5555 Trojice ducha Liberty

[ Ezoterika ] 2023-12-06

Dnes přejdeme k poslední součásti Božské trojice: vašemu tělu - fyzické schránce, v níž vaše Duše přichází na Zemi. Mezi Duchem a lidským tělem je i přes obrovský rozdíl ve vibracích stále zachováno energetické spojení. Vaše Duše vám pomáhá přenášet energii Ducha, předává vám ji prostřednictvím všech svých složek, což vám nakonec umožňuje přijímat tuto energii v objemu, který v tom či onom životním období potřebujete. Jak vidíte, božská trojice Duch, Duše a Tělo sestupuje, protože lidské tělo jako hustá hmotná substance nacházející se ve světě třetí dimenze může pojmout jen malou část vysoce vibračních energií Ducha a Duše. Ale nebylo tomu tak vždy. První lidé, kteří se objevili na Zemi, byli podobní bohům, proto měla jejich těla zcela jinou strukturu a jiné vibrace. Byla to lehká krystalická těla schopná měnit se na přání člověka a také se sama uzdravovat v případě jakéhokoli poškození. Tato těla nepociťovala chlad ani hlad. Neznala žádné nemoci. Byla to dokonalá těla božských lidí, jejichž vědomí bylo na takové úrovni duchovního vývoje, která nepřipouštěla jedinou negativní myšlenku nebo emoci. Když však na Zemi vznikl duální svět, který se vyznačoval emocemi již nízkých vibrací, začal člověk rychle ˝zhušťovat˝, až získal své současné fyzické tělo.

To byl nevyhnutelný proces. Vibrace těla musely odpovídat vibracím vědomí člověka, protože je to vědomí, které ovládá tělo. Když se vědomí propadlo do duálního světa, začalo vytvářet zcela odlišné energie - divize a všechny negativní emoce, které trojrozměrné vědomí vytvářelo, začaly ovlivňovat fyzický stav člověka. Tak se objevily nemoci těla. Protože každá emoce má svou vlastní projekci v odpovídajícím orgánu, pak se nejprve projevuje v jemnohmotných tělech člověka jako sraženina nízkovibrační negativní energie, poté sestupuje na fyzickou úroveň a dává vzniknout nemocem a utrpení. Dlouhou dobu si lidé nespojovali nemoci se svými myšlenkami a emocemi. Přijímali četné nemoci jako nevyhnutelné a snažili se s nimi bojovat nejrůznějšími způsoby, přičemž vylučovali jedinou skutečnou cestu k uzdravení - udržovat své myšlenky a emoce čisté. Lidské tělo, dokonce i zhuštěné na úroveň třetí dimenze, však zůstává jedinečným, dokonalým Božským ˝nástrojem˝, který si uchovává vzpomínku na to období svého života na Zemi, kdy bylo světelně krystalické - silné, zdravé, nezranitelné, neznalé bolesti a utrpení. Toto vědění je uloženo v jeho genetické paměti a často se ve chvílích smrtelného nebezpečí projevily bezmezné rezervy lidského těla tím nejzázračnějším způsobem. A nyní, moji drazí, nadešel čas oživit své božské tělo, vrátit mu ztracené schopnosti a zbavit se utrpení a nemoci. Nastal čas zahájit proces svého vývoje opačným směrem - transformovat své vědomí a po něm dekompresi svého těla.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/12/06/trinity-of-spirit/

Zpět