1962 Božskost Judith Kusel

[ Ezoterika ] 2022-01-14

″Duše sama je v neustálém spojení s Božským zdrojem. Nemůže být jiná, neboť Božství žije v tobě, stejně jako žije ve všech ostatních duších, s nimiž se setkáváš, stejně jako ve všech živých bytostech, tvorech, Stvoření - vlastně v každé části a částečce projevených i neprojevených forem. Tak je vše, co je!

Duše sama je věčná, a tak je život na zemi pouhým mrknutím oka ve Věčnosti a Nesmrtelnosti Duše samotné. Přesto je každá zkušenost, každý projev, každá nuance a šepot Duše zaznamenán v Záznamech Duše, jak jsou uchovávány v Chrámech Božského Zdroje Akáša. Akáša není jen rozsáhlé energetické pole, ale skutečně Vědomá Duše a Bytost. Vaše duše tak skutečně má přístup ke svým vlastním znalostem, záznamům a vlastně i věčným existencím. Máte přístup ke všem silám, všem znalostem, všem zkušenostem a projevům své duše. Ve skutečnosti platí, že čím výše stoupá vaše vlastní vědomí a čím více si nárokujete síly své nesmrtelné duše, tím méně se opíráte o pozemské projevy, pozemské vědění, ale tím více jste naladěni na nekonečné vědění své vlastní duše, zesílené vaší monádou (skupinou duší), a skutečně na nekonečné a nesmrtelné vědění, jak je uchováváno v rozsáhlých super všelidských energetických polích Božství.

Vskutku existuje 12 Centrálních Sluncí a každý z 12 vesmírů má své vlastní nesmrtelné Slunce a každé Slunce funguje jako obrovský sluneční disk, na kterém je zaznamenáno vše a všechny informace o daném vesmíru.

Přesto má Stvoření mnoho úrovní a stupňů, které jsou tak rozsáhlé, že to lidská mysl ani nedokáže pochopit, a každá úroveň uchovává informace, té konkrétní úrovně. Tak má Země a naše vlastní sluneční soustava své vlastní Slunce Helios, které zaznamenává vše, a Galaxie Mléčná dráha má své vlastní Slunce, stejně jako každé souhvězdí a každá hvězdná soustava v rámci tohoto Vesmíru. Totéž platí i pro všechny ostatní úrovně a stupně a vesmíry - pro celý Kosmos. Vskutku, zde si Duše pamatuje, i když čte tato slova, klíče a kódy ve vás se spustí.

V celé vaší duši, skupině duší, ba i v nekonečných úrovních Stvoření a v celé Kosmické hierarchii je Božství vždy přítomno a skutečně je ve vás stále mocně k dispozici. Nikdy nemůžete být odděleni od Zdroje veškeré existence. Jste součástí Celku. Božství žije, dýchá a prožívá život skrze vaši vlastní duši - stejně jako skrze všechny duše ve stvoření a stvoření samotné.″

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/01/14/divinity-within-you/

Zpět