3871 Astrologie - Pluto vstupuje do Vodnáře Cosmic agency

[ UFO ] 2023-02-12

Lidmi běžně používaný horoskop je v drtivé většině nesmysl. Je to proto, že mocní nechtějí, aby normální lidé měli skutečnou astrologii. Proto se říká: Normální lidé ani milionáři astrologii nepoužívají a nevěří jí, ale miliardáři a členové královské rodiny astrologii věří a používají ji neustále. Nepoužívají stejnou astrologii. Jsou to skryté znalosti pro lidstvo a jsou sdíleny pouze v elitních kruzích, ale velmi vysoko. Dává jim to moc, o kterou se nechtějí dělit. Stlačíme-li vše dvaceti tunovým lisem, je astrologie energetickou dynamikou ve vesmíru, vztahem mezi frekvencemi, které mají vhodnou harmonii, aby vytvořily to, co je osoba nebo bod vědomí-pozornosti. Šíří se vesmírem jako vlny v éteru podobně jako gravitace.

Nejde tedy o to, že hvězdy ovlivňují člověka, ale člověk je energetickým spojením všech hvězd, blízkých i vzdálených. Hvězdy a jejich postavení jsou pouze ukazatelem toho, co je dotyčná osoba zač, je to probuzení osoby. Opět je to naopak: ne hvězdy ovlivňují člověka, ale hvězdy napovídají, jaký je člověk. Neovládají člověka, ale napovídají, jaký je. Osoba má vše pod kontrolou a je taková, jaká je, z jiných důvodů, například z důvodu minulých životů, které formovaly její vnímání.

Nejedná se o deterministický postoj k astrologii. Astrologie spíše vysvětluje nebo nám může ukázat, jaká ta osoba je, protože kdyby byla jiná, energetické dispozice hvězd by pro ni byly jiné. Důležitý je člověk, který tvoří. Hvězdy představují jen více lidí, další vědomí nebo body či uzly éteru. Astrologii si ale můžete vysvětlit také jako ʺgentologiiʺ, tedy jako pozorování toho, jak člověka ovlivňují ostatní lidé v jeho okolí. Řekni mi, s kým se stýkáš, a já ti řeknu, kdo a co jsi.
Kříž je symbol astrologie, jen obyčejní lidé v něm vidí symbol ʺněčeho jinéhoʺ.

Q: Ke vstupu Pluta do znamení Vodnáře (březen 2023 až 2044). Je správné říci, že tento tranzit nejprve vypustí všechnu špínu - ʺVelký resetʺ, a přiměje lidi u moci, aby zavedli ještě větší kontrolu prostřednictvím technologií?

Yazhi: Pluto souvisí se Šivou, ničitelem světů. Šiva je ale ničitel zlých světů, zlá Kabala se velmi bojí Šivy a jeho energie. K degradaci Pluta z původního statusu planety na planetku byl esoterický důvod. Je to planeta, jakkoli má eliptickou dráhu, a není žádný skutečný důvod, proč by jí být neměla. Vše je esoterické a Kabala se bojí Šivy. Pokud jde o to, proč se Pluto označuje jako Šiva, je to něco velmi starého, co sahá až k mýtu o samotném Šivovi. Říká se, že až se vrátí, porazí všechno zlo na Zemi. Jak to chce udělat... myslím, že jde jen o mýtus a ne o moc víc. Nicméně je fakt, že i jako egregor ovlivňuje Zemi a dění na ní. Nejedná se však o přímý vliv jako takový a doslovný.

Na hvězdné rasy, zejména na Taygeťany, nemají hvězdné objekty takový vliv, jak se říká na Zemi. To, co se děje ve ʺhvězdáchʺ, je odrazem toho, co se děje. Je to tedy další případ toho, že lidé vidí věci obráceně a odrážejí svůj vlastní deterministický způsob myšlení. Když se někdo narodí, můžete tento bod v čase a prostoru přesně označit pomocí dat a hvězdných map. Nejen data, jak se to dělá na Zemi. Bod ve vesmíru nebo na mapě hvězdných dat je jako pevný snímek místa, kde se každý hvězdný objekt nacházel v době, kdy se někdo narodil. Pozorování pohybů hvězd a hvězdných objektů vám tedy později může pomoci pochopit někoho nebo sebe sama. Totéž platí pro Pluta a Šivu.

Pluto vstupuje do znamení Vodnáře. Přechod mezi věkem Ryb a věkem Vodnáře se zatím udává kolem roku 2012, a to je, nebo dokonce může být, opožděné. Má přinést mnoho dobrých změn a mnozí na Zemi to spojují s příchodem takzvané Nové Země, jejím vzestupem do 5D a podobně. Takže když Pluto vstoupí do Vodnáře, kabala se začne třást! V esoterickém, astrologickém výkladu to v podstatě znamená, že Šiva zničí starou Zemi, aby nastolil Zemi novou, která se nachází v 5D ve ʺvěku Vodnářeʺ. To je smysl, jak ho vidím já.
Podle záznamů Federace byl Šiva andromedský průzkumník.

Gosia: Je na tom něco pravdy, nebo je to jen něco, čeho se bojí, ale nemá to žádný skutečný základ? Přikládáte tomuto tranzitu nějakou důležitost?

Yazhi: Je to důležité, protože to tak vidí. A je to důležité, protože tak to vidí všichni, kdo to na Zemi znají.
Pro nás... víme, že hvězdné objekty jsou velké masy vědomí a že jsme všichni propojeni éterem. To, co dělají, je tedy odrazem toho, kdo jsme, a my ovlivňujeme i je.

Obecně je tento tranzit vnímán jako progrese v datu a hvězdné mapě. To znamená bod v čase a prostoru, ve kterém se hvězdné objekty nacházely přesně v této poloze. Pomáhá tedy při koordinaci mezi hvězdnými rasami, pomáhá stanovit termíny téměř čehokoli, například schůzky někde. Je to to nejlepší, co máme, co vlastně vypadá jako běžné hodiny, protože čas je velmi relativní a hodně se mění od planety k planetě, od místa k místu. Kromě výše uvedeného tomu nepřikládáme žádný další význam.

Q: Vodnář je v astrologii spojen s mimozemšťany, takže jsem si myslela, že Pluto (velký odhalovač), který v březnu vstoupí do Vodnáře, by mohl spustit mnoho odhalení mimozemšťanů. Souhlasíte?

Yazhi: Z tvého pohledu to vidím z astrologického hlediska. Bylo by to logické. Ale pokud vím, jak to na Zemi funguje, neznamená to vůbec nic. Pokud chtějí kontroloři odhalit něco o ET, pak by mohli, nebo by využili tento čas, nebo okamžik, ano. Takto fungují. Ale nespoléhala bych na to. Je to stejně neurčité, jako když řeknu, že důležité věci prozradím jen v den svých narozenin.

Gosia: Říkáš, že to, co se děje ve vesmíru, je odrazem toho, co se děje.

Yazhi: Ano, ale pokud chápeme, jak Kabala přemýšlí a co Federace chce, tak pokud dojde k odhalení ET v březnu, nebude to nic, co by ʺzměnilo životʺ, jen další hloupé oznámení, že ʺPentagon bere video pilotů F-18 amerického námořnictva velmi vážněʺ. Všichni UFO guruové z toho šílí, používají to k natáčení videí o odhalení a událostech a knih a tak dále..... nesmysl (omlouvám se). Jsou tam dole k smrti nemocní z mimozemšťanů, pokud to nevidí, pak je to jejich problém, ne problém mimozemšťanů, jestli mi rozumíte.

Gosia: Mohlo by to také vyvolat odhalení ET ze strany NEsprávců, prostě více odhalení. Stejně jako to, co dělá Mari. Mohlo by to spadat do této oblasti, Mariina práce. Mám pocit, že to není náhoda.

Yazhi: Ne, žádná není.

Q: Vodnář souvisí s novými technologiemi a Pluto s léčebnými metodami a DNA - co se děje s naší DNA? Je nebo bude aktualizována? Hodně lidí mluví o těchto ʺvylepšeníchʺ DNA - je to New Age, nebo o co jde?

Yazhi: Myslím, že je to hlavně New Age, ale je na tom něco pravdy. Chápu to tak, že říkají, že jakmile se všichni přesunou do takzvaného ʺNového světaʺ a do ʺ5Dʺ, lidská DNA se změní do krystaličtější podoby. Ale slyšela jsem, že je to velmi deterministické ve smyslu New Age, jako že se DNA každého změní, ať chce, nebo ne, a že na sobě nemusí nic dělat. Podle mého názoru ne, takhle se to vůbec nestane.

Když někdo vzestoupí ve vědomí, začne být bytostí 5D. Lidé musí být takoví, jací chtějí být v novém 5D světě. Nečekat, až se jim to stane. Pokud budou čekat, budou čekat věčně. Musí být tou změnou. Jste hustota, nežijete v hustotě. Ale... až se tak stane, vaše DNA se změní na krystalickou formu, o které mluvíte. DNA měníte tím, že jste bytostí světla, DNA vás nemění! DNA je pouze odrazem, zhmotněním a projevem já.

Až se na Zemi povznese vědomí dostatečného počtu lidí, průměrná existenční frekvence planety se změní a bude mnohem vyšší, což způsobí řetězovou reakci, protože dominantní frekvence planety se zvýší. Z tohoto pohledu to tedy bude mít pozitivní dopad na všechny. Jak jsme však viděli, Země není tou nejlepší planetou pro hledání vyšších pozitivních bytostí. Je jich mnoho, ale obecně platí, že Země je taková, jaká by měla být, podle přání projevů průměrného obyvatelstva.

Gosia: Takže mimozemšťané lidskou DNA nijak ʺnevylepšujíʺ?

Yazhi: Na individuální úrovni ano, a to není nic nového! Většina únosů je právě kvůli tomu. Lidé na Zemi vnímají DNA jako plán svého těla a svého osudu, jako to, kým jsou materiálně. DNA je krystalickou kondenzací nebo projevem paměti. Je to záznam o tom, kdo jste a co jste udělali v minulém a současném životě. Z hlediska vaší vlastní časové osy je DNA pamětí. Vy rozhodujete, co je tam napsáno, ne naopak. Další příklad toho, jak lidé interpretují nebo vidí věci zpětně.

Gosia: Proč k únosům dochází a mohou na nás mít nějaký vliv?

Yazhi: Díky nim se unesená osoba vrátí na svou životní trajektorii, kterou si sama určila před inkarnací. Život na 3D Zemi může být velmi rozptylující a lidé se snadno ztratí. Jde o dočasnou nápravu nebo o navrácení paměti subjektu do původního stavu.

Q: Vnímám Pluto ve Vodnáři jako potenciální čas ʺVelkého vymíráníʺ - myslíš, že v nadcházejících měsících/letech zemře mnoho lidí?

Yazhi: Pluto a Šiva nesouvisí s ničím negativním pro lidi nebo planetu, znamená to zničení starého paradigmatu. Šiva také představuje energii, která odhaluje všechny lži a lháře. Z osobního hlediska by to však mohlo znamenat velkou úmrtnost. Pravděpodobně souvisí s vakcínami.

Další související komentář. Všude se říká, že právě teď dochází k masovému vymírání. I odtud se to zdá zcela zřejmé. Problém je v tom, že naše přísná vědecká data shromážděná pomocí dronů a senzorů ukazují něco jiného. Zdá se, že divoké přírodě se daří dobře a prospívá. Stejně tak ekosystémy, které ji podporují. Tyto údaje také potvrzují naše tvrzení, že přísně vzato neexistuje přelidnění, ale přelidněná místa, tzv. města.

Gosia: Hromadné vymírání nějakých druhů?

Yazhi: Všech druhů. To je to, co globalisté prosazují. Rostliny a zvířata, volně žijící živočichové obecně. Možná to nedává smysl, ale vědecké údaje jsou k dispozici. Daří se jim dobře a v celosvětovém měřítku. Proč tomu tak je, může být složité a Taygeta to stále zkoumá. Ale právě to ukazují data.

Q: Přesouváme se do dalšího tranzitu. Saturn vstupuje do znamení Ryb (březen 2023 až květen 2025). Naše kolegyně astroložka Meg viděla tento tranzit jako návrat intuitivních lidí (Ryby) jako součást nových vůdčích skupin v naší nové společnosti (Saturn) - souhlasíš s tím? Lze tento tranzit vnímat jako oslabení (Saturn) imunitního systému (Ryby).

Yazhi: Jako Rybě mi to připadá trochu zvláštní. Ano, musím souhlasit. Z astrologického hlediska. Nevidím však oslabení imunitního systému. Nevím, čím by to mohlo být způsobeno. Pokud to opět nesouvisí s vakcínami.

Q: Ryby v astrologii mohou souviset s komunismem a vzestupem extrémní politické levice. Myslíte si, že se dočkáme zavedení všeobecného základního příjmu?

Yazhi: Nemám ráda termín ʺkrajní leviceʺ, protože v dnešní době je ʺleviceʺ ve Spojených státech politicky spojována s demokraty, i když jsou to spíše antidualisté, hvězdné zárodky nové mentality, kteří se snaží zavést společenské uspořádání, jež by se více podobalo úplné holistické společnosti nebo k ní směřovalo.

Gosia: A co univerzální základní příjem?

Yazhi: Je to plán, který chtějí globalisté uskutečnit, a je to základní mzda pro všechny na Zemi. Na základě vlády. Problém je, že ačkoli to na první pohled zní dobře, zejména pro ty nejchudší, je to past, protože to činí lidi závislými na jejich vládách, které zároveň ničí střední třídu a všechny malé podniky a všechny podnikatele, střední i malé. Chtějí tedy, aby lidé byli závislí na svých vládách, pokud jde o jejich vlastní přežití. Udělat lidi poslušnými, jinak jim základní příjem seberou. Lidé nebudou mít jinou možnost, než se podřídit všemu, co po nich vlády budou chtít, jako je více vakcín a podobné agendy. Základní příjem je sýr v pasti na myši.

Gosia: Myslíš, že se to stane?

Yazhi: Ano, lidé nevidí, že je to past, a pomalu se to zavádí po celém světě v programech, jako je pomoc lidem se zvláštními potřebami a starším lidem. Už to vidím. Nejprve na některých místech, pak na jiných, v závislosti na míře chudoby a politickém systému daného místa. Například v některých zemích Latinské Ameriky, například v Mexiku, se již začíná zavádět.

Q: změna uzlové osy na Berana/Váhy (červenec 2023 až prosinec 2024). To obvykle ukazuje na novou karmickou lekci, kterou musíme integrovat - tentokrát se Severní uzel (Rahu) přesune do znamení Berana a bude nás žádat, abychom se více individualizovali (oddělili od stáda) a více se realizovali?

Yazhi: Vstup do znamení Berana obecně znamená individualizaci, ale také vyjasnění, například vymezení toho, co je pod jeho vlivem. Proto je spojen s individualizací, protože hranice nebo vše se stává jasnějším, jako by se rozptylovala mlha. To jde přesně ruku v ruce s energií Šivy a Pluta, které vstupují do Vodnáře. Definování věcí, schopnost vidět věci takové, jaké jsou. Rozpuštění lží. Osobní definice, integrace.

Q: Je pravda, že pouze 30 % populace je v tomto životě skutečně schopno se individualizovat a vymanit se ze stáda (z knihy o evoluční astrologii)?

Yazhi: Je téměř nemožné stanovit přesná procenta populace, protože údaje jsou velmi nejasné a obtížně se definují nebo získávají. Nicméně 30 % se mi zdá jako správné číslo, ale je třeba mít na paměti, že v rámci těchto 30 % bude gradient probuzených lidí, od menších po větší.

Dalším problémem je, že slovo ʺprobuzeníʺ nebo ʺprobuzený lidʺ je v dnešní době natolik zneužíváno, že by se již nemělo používat, protože slouží jako záminka k ospravedlnění nejrůznějších separatistických programů, jejichž cílem je postavit jednu část populace proti druhé. Rasismus, sexismus, politické agendy (to vše spadá pod ʺprobuzenéʺ), se začal prosazovat s hnutím podporujícím Trumpa během posledních podvodných voleb v USA. Obě strany spolupracovaly, aby v myslích lidí vytvořily iluzi politického boje.

Q: Co bylo Kabalou v inkarnačním cyklu hacknuto, jak to bylo hacknuto?

Yazhi: Existuje pouze jeden způsob, jak se zmocnit inkarnačního cyklu. Je to starý způsob, který používají přinejmenším od počátku Kabaly: ovládat mysl lidí, aby se chtěli inkarnovat do toho, co chtějí kontroloři. Přesvědčí duši, že má karmu, kterou musí zaplatit, nebo jakákoli jiná výmluva, a vždy ji v myšlenkovém vzorci karmické viny manipulujete, aby se vrátila. Duše se na Zemi vracejí ze svých vlastních důvodů neustále, chci říct, že existuje mnoho autentických důvodů, proč se na Zemi vydat, protože je to nádherné místo plné barevných kontrastů. Zážitky jsou zde bohaté a jedinečné. Je tedy logické, že duše jsou připoutány k životu na Zemi a mají zde další a další zkušenosti.

Zdá se, že lidé z komunity New Age, nebo z duchovní komunity, pro nedostatek lepších výrazů, vždy představují Zemi jako místo, odkud musí duše uniknout. Chápu, že život na Zemi je velmi těžký, a pro většinu ještě těžší. Problém je, že z druhé strany se věci mění, vidíte a hodnotíte životní zkušenosti z jiné perspektivy. Chci tím říct, že duše se tam vracejí dobrovolně. Nikdo je nenutí. Vytváří to jen další důvody, proč se tam chtějí znovu převtělit.

Gosia : Když už mluvíme o astrologii, vybírají si duše narození v určitý den, protože astrologické konjunkce odpovídají tomu, kým jsou, a dávají tak sobě i ostatním najevo, kým jsou?
Yazhi: Není to jako výběr. Energie a vaše frekvence spíše určují, že jste s tímto datem kompatibilní. Stejně jako u všeho ostatního, i u vás platí, že jste frekvencí kompatibilní s daným datem a astrologickým znamením a vším, co s tím souvisí.

Gosia: Dobře. Kdysi se říkalo, že hvězdy a planety jsou jako lidé, a pokud jde o přátele ve vašem životě, ukazují, jaký jste člověk. To by znamenalo, že hvězdy a planety mají osobnosti atd. Jak ale hvězdy souvisejí s naší osobností a jak se dospělo k závěru, který osobnostní rys se vztahuje ke kterému znamení?

Yazhi: Nejdříve si musíte vytvořit jakousi mapu, kde spojíte osobnostní rys s konkrétní hvězdnou konfigurací, protože planety jsou astrální objekty, které jsou nejblíže, a proto mají na lidi větší vliv (jak se říká). A právě k tomu slouží znamení zvěrokruhu, základní osobnostní rysy spojené s planetami a jejich průchody hvězdnými souhvězdími.
Asociace vznikly pozorováním. Stejně jako pozorování změn počasí v průběhu roku, vývoj ročních období. A například pozorování, kdy se řeka Nil rozlévá a vytváří dobrou úrodnou půdu připravenou k pěstování plodin. Když má člověk určitý soubor osobnostních rysů, určité vlastnosti, může je pomocí data narození dané osoby spojit s postavením hvězd a planet nad nimi. Velmi pomalá kompilace dat, kde kněží a astro pozorovatelé po staletí zapisovali tyto asociace. Pomáhali jim také lidé zpoza planety, kteří je učili, jak zaznamenávat data.

Gosia: Jak se moje duše dozví o těchto asociacích, aby si vybrala, že se narodí v určitý den a čas?

Yazhi: Nejde o znalosti jako takové. Jde o to, co je duše. Osobnostní rysy jsou frekvencí a jako frekvence mají tendenci jít s tím, co jí odpovídá, a tato frekvence bude odpovídat frekvenci znamení zvěrokruhu. Ryby mě nedefinovaly, mám rybí frekvenci.

Člověk je určitý díky své cestě duše, všem myšlenkám a zkušenostem, které během života vědomě či nevědomě nasbíral. Tím se vytváří frekvenční vzorec, který je jako plán duše. Hvězdy a planety obecně mají také takové frekvenční vzorce, takže duše se zrodí tam, kde je to vhodné. Pokud má například duše ve znamení Ryb frekvenci 70,032 a planetární a hvězdná frekvence určitého data je 70,032 nebo dostatečně blízká, pak se tato duše narodí, když dojde k těmto hvězdným konjunkcím.

Gosia: Všechno má vědomí a je živé, tak proč nezáleží například na tom, jak se v ten den seřadí... řekněme stromy a králíci?

Yazhi: Samozřejmě všichni králíci, rostliny, kameny, psi a kočky, obousměrné ulice a čokoládové tyčinky také ovlivňují vaši frekvenci, stejně jako hvězdy. Sledovat a mapovat lze pouze hvězdy, králíky je těžší sledovat. Hvězdy a planety jsou velké věci ve vesmíru, které obsahují hodně gravitace, tedy vědomí, takže samozřejmě budou mít tendenci ʺovlivňovatʺ lidi a duše mnohem více než králíci.
Ovšem pokud je máte tak rádi, že jste s nimi celý den a jsou důležitou součástí vašeho života, pak ano, králík vás ovlivňuje mnohem více než Neptun.
Stejný princip jako skok hvězdné lodi do hyperprostoru. Přejde tam, kde odpovídá frekvence.

Gosia: Ovlivňuje tě tato konfigurace i nadále, nebo je pevně daná a platí pro tebe jen po narození?

Yazhi: Tuto frekvenci si do značné míry udržujete po celý život, ale... život se má vyvíjet, takže ano, mění se v závislosti na tom, co v něm děláte. Například Tina je stále ve znamení Ryb, ale je označena jako narozená 2. března, zatímco Mari a já jsme z 8. března. Dochází k mírnému skluzu ve frekvenci, protože jsme různí lidé.

Gosia: Jak procházíš životem, tvůj frekvenční stav je po 50 letech jiný, než když ses narodila.

Yazhi: Ano, nefunguje to deterministicky. Můžete změnit svou osobnost. Může to stát hodně práce, protože pracujete proti svému silnému podvědomí, ale můžete. Kdybyste se ovšem nezměnili vůbec, byla by to zbytečná inkarnace.

Gosia: V souvislosti s astrologií: Má zde Měsíc nějaký význam jako umělá družice?

Yazhi: Vliv Měsíce, který je umělý, nebo jak ho astrologové popisují, byl vždy totální a po samotném Slunci jako hvězdě nejvíce ovlivňující. Totéž se děje i s Tiamatem, protože když už tam není, vzniká důležitý energetický nedostatek, který přeuspořádává vše, co se v dané oblasti děje.

Hovoří se o 13. znamení zvěrokruhu. Nezdá se mi to logické, zdá se mi, že to souvisí s nedostatkem Tiamatu. 13 snížili na 12, protože Tiamat chybí. Ale to je všechno velmi nucené, vidím větší smysl ve 12 znameních, jak jsou, mít 13 vytváří nerovnováhu.

Gosia: Proč má Měsíc vliv, když je umělý?

Yazhi: Jiným způsobem, protože to, co vytváří, všechno ovlivňuje. Ne však z hlubokého éterického hlediska v tom smyslu, že jsme všichni propojeni. Takhle ne. Vaše umělé frekvence vše vyvažují.

Robert: Všechno? Celou sluneční soustavu? Nebo jen Zemi?

Yazhi: Většinou Země, ale Měsíc se podřizuje Federaci operující ze Saturnu. Jako nebeské těleso nemá stejný vliv, protože ve skutečnosti nemá takovou hmotnost ani gravitační účinek, aby sám o sobě ovlivnil Sluneční soustavu, protože je to loď.

Gosia: Ale říká se, že má vliv na horoskop narození, postavení Měsíce nebo něco takového. Je pravda, že zde má stejnou roli jako ostatní hvězdy?

Yazhi: Ano, i když je umělý, a to pomáhá udržovat Matrix nebo matrixovat lidskou astrologii, což ji činí slabou a dokonce pochybně užitečnou. Izoluje obyvatelstvo od vlivu, který by měli mít na všechno zvenčí. Jinými slovy - totéž z jiného úhlu pohledu - odděluje obyvatelstvo co nejvíce od Původního zdroje. Oslabuje to jejich spojení.

Robert: Říkáte, že lidská astrologie odděluje populaci od Prvotního zdroje?

Yazhi: Ne. Měsíc a jeho umělý vliv odděluje populaci od Prvotního Zdroje, oslabuje, ale nepřerušuje spojení se Zdrojem a tato astrologie je také oslabena a v důsledku toho je pozemská astrologie jako celek slabá.

Pluto a Šiva - astrologie https://swaruu.org/transcripts/pluton-y-shiva-astrologia

Gosia: Takže doporučujete zahrnout/zvažovat Měsíc do astrologických čtení? Nebo má být úplně ignorován?

Yazhi: Je to jako snažit se vnímat světlo svíček a studovat frekvenci světla svíčky, zatímco máte ve stejné místnosti rozsvícený světlomet. Nelze to ignorovat, nejde ani tak o přímý vliv jako o ʺastroʺ, Měsíc vše zaplňuje energetickým odpadem. Je to jako snažit se pozorovat hvězdy dalekohledem z centra Las Vegas. Hodně štěstí.

Robert: Řekněme, že Měsíc překáží.

Yazhi: Ano, překáží.

Gosia: Astrálně-natální mapy, například, když se rodíte podle uspořádání hvězd, nejsou přesné? Nebo jsou stále platné?

Yazhi: Platné, ale ne tak platné, jak by měly být.

Gosia: Chápu. A vy to používáte? Díváte se na astrální zarovnání při narození, abyste pochopili více o tom, kdo jsi? Nebo není nutné mít menší závoj zapomnění? Mluvím o Taygetě obecně.

Yazhi: Používá se, ale není to většinou nutné. Může to být použito k pochopení někoho jiného, například. Vidět vše z perspektivy, kterou astrální pozice představují jako otisk prstu energie každého člověka.

Robert: A s vědomím, že Měsíc ʺinterferujeʺ s astrálními mapami, existuje nějaký způsob, jak se tomuto rušení vyhnout? Nebo ne?

Yazhi: Ze Země mě nenapadá, jak se tomu vyhnout.

Robert: Takže ʺVieraʺ taky nějak zasahuje?

Yazhi: Do tabulek narození ne. Je to jen loď. Je velká, ale ne. I když všechno nakonec zasahuje a ovlivňuje, dokonce i molekuly, protože všechno je propletené. Ale z hlediska astrologie to nepřekáží.

Gosia: Proč tedy Měsíc? Je to také loď. A také bez života. Kvůli frekvencím, které promítá?

Yazhi: Není ani tak proto, že je větší, překáží pro to, co tam dali, protože vysílá frekvence určené k narušení psychického spojení s astrálem, což je úplně stejné jako mít psychické spojení s Původním zdrojem.

Gosia: Pokud jako duše máme tento energetický otisk, něco, co nás definuje a způsobuje, že jsme se narodili v tento konkrétní den, odrážející zarovnání hvězd, které vyjadřuje, jací jsme... tento otisk v příštím životě nás učiní narodit se ve stejný den. Protože podstata toho, kým jsme, se nemění, že? Nebo jsme se vždy narodili v jiné dny následujících životů, protože se měníme? Pokud jsem například v tomto životě Lev, je možné, že se později úplně změním a narodím se jako Vodnář?

Yazhi: Nenutí to narodit se v danou chvíli. Narodit se v tu chvíli je to, kým jsme, osobní frekvence je ekvivalentní nebo se odráží v energii, kterou hvězdy vyzařují k určitému datu, kdy byly v určité pozici.
A ano, kdo jsme, se vyvíjí, ne vždy se narodíme k tomuto datu. Všechno se hýbe. Přizpůsobuje se, jak postupuje náš duchovní vývoj.

Robert: A vstoupený? Jakou tabulku narození by měl? Den, kdy vstoupil na Zemi, nebo podle osoby, která ʺopustilaʺ jejich tělo?

Yazhi: Musí být v souladu s existenčními frekvencemi, originál a vstoupený. Proto byly kompatibilní.

Robert: Hvězdné rasy kudlanek tvoří mapu narození? A Urmah a všichni ti, kteří nejsou humanomorfy?

Yazhi: Jasně, ale nevím, nikdy mě to nenapadlo. Urmah zřejmě ano, kočky jsou velmi ʺastrologickéʺ. Ano vskutku.

Gosia: Platí to i pro zvířata? Pokud se narodí v určitý den/čas... odráží to také to, kdo jsou? Jinými slovy, mohou být tyto astrální mapy provedeny například se psy, kteří jsou také lidmi?

Yazhi: Samozřejmě to platí i pro zvířata. To je jedno, jsou to bytosti.

Robert: A když udělám pro mravence astrální mapu? Je to pro všechna zvířata?
Gosia: Nevíš, kdy se narodil. Měli byste mít přesné datum. Ledaže byste nejprve velmi pečlivě sledovali jeho rodinu.

Robert: Ale mohl bych vědět, jaký je nebo ne, protože má úlovou mysl?

Yazhi: Se super počítačem a daty by to bylo možné.

Robert: A co by nám řekla o tom mravenci? Vypadají jako malí roboti. Naplánovaní.

Yazhi: Proto je o mravenci málo údajů, ale zároveň mezi tolika mravenci je téměř nemožné vědět věci pouze o tomto mravenci. Proto super počítač. A... i tak by to bylo nepřesné

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/astrologia-pluton-entrando-en-acuario-perspectiva-extraterrestre

Zpět