5727 Zpráva z Galaktické federace Cosmic agency

[ UFO ] 2024-01-10

Několik velkých kosmických lodí z Rady Orionu dorazilo oficiálně na vysokou oběžnou dráhu Země, aby byly svědky aktivit Atoranů a jejich kontrolních hlídek, nebo čehokoli. Musím zdůraznit, že toto není invazní síla, jen velmi velká diplomatická skupina několika ras Orionu, alespoň oficiálně. Všichni ale tušíme jiné záměry, jak víte. Přestože jsou nám známé jejich rasy, rozhodli jsme se, že je nejlepší je zatím nezveřejňovat a být v tomto ohleduplní. V tuto chvíli musím ze stejného důvodu vynechat další jména známých lidí a politiků na Zemi.

V posledních dnech došlo v Antarktidě a jejím okolí k intenzivní aktivitě. Intenzivní letecký provoz soukromých tryskáčů, vojenských letadel a nesčetných dalších pokračuje dodnes. Hvězdné lodě vplouvající do oblasti a opouštějící oblast dokonce potvrzují očití svědci ze země na jižní polokouli, kteří ve vysokých nadmořských výškách zaznamenali přilétání nebo odlétání téměř rojů hvězdných lodí ve formaci a jejich pohyb z Antarktidy na sever. Nemáme přímý výhled do oblasti Antarktidy, protože naše oběžná dráha je spíše rovníková. Řízení vesmírného provozu udržuje naše navigační oddělení na našem řídícím můstku informované o pozicích všech kosmických lodí dostatečně blízko od nás, zejména abychom se vyhnuli kolizi a prostřednictvím tohoto systému můžeme vidět, že letecká a vesmírná doprava do Antarktidy je velmi intenzivní, jak příletová, tak odletová.

width=


Všechna letadla, včetně hvězdných lodí a jakékoli rasy, používají transpondéry, aby byli ostatní informováni o jejich letové trase, cíli atd. Podle našeho navigačního centra většina těch hvězdných lodí, které létají do Antarktidy jsou z Alfa Centauri, a stále větší počet má identifikační kódy Rady Alcyonu. Právě jsem obdržela potvrzení, že Atoriané pořádají setkání v hluboké Antarktidě se světovými a cabal vůdci pomocí technologie vzdálené přítomnosti - něco jako 3D hologram s vysokým rozlišením. Na tento víkend je naplánováno velmi důležité setkání, kterého se Atorané rozhodli fyzicky zúčastnit. Je vhodné říci, že generální tajemník OSN a prezident Chile létají do Antarktidy od listopadu 2023, i když je to oficiálně uvedeno že pouze jednou. Galaktická federace oficiálně prohlásila, že tématy schůzek a auditů Antarktidy jsou média a komunikace, včetně umělé inteligence, řízení energie v oblasti, změny klimatu a distribuce globálních zdrojů, potravinové a zdravotnické dodavatelské řetězce a globální distribuce energie prostřednictvím vládou kontrolovaných společností.

Plus oddíl Atoranů zastupující vyšší Galaktickou Federaci, ať už je kdokoli, protože to nikdo neví a nikdo neříká, systematicky žádá o schůzky se zástupci každé hvězdné rasy, která je v tuto chvíli na oběžné dráze Země. Všechny, kteří už se s nimi setkali na biosférické lodi Viera, také požádali o inspekci jejich hlavních lodí. Tyto inspekční cesty Atoranů se konají od 3. ledna. Zatím se s nimi odmítla setkat jen jedna hvězdná rasa.

Atorané opakovaně žádali krále Urmahů, aby se s nimi zúčastnil setkání na lodi Viera a umožnil inspekční cestu oficiální Galaktické federace na jejich mateřskou loď. Urmahové oficiálně prohlásili, že nebudou spolupracovat s jakýmkoli oddílem takzvané vyšší federace, pokud je reprezentováno rasou Atorian, nebo jakýmikoli jinými rasami z Orionu, pokud nebudou zodpovězeny otázky Urmahů k jejich spokojenosti. Mezi jinými je to otázka, kdo posílá Atorany, z jakého důvodu, kde s těmito bytostmi může král Urmahů mluvit přímo. Oficiálně prohlásili Atoranům, že na těchto otázkách trvají a jakýkoli pokus přinutit je, aby se podřídili, bude považován za akt války proti lidu Urmah. Také žádají, aby je Atoriané neobtěžovali podobnými pochybnými nesmysly Galaktické federace, protože jsou zaneprázdněni důležitějšími věcmi, jako je například polední spánek. Atorané odpověděli pouze tím, že trvali na své žádosti, a král Rurh odpověděl svými stejně nepružnými požadavky.

width=


Ohledně lidu Taygety. Atorané požádali královnu Alenym, aby se s nimi osobně setkala na Vieře, protože je také oficiální zástupkyní a zdejší velvyslankyní rady Alcyone, jejímž členem je Taygeta už roky. Královna Alenym oficiálně prohlásila, že se těchto setkání nezúčastní osobně, a že se také nezúčastní prostřednictvím vzdálené přítomnosti. Zvažovala by účast pouze prostřednictvím obousměrné videokonference přes obrazovky a systémy vytvořené člověkem, a pouze po dosažení konsensu se svými kolegy z rady Alcyone a posádkou na palubě hvězdné lodi. Dosud (ráno 10. ledna), Atoranský oddíl neodpověděl, a ještě nepožádal o inspekční cestu na palubu hvězdné lodi Toleka.

Upřímně neočekávám, že vůbec odpoví. Víme, že podpůrný tým Atoranů, zejména rasy z Alfa Centauri, naslouchají a monitorují, co naše skupina sdílí, vysílá a dělá. Víme, že poslouchají a poté předávají hlášení o tom, co děláme a sdělujeme vašim vůdcům. Informovali, že druhý velící Atorián onemocněl a nyní deleguje svou práci a plán na jiný sektor ve své podpůrné skupině, než se uzdraví.

Co se týče Toleky, opravy probíhají, i když se odhaduje, že jejich dokončení bude ještě trvat několik týdnů. Vše je ale pod kontrolou a my jsme pro tuto chvíli všichni zdraví a v dobré náladě. Tolik má aktuální zpráva.

Jako vždy vás budu informovat o všech novinkách znovu děkuji, že jste zhlédli mé video se zprávami o Tolece. Doufám, že se tu uvidíme příště. Dávejte na sebe pozor. (pozn. co mohu pro obrat k lepšímu udělat já?)

https://www.youtube.com/watch?v=n7QRa3-1hT0 (pozn. vypadá to jako mrkev, chutná to jako mrkev, je to jablko....)

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=aX7lXe-FLqk

Zpět