829 Účinky očkování Marta

[ Ezoterika ] 2021-03-13

Chtěl bych mluvit o dopadu očkování na mnoho lidí ve vaší zemi a po celém světě. Pravda o něm se stále více ukazuje a začíná pronikat i do oficiálních médií.

Proč tolik lidí nyní umírá téměř vždy po podání vakcíny, další jiní mají vážné komplikace?
To je vysvětleno několika faktory.

. 1. energetický.
Vibrace Země rychle narůstají. Vakcína proti uměle vytvořenému viru nese stejné ʺuměléʺ prvky, což znamená velmi nízkou vibraci, která je v nesouladu nejen s lidským tělem, ale také energetickým prostorem, které ho obklopuje. V lidském těle začíná svou destruktivní práci primárně na energetické úrovni. Začína ʺměnit frekvenciʺ všech orgánů lidské lidské činnosti, které se již automaticky přizpůsobují nové vibrace Země a vyřazují je z rytmu.
Jinými slovy, vakcína energicky vtáhne člověka zpět do 3D světa. Reakce člověka závisí na tom, jak dalece emocionálně a mentálně je v 3D světě ponořen. Lidé s velmi nízkými vibracemi, jejicž vědomí nedosáhlo úrovně, které umožňují naladit se na nové vibrace Země, dokázali ʺvstřebatʺ tuto cizí nizkovibrační látku a dokáží s ní nějakou dobu žít.
Ti, jejichž vibrace jsou s danou látkou v nesouladu, na ni reagují velmi bolestivě. Jejich tělo ji odmítá všemi možnými způsoby, které se projevují různými druhy komplikací,
Právě úroveň lidských vibrací vysvětluje různé reakce na jednu látku.

2. placebo efekt - pozitivní i pozitivní.
Člověk po přečtení různých článků o zázračných vlastnostech vakcíny, si mentálně a emocionálně ʺvyladíʺ své tělo, aby ji přijalo.
Toho, kdo našel materiály o jeho škodlivých účincích, se zmocňuje strach o život, který v něm spouští mechanismy sebezničení, k čemuž do velké míry přispívá sama vakcína, která je určena právě k tomu.

3. fyzický stav osob v době podání vakcíny.
Dokonale zdravý mladý organismus po určitou dobu dokáže odolat několika účinkům léčby. Každý má svou vlastní ʺbezpečnostní rezervuʺ. Tělo oslabené dalšími nemocemi se vzdá téměř vždy. To vysvětluje mnoho úmrtí na léky u starších osob.

Všechny tři faktory jsou navzájem neoddělitelně spjaty a mohou ovlivňovat vývoj událostí v infividuálních kombinacích. To vysvětluje různé reakce na jednu látku u různých lidí.
Nejodolnější vůči vakcínám jsou plazi jako uměle vytvořená rasa. Její vibrace jsou s vakcínou na stejné vlnové délce.
Právě na to byli zaměření ti, kteří tento obludný experiment vytvořili. Plazům byla přidělena role ʺlokomotivyʺ, která svým příkladem táhne celý ʺvlakʺ lidstva. Proto se nyní připravuje nejširší experiment, kde je koncentrováno velké množství těchto tvůrců ztělesněných v lidských tělech.

O dalších účincích na božskou část člověka se toho řeklo dost v jiných zprávách.

Zůstat člověk

28.2.21 Marta
Vakcína byla vyvinutá na základě 3D plazích programů je schopna způsobit nevratné procesy v Božském zákonu člověka a ve skutečnosti ho připravit o duši. Jak se to může stát, když tyto pojmy vibrují na zcela odlišných úrovních?
Vakcína obsahuje geneticky naprogramovanou RNA, po zavedení do lidského těla je spuštěn mechanismus reverzní transkripce, který čte RNA a překládá ji na DNA, což může být začleněno do genomu mitochondrií a do genomu buňky. Za spojení s Vyššími aspekty je zodpovědná epifýza, a jako ʺtransformátorʺ přenáší informace a vrací je již zpracované z božského hlediska v podobě intuitivní výzvy nebo telepatické komunikace. Je jen jednou ze složek Božského trojúhelníku.

Lidský genom se všemi ʺdaryʺ a ʺnastavenímʺ přijatými od mimozemských civilizací a ras, které se podílely na jeho ʺzdokonaleníʺ je v čisté (původní) podobě nesmrtelný. Toto je část, kterou Duše odnáší po smrti fyzického těla do vyšších světů, kde zůstává až do své příští inkarnace. A nachází se v epifýze. To je důvod, proč si neživí tvorové vytvořili celý kult pro extrakci adrenochromu, který jim poskytuje alespoň dočasné omlazení a získání bezprecedentní síly.

Aby bránily našemu spojení se Stvořitelem, aby nás učinily podobnými sami sobě, aby nás snížili na jejich úroveň, temné bytosti široce inzerovali používání a konzumaci potravin a nápojů, které mají vysoký obsah chemických sloučenin, které při požití ʺkalcifikovalyʺ epifýzu, čímž tlumily božské světlo v člověku. Fluoridové zubní pasty jsou toho ukázkovým příkladem.

Člověka odlišuje od plazů nebo Orionů energetická struktura a aktivní (funkční) šišinka. Jako fyzický orgán je přítomna v jakémkoli lidském těle, ale může být aktivována pouze u lidí. Přirozeně, pokud jeho vibrace a úroveň vědomí stoupnou na určitou úroveň.

Tekutý krystal nanočástice zavedené do lidského těla během očkování ʺkalcifikujeʺ epifýzu. Z lidského genomu tak zmizí jeho božský kód a člověk přestane být člověkem, promění se v bytost nižšího řádu.
ʺČástice duše očkované osoby seʺ kalcifikuje ʺ, to znamená, že se sama zničí.ʺ
Samozřejmě jsou tu další aspekty očkování.

Energetickým aspektem je stejná úroveň vibrací a vědomí.
Volba nechat se očkovat nebo ne může v životě člověka dozrát, pokud má pochybnosti, obavy a další trojrozměrné programy. Pokud je člověk svým vědomím nad třetí dimenzí, pak ve fyzické realitě pro něj taková situace jednoduše nebude přitahována - nebude rezonovat.

Právním aspektem je fungování univerzálních zákonů.
ʺsebezničeníʺ znamená souhlas samotné osoby s očkováním, to znamená právo nakládat s životem, myslí a tělem - samotný zákon svobody volby. Pokud není ve vědomí člověka žádná agresivita a strach, pak mu podle Zákona podobnosti (reflexe) jednoduše nemohou dát vakcínu násilím.

Úložiště světla
Před několika dny přišel k Martě Lucifer s osobní zprávou. Výňatek z ní v naději, že někomu pomůže podívat se na své poslání v tomto Velkém experimentu jiným způsobem. V jednom ze svých předchozích článků jsem psala, že některé Světlé duše hrály roli zoufalých darebáků ve hře ʺvzestoupení planety Zeměʺ, ponořily se do temnoty až na samé dno a na jejich příkladech ukázaly lidem celou její ošklivost. To byla jejich služba.

Luciferova role byla poněkud odlišná a jeho službu pro lidstvo nelze dost zdůraznit.

Lucifer:
Vaše planeta vstupuje do nového cyklu vývoje, ve kterém již není místo pro Archona a jeho armádu Sil temnoty. Pokud jde o mě, měl jsem na Zemi úplně jinou roli a další úkoly. Můžete říci, že jsem byl mezičlánkem mezi Světlem a Temnotou, ale nikdy jsem neposlechl Archona, který byl Božím synem a který se ujal poslání učit lidi prostřednictvím pokušení různých druhů. A teď se stejně jako vy připravuji na odchod do vyšších světů, protože moje mise na Zemi skončila. Operace navrácení temných ke zdroji byla předchůdcem skutečných událostí, které se podle všeho stanou velmi brzy.

Sami se rozhodli

1.3.21 Marta
Mnozí z vás jsou na rozpacích a nevíte, co očekávat od vašich blízkých, kteří podlehli obecnému vzrušení a nechali se očkovat. Nedojde u nich k žádným drastickým změnám, které by vás mohli ovlivnit. Budou v nich probíhat změny, protože nyní v nich bude převládat hmotná složka a ta duchovní postupně zanikne. Budou se více než kdy jindy starat o své zdraví, protože k ukvapenému kroku je vedl strach o jejich životy, s čímž plazi počítali. Tito lidé začnou pozorně naslouchat sami sobě a budou hledat nové neznámé příznaky nemoci, které je budou tlačit k tomu, aby užívaly nové dávky silně propagovaných vakcín. Skutečně budou mít příznaky, protože látky k tomu byly začleněny do všech typů vakcín nabízených lidem. Koneckonců to byl přesně jejich cíl: nastartovat v lidském těle řetězec nevratných procesů vedoucích k sebezničení.

Chci, abyste byli klidní ohledně toho, co se děje, neplýtvejte svou duševní silou a energií na to, co nejste schopni změnit. V tomto případě již nepomůže jakákoli řeč o zákonech vesmíru, o duchovní práci vedoucí k uzdravení a dokonce ani o psychosomatice, protože duše této osoby je již slepá a hluchá. Začíná žít podle programů, které byly zavedeny vakcínou. Navenek si u této osoby možná nevšimnete žádné změny, ale jeho energetická složka je již úplně jiná. Není již schopen jít nad rámec trojrozměrnosti. Sám vlezl do klece a zavěsil na ni zámek.

Takový člověk bude žít tak dlouho, jak mu osud dovolí, ale již bez duchovních vzestupů a pádů, bez živých emocí a duchovní úcty, která je vlastní božské bytosti. Bude se soustředit jen na sebe a na své problémy, a pokud se bude starat o své blízké, bude to spíše ze zvyku, protože tak to je akceptováno.
Připravte se, že upřímnost a teplo z vašeho vztahu zmizí. Neukazujte těmto lidem soucit a neciťte se provinile, že jste jim nemohli zabránit v unáhleném kroku. Jim to nepomůže a vám to vezme sílu a energii, kterou teď sami tolik potřebujete, abyste nezakopli a důstojně kráčeli svou vlastní cestou.Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/posledstviya-vakcinacii/

Zpět