2014 Platinová flotila: Falešné vlajky, Tichý oceán Rafael (Neva/Gabriel RL)

[ Ezoterika ] 2022-01-22

Zdá se, že vše pokračuje jako dřív, že? Není tomu tak! V zákulisí se toho děje hodně a my se těšíme na vyhlídky do budoucna! Jistě, uprostřed všech transformací se i nadále objevují určité ″falešné vlajky″, ale nebude trvat dlouho a odhalí se, jak to je. Je to doba pravd. To se dokonale projevuje ve vašich soukromých životech, protože masky stále padají a vy se musíte postavit tváří v tvář pravdě, abyste mohli pokračovat směrem k plnému vzestupu v této sféře!

02/02/2022 je milníkem! Mocné datum! Na dně Tichého oceánu se nachází velký portál, který Božští Mistři této říše ″vypnuli″ na tisíce let, od dob Lemurů! Dochází k velkému multidimenzionálnímu přechodu! Teprve nyní bude tomuto portálu umožněno znovu se otevřít, což způsobí pod mořskou hladinou jistý neklid. Naši vědci jsou připraveni! Zvýší se množství siderických návštěvníků, kteří budou hromadně přicházet tímto portálem, a to způsobí ještě více pozitivních změn. Jistě si kladete otázku: Jak dlouho bude současná situace trvat? Ne dlouho! Zachovejte si víru a dodržujte posvátné protokoly, které vám předala Božská světla, jež vás provázejí! Toto je posvátný čas a vy budete mít přístup k Božským perlám a ty vám poskytnou větší vědomí vašeho vlastního potenciálu! Věřte, že tato Božská sféra má svůj osud, kterým jsou nejsvětlejší Vyšší sféry, a že tímto směrem směřujete!

Naši emisaři jsou neustále vysíláni k vnitřnímu léčení mnoha vašich vládců a to se děje také právě teď uprostřed globální situace! Nemyslete si, že jste opuštěni! Ano, děje se toho mnoho a ty skutečné již nelze umlčet! Je nevyhnutelné, ještě dojde k nějakému povyku, ale není to shon, který je vyvede z míry! Uprostřed toho všeho je větší potřeba emocionální kontroly ze strany vás všech, což vše změní! Změny pokračují! Změna směru, a to doslova! Pocítíte nevyhnutelné výzvy začít znovu, setřást ze sebe prach, jít vpřed bez ohlížení se zpět, a to přinese všem novou radost! Je čas na hluboké změny! Zatímco se tohle všechno děje, smíme se dál předvádět s našimi obrovskými maskovanými mateřskými loděmi! Vytváříme velkou síť Světla po celé planetě a vy toho přirozeně uvidíte více! Připravujeme půdu pro náš definitivní příchod. K tomu dojde, až to náš Prvotní Stvořitel povolí a naši starší mentoři budou také připraveni. Tato dynamika bude pokračovat v našich posvátných plánech na návrat Svaté Země do světelného kontinua!

Aleluja! Aleluja!

Božské vítězství je jisté a nevyhnutelné!
Zbývají poslední vzdechy nešikovných knechtů, kteří žízní po svých duších, a vědí, že jejich čas definitivně skončil! Nebojte se. Zachovejte si víru a nepřestávejte konat dobro, bez přerušení! Jejich průvodci a rádci jim neustále pomáhají a podporují je v nových směrech! Také ať vaše mediální komunikace pokračuje ve svém hororovém představení, neboť čím výše se na ní ″vyšvihnou″, tím větší bude jejich pád, až budou nuceni odhalit určité pravdy, které se před vámi snažili tak dlouho tajit! Je to zbytečné! Na tolik podvodů již není čas a vaše duše jsou připraveny na pravdu! Přichází další informace. Buďte připraveni! Budeme podávat další a další zprávy, jak nám to naši Starší Mistři Učitelé povolí! Když vám Nebesa svěří nějaký protokol, vážně důvěřují v jeho neporušitelnost, že ho provedete! Víme, že při snaze naplnit své vyšší plány občas zažíváte potíže. Víme, že existuje mnoho nástrah, které jsou nastraženy, aby vás destabilizovaly. Ale také víme, že nás zastupujete a že neexistuje hrozba, která by se nestala neškodnou před Světlem, které vyzařujete, když jste si jisti Pravdou! Jste obnovujícím Světlem tohoto království! Jste velcí, když jste prostí a když vysíláte a přenášíte v pokoře! Tato skutečnost se neustále mění, i když se to některým nezdá! Naslouchejte hlasu srdce! Křičí Velkou pravdu, kterou je třeba následovat ve Štěstí! Jsme vaši partneři, kteří létají nad vaším nebem, a jsme s vámi. Máte morálku na rozdávání 😀! Každý den padá nové domino a posouvá další k dalšímu kroku! Dá se také říct, že někdy je třeba udělat krok zpět, a pak udělat dva kroky vpřed, nebo, domino dozadu, a pak postrčit dvě dopředu! Ale vždy je to přesně a pod dozorem velkých mentorů. Vidíme velký obraz a ten nás inspiruje k tomu, abychom mluvili s takovou jistotou! Rodí se nový svět, a i když se všechny záclony ještě úplně nezvedly, až se zvednou, bude to velkolepě fantastické! Věřte nám, drazí soudruzi! Vidíme všechno zevnitř žaluzií! Víme, co úžasného se blíží! Hosana! Hosana! Nebesa opravdu slaví! Víme, že naše pravdy rezonují s vašimi, protože v hloubi duše jste JEDNI. Buďte těmi, kterými se ostatní inspirují, Mistři! Jste MISTŘI! VRYJTE SI TO DO PAMĚTI! Struktury vašeho světa se vskutku otřásají, jsou demontovány! Ano, na tom nezáleží! Důležité je, aby ti nejinspirativnější, nejobnovenější, nejodbornější noví stavitelé byli připraveni začít znovu! Kéž se vody obnovy vykoupou! Ať vzplane oheň proměny! Ať vane očistný vítr! - Ahoj, ahoj, Moskvo! Je tam někdo? Bylo by mi potěšením zastavit se ve vzduchu na selfie :-D! Chceme naše videa na YouTube! Rádi se tam vidíme! 😀. Jsme ve velké aktivitě ohledně tohoto Království, které v posledních dnech otevřelo krásné portály, aby přivítalo cestovatele, kteří sestoupili do krásných inkarnací! Přichází další bezpodmínečná láska! Vy jste transformace tohoto království, jeho Mistři! My jsme pouhými podpůrnými aktéry a jsme poctěni, že nám důvěřujete v tomto velkém díle! Hranice se bourají! Sjednocení je blízko! Láska zvítězí! Nebesa rozhodla, a tak to bude! Není to jen naše vůle. Je to ROZHODNUTÍ! Nesčetné prameny a nekonečný blahobyt Nebes jsou skutečně vaše! Vrátíme se, až to bude vhodné!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/01/24/platinum-fleet-false-flags-pacific-ocean-02-02-22/

Zpět