6892 Zpráva Gori´ela. Proč musí být Země udržována taková, jaká je podle GFf Cosmic agency

[ UFO ] 2024-07-04

Mari Swaruu
Podle Galaktické federace je důvod, proč Země musí být zachována taková, jaká je. Místní Galaktická federace, jejíž jediný úkol je dohlížet na Zemi a všechny její záležitosti, se nedávno rozhodla nabídnout sérii konferencí, aby vysvětlila svým členským hvězdným rasám, proč nemůže přímo zasahovat do všech věcí, které se na planetě dějí; série konferencí se bude konat dvakrát měsíčně v andromedské biosférické lodi Vieira, která je v současné době na vysoké oběžné dráze Země. První z nich se konala minulou sobotu 29. června 2024.

Tato první konference měla být pouze úvodem do témat, která budou řešena v dalších. Vypadá to, že místní Galaktická federace viděla potřebu udělat nějaké vysvětlení poté, co několik jejích hvězdných ras, které jsou v současné době na oběžné dráze Země, začíalo klást příliš mnoho otázek o tom, proč je Zemi dovoleno být taková, jaká je. Vypadá to, že si hvězdné rasy začínají všímat, že něco není v pořádku se Zemí a tím, jak je řízena Federací. Královna Taygety Alanym zotavuje po atentátu ve svém lékařském modulu, a pro mě není bezpečné se těchto setkání přímo zúčastnit, tím spíše, že místní Federace otevřeně vyjádřila svůj nesouhlas s účastí na jejich setkáních pomocí technologie vzdálené přítomnosti. Kapitán Goriel z hvězdné lodi Alcyon se dobrovolně nabídl, že se těchto setkání osobně zúčastní, ale s nejméně dalšími čtyřmi lidmi ze své posádky, kteří budou působit jako jeho osobní strážci.

Kapitán Goriel je jedním z nejstarších a nejzkušenějších kapitánů hvězdných lodí celé flotily Taygety. Získal několik ocenění za vynikající řízení hvězdné lodi a efektivitu při vedení své posádky a je jediným kapitánem, který velí hvězdné lodi Alcyon, protože je s ní od jejího prvního uvedení do služby. Loď Alcyon je považována za nejsilnější bitevník a hvězdnou loď z celé flotily Taygety a je vedoucím plavidlem třídy, která nese jeho jméno. Je to největší a nejmocnější loď, která kdy byla součástí hvězdné flotily Taygety, než bude dokončen novější hvězdný bitevník Aldebaran - v současné době je ve výstavbě.

Kapitán Goriel zde byl na nízké oběžné dráze Země již dříve a ne příliš dávno, jeho loď byla součástí prvního projektu Kontakt, takže má mnoho zkušeností s řešením pozemských záležitostí. Kapitán Goriel plynně hovoří třemi pozemskými jazyky: angličtina, španělština a francouzština, takže může komunikovat s hlavní většinou lidí, kteří sledují můj kanál na YouTube. Goriel je 2m vysoký, vypadá jako 35letý muž a má bílou pleť, tmavé vlasy s bohatým černým plnovousem a pronikavýma modrýma očima. Provedl loď Alcyon mnoha průzkumnými misemi, včetně několika na okraj Orionu, kde se jednou setkal s blokádou regresivních plazů, která skončila útokem na jeho loď. Zkoumal rychlost expanze těchto regresivních sil. Na další misi zachránil průzkumnou a výzkumnou loď Taygety Tahani, která byla zajata. Síly Draco uvnitř mlhoviny SH2 264 nebyly schopny soupeřit s kapitánem Gorielem a silou hvězdné lodě Alcyon. Od doby, co velí Starship Alcyon, byl vždy součástí všech nejnebezpečnějších a nejnáročnějších misí, projektů a snah, což ho učinilo notoricky známým a získalo mu respekt jeho posádky a celého světa.

Kdykoliv se Taygetské síly ocitnou v nesnázích, bude tam s Alcyonem. Jeho pouhá přítomnost je také vnímána jako silné politické prohlášení a demonstrace síly Taygety, a proto je nyní zde s námi. Je podporován jiným Alcyonem - Asterope vedle něj, přímo zde, na nízké oběžné dráze Země. Kapitán Goriel je také obeznámen s jednáním s Galaktickou federací a jejími dvojími standardy. Je zkušený a ostřílený také ve složité exopolitice a diplomatických vztazích mezi hvězdnými rasami a je také blízkým přítelem téměř 3m vysokého lva Urmy, kapitána hvězdné lodi Avion, a kapitána Roco z další hvězdné lodě, se kterým několikrát spolupracoval. Kapitán Goriel je dostatečně zkušený a kvalifikovaný na to, aby se vypořádal s Galaktickou federací tváří v tvář, když zastupuje nás a lidi z Taygety.

On a jeho čtyři členové posádky se zúčastnili první konference o tom, proč musí být Země zachována tak, jak je. - Zpráva:
Goriel, a jeho čtyři přátelé dorazili na andromedskou biosférickou loď Vieira standardním taygetským raketoplánem. Byli uvedeni do malé haly - konferenční místnosti poblíž hlavních přistávacích ploch a hangárů na vnějším okraji Vieiry. Místnost byla na andromedské poměry malá, protože se do ní vešlo jen asi 200 lidí. Během celé konference dorazilo pouze 34 lidí, na počáteční konferenci nízká účast. Pak mu bylo řečeno, že centuriané Alfratané, kteří přímo organizují konference, rozdělili hvězdné rasy, které se účastní konferencí, podle genetických, nebo hvězdných rodinných podobností, takže 34 lidí, kteří navštívili konferenční místnost s Gorielem a jeho přáteli, byli zastoupeni pouze rasami lidského původu Lyřanů. Účastníci ostatních ras byli rozděleni do jiných místností. Vidím toto rozdělení velmi podezřelé, protože tímto způsobem nemůžeme posoudit, nebo vědět, kolik ras se zúčastnilo této série konferencí, ani nemůžeme vědět, kdo, nebo kolik to je. Vidím to jako separační strategii, která má omezit interakci a zabránit rasám v organizování a vyjasnění, kolik jich je proti politice Galaktické federace týkající se Země. Z 34 lyrských účastníků v konferenční místnosti byla většina Alfra centauriané, pak tam byl malý antarianský oddíl a samozřejmě našich pět zástupců Taygety, žádné jiné Lyrské lidské hvězdné rasy se této konference nezúčastnily. Řečník a jeho dva asistenti byli Alfracenturiané, nebyli přítomni žádní slizcí Atoriané, ani Andromeďané.

Po krátké prezentaci o transparentnosti Galaktické federace a její důležitosti jako páteře nejprogresivnější a nejpozitivnější organizace, která podle nich kdy existovala, jako každý demagogický lidský politik začali vyjmenovávat hlavní body, proč si Galaktická federace myslí, že by Země měla být zachována. Také prohlásili, že každé z těchto témat bude v průběhu vývoje podrobně rozšiřováno a bude rozvíjeno na budoucích konferencích. Ttato témata pro nás nejsou žádným tajemstvím. Již nějakou dobu sledujete mou skupinu, a to, co budu dále vyjmenovávat, není můj názor ani názor mé skupiny. S mnoha body uvedenými Galaktickou federací můžeme alespoň částečně souhlasit, a také zcela nesouhlasit s některými dalšími.

První bod a páteř všech argumentů Galaktické federace na toto téma je nechvalně známé. Duše vstupují na Zemi ze své vlastní svobodné vůle a pro rozšíření svého vlastního Vědomí a uvědomění jako součást svého duchovního pokroku a osobního Vzestupu, a veškeré těžkosti prožité na Zemi jsou pouze nástrojem k vytvoření expanze Duše prostřednictvím akce odporu. (pozn. tak proč federace něco dohodne a pak všechny podvede a dělá si co chce..myslím, že GF je součástí problému, ne jeho řešením)

Pokud by se Země a její životní podmínky jako existenciální říše zlepšily, nebylo by žádné jiné místo, žádné jiné hřiště, kde by duše mohly zažít takovou úroveň duchovních obtíží a výzev. Galaktická federace nevidí žádný lepší způsob, jak způsobit rozšíření vědomí a duchovního pokroku Duše, než prostřednictvím setkání s odporem všeho druhu, který je donutí vyvinout se z duchovní stagnace. (pozn. mají Orion. Pokud to jinak neumí, asi by měli jít dělat něco jiného.. ani mezi dušemi není Země moc populární, navzdory přesvědčování pozemsťanů, jak se sem stojí fronty...)

Proti tomuto argumentu bych řekla, že i když je to částečně pravda, lze ji aplikovat pouze na duše s nižší úrovní vědomí, které potřebují motivaci k evolučnímu úsilí. Utrpení samo o sobě může také způsobit stagnaci, protože subjekt se může soustředit pouze na utrpení, které prožívá, a proto se ho projevuje více ve svém životě, což způsobuje začarovaný kruh, který bude generovat pouze více utrpení. Mohu také potvrdit, že když je duše dostatečně vyvinutá, může najít lepší motivaci k pokroku na své duchovní cestě, a to z jednoduchého důvodu a v zájmu rozšíření samotného vědomí, kde není příliš potřeba žádného utrpení. Naopak, tyto pokročilé subjekty potřebují svůj klid a ticho, aby se mohly vyvíjet a být v tvořivém vysokofrekvenčním existenciálním mentálním stavu. Samozřejmě by Galaktická federace mohla protiargumentovat prohlášením, že Země je místem pro duše nižší evoluce, takže odpor, utrpení atd. bylo nezbytné k tomu, aby je vytlačila z jejich duchovní stagnace. (pozn. asi by stálo za to spočítat, kolik jich tam svými podvody naopak vtlačila..)

Druhý argument, který Alfra centuriané uvedli v prezentaci Galaktické federace, je odvozeninou, nebo důsledkem prvního. Země a její vážné problémy, veškerá mentalita, kterou vytvářejí, nutí federaci izolovat planetu, takže celá ta destruktivní mentalita, včetně všech jejích výtvorů a projevů jako např. tulpy a egregor, musí být udržovány v izolaci od zbytku galaktické hvězdné komunity, aby se zabránilo jejímu šíření a infikování dalších společností, které již dosáhly vysoké existenciální duchovní, morální a etické úrovně. Proto bude Země a její hodnoty ponechaná jako samostatná říše se zákony a nařízeními, jak právními, tak fyzickými, které platí pouze tam a neplatí jinde mimo planetu.

Třetí a poslední argument, který předložili, je také odvozen od prvních dvou. Tvrdí, že planeta je potřebná jako trpící říše pro expanzi duší a protože si vytvořila své vlastní soběstačné zákony a předpisy. Musí být také držena v izolaci od zbytku Galaktického hvězdného Společenství, protože pokud by to tak nezůstalo, Země a její říše taková, jaká je, by se zhroutila pod tíhou svých vlastních lží, zejména těch, které ji utváří a formují. Pokud by existovala přímější neřízená komunikace a interakce mezi hvězdnými rasami a lidstvem, Země a její Matrix by se zhroutily a byly by absorbovány, nebo asimilovány do podoby jakékoliv další progresivní holistické planety. Duše by nenašly žádné jiné místo, kde by se mohly inkarnovat, pro krátký a duchovně pečující zážitek založený na silné Dualitě.

Toto jsou tři body prezentované na první úvodní konferenci ve Vieře o tom, proč by Země měla být zachována, jak informovali zástupci Galaktické federace Alfra centauri. Bbude jich více, ale budou řešeny v další sérii konferencí, které budou se koná dvakrát měsíčně. Kapitán Goriel a jeho tým budou i nadále navštěvovat konference. (pozn. rozbijeme ti hubu, ale bude to pro tvé dobro, jinak bys k lékaři nešel.... V tý GF jsou dobře vypatlaní ... na Zemi taky.. pokud chceme změnit Zemi, musíme změnit GF..)

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=NbspgjQIgwk

Zpět