, což se nazývá teleportace.

Vlastnostmi éteru lze také vysvětlit levitaci nebo antigravitaci, telekinezi a telepatii a mnoho dalších věcí, které lze nazvat zázraky. Ve skutečnosti zázraky vůbec neexistují. Zázrak je prostě důsledkem zákonů éteru, a často i elementárních zákonů, které lidské vědomí dosud nezná. Veškerá hmota, jak fyzická, tak jemnohmotná, jsou jen různé stavy éteru, jako led a voda, jako odstíny duhy u světla, jako tóny u zvuku. Světlo a zvuk jako projevy éteru se mohou stát nástroji k jeho ovládání, nemluvě o základním a všudypřítomném elektromagnetickém projevu éteru. Pokud například zkombinujete zvukové frekvence hudebního nástroje a nějakého předmětu nebo objektu, dojde k jeho zničení. Je však třeba vědět, že každý objekt má svou vlastní frekvenci zvuku, stejně jako světla, elektromagnetického záření atd. Tento princip byl použit u trub, které byly použity ke zničení hradeb biblického Jericha. Pokud přizpůsobíte frekvenci zvuku frekvenci objektu, můžete zrušit jeho tíhu. Zvuk tak lze použít ke zvedání mnohatunových bloků. Zvuk může léčit tím, že biologický organismus naladí na frekvence života a stvoření, nebo může zabíjet. To vše však lze provést nejen pomocí zvuku. Světlo a magnetismus fungují stejně. Magnetismus se vyznačuje zejména vlastnostmi éteru. Pomocí elektromagnetických polí a jejich rezonancí, jak jsem právě řekl, lze dosáhnout teleportačních efektů.

To ale není všechno. Elektromagnetické pole uspořádané určitým způsobem může dematerializovat fyzické objekty a může je zhmotnit z ničeho, je to jen jeden ″vzor″, který lze jednoduše vizualizovat. Téměř jsem tehdy na Zemi sestavil zařízení, které ze zbylých éterických stop zhmotňovalo ztracené končetiny a tělesné orgány. To by bylo v tehdejší válečné době mnohem užitečnější než výroba nových zbraní, ale tyto myšlenky kupodivu nenašly investory... Zvuk, světlo, magnetismus jsou projevy jednoho prvku, prvku Éteru, jediného ve všech. Vše ostatní je jen jeho projevem. Svého času jsem chtěl lidem předat tyto znalosti. Představoval jsem si zářivou Zemi, nezatíženou těžbou, čistou nedotčenou přírodu.

Když jsem však přišel o materiální prostředky pro své další experimenty, musel jsem čelit lidskému šílenství. Bylo mi slíbeno, že budou investovat pouze do vojenských projektů. Dokonce ani elektřina, zhmotněná z éteru, nejenže nenašla investory, ale naopak je zmátla, protože hrozila zruinovat hlavní ropné magnáty. Na všechny vynálezy se pak začalo pohlížet jen z jednoho úhlu pohledu - z hlediska jejich užitečnosti ve válce, při ničení a zabíjení. Zdálo se, že se lidé chtějí navzájem zabíjet. To bylo divoké pro příchozího z planety poblíž Polárky, stejně jako pro ostatní zástupce světelných civilizací. Samozřejmě jsem pochopil, že to je výsledek zpracování mysli lidí Anunnaki. Jimi vybraní lidé chtěli válčit kvůli zisku, neuvědomovali si pravý smysl své existence v proudu světů a byli uvězněni v iluzích.

Snažil jsem se dokončit některé práce. Proto jsem jim musel nabídnout myšlenku paprsku smrti. Nechtěl jsem jim dát skutečnou superzbraň. Bylo to jen zpoždění v čase. Nakonec jsem si stále více uvědomoval, že moje skutečná práce, mé vynálezy na Zemi, budou jednoduše buď zničeny, nebo použity ke zlu a destrukci a povedou k lidskému utrpení. To, co mělo přinést dobro, by automaticky připravilo temnou elitu o jejich příjmy a pohádkové zisky. Proto by tyto znalosti zničili nebo bezpečně ukryli. Poté vypukla další válka. Všechny vynálezy směřovaly ke zkáze. Smrtící zbraň z rozštěpeného atomu s chaotickým uvolňováním energie byla na cestě. Cokoli chaotického je destruktivní.

Tehdy jsem se začal připravovat na odjezd. Sám jsem zničil většinu svých dokumentů a plánů a v transu opustil své tělo. Speciální služby už mi byly na stopě. Chtěli mě zatknout a vymlátit ze mě nová zařízení, která by zničila lidi, země, přírodu..., ale dostali málo. Jen to, co bylo daleko ode mě. I to dokázali ve vaší době ″upravit″ na prototypy klimatických zbraní. Na chvíli je zastavily hrůzy Filadelfského experimentu. Téměř nekontrolovatelná teleportace vedla ke smrti a šílenství mnoha lidí.

Mnoho projektů bylo jednoduše uloženo do trezorů a zazděno jako hrozba jejich zkázy, a dál se barbarsky ničila a znečišťovala příroda spalováním ropy, plynu a uhlí.
Něco však bylo před několika pozemskými lety vyjmuto, ale opět aby to bylo využito ke zlu a ve Švýcarsku byl postaven hadronový urychlovač. Všechny experimenty s urychlováním částic jsou pokryty pouze teorií pohledu na vznik vesmíru a velký třesk. Hlavní věcí, kterou chtějí najít ″vyvolení správci″, což jsou zákazníci tohoto projektu, je způsob, jak otevřít portál do podsvětí nebo do světa samotného Lucifera, kterého uctívají, protože cítí, že temná éra na Zemi se chýlí ke konci a probíhá poslední bitva. Lucifer je však potřebuje na Zemi, ve vašem fyzickém světě, aby skrze ně absorboval energie vašeho světa, nic víc. Tam na ně očividně nečeká... Pro něj je jediným přínosem urychlovače možnost urvat poslední doušek ze Země, která mu uniká z dosahu.
V roce 1943 bylo zbytečné a nebezpečné zůstávat na Zemi, aby hledači zla nezneužili mých znalostí ke zlu.

Chtěl jsem, aby mé tělo bylo po smrti zpopelněno při buddhistickém obřadu, ale i tady napadlo pár vyvolených ve zpravodajských službách, že mě nejdřív vykuchají a začnou zkoumat můj mozek. Blázni nevěděli, že mozek není nic, že nevytváří myšlenky, pouze ovládá tělo a je spojovacím článkem mezi beztělesným vědomím a jeho oblekem - tělem.
Již bez těla jsem požádal své přátele z nejbližší stanice naší civilizace, aby mé tělo teleportací vynesli ze schránky, do níž bylo zavřeno. To se podařilo. zpravodajským službám nezbývalo nic jiného než vytvořit falešné tělo a co nejrychleji ho spálit, aby se kolem zmizení těla nedělal rozruch.

Tělo se mi ještě hodilo. Stanice ho oživila stejným způsobem, na jaký jsem si vzpomněl ještě na Zemi. Dokonce jsem vytvořil prototyp přístroje na oživování mrtvých tkání, slouží dodnes. Po elektromagnetické regresi jsem značně omládl. Pokud může dojít k časovému posunu osoby, je možné změnit její věk. Pokud se něčí časová vazba posune o dvacet let zpět, změní se podle toho i věková vazba těla.

Myslím, že i na Zemi bude taková technologie brzy dostupná, stejně jako mnohé z toho, o čem jsem během svého pobytu na Zemi snil. Nejprve však musíme Zemi zbavit útočníků a jejich služebníků. Naše civilizace v tomto směru nyní hodně dělá, i když to na vlastní oči nevidíte. Podle zákonů vývoje a evoluce vesmíru je v tomto boji přisouzena velká role samotnému lidstvu. Vesmírná komunita je vždy ve střehu. Nedovolí zničení planety a její úplné znečištění. Nejednou museli piloti UFO hasit radioaktivní požáry způsobené lidmi a uměle probuzené přírodní živly.

Poznání se musí dostat k lidem na Zemi, ale nesmí se dostat do rukou těch, kdo rozsévají zlo a válku.″ Když Tesla dokončil své vyprávění, naklonil se přes stolek a zvedl skleněnou kouli, ze které začaly sršet blesky.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_91.html

Zpět