2053 Vyšší Já Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2022-02-04

Svět nechce vidět další válku a naštěstí energie, které vznikly kvůli konfrontaci na Ukrajině, bezpochyby ukazují, že touha po světovém míru velmi rychle roste. Znamená to, že mají na situaci uklidňující vliv a že je možné najít pro Rusy východisko, aniž by ztratili tvář. Mír přichází na Zemi a je předzvěstí lepších časů, kdy se země mohou spojit a zprostředkovat mírové dohody. Lidé jistě promluvili a mocnosti se budou cítit nuceny vzít to na vědomí, jinak ztratí veškerou důvěryhodnost. Je třeba si uvědomit, že Aliance planet na takový vývoj čeká, aby se mohla bezpečně ukázat lidem na Zemi. Stane se to, protože to je váš osud a budoucnost je plná vítaných změn, které rychle přinesou pokrok.

Zatím byste se měli pokud možno vyhnout strachu z budoucnosti, protože vaším osudem je žít ve světovém míru. Musíte se vypořádat s následky několika viróz, které vás postihly a které se nyní začínají zmírňovat. Nyní lze učinit opatření, abyste mohli žít co nejvíce normálním způsobem života a zároveň se vyrovnávat s trvalými následky viru a zvládat je. Byl přirovnán k chřipce, která obvykle převládá v chladnějším počasí. Není pochyb o tom, že lidé mohou akceptovat omezení své svobody jen do určitého bodu, který se nyní zdá být dosažen. V některých zemích se podařilo uvolnit kontrolu a umožnit tak zdání normality. To zvedne náladu a přinese šťastnější pocit, že to nejhorší je za námi. Není pochyb o tom, že celá epizoda poskytla lidstvu dostatek času k tomu, aby se dostalo ke způsobu, jakým žilo, a identifikovalo určité aspekty, které ukázaly své nedostatky. Je to podobné ″úklidu domu″, který probíhá po vašem zimním období v rámci přípravy na lepší časy. Počasí je zjevně důležitou součástí vašeho plánování a někdy se zdá být dosti nestálé. Časem se uklidní, aby bylo přijatelnější a jak byste řekli ″mírnější″ a pro všechny příjemnější. Změny jsou rozsáhlé a i příroda je nucena se přizpůsobit. Stalo se to již mnohokrát v důsledku různých změn, ale ne tak rozsáhlých jako v současnosti. To vše je součástí vašich zvyšujících se vibrací a vlivu, který má Matka Země na vaše roční období.

Pomáhat nastolit na Zemi mír je ušlechtilý cíl, ale je to životně důležité, má-li se ho dosáhnout prostřednictvím harmonie mezi různými zeměmi. Ve skutečnosti je životně důležité, aby jí bylo dosaženo bez zbytečného odkladu a zanechala za sebou nižší vibrace. Duše, které nemohou nebo nechtějí zvýšit své vibrace, se přirozeně přesunou na vhodnou planetu, aby se vydaly na další cestu domů, a nebudou mít nouzi o pomoc a asistenci. Takto je to nanejvýš spravedlivé, protože to všem zúčastněným stranám dává další příležitost k postupu na další stupeň jejich vývoje. Nemá smysl ani výhodu přecházet na vyšší úroveň, dokud nejste připraveni, ale až budete, dojde k tomu automaticky.

Staré duše na Zemi mají větší povědomí a chápou, co se kolem nich děje. Díky tomu jsou nejvhodnější pro pomoc těm, kteří mají méně zkušeností nebo znalostí. Je to zdravý princip, který pomohl mnoha duším, které by jinak uvízly na nižších úrovních, posunout se dál. Jde ruku v ruce s vedením, které je vždy k dispozici, jakmile duše prokáže, že dělá pokroky. Pamatujte, že nikdy nejste sami a pomoc je vždy nablízku a zareaguje, když o ni zavoláte. Tento přístup je běžný, jak stoupáte jednotlivými úrovněmi. Často vám do života přivádí nové lidi, kteří jsou pro vás užiteční, když dáte duchu najevo, že jste připraveni se dozvědět více.

Co z toho pro vás plyne a kam se chcete dostat. Mnozí z vás jsou připraveni dozvědět se více a v této době k tomu máte všechny možnosti, protože vám nic nebrání jít až ke Vzestupu. Už dlouho, dlouho nenabídly podmínky tolik příležitostí k tak velkému pokroku. Pokud se budete věnovat úkolům, které jsou před vámi, není důvod, proč byste neměli být úspěšní. Mohou se vyskytnout rozptýlení a temní se budou snažit o všechny své triky a podvody, aby vás svedli z cesty. Dávejte si proto pozor na taktiky, které vás mají oklamat, a držte se svého plánu, abyste postupovali podle toho, jak se vám naskytnou příležitosti. Jste chráněni, ale stále musíte být ve střehu, protože nikdy nevíte, co se skrývá za rohem.

Buďte trpěliví, protože jsme vám namalovali obraz, který slibuje, že se stane vaší skutečností, jak budete postupovat. Jak daleko to bude, záleží hodně na vás a na dalších vám podobných, kteří si díky svému odhodlání učit se ze svých zkušeností zasloužili možnost postupovat ještě dál. Pokrok může být někdy velmi pomalý, ale jakmile bude moc Temných omezena, mělo by to jít jako po másle. Těšte se na skvělé zážitky při překonávání překážek na vaší cestě a vítězství bude vaše.

Vaším osudem je zaujmout místo mezi vzestoupenými dušemi, takže se můžete těšit na nádhernou budoucnost, která se již rýsuje. Důvěřujte duším, které cestují s vámi, řídí vás a chrání, aby vám pomohly zajistit úspěch. Ony již vzestoupily a vědí, čím procházíte, a jsou nejvhodnější, aby vám v tom pomohly. Ve chvílích klidu je můžete cítit kolem sebe a v takových chvílích s vámi mohou snadno komunikovat. Často jsou hlasem ve vašem nitru, který vám pomáhá činit rozhodnutí, ale nebude zasahovat do těch, která můžete učinit vy, protože to je vaše volba a odpovědnost.

Jak procházíte životem, vaše vyšší vibrace přitahují podobné duše a často tak vznikají nové skupiny. Je zřejmé, že podobné duše k sobě skutečně tíhnou a jejich zájmy budou pravděpodobně také podobné. Možná již máte partnera, který je do značné míry na vaší úrovni a může s vámi sdílet vaše zkušenosti, ale někdy může existovat i přesný opak, a přesto může poskytovat příležitosti k pokroku. Protiklady se někdy mohou vzájemně doplňovat, ale uvědomte si, že to byla součást vašeho životního plánu, na kterém jste se dohodli před tím, než jste se inkarnovali na Zemi.

Zdroj: https://intothelight.news/files/2022-02-04-mike-quinsey.php

Zpět