866 Archanděl Michael a OWS McConnell

[ Ezoterika ] 2021-03-14

Archanděl Michael
Vše se děje, aby vás to posunulo k bodu úplného odpojení od trojrozměrné iluze. Vše, co sledujete je součástí této iluze. Důvodem není přinášet zárnutek a rozhodně ne strach, ale být součástí velkého plánu, který vás přibližuje k přechodu a vzestupný proces. Jste v první vlně vzestupu. Pokud se cítíte k něčemu připoutaní, ještě jste nevystoupili. Nemusíte se znepokojovat blízkými, mají vlastní cestu duše. Nemáte nad tím kontrolu. Nikdo nemá kontrolu nad nikým z vás, ani my bychom nechtěli začít mít kontrolu. Ve vyšších dimenzích jste již měli solární záblesk. Ve třetí dimenzi nebude, ani být nemůže, nepřežili byste.. ani světelní pracovníci by nepřežili. Proto se to ještě nestalo. Stane se to, až vědomí lidstva bude dostatečně připravené.

Velké probuzení vede k vyššímu vědomí, vyšším vibracím a kroku mimo trojrozměrnou iluzi se závojem. Jakmile k tomu dojde, dojde také k záblesku. Může to trvat měsíce i roky, než k tomu dojde. Ani já, archanděl Michael neznám načasování. Musíte žít své životy den za dnem, okamžik za okamžikem. Přišli jste sem vyjádřit život a ukotvit světlo. Je to vaše duševní cesta, není na vás, abyste manipulovali, nebo měnili cestu jiného. Projděte všechna připoutání, která vás drží ve 3D iluzi a můžete pak vystoupat. Pokud chcete, můžete mě požádat o pomoc. Abyste se mohli jednou provždy posunout nad rámec této hry, ukončete pro sebe sami tuto hru. Posuňte se do vyšších vibrací nadobro, neskákejte stále tam a zpět, pokud si to tak přejete. Jakmile se dostanete do vyšších vibrací, budete se chtít vrátit a pomoci těm, kteří stále zaostávají. Pomozte jim překonat cílovou čáru... (pozn. ale nemanipulujte a neměňte?... to je docela oříšek najít mezi tím tu špendlíkovou skulinku)

OWS Q: Blossom mluvila o pěti fázích vzestupu, podle Federace světla jsme prý nevstoupili ani do druhé.
A: Jako vysocí mistři jste přišli sem na planetu, abyste byli součásti změny. Konečně se dostáváte k cílové čáře. Dívejte se na to jako na celek. Jakmile začne druhá fáze, další již půjdou jedna za druhou. Existuje mnoho pohledů a porozumění, perspektiv je tolik co hvězd na obloze. Cílem je pomoci člověku posunout se vpřed. Vzestup je božské vědomí. Je to, když jste jako bytost povstali nad připoutanosti hmotou, strachem, frustrací, nedorozuměním a prošli jste kolem všech pastí, které vás tu drží. Připoutanost je založena na strachu. Pokud bytost nemá strach, může jít kamkoli ve vědomí ve vesmíru. Všechno mění strach. A pokud prozkoumáte trojrozměrné vědomí, které je zde nyní všudypřítomné, běží tu dobrý program, díky lidem, kteří si uvědomili, že jsou zavření. Vzestup je prostě vědomí, které mění realitu, ve které nyní žijete. Nnejde ani tak o to, abyste se zbavili strachu, ale o posun k neutralitě. Strach vede k bolesti a utrpení. Absence strachu je láska. S bezpodmínečnou láskou není bolest a utrpení.

Q: Jaká by byla motivace, kdybychom neměli žádnou připoutanost?
A: Byla by to stejná motivace, jakou jste měli, když jste se sem dobrovolně přihlásili už dávno. Byla by to stejná služba ostatním - což není připoutání, je to univerzální zákon. A vy se řídíte univerzálním zákonem. A když jste vystoupali a stali jste se vzestoupenými, plně dodržujete tento univerzální zákon služby ostatním. A budete mít znovu tuto možnost, možnost volby, abyste mohli přijít zpátky do vzestoupené dimenze.

Jste to vy, kdo se vracíte jako Vzestoupený Mistr, který má být průvodcem. Pouze vy byste se mohli vrátit ve fyzické formě, pokud si přejete, a objevit se jim ve fyzické formě. Neznamená to vrátit se ke svým blízkým, to by byla jedna z příloh, od kterých jste se odpojili. Bylo by to jako výlet ke kolektivním ostatním.

Q: Vakcíny ovlivňují jen fyzické tělo?
A: Plán temných byl mnohem, mnohem zákeřnější a zlověstnější než jen vakcína, která by změnila DNA, ale to není dovoleno. Síly světla, vaše Aliance, Galaktici, kteří jsou součástí této Aliance obdrželi směrnici od zdroje Univerzálního Boha, Prvního Tvůrce, aby mohli zasahovat, a to se právě děje. Stejně tak dokázali pozměnit virus, takže nebyl smrtící, jak zamýšleli. Jejich program eugeniky měl vylidnit planetu. Nebude mít vliv na záznam duše a na duševní cestu těch, co budou pokračovat, ale jejich plán zahrnoval mnohem více. Byli zastaveni a zastavení budou i nadále. Dostali příležitost přijít ke světlu, ale odmítli to. Stále to odmítají, nezbude nic jiného, než aby byli pohlceni světlem.

DNA má část biologickou, učí biologickou entitu určitým směrem na základě paměti, která se v průběhu času nahromadila, nese pokyny k vytvoření biologické entity a k jejímu posunutí ve fyzičnosti. Existuje ještě další aspekt DNA, který je éterický. Éterická DNA, kterou bytost nese, je neporušená. Nese božství. Je to božský zdroj bytosti. Má pokyny božství. Éterická DNA zůstává nad biologickou. Samotné skutečné bytosti se nikdy nemůže nic stát, protože samotná bytost může projít kolem tělesnosti do jiných těl a nést s sebou božství, které DNA dala této bytosti. Duše není nikdy ovlivněna, když se biologická bytost rozhodne nevinně. Biologická bytost, která požaduje očkování, nepožaduje, aby ji očkování zničilo, ale aby ji zlepšilo, to je myšlenkový proces. Takže je to nevinné. Je to naivní a duše není ovlivněna naivním nebo nevinným směrem. Je ovlivněna zlem, ale není ovlivněna naivností. A nakonec duše vždy hledá rovnováhu. Tisíce, miliony životů jsou žity k vytvoření rovnováhy, a to je to, co hledá.

Q: Med Bed
A: Med bed mohou pracovat pouze s těmi, kteří v tu chvíli posunuli svou frekvenci nahoru. V současné době jsou velmi očesané, aby se s nimi naučili zdravotníci pracovat, postupně se budou přidávat další funkce. Nizozemí je ve vědě a medicíně extrémně pokročilé, ale mnozí nechtějí, aby se tato informace dostala ven. Chtějí držet lidi nemocné a nechat je umírat. Pokud je někdo na duchovní cestě, měl by se poradit se svým duchovním vedením, protože každý by měl být schopen se léčit sám. Lůžka budou pouze na přechodnou dobu. Lůžka pracují s vědomím, jak vidíte. Takže 3D bytost, která zcela spí, může vstoupit na toto lůžko a pokud si to bude přát, toužit celým svým srdcem po uzdravení, nebo ostatní kolem nich se s nimi spojí, mohou s tímto nástrojem pracovat a uzdraví se.

Q: Mám otázku na Trumpa, je ovlivnět temnými?
A: Na tuto otázku je velmi obtížné odpovědět. Rozhodně je informován, je součástí většího plánu, ale občas není probuzený tolik, jako vy. Většinu času nad ním bdí Saint Germain. Když se dokáže soustředit na kolektiv, dokáže přenést ideál republiky na celou planetu, nejen USA. Je vystaven všem vlivům, jako člověk. Je pod vlivem, je naprogramován. Občas musí hrát na obě strany. A taky je trochu arogantní a rád slyší chválu. Věří, že dosáhl velikosti a přeje si za to být oceněn. Přeje si vše nejlepší pro všechny, ale nemá všechny informace. Momentálně je u vlády armáda. Ukazuje se, že lidé toho již mají dost. Chtějí mít kontrolu nad vlastními životy. Rychle se to posouvá vpřed. Existují vládní kontroloři, kteří jsou pro lidi. Někteří vás ohromí.

Zdroj: https://sananda.website/archangel-michael-and-ows-via-james-mcconnell-march-14th-2021/

Zpět