1089 Kdo jsem Pro100

[ Ezoterika ] 2021-06-15

Kdysi jsem, jsa Nicotou v naprosté Prázdnotě, připustil Myšlenku ze Zdroje o přeměně Sebe v hustou substanci v tomto vesmíru při zachování všech vlastností a rysů tohoto Vesmíru. Když jsem zaměřil svou pozornost na tuto Myšlenku, která byla naplněna Inspirací Zdroje, vytvořil jsem z Prázdnoty Prostor, v němž byl zahájen Program pro Nový Život. Nicota s naplněna Myšlenkou energie Zdroje, se v prázdnotě vyhradila a stala se Duší. Duše se dělí na čisté vědomí a podvědomí. Ihned po oddělení do Podvědomí začaly proudit další myšlenkové formy složené z informací a energie, tj. živé informace, které vyplňují celý velký prostor ve vybraném vesmíru. Podvědomí neboli Paměť rodu, jehož součástí jsem se musel stát, bylo zcela naplněno informacemi a energií a z toho jsem musel s pomocí Čistého vědomí začít budovat Nový život. Nadvědomí se stalo spojovacím článkem mezi Mnou, Prázdnotou neboli Nadvědomím, kterým jsem byl a na které jsem se mohl kdykoli v budoucnu obrátit v nové kvalitě svého Bytí, vymazat informace, uvolnit z energie spojující paměťové buňky Nadvědomí rodu. Zdroj plní všechny pokyny, záměry z Čistého vědomí prostřednictvím Nevědomí. Ale v okamžiku spojení Čistého vědomí s Nevědomím, které je nezbytnou podmínkou pro vstup do Hologramu, Matrixu, se Podvědomí zcela zaplní odpadem, jako by chytalo viry, veškerý programový software Matrixu. Úklid uvnitř sebe se, bohužel, málokomu podaří. Tento svět se ocitl na pokraji zhroucení, vynulování, dokud se některým z vás nepodařilo zahájit proces očisty prostřednictvím vlastního uvolňování nežádoucích vzorců, svazků v logickém sledu programů, Myšlenek a Obrazů. Tak se na Nové Zemi objevilo prvních pět Pro-světlených, kteří začali předávat znalosti o tom, jak provádět očistu informací. Neustále pracují prostřednictvím svého vědomí na čištění podvědomého odpadu. A dokázali jsme to! Modely očišťování nevědomé mysli prostřednictvím očišťování podvědomé mysli prací na svém Vědomí při přímém oslovení Zdroje vznikly poté, co Nadvědomí ovládlo větší šířku pásma. Abyste si zachovali svůj Vesmír, musíte prohlásit, že jste připraveni vstoupit do Nového světa, kde Inspirace a Tvořivost převládají nad vzpomínkami na všechny minulé zkušenosti. Absolutně vynulujete, přeformátujete matrice iluzí, plně vymažete veškerého softwaru a minulé negativní paměti této inkarnace a celého rodu. Jak zjistíte, že jste mimo Matrix? Pokud žijete v minulosti, komunikujete s těmi, kteří si ji vymysleli, v níž bylo mnoho bolesti a utrpení - jste stále v Matrixu. Pokud žijete stále s Inspirací, často měníte telefonní číslo, aniž byste si ponechali své dřívější.

Zdroj: https://absolutera.ru/article10965-kto-ya

Zpět