714 JFK - boží boj Losha

[ Ezoterika ] 2021-01-14

Jak všichni víte, na základě nových ″informací″, které společně sledujete, jde o velmi kritický okamžik v americké historii. Ve skutečnosti je to kritický okamžik v historii našeho světa ... a vůbec nepřeháním.

Otcové zakladatelé naší Deklarace nezávislosti, ústavy a zákona o právech byli známí svou nezávislostí myšlení a jednání. Byli prvními Patrioty. Sjednotila je jejich touha odtrhnout se od starého režimu, britské monarchie. Věřili, že jsou ekonomicky, sociálně a ideologicky utlačováni. Věřili, že dokáží být lepší než jejich ″páni″, a chtěli to dokázat. Nedlouho po válce se skupina ″elit″ začala silně opírat do nových amerických zákonodárců a získávat stále větší moc korupcí a vydíráním. Suverenita netrvala příliš dlouho.

Nyní opět bojujeme za získání naší nezávislosti a svrchovanosti, tentokrát od vlastní vlády. Je proto mnohem těžší přesvědčit některé ″programované″ obyvatelstvo, protože mnozí nemohou uvěřit, že jejich vlastní vládní úředníci, které po mnoho let obdivovali a věřili jim, by se proti nám skutečně dopustili takových zrádných činů. Je to už mnoho a mnoho let, co Spojené státy (a mnoho dalších zemí) měly skutečné, autentické volby bez nějaké formy podvádění nechvalně známou cabal.

Jsem velmi hrdý na vás všechny Patrioty a Pracovníky světla, kteří jste pochopili, jak je pro vás velmi důležité neustále přispívat k většímu dobru. Každý z vás má během těchto náročných a nakonec osvobozujících časů velmi zvláštní roli. Byl jsem sám velmi udiven, do jak extrémní krajnosti temní v poslední době došly, zvláště když vykázaly vlastence ze sociálních médií, a to i těch, kteří měli velmi malé sledování. Tak extrémní reakce těchto lidí, kteří se časem změnili v pouhou ″skořápku″ toho, čím skutečně člověk je, naznačuje, jak jsou skutečně vyděšení z toho, že se ″nachytali″. Musí se vypořádat se vším, co přijde ... vězení po zbytek života a pro některé konečný ″trest″.

Nikdy v minulosti jsem nebyl zastáncem trestu smrti. Jakmile však obecná populace konečně uvidí ″důkaz″ mnoha vlastizrádných a skutečně hrůzných činů, kterých se temní dopustili, pro některé nakonec budou souhlasit s trestem smrti, stejně jako jsem to nakonec udělal já.

Vím, že to od vás, milovaní Patrioti a Pracovníci světla, ani nemusím žádat, ale stejně to udělám ...modlete se za ochranu prezidenta Trumpa a jeho rodiny, protože i nadále čelí nejpodlejší, podvodné a zlé skupině lidí. Ve skutečnosti se o to pokusili už mnohokrát a jsem velmi rád, že je prezident obklopen množstvím andělů a ochránců, kteří se ho snažili vždy držet v bezpečí. Musíme se modlit za všechny v Alianci, kteří jsou v první linii této epické bitvy. Obětují mnoho, protože věří v znovuzískání naší svrchovanosti, a my jim děkujeme a všem žehnáme.

Nakonec se musíme modlit, aby se během této konečné zkoušky vůle projevilo Nejvyšší dobro pro všechny ... Pokračujte v božím boji!

Zdroj: https://eraoflight.com/2021/01/14/john-f-kennedy-the-good-fight/

Zpět