4088 Hekaté: Zpětná vazba Lija Lemberg

[ Ezoterika ] 2023-04-04

Krátká předmluva autora
Sotva jsem tento text upravila, musela jsem to, co jsem právě napsala, dvakrát během jednoho dne uvést do praxe! Výsledek mě opravdu překvapil. Hekaté má jako vždy pravdu!

Zdravím naše drahé! Hekaté a Velcí architekti jsou s vámi. Dnes se vás místo odpovědí na vaše otázky na něco zeptáme sami. Položíme vám jen jednu otázku. Navíc tuto otázku slyšíte každý den několikrát - ne od nás, ale od svých příbuzných, přátel, známých, od těch, se kterými jste se rozešli teprve před jedním dnem, nebo od těch, které jste neviděli celé roky. Ptáte se jeden druhého pokaždé na totéž, a to hned v první vteřině setkání, všimli jste si? Otázka se pro vás stala rutinou. Odpovídáte na ni rychle a bez dlouhého přemýšlení, protože máte pocit, že ten, kdo se vás na ni ptá, vůbec nechce znát odpověď. Ptá se, protože to dělají všichni ostatní a stalo se to běžným zvykem, a přitom je to ta nejdůležitější otázka ve vašem životě! Už jste na ni přišli?

A teď se ptáme my vás: Jak se vám daří?

Možná, že někteří zdvořile odpoví: ʺDěkuji, mám se dobře.ʺ Ale jak se máte? Chceme znát podrobnosti. Neptáme se ze zdvořilosti, ale protože chceme znát odpověď.

Chceme, abyste pochopili, že i naše komunikace s vámi se posouvá na novou úroveň. Jsme vám stále nablízku a ʺčtemeʺ všechny údaje z vašich ʺpřístrojůʺ v reálném čase - a tak tomu bylo vždy od počátku Velkého experimentu. Nyní se však některé věci mění. Pouhé čtení vašich přístrojů a nové úpravy už nestačí. Probouzíte se z nuceného ʺkryospánkuʺ. Budete se muset naučit číst údaje z přístrojů sami.

Bude na tom záviset vaše pohoda, uvědomujete si to?
Systém podpory života vás samozřejmě nenechá napospas osudu, bude pracovat jako dříve a bude vás podporovat na každém kroku. Nyní však má on i vy více práce. Spouštějí se nové procesy, které byly předtím pouze v pohotovostním režimu. Začaly a Systém potřebuje zpětnou vazbu! Do pohybu bylo uvedeno mnoho potenciálních možností. Nic už je nemůže zastavit. Nabírají na síle.

Jak jste na tom vy? To není zdvořilostní otázka. Je to žádost o zpětnou vazbu.
Zaznamenali jste včera proklouznutí emoce podráždění? Rozzlobilo vás něco? Co se stalo ve vašem okolí, že jste se cítili lhostejní? Co ve vás vyvolalo dobrý pocit? Začněte všechny tyto procesy analyzovat!

Roste ve vás Boží zbroj. Právě teď. Každý z vás má nové tělo v různých fázích růstu a vývoje. Nemyslíte si, že tyto procesy probíhají samy od sebe a vaše účast není nutná? Vaše účast je povinná, pokud chcete, aby tyto procesy běžely harmonicky a nepřinášeli množství bolestivých pocitů. Bolestivé pocity různé intenzity jsou nevyhnutelné, když v sobě pěstujete Boží zbroj.

Nechtěli bychom na vás spěchat, ale čas se krátí. Nechceme, abyste zbytečně a bezdůvodně trpěli, proto začněte věnovat pozornost všemu, co se dostane do vašeho zorného pole. Promlouváme k vám prostřednictvím znamení! Posíláme vám mnoho připomínek. Prosíme vás: promlouvejte k nám! Nejlépe to uděláte nahlas. Jak se vám daří? Co byste právě teď chtěli ve svém životě změnit? Řekněte nám to nahlas svými vlastními slovy. Vysvětlíme, proč je důležité říkat slova nahlas.

Tok vašich myšlenek je vícerozměrný. Šíří se všemi směry jako pára nebo mlha, zahalí vás, pokud není vědomě usměrňován. Jen málo z vás ovládá umění soustředit se a usměrňovat myšlenky. Bez této dovednosti zůstane proces řízení tvorby nedostupný. Máte však k dispozici jednoduchý a úžasný nástroj, který je v této fázi dostupný téměř každému! Tímto nástrojem je řeč. Ústní i písemná. Už jsme o tom mluvili dříve. Když své myšlenky vložíte do slov, nastane úžasný proces. Beztvará mentální mlha začne nabývat tvaru a soustředění!

Pokud se bojíte, že vás okolí bude považovat za blázna, když si najednou začnete nahlas povídat sami pro sebe o závažných tématech, nabízíme vám velmi dostupný a jednoduchý způsob: mluvte se svým partnerem, se svými dětmi, se svým psem nebo kočkou. O vážných věcech můžete mluvit i se svými pokojovými rostlinami, které vás uslyší. Ale co je při tomto procesu nejdůležitější, uslyšíte sami sebe! Budete se soustředit a usměrňovat své myšlenky a uslyšíte výsledky.

Jak se vám daří? Rozumíte tomu, o čem mluvíme?
Pokud jste si dosud mysleli, že váš partner nebo blízký příbuzný, s nímž žijete pod jednou střechou nebo s nímž trávíte hodně času, ʺvás stejně nebude poslouchatʺ nebo ʺstejně nic nepochopíʺ, protože to tak bylo vždycky a je to vaše společná zkušenost, rádi vám řekneme, že se situace mění. Co když vám najednou začne naslouchat? Co když najednou porozumí něčemu, co říkáte? Co když najednou vykřikne: ʺTo je od tebe hezké, že jsi začal tenhle rozhovor, protože já to cítím stejně a myslel jsem si, že se mnou není něco v pořádku!ʺ Co když se mu to podaří?

Boží zbroj ve vás roste. Každý ji má jinou, s různou rychlostí a intenzitou. Buďte však připraveni, na cestě vás čeká ještě mnoho překvapení. Často vám vyprávíme o nových nástrojích. Zmínili jsme se o úžasném nástroji, který jsme nazvali Archa pravdy. Brzy si o něm povíme více. Nemyslíte si, že nové nástroje k vám budou přicházet jeden za druhým? Nemyslíte si, že používání nových nástrojů znamená, že můžete vzít do ruky vždy jen jeden z nich? Odpověď zní ne. Máme pro vás překvapení: nové nástroje budou ve vašich rukou fungovat VŠECHNY najednou! Nebude nutné jeden odložit, abyste měli druhý. Vzájemně se doplňují. Je to nelineární proces.

Naše rada pro vás: Neváhejte, ale také spěchejte opatrně. Vstoupili jste na cestu, která se vám zhmotňuje přímo pod nohama v reálném čase. Toto je Nová Země, po které již vaše nohy šlapou. Ještě není zpevněná - teprve se začíná vytvářet., a chce vědět, jak se cítíte. Chce, abyste jí řekli, co má dělat. Chceme, abyste to brali vážně. Neočekávejte, že Bůh udělá všechno za vás, přišli byste o jedinečné příležitosti.

Řekněte nám: ʺChci ve svém životě příležitosti k tomu a tomu. Chci, aby mi práce přinášela inspiraci. Chci, aby svět kolem mne byl harmonický.ʺ V tomto případě je třeba, abyste si uvědomili, že je to pro vás důležité. A tak dále. Máte už nějaký plán? Dejte nám vědět podrobnosti. Vyslovte, co chcete změnit, a všimnete si, že se tvůrčí energie začne soustředit směrem, kterým chcete. A čím konkrétnější budou vaše myšlenky, tím lépe.

Musíme zde učinit jednu výhradu, abychom předešli zmatkům v chápání. Když říkáme, abyste nám upřesnili detaily svého plánu, nechceme od vás slyšet: ʺKéž se zítra na mém bankovním účtu objeví pět peněz. Realita Přechodu je taková, že zítra už pro vás tato pomyslná suma nemusí mít žádný význam. Takže místo vyjmenování částky raději řekněte toto: ʺMým plánem je harmonická výměna energie. Jsem připraven dávat produkty své tvořivosti a připraven přijímat zdroje pro novou tvořivostʺ.

Když budete formulovat svá přání, rychle zjistíte, která z nich mají duchovní logiku a která ne:

ʺChci velký nový dům.ʺ
ʺChceš trávit veškerý svůj volný čas jeho úklidem?ʺ

ʺChci uklízečku a šoféra a zahradníka a údržbáře a tak dále.ʺ
ʺA nebudeš se nudit, co budeš dělat?ʺ

Taková přání velmi rychle narazí na strop. To není tvůrčí plán.
Tvůrčí plán nejsou jen afirmace typu ʺjsem nejkrásnějšíʺ, což někteří z vás mohou brát sarkasticky. Vyzýváme vás, abyste se zamysleli nad tím, jakou chcete mít Novou Zemi. Už jsme vám řekli, že v nové dimenzi se díváte na staveniště, ne na hotel. Vítejte na staveništi, miláčkové. Vyhrňte si rukávy a nebojte se ušpinit v zemi. Toto je totiž Nová Země, na kterou jste čekali. (Architekti vtipkují).

Nejprve musíte vytvořit stabilní základy. Pokud je půda posetá krasovými dutinami, stavba nebude stabilní. Vaše dutiny jsou závrty, do kterých mizí vaše tvůrčí energie. Jsou to místa ve vašem bytí, ve vašich tělech, kterých se bojíte a snažíte se jim vyhnout. A dokud nenajdete řešení těchto témat, energie z nich bude mizet. To znamená, že bude chybět jinde. Energie ve skutečnosti neopouští vaši bytost, není z vás vysávána nějakým vesmírným parazitem. Pokud se na tento proces podíváte čistě technicky, část vaší energie jednoduše běží v uzavřené smyčce, a je tak vyloučena z celkového oběhu a výměny energie. Většina z vás má ve svém těle mnoho takových okruhů - velké, malé i střední.

Nejčastěji se takové smyčky tvoří ze silných emocí a traumatických zážitků, které mají obvykle kořeny v minulých životech. Nic z toho není nová informace, ale vidíme, že se nepohybujete dostatečně rychle správným směrem. Proto stále dokola opakujeme věci, které jsou vám zřejmě již dlouho známé. Naším cílem není bavit vás senzačními zprávami z podsvětí, ale užitečně působit na váš vývoj. Nestačí znát užitečné informace - důležité je aplikovat.

Tato situace se stává skutečně nebezpečnou, když energie uzavřená v uzavřených smyčkách převyšuje volnou tvůrčí energii, která vám zůstává k dispozici. Pak je rovnováha vážně narušena a člověk si odnese následky v podobě těžké nemoci. Jedním z příznaků je neustálá chronická únava. Důraz je kladen na slovo ʺstáláʺ.

Abyste uvolnili zablokovanou energii a dostali ji zpět do tvůrčího cyklu, nemusíte porazit vesmírnou příšeru. Stačí, když otevřete uzavřené smyčky. Snadno se to řekne, protože z nově otevřených smyček se na vás vrátí emoce, kterých jste se báli. Tady je to vaše monstrum. Báli jste se jich, a tak jste je uzavřeli. Chápete, KDO ve vás skutečně vytvořil všechna ta malá vězení a žaláře? Udělali jste si to sami. Není nikdo, kdo by nad nimi měl větší moc než vy sami. Klíče od těchto vězení máte jen vy.

Když ve vás roste krystal a na jeho cestě jsou překážky, co myslíte, že udělá? Rostoucí krystal bude na tyto překážky tlačit a vy budete mít bolestivé pocity. Krystal se bude snažit odstranit překážky ze své cesty růstu. Čím více překážek včas rozpoznáte a odstraníte, tím méně bolestivých pocitů se objeví. Zde je důležité poznamenat, že čím více je člověk duchovně pokročilý, tím intenzivnější budou pocity, protože v tomto případě je do rovnice zahrnut faktor zrychlení, který jsme již zmínili jako čtvrtou ʺsouřadniciʺ charakterizující novou dimenzi.

Systém, který vás podporuje, je inteligentní a stará se o to, aby vedle vás vždy existovalo řešení problému. Proto vám lidé, kteří jsou vám nablízku, velmi často ukazují problém i řešení zároveň. A přesto se mnozí z vás s těmito problémy potýkají dlouhé, dlouhé roky. Vidíte jednu věc a nevidíte druhou. Tato situace trvá už příliš dlouho, a proto zasahujeme a snažíme se vás dostat z otupělosti.

Jak se vám daří? Bolí vás někde něco? Chcete, aby to přestalo bolet? Zformulujte to co nejpřesněji a vyslovte to. Podělte se o to s osobou vedle vás, nebo se kterou si povídáte online. Písemné žádosti jsou přijímány mimo pořadí. (vtip Zodiaca) Efekt vás překvapí.

Tyto procesy, které nyní globálně nabývají na intenzitě, ovlivňují všechny. Neexistují žádní vyvolení ani ʺoblíbeníʺ. Neexistují žádní vyděděnci. Existuje rozmanitost projevů Absolutna. Stvoření má své zákony a tyto zákony jsou neměnné. Všechny prvky stvoření, konstruktivní i destruktivní, podléhají těmto zákonům bez výjimky. Místo ohlížení se zpět je lepší dívat se dovnitř. Paradoxní geometrie Stvoření, kterou je pro vás velmi obtížné pochopit na základě vašich tří souřadnic, spočívá v tom, co lze popsat jedním jednoduchým výrazem: ʺVnějšek je vnitřek a vnitřek je vnějšek.ʺ To je to, co jsme vám kdysi řekli a co jsme nazvali Möbiovou sférou - abychom vám to alespoň usnadnili pochopení - analogicky k ʺMöbiově pásceʺ.

Podívejte se dovnitř a uvidíte, co je venku. Podívejte se kolem - a uvidíte, co je uvnitř. Odraz vašeho vnitřního světa kolem vás. Je to vodítko, co je na něm špatně? Spousta odpadků? Spousta prachu na policích? Podívejte se z okna. Možná už přišlo jaro a na stoncích vyrostla poupata tulipánů, která vás rozveselí.

Změnou toho, co je navenek, měníte to, co je uvnitř. Změnou toho, co je uvnitř, měníte svět kolem sebe.

Jak se vám daří?
Uvědomujete si, že jste to právě VY, kdo v současné době vytváří Novou Zemi? Jsme s vámi v kontaktu. A čekáme na vaši zpětnou vazbu.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14871

Zpět