5688 INVAZE NA PLANETU VENUŠI - PŘÍSNĚ TAJNÉ Cosmic agency

[ UFO ] 2021-01-27

Swaruu (9): Tajný vesmírný program neboli SSP byl na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století využíván k invazivním účelům vůči obyvatelům Venuše. Dnes přísně tajný projekt s utajovanými dokumenty se nazýval ˝Operace Venus Heaven (Venušské nebe)˝. Jako válečná operace Pentagonu ze srpna 1959. Povrch Venuše byl rozdělen na části území pojmenované Cabal.
Anéeka: Projekt zasahuje snad do let 1972-75. Využili válku ve Vietnamu jako zástěrku pro ospravedlnění výdajů a úmrtí vojáků. Ne že by vietnamská válka neexistovala, samozřejmě existovala, ale byla také rozptylující zástěrkou pro operace na Venuši v tajném vesmírném programu.
Pravda je přísně tajná, přísně. Je to tajná informace a jde ruku v ruce se zmizením mnoha lidí v šedesátých letech. V podstatě stejný případ jako Saturn. Velmi velká souvislost mezi Venuší a válkou ve Vietnamu a událostmi 60. let s Tajným vesmírným programem. Vietnamská válka byla odvedení pozornosti nebo záminka pro zdroje jak peněžní, tak vojenské.

Gosia: Věděli vojáci, kteří tam šli, kam jdou, a věděli, kde jsou, a když se vrátili, nebylo nebezpečné je pustit na svobodu?

Anéeka: To se nedá vědět, a já jsem si říkala totéž. Většina terénu na Venuši vypadá jako Vietnam z hlediska klimatu a vegetace. Je docela možné, že kdyby je tam někdo odvezl, budou myslet, že jsou ve Vietnamu.
Co se týče původního obyvatelstva, je možné, že nepřišli do přímého kontaktu, ale to je spekulace. Problémem této teorie je, že obyvatelstvo Venuše se svým vzhledem blížilo spíše nordickým s latino alfratským typem, a ne asijskému, jako ve Vietnamu. Nicméně během mnoha operací vojenských jednotek ve Vietnamu jsou hlášena setkání s nordicky vypadajícími nepřáteli s podivnou technikou, což je však oficiálně vysvětlováno jako setkání s ruskými vojenskými poradci a jejich pomoci Severnímu Vietnamu-Hanoji.
Rovněž je hlášen kontakt s bojovými bytostmi nelidského vzhledu, shodnými s Yautija, které údajně inspirovaly film ˝Predátor˝ z roku 1986. Do Vietnamu byly údajně vyslány vrtulníky typu Huey UH-1, které tam však nikdy nedorazily a byly poslány na Venuši.

Typem vojska vyslaného do Vietnamu nebyly běžné jednotky, ale speciální operace typu Navy Seals a elitní armádní jednotky, z nichž se později stala dnešní Delta Force, která byla založena na počátku 80. let. Tedy vysoce vycvičení vojáci v malých skupinách po 4 až 8 mužích. Operačně podobní Specops Hashmallim a Shinonim z Taygety, z nichž mnozí nebojovali ve Vietnamu, ale na Venuši.

Gosia: Dovedu si představit, že ne všichni z nich šli na Venuši. Jen někteří z nich. Proto není tak těžké toto téma utajit. Populace Venuše nebyla velká. A co se děje na Venuši v současnosti?

Anéeka: No, jak už jsem řekla výše, drtivá většina skutečně odešla do Vietnamu, elita odešla do Vietnamu a na Venuši. O tom, co se děje na Venuši dnes, není mnoho údajů. Je zcela ovládána pozemskou cabal a je jakousi pobočkou Země, velení a řízení cabal je na Zemi. Je známo, že ji berou jako letovisko pro superelitu, která k tomu využívá skokanské můstky (portály).

Gosia: Mají i peněžní systém ze Země, nebo něco takového?

Anéeka: Ano, to je to samé. Planetu Venuši si úplně rozdělili tak, že dali kabalistům jména ostrovů a oblastí na Venuši, pamatuji si názvy jako Nová Kamčatka.

Gosia: Ale normální obyvatelstvo přece také žije v Matrixu. Nevědí o Zemi a o životě tady. Asi tam není tolik obyvatel.

Anéeka: Ano, ve skutečnosti žije obyvatelstvo Venuše zcela pod kontrolou pozemské cabal, protože je v dystopické ultrakontrolované transhumanistické společnosti, stejné jakou chtějí nastolit na Zemi.
Mají dvě verze názvů map. Nejsem si jistá, čím nebo proč se liší. Ty mapy jsem nevytvořila já, předaly mi je kontakty zpravodajských služeb kolem roku 2017. Je možné, že dnes říkají, že je to kvůli něčemu jinému. Je to dezinformace. Mapa skutečně odpovídá tvaru ostrovů. Proč se jednotlivé regiony tak jmenují, nemohu potvrdit. Tvar mapy se shoduje s mými navigačními mapami.

Gosia: Pak je poloha ostrovů správná.

Anéeka: Na netu nacházím věci, které nedávají smysl. To jsem myslela tím, že současné dezinformace mají ty mapy zdiskreditovat, protože já jsem je nevytvořila.

Gosia: Takže ostrovy jsou na stejném místě, ale s jinými názvy. Pokud si myslíte, že by to mohla být dezinformace, nebudu to publikovat. A to, že válka ve Vietnamu byla zástěrkou pro válku na Venuši, to také pochází od pozemských tajných služeb, nebo to už jsou vaše informace od ET?

Anéeka: Je to moje informace odsud, je známo, že se to stalo, některé pozemské zdroje to také přijímají.

Gosia: Dobře. a na mapě je poloha ostrovů také správná?

Anéeka: Poloha ostrovů je správná a zřejmě tak nazývali své ostrovy po invazi. Jak uvidíte, existují dvě verze. Ale je to nejlepší informace o oblastech Venuše, kterou momentálně mám.

Gosia: Takže poloha je správná a názvy nejsou známy s jistotou. Jak to bylo s lodí Eldridge

Anéeka: Eldridge zůstala ve službě, byla renovována. Pak byla prodána do šrotu. Odjela někam jinam, stejným způsobem, jakým to dělají lodě. Změnu molekulární frekvence ale udělali chaotickým, málo technologickým způsobem, což způsobilo katastrofu a spoustu mrtvých na palubě.

Gosia: A co to má společného s Valiant Thorem? A Valiant Thor není jeho pravé jméno? Jmenuje se Thorel.

Anéeka: Ano, to je pravda, jmenuje se Thorel. Ale on používal jméno Valiant Thor. V současné době probíhá kampaň, která má zdiskreditovat, že byl skutečný. Ta loď, ano.

Gosia: A on na ní byl?

Anéeka: Ne v době, kdy se to stalo, až později.

Gosia: Napadla mě otázka týkající se lidí z Venuše, kteří žijí ve světě Matrixu, ale nemají Lunární Matrix. Pokud oni, domorodí lidé z Venuše, zůstávají v neprobuzeném, transhumanistickém stavu, s manipulacemi cabal, jsou v údajném ˝5D˝ světě a neprobudí se, jak se mají probudit lidé zde s dodatečným Lunárním Matrixem? I když se říká, že Lunární matrix je již uvolněný. To zcela dokazuje, že Matrix může být vytvořen kdekoli, i mimo Van Allenovy pásy. Mám na mysli domorodé lidi, ne importované ze Země s myšlenkami Matrixu.

Yazhi: Všimněte si, že se tam děje to, že je to represivní svět. Probuzení nebo ne, je těžké si představit, jak to osvobodí lidi, kteří jsou jako Severní Korea. Nulová svoboda. To je to, co chtějí pro Zemi. Na Venuši je vnímání zcela řízené, pozměněné, bez představy o tom, co se děje venku, horší než na Zemi.

Gosia: A měli Venušané také mozek jako ostatní mimozemšťané?

Yazhi: Ne, jsou spíš lidští jako ti ze Země, jako Alfrateané také.

Gosia: Ale nechápu, proč se jejich DNA nevrací k hvězdné? Říká se, že když jsou lidé extrahováni, aktivuje se všechno? Co s nimi?

Yazhi: Protože to už je jejich DNA.

Gosia: A co tedy ta naše? My jsme taky v lidských tělech.

Yazhi: Vzpomeň si na Suriko. Ona je pořád Japonka. Protože TO je její DNA.

Gosia: Ale já myslela, že ti Venušané jsou nějací domorodci, nebo byli všichni vyhlazeni?

Yazhi: Chápu, že mnoho kmenů nebo národů bylo úplně vyhlazeno, totální genocida, a pak jim byli implantováni nebo naroubováni lidé ze Země, i když na Venuši už stejně byli.

Gosia: A jak jste věděli, že lidé, které odtud importovali na Venuši, byli všichni lidé, a ne hvězdná semena? Mohla být jejich DNA také aktivována, pokud to byla arkturiánská semena nebo co?

Yazhi: To se dá zjistit přímým testováním DNA, ale nikdy ne stoprocentně (a už vůbec ne pomocí dálkových spektrometrů).

Gosia: Jak tedy mohli vzít tolik lidí, aniž by to věděli na 100 %? Mnozí z nich se tam pravděpodobně aktivovali a probudili jako semena. Nebudou je moci kontrolovat. Jejich mozky jdou na hvězdnou dráhu.

Yazhi: Vzali si své matrixované lidi.

Gosia: A jak je vzali? Chytili je, aniž by jim řekli, kam jdou?

Yazhi: Probudíte se v palmové chýši u moře. A neřeknu ti, že je to Venuše, ale jižní Thajsko... budeš se cítit velmi dobře, ale... myslím, že se moc nezměníš. Všechno řídí mysl.

Gosia: Ale necítíte nějaký rozdíl, když jste tam mimo Van Allena? I kdybyste nic nevěděli? Necítíte všechno jinak? Smysly atd.? Bylo řečeno, že všechno je skutečnější. Barvy jsou živější, gravitace. Už jen díky tomu bych si měla uvědomit, že jsem mimo Zemi.

Yazhi: Cítili byste se jako ve velmi čistém prostředí, velmi energizujícím. Cítili byste se velmi povzneseně a dobře. Záleží na tom, jak jste pozorní.

Gosia: Dobře. Myslím, že bys musela dělat testy.

Yazhi: Ale už jen změna z Finska do Thajska... by vám přinesla pozitivní změnu, která by měla podobný účinek jako cesta na Venuši.

Gosia: Kdyby mě například dovezli na Venuši jako otroka, vrátila by se tam moje DNA z mé hvězdné rasy?

Yazhi: Tobě ano, s největší pravděpodobností ano. Jediný problém, pro který říkám pravděpodobně, je ten, že mysl je tak silná, že dokáže udržet lidskou DNA i při vědomí. Tu by však váš mozek těžko udržoval, kdybyste odešli tam, odkud pocházíte, protože to je vaše přirozené prostředí. Pro vaše lidské vnímání by to bylo ohromující, i když je to obsaženo vaší hvězdné rase i ve vaší DNA právě teď.

Kdybyste se však dnes vydali na Venuši, vzhledem k tomu, že její prostředí je tropické jako jihovýchodní Asie na Zemi, cítili byste se stejně, jako kdybyste nasedli do roviny jako dnes a vystoupili a navštívili Thajsko, nezměníte svou hvězdnou rasu, zůstaneš u vzhledu Gosie. Všimněte si, jak zbytečné jsou Van Allenovy pásy.

Gosia: Jak je to trochu divné, že? Myslela jsem, že ať se vydám kamkoli do vesmíru, vrátím se do stavu, v jakém jsem vypadala před příchodem na Zemi.

Yazhi: Nezáleží na tom, kde jsi, ale na tom, co si myslíš. Například právě v případě návratu na vaši planetu. Ale to proto, že by se na tom místě probudily vzpomínky (probuzení vzpomínek = probuzení DNA). Je pravda, že prostým faktem, že nejste na Zemi a jste na lodi nebo na Cyndriel, nebo na nějaké cizí planetě, která zjevně není Zemí, by se probudily vzpomínky (DNA). Ale například když vás vezmu, aniž byste o tom věděli, na Venuši.....

Gosia: Nevědomky je klíč, ano, rozumím.
Robert: Ano, vysvětlení je velmi logické a koherentní, s tím, co je tak silná mysl - mimo jiné. Už víme, že uvnitř těch bioobleků v lyrské podobě může být cokoli... Kdybychom vzali 20 lidí ze Země lodí, byli by to stále lidé kvůli svým biooblekům? Byli by stále lidmi kvůli svým myšlenkám, kvůli své silné mysli, jako by byli v letadle, nebo by se jim naopak podařilo za 7 let proměnit se v to, čím skutečně jsou?
Uvnitř bioobleku Suriko byl Lyřan. Uvnitř jakéhokoli jiného člověka, jakákoli jiná rasa. Uvnitř mě modrá bytost, která nepatří k Andromeďánům. Co se tedy stane s těmi dvaceti lidmi? Jsou to stále lidé, nebo by se jen ti nejprobuzenější změnili na to, čím skutečně jsou?

Yazhi: Sám jsi to řekl, záleží na každém člověku, záleží na tom, co je uvnitř každého bioobleku. Důležité je zde také vidět, že pokud je lidská bytost velmi matrixová a věří všemu, co se jí na Zemi oficiálně říká, a nemá rozvinuté vlastní myšlení, nerozumí všemu, čím je, vidí se jen jako konečný člověk a následuje náboženství. I když ji odvezeš ze Země, bude člověkem, člověkem zůstane. I když obléknete opici do hedvábného obleku, zůstane opicí.

Suriko věděla, že je Japonka, a to po mnoho generací, a s hrdostí a ctí, která je pro Japonce charakteristická. Ztělesňuje to i nyní, hvězdná Japonka.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/invasion-al-planeta-venus-maximo-secreto-aneeka-de-temmer-yazhi-swaruu

Zpět