5810 Aktivace nových energií Země Olmat

[ Ezoterika ] 2024-02-03

Aktivace nových energií Země. Dnes večer bylo předáno: brzy začne probouzení altajských energií. A byl ukázán energetický stav Země, kdy se prostor Altaje nachází ve stavu připravenosti č. 1. Energetická vrstva mezi tamějším nitrem Země a biologickým povrchem planety je tak tenká, že vibruje a vibruje a brzy se prolomí. Jakmile k tomu dojde, vnitřní energie se provalí a začnou se rozlévat po celém povrchu, zaplaví celý prostor Země a ovlivní vše, co se liší od jejich podstaty. Jsou to energie světla, energie dokonalého božství. A Země je nyní jako přezrálé ovoce. V mnoha předpovědích se říkalo, že proměna Země začne Sibiří. Altaj je Sibiř. Během přenosu bylo cítit, že to bude v polovině února, začátkem března. Bylo řečeno, že až se tak stane, začne opětovné sjednocení člověka s přírodou. Člověk začne být opět energeticky spojen s přírodou. Začne ji vidět, cítit. Začne opět přímo komunikovat se všemi jejími formami a projevy. Začne rozumět řeči všeho živého - kamenů, rostlin, zvířat i ptáků. Jazykem jemných, ale neviditelných forem, projevů a energií přírody. To je již nová realita Země.

K tomu, aby člověk mohl vstoupit do takové interakce, dostal dostatek znalostí, postupů a potřebných směrů sebeodhalení. Přichází čas činu. Uzdravená, hmotná ženská přirozenost člověka, naplněná energiemi ducha, energiemi vnitřního člověka, synchronizuje tělo s procesy transformace a hmotné přírody. Otevřené Srdce rozpustí bloky a stav izolace od okolního světa, stane se generátorem, distributorem energií. Stane se řídicím centrem v lidské bytosti. Vystoupení z ego-osobnosti, opět převede vědomí do jednotného konání vesmíru. A pak nebude světu ze strany člověka škodit nic, jen vědomá, tvořivá, kreativní práce. Pobyt v okamžiku tady a teď soustředí jeho pozornost a energii a přenese vědomí člověka do přítomné reality života.

Zdroj: https://absolutera.ru/article16302

Zpět