1427 Odpoutání se od odsudku Linda Dillon

[ Ezoterika ] 2021-09-22

St. Germaine
Každý z vás soudí sám sebe a nosíte v sobě litanii dlouhou jako Bible o věcech, o kterých se domníváte, že jste je udělali špatně. Tak to prostě není. Přišel jsem, abych vás poškádlil a rozveselil z vašeho odsuzování sebe sama za to, že jste tahali svou sestru za vlasy a jak jste lhali své matce, jak jste podváděli. Je k popukání, za co všechno se odsuzujete.

Odsuzování je způsob, jak se podceňovat v tom, čeho jste schopni. ″Nemůžu být mistr léčitel, protože jsem ve třetí třídě praštila svého bratra a tenkrát jsem se líbala s klukem, kterého jsem vůbec neměla ráda, a jediné, na co jsem myslela, bylo, že smrdí jako cibule.″ To jsou žalostné hříchy, přátelé. To je základem toho, co jste sami ohodnotili jako provinění. Nesuďte sami sebe. Neexistuje žádné vaše odsouzení sebe sama, kterého bychom si nebyli vědomi a nepřepsali. Zbavit se odsuzování spočívá v odpuštění tím, že ho hodíte do koše. Je to odevzdání Matce. Můžete ho dát mně.

Seděli jsme a pili víno a vytvářeli zázraky. Byli jsme společně svědky ničení vesmírů a zázraku vzestupu vesmírů a planet. Dělali jsme to společně, přátelé. Byli jsme smutní, když jsme viděli zkázu? Když jsme tam seděli jako svědci? Ano. Ale nemohli jsme soudit, protože jsme věděli, že bychom tím jen zvýšili ničivou energii a prodloužili agónii. A tak jsme se místo toho navzájem objímali a slibovali si, že se znovu setkáme, až přijde ten správný čas, abychom naplnili slib a znovu uzdravili planetu.

Rčení ve vaší kultuře ″lepší časy a horší časy″ platí i pro současnost, protože se v ní lámou všechny dosavadní evoluce, všechny dosavadní soudy. Nechte tyto soudy odejít. Opusťte myšlenku omezení, toho, co můžete nebo nemůžete udělat. Pokud můžete být těžkým hříšníkem, pak můžete být i velkolepým světcem. Jsou to stejné mozkové vlny. Podívejte se na to, co jste udělali a co jste neudělali. Uvidíte před sebou doširoka otevřenou příležitost a oslavujte. Toto je čas shledání. Je to čas, kdy se opět spojujeme v Jedno. Z toho se raduji. Připojte se ke mně.

Zdroj: https://tinyurl.com/3vuprrcz

Zpět