214 Když odoláme, vyhrajeme Sharon Steward

[ Ezoterika ] 2020-02-11

Normalizace a destruktivní chování

Ilumináti se pokouší označit rodiče neočkovaných dětí jako nekompetentní a chce získat práva na vaše děti. Jsou v tom exponovaní pedofilové. Státní úředníci nemají na srdci nejlepší zájem vašich dětí. Čím víc pedofilních afér vychází najevo, tím méně lidé důvěřují státu a nechtějí si nechat zasahovat do svých rodičovských práv. Proto se aktéři zveřejněných pedofilních afér potírají. Veřejnost musí začít myslet sama za sebe. Jsme silně svázaní s našimi vládami způsobem, který škodí našemu blahu.

Ivo: Váš svět byl učen přijímat destruktivní chování jako normální. Čím méně máte zkušeností, tím méně kritičtí jste. Vlády tedy cílí své myšlenky na děti. I hudba byla dříve více inspirující a uklidňující a nebyla silně sexualizována misogynními zprávami. Nejde jen o hudbu. Degradace vaší kultury se ukazuje prostřednictvím sociálního programování. Vaše hodnoty v mnoha ohledech poklesly. Postavení žen se sice zlepšilo, ale stále existuje pornografický sektor, sexuální represe a misogynie. Žena stoupá, ale řekl bych, že z popela.

Na našich planetách nejsou žádné kulturní změny. Nedochází k degradaci našich mravů. Stále zůstávají vysoké. Vaše sociální inženýrství vytváří zbytečné tření mezi vámi a vašimi dětmi. Cílem mimozemského rodiče je naučit své dítě nejvyšším standardům života, a ty se mají předávat z generace na generaci.

Stejně tak máte ničivé stravovací chování. Proč se necháte krmit jedy? Vaše tělo je ekologie. Ekologie se snaží zůstat v rovnováze. Myslíte, že pití jedů této ekologii prospívá? Všechny tyto věci byly ve vaší společnosti normalizovány a jsou považované za přijatelné. Nejsou. Přijetím těchto způsobů života ničíte sebe a bráníte pochopení pravého smyslu života. Když je tělo příliš toxické, duše nemůže zakotvit své vyšší energie do nižšího energetického obalu.

Váš svět praktikuje destruktivní spotřebu i jinými způsoby. Bezduché a nadměrné nákupní zvyky jsou destruktivní spotřebou. Vaše pracovní prostředí určuje 8 hodin. I kratší úvazky na 5 hodin jsou až dost na to, dělat něco, co vaši duši nenaplňuje. Váš svět ničí duši. Když se účastníte konvence, omezujete se na zlomek toho, kým skutečně jste. Drahá Sharon, mockrát jsem tě musel vzít na naše léčebná lůžka. Museli jsme odstraňovat toxiny z tvého těla a mysli, abys byla schopná být nositelem našich zpráv. Nedovolím, aby tě vaše nezdravá toxická planeta zničila. Byl to dar tvé duše, přijít sem, na Zemi. My tvé úsilí změnit život trpících podporujeme.

Zdroj: http://sharonandivo.weebly.com/blog

Zpět