4236 Změny těla pro přesun Teri Wade

[ Ezoterika ] 2023-05-02

V těchto časech nazývaných Velké soužení prochází Země a fyzické tělo velkými změnami. V planetárním měřítku probíhá obrovský posun. Na zemskou rovinu přichází obrovské přívaly světla. To znamená, že se zvedá závoj odloučení a popření. Změny Země způsobují změny v lidském těle právě teď. Země mutuje a stejně tak i bytosti na ní. V lidském těle probíhá transmutace na buněčné úrovni. V zásadě se lidské tělo tvoří pomocí zcela nové kombinace prvků, které mění jeho molekulární strukturu. Náš genetický kód se mění. Změny, které se právě dějí v našich tělech, jsou informace, které jsou zakódovány v naší DNA a nyní se aktivují.

Všechny informace v plánu našeho druhu se nacházejí v naší buněčné DNA našich těl. Vše, co o všem potřebujeme vědět, je v nás. Jak víte, naše DNA se vyvíjí z 2vláknové dvoušroubovice do 12vláknové. Tento typ byl původně v lidských tělech v době našeho stvoření před více než 300 000 lety. V současnosti se tyto frekvence dostávají do lidského těla snadněji. Je to jako kdyby se buňky potřebovaly trochu rozpadnout a osvobodit se, pokud to dává smysl. Nejsou tak ztuhlé, nejsou tak koagulované. Světlo je v podstatě informace a snadněji vstupuje do naší molekulární struktury, která člověka hluboce mění. Jsme stále méně hustí fyzicky. To znamená, že mnoho lidí se v tuto dobu probouzí a začíná si vzpomínat, jak bylo vše předem určeno. To znamená, že je to všechno zakódováno v naší DNA. Všichni se bezpochyby probudí, někteří dojdou k bráně trochu později, ale stane se to. . . je to nevyhnutelné. V zásadě dostáváme šanci přenechat toto těžké, husté fyzické tělo lehčímu tělu.

Říkám lidem, čím více se otevíráte, tím více přitahujete světlo, které je informace. To, co se děje, je, že se stáváte přijímačem a vysílačem, který přitahuje stále více informací. Až to vaši průvodci uvidí, budou vědět, že jste připraveni na pokročilejší komunikaci. Když otevřete tyto frekvence, začnou proudit, což jsou vyšší informace, vyšší světelná data. To, co se právě teď děje, je, že vaše éterické tělo vibruje na velmi vysoké frekvenci a vaše fyzické tělo se snaží dohnat symptomy Vzestupu. Bolesti hlavy, příznaky podobné chřipce, zvonění v uších, svalové křeče, bolesti kloubů atd. Vaše molekulární struktura se zrychluje, ale vaše fyzická struktura zaostává. Vše se snaží přizpůsobit novým frekvencím vašich svalů, kůže, orgánů, žláz, nervů atd. Váš nervový systém je frekvencí neuvěřitelně ovlivňován, příkladem je přetížení hormonů, které se opět snaží udržet vše v rovnováze. Expanze vědomí během buněčné transformace vás doslova vtahuje do světů, které jsou mimo potenciál a stávají se skutečnými. (pozn. tak jsem si včera přeseděla nohu. . . to pak byla mravenčící frekvence. . .

Odevzdáním se této transformaci uvolňujete svou vlastní omezenou existenci. Jak se přibližujete Vzestupu, zbavujete se strachu. Části vašeho mozku, které byly v minulosti nečinné, se probouzí. Jste znovu zapojeni a věci jsou přesměrovány. Takže buďte klidní, když se cítíte úplně zmatení! Čím více jste v souladu s tímto proudem, tím více se stáváte kapitánem své lodi. Je to neuvěřitelně drsná transformace. Procházíte zásadní rekonstrukcí ve svém domě, ve svém těle na buněčné úrovni. Za chodu přepojují kabely, trháte starou střechu, odpojujete staré vodovodní potrubí atd. Chcete-li změnit svou DNA, musíte změnit své myšlenky a emoce. Osvobodit se z této existence. To znamená, že měníte svou biochemii. Když nastane tato změna, můžete pociťovat závratě, nevolnost. Staváte se genetickými inženýry Nové Země. Své nové tělo budujete, zatímco v něm žijete. Vaše tělo prochází časovou smyčkou a vy se vracíte zpět do původní časové sekvence (času našeho původního stvoření). Bolesti hlavy při této změně jsou vyvolány tlaky této expanze.

Měníme se na mnoha frontách. Jak mozek vysílá signály a jak přijímá informace z Božího zdroje, na buněčné úrovni mění naši DNA a mění naši krev, centrální nervový systém, kostní dřeň. Tyto změny se dějí uvnitř, ale nakonec budou prosakovat do vnějšího těla. Některá během této vnitřní transformace zažijí přibírání nebo hubnutí. Tělo přesně ví, jak se reorganizovat, protože tento proces je zakódován ve vaší DNA a bude se nabízet pro každého jednotlivce. Je to přirozený proces, ale lidský druh nyní chápe, jak tomuto procesu pomoci zvenčí. Uvědomujeme si směr, kterým nás naše tělo vede, protože čím více jste si vědomi, tím větší kontrolu nad tímto přirozeným procesem budete mít. Uvědomujeme si oslabení imunitního systému v důsledku zrychlení centrálního nervového systému. Je to jako dát 100 wattovou žárovku do objímky, kde bývalo 40. Dostáváme více světla a naše fyzické tělo se to snaží dohnat. Během tohoto kalibračního procesu to bude drsné. Energie, kterou přijímáme, má větší amplitudu. Cítíme příznaky přizpůsobení. Tato nová energie je propojena prostřednictvím centrálního nervového systému a mnozí s ní mají extrémní problémy, proto je uzemnění velmi důležité.

Jak přijmete nové tělo Světla, většina vašich orgánů a žláz již nebude potřeba a nakonec zmizí. Jak bude k dispozici více a více světla, vaše CNS bude vystřelovat neurologické impulsy jako blázen! Intenzita bude občas ohromující. Když k tomu dojde, nervový systém se okamžitě pokusí rozptýlit tuto intenzivní energii tím, že ji ventiluje přes vaši míchu. Pak tato energie bude následovat cestu do svalového systému, a proto se vaše svaly napínají a někteří z vás pociťují křeče. K tomuto výboji dochází také v cévách, kde dochází k krevní cirkulaci. Když dojde k vystřelení této energie v kůži, můžete zažít tepelné pocity. . . pocity skutečného horka nebo skutečné zimy, píchání nebo svědění atd. Pokud by energie vystřelila do orgánů a žláz, mohla by bránit jejich normálnímu fungování. Restrukturalizace DNA znamená, že již nebudete mít mnoho čaker, již nebudete mít vrstvené vědomí, již nebudete tělem s nezávislými systémy, nebudete obsahovat žádné prostory, žádné mezery ve svém vědomí nabo vaší odpovídající DNA. Budete vzorem celistvosti bez mezer a oddělení. Stavíte něco nepopsatelného. . . (pozn. příznaky znějí jako proces stárnutí. . . . to znám)

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/02/body-changes-for-the-shift/

Zpět