2183 Alfratanská (Centaurská) loď napadena Cosmic agency

[ UFO ] 2022-02-25

Aneeka z Temmeru

Anéeka: Kvůli incidentu s vesmírnou lodí Valery (Alfratan) se Toleka dočasně přesune na vysokou oběžnou dráhu. Odhadovaná výška 400 000 km, což může narušit telekomunikaci s povrchem a s vámi. ... Potvrzuji efektivní spojení z výšky 420 000 km, vysoká oběžná dráha. Toleka stabilní ve výšce půl milionu km.

Hlášení o incidentu:
Dnes kolem 01:00 byla jedna z hlavních neboli ″mateřských″ kosmických lodí Alfratanu napadena směrovanou energií ze Země. Prorazila její primární a sekundární štíty a na dvou místech vážně poškodila trup. Žádná zranění naštěstí nejsou hlášena, naštěstí v místě dopadu nikdo nebyl, když k němu došlo. Poškození jejich lodi zahrnovalo přetížení trupu a systémů, což způsobilo ztrátu všech palubních počítačů. Loď zůstala unášena proudem. Nyní ji vlečou na vyšší oběžnou dráhu, aby opravili, co se dá. Znepokojuje nás, že tato velká alfratanská loď prolétala jen několik kilometrů od Toleky. Zbraň nebo skupina energetických zbraní (mnoho malých) z různých ohnisek se spojí v jeden větší paprsek směrované energie. To znamená, že paprsek zbraní v podstatě prolétl kolem nás. Od včerejška je loď ve stavu 2 neboli žlutý poplach. Očekáváme možný útok. Avyon01 je od incidentu také ve stavu 2 žluté pohotovosti. Avyon01 je mateřská loď Urmah, která nás doprovází.

Robert: Myslíte si, že dokážete odolat tomuto útoku?
Anéeka: Toleka je ve všech druzích technologií mnohem lepší než alfratanská loď Valery. Je třeba poznamenat, že útok byl komplexní, každý jednotlivý paprsek vystřelený z různých míst Země měl jinou frekvenci, která po spojení do jednoho hlavního paprsku vytváří energetický efekt zametání frekvencí. Nic nového, ale je známo, že šlo o boj frakce Kabaly proti jiné frakci téže Kabaly, a i když nechápeme proč, zdá se, že jde o vyřizování účtů s těmito konkrétními Alfratany, protože určitě mají co do činění s jednou stranou Kabaly. Ta druhá se cítila napadena nebo uražena.

width=

Robert: A jak jste se dozvěděli o poškození lodi Valery? Kdo vás informoval? Samotní Alfratané, nebo Viera?
Anéeka: Vyhledali nás a my jsme s nimi mluvili.
Nikdy jsme nebyli cílem. Ale ano, byli jsme tak trochu v nebezpečí, takže jsme se přesunuli na vysokou oběžnou dráhu. Byli jsme na 490 km, teď jsme na 420 000 km. To je dál než Měsíc, který je 360 000 km. To je vysoká oběžná dráha. Kvůli bezpečnosti. Je to dočasné.
Protože triangulujeme se servery Viery a jsou to Muony, nevidím rozdíl (v internetu), takže se vás to netýká.
Kaal´el se šel podívat na poškození lodi Valery, byl tam osobně, aby projevil solidaritu od nás a od Alenym.
Kdyby šlo o útok na Federaci, Toleka nebo Avyon01, byly by to snadnější cíle. Vzhledem k tomu, že Toleka byla jen 490 km vysoko a 1734 metrů dlouhá. Avyon01 byl ve výšce 600 km a měří téměř 2 km, ve srovnání s Valery, která je dlouhá 1 km a v době zásahu byla ve výšce 5000 km. Stačí se podívat na rozdíl v cílech. (pozn. uf, nebo hurá?... uf, že se netrefili, tj. měli štěstí, nebo hurá, trefili se přesně jen tam, co chtěli... a v tom případě je to vlastně taky uf, protože to dokáží)

Robert: Jakým jazykem s nimi Kaal´el mluvil?
Anéeka: Alfratanský jazyk je směs pozemských jazyků, navíc těch hlavních, jako by se smíchaly v mixéru. Sami o sobě ho vnímáme jako zničení krásných lidských jazyků. Alfratanština je směsicí všech, ale hlavně čínštiny, hindštiny, španělštiny, angličtiny, ruštiny, francouzštiny, portugalštiny a němčiny. (pozn. jo, umět všechny najednou, to by bylo terno.. asi nejsem alfatran)
Je to otravné, když je slyšíte mluvit, je to jako by skákali z jednoho jazyka do druhého, a když už se chystáte něco pochopit, řeknou něco jiného, čemu nerozumíte, otravné.

Robert: Alfratané nepoužívali telepatický jazyk jako vy a ostatní hvězdné rasy?
Anéeka: Mají ho, ale jsou spíš... líní, takže jsou hodně upovídaní. Těžko používají telepatii, i když by mohli, ale to je kulturní záležitost. Použil k návštěvě jen raketoplán. Je to něco jako dodávka. Ty ze Star Treku jsou skoro stejné. Existují různé velikosti. Je velký jako malý autobus.
Vzadu se otevírá rampou a dovnitř se vejde auto. Lze ho použít k odsunu, ale nedoporučuje se to, protože tyto raketoplány nejsou bojové lodě, takže jsou zranitelné. Proto používáme stíhačky, které jsou výkonné a dobře vybavené pro boj.

Robert: Jaký druh energie používají? Plazmové motory? Antigravitační?
Anéeka: Obecně se používá pouze gravitační. Ty velké mají plazmové turbíny poháněné jedním nebo dvěma malými reaktory s nulovým bodem. Ty velké mají mezihvězdné schopnosti. Je to spíš na cestování kolem Taygety. Na Taygetě je s takovými malými loděmi velký provoz. Jsou všude. Diskovité se tolik nepoužívají, protože nejsou praktické, a dokonce jsou považovány za starou technologii, protože stále potřebují tvar disku, aby se magnetismus rovnoměrně rozdělil po trupu, což už dnes s pokrokem v motorech a pohonu není nutné.

Robert: Vypadají staře. Jsou to lodě, které možná používá lidská elita k cestování po Zemi. A někteří lidé je vidí a myslí si, že jsou to mimozemské lodě.
Anéeka: Vypadá to hezky, ale je to staré. Dnes se používá to druhé.

Robert: Mají velitelské panely, nebo jsou všechny ty panely ú obrazovky holografické a dotykové?
Anéeka: Mají holografické panely a skutečné ovládací prvky, stejně jako holografické a myšlenkové ovládací prvky. To je tady nejpoužívanější, pokud jde o holografické ovládání. Ale stále mají joysticky a pedály.

Robert: Když si pomyslím, že všechny ty technologie už jsou na Zemi jen pro pár lidí, je to iritující.
Anéeka: Ano, to je. Rozhraní mysl-počítač je na Zemi velmi chudé a invazivní, ne jako tady. Spousta věcí je podobných, ale ne stejných, protože způsob, jak se dostat k výsledkům, je jiný. Vy například používáte WIFI, my tady ne. Ale výsledek, že máme vnitřní síť, je víceméně ekvivalentní.
Například vaše holografické ovládání, nevím, jak funguje, na Zemi. Tady v podstatě generujete nebo zhmotňujete nebo manifestujete část, které se dotýkáte nebo kterou pohybujete, když děláte cokoli, knoflík, rukojeť, které se dotýkáte. Ta část, ať už je zdánlivě pevná, je jen telepatická projekce počítačové mysli a je tam jen jako obraz nebo pevný kus, který je dočasně ve vašich rukou. Na konci používání ji počítač takříkajíc dematerializuje.
To je výhodné, protože pokud přiletí velký pilot, jako je Kaal´el nebo Raguel, má ovladač správnou velikost pro jeho velké ruce a samotná loď nebo mechanismus se přizpůsobí malé ruce, jako má Athéna nebo Yázhi, ještě menší.

Robert: Super praktické. Telepatická počítačová projekce mysli, páni. K tomu potřebuješ mít možnost používat telepatii, že?
Anéeka: Ano. Vapříklad Alfratané, kteří mají telepatii, ale z kulturních důvodů ji nepoužívají tolik jako my, mají spoustu problémů, když se snaží řídit nebo pilotovat stroj Taygety. Museli by buď řídit v manuálním režimu s joysticky a fyzickými pedály, nebo nechat loď zcela na autopilotovi.
Vypnutý panel vypadá jako mírně nakloněný nebo nenakloněný stůl z černého skla. Stejně jako ten, o který se právě opírám, mám ho pod digitální klávesnicí.

Robert: Proto spousta vaší techniky tady na Zemi není schopná fungovat. Proto také existují technologické obchodní limity.
Anéeka: Ano, ale také proto, že určité věci nebo technologické aspekty jsou určeny nebo přizpůsobeny potřebám jednoho druhu nebo rasy a pro ostatní neplatí. A také proto, že jiné technologické aspekty jsou utajovány kvůli bezpečnosti rasy, která je vynalezla. Co se týče Taygety, například by to byly štíty lodi s mnoha harmonickými a měnícími se polymorfy, které pohlcují kinetické i energetické nárazy a s každým dalším nárazem jen sílí. To znamená, že čím víc ho zasáhnete, tím víc se samotná energie vaší zbraně stává tím, co štít živí a zesiluje.

Robert: Detail, ″panel z černého skla″... to se mi líbí. Dobrý nápad držet tyto technologie v tajnosti.
Anéeka: Ano, například náš ″stůl″, používaný z holografických a holistických počítačů, vypadá jako kus černého neprůhledného skla, když je vypnutý. Kdybyste ho našli vypnutý na Zemi, mysleli byste si, že je to něco inertního nebo součást náhodného neprůhledného okna. Existují však i pružná.
Například v roce 2009 tato loď, Toleka, absorbovala přímý zásah termonukleární střelou. Došlo jen k drobnému poškození v důsledku přetížení relé a vibrací. Je to jediná loď z flotily Taygety, která ″pohltila″ přímý zásah jadernou zbraní o síle 40 megatun, což je 80násobek Hirošimy. Tento incident na Zemi je známý a stal se ve stejné době jako známý dopad měsíční rakety. Způsobil, že Měsíc duněl jako zvon. Byl součástí útoku proti flotile, které tehdy velela Asket.

Robert: Tolekové si při tom nárazu ničeho nevšimli? Střela nevybuchla? Nevrátila se střela do výchozího bodu? Jaké byly následky na Měsíci? Velké škody?
Anéeka: Ano, všechno se otřáslo, rozbilo se nádobí, zhasla světla, přetížená relé, roztavené počítače, rozbité lampy, rozbité předměty, nějaká drobná zranění, žádná kontaminace strukturálním nebo ionizujícím zářením. Brzy poté bylo vše opraveno.
Musíte vzít v úvahu, že taková loď má několik úrovní síly štítů, a byla zasažena, když byly ve středním stavu síly (SQ-02), jako jsem teď já, ve srovnání se stavem SQ-01 (červený poplach), ale pro tento stav by musely běžet velké plazmové motory ″hořící″, jak jim říkáme. To znamená, že napájejí štíty na maximum. Kdyby byla Toleka v době nárazu ve stavu SQ-01, nedošlo by k žádnému poškození. Byl tam záblesk a byl viditelný ze Země. Útok odrazili, v té době tam bylo hodně pohybu, Vesmírné války. Nezapomeňte, že tehdy velela Asket, která měla jinou mentalitu, a flotila Tayegta byla silnou rukou Federace, což dnes dělají Alfratané a Antareané.
Taygeta má dnes jinou filozofii, od té doby, co jí velí Alenym. Stojí za zmínku, že tato asketská psychologie byla pouze v době jeho přítomnosti a neovládla kulturu Taygety, ale pouze místní hnutí kolem Země.
Nemůžeme mít velké plazmové motory zapnuté pořád. Navíc jsou tak velké, že jejich přídavné spalování je na lodi slyšet jako obrovská trysková turbína.

Robert: Je logické se bránit. Tu oblast, odkud ta střela přiletěla, bych vypálil.
Anéeka: Problém je v tom, že kolem jsou pořád civilisté. Raketa vyšla z ponorky. Byla to ICBM z americké ponorky Trident, myslím. Už si to přesně nepamatuju. Rozkaz vydal Obama a jeho Pentagon. Ten raketový úder v nás zanechává spoustu otázek. Byla to raketa a velitelský můstek CIC této lodi měl zjistit, že se blíží k Tolece s dostatečným předstihem. Raketě letící rychlostí 10 nebo 12 Machů prostě uhnete z cesty.

Robert: Jak mohla vyletět do vesmíru a nerozložila by ji některá z těch ″energetických vln″?
Anéeka: Ano, mohou vyletět, mají tu schopnost, jen to lidem neříkají. Ale ty střely jsou pro veškerou vesmírnou dynamiku pomalé. Raketa se k Tolece dostala asi za 17 hodin. Toleka ji mohla odhalit při startu. Spousta otázek.

Robert: Řídí se teplem, které vydávají vaše lodě?
Anéeka: Ve vesmírném vakuu by to nebylo detekováno, teplo jako takové není vnímáno. Vidíte záření nebo světlo.

Robert: Mají na Zemi záznam o všech lodích Federace i nefederačních lodích, které se pohybují kolem planety?
Anéeka: Vlády samozřejmě mají. Používají zaměřenou energetickou zbraň velké síly. Paprskovou zbraň. Když jich několik vystřelí do stejného bodu, Valery, vytvoří to velmi silný paprsek, protože to spojí sílu několika lodí, které jsou tím vybaveny.

Robert: To už je špičková technologie. A s jakou energií to pracuje?
Anéeka: To je ze strany lidí přísně tajné, ale máme podezření, že je to poháněno reaktorem s nulovým bodem nebo plutoniovou náloží.

Robert: Reaktor s nulovým bodem? To je volná energie? Myslím nevyčerpatelná?
Anéeka: Ano, je to volná energie, ale s největší pravděpodobností se podle mého názoru jedná o plutoniovou nálož. Nulový bod je totéž co volná a čistá energie.

Robert: Dobře, ale teď vaši piloti nemohou být příliš klidní a uvolnění, když vědí, že tito lidé mají tento typ zbraní a další.
Anéeka: Proto zpět k raketoplánům, jsou sice malé a šikovné, ale na Zemi je použít nemůžeme. Od toho jsou tu stíhací letouny, které sice mají schopnost pohlcovat energii zbraní a tak dále, ale dělá to z celého atmosférického letu vojenskou operaci, která musí brát v úvahu takové faktory, jako je umístění nebo rozmístění řízených zbraní na lodích a v pevných vojenských zařízeních nebo v obrněných a kolových vozidlech, jako jsou ruské modely řízených zbraní.

width=
width=
width=
width=

Robert: Být ET a chodit po Zemi je stále nebezpečnější. Používají k dosažení nulové energie plutonium?
Anéeka: Ne, je to buď jedno, nebo druhé. Plutonium je opětovně špinavá energie. Řízená energetická zbraň je namontovaná na boku letounu Seahawk. Žádný zpětný ráz. Stejný nebo podobný systém na kolové mobilní jednotce. Stryker má nahoře malou energetickou zbraň v pískové barvě:
Pokud pronikne trupem alfratské bojové lodi vzdálené 5000 km, může snadno potopit bitevní loď nebo letadlovou loď. Záleží na síle jednotlivých zbraní. Paprsek lze kombinovat sčítáním výkonu, jak už to udělali. Všechny zbraně nejnovější generace už jdou tímto směrem, v případě, že je napájí reaktor s nulovým bodem, ne pokud je to plutoniová nálož. Ukazuje se ale, že každá nálož pravděpodobně stačí na tisíce výstřelů. Může být také poháněna jaderným reaktorem, například na letadlové lodi nebo ponorce.

width=
width=

Robert: Zdá se, že jsou velmi čisté. Nezanechávají stopy žádného materiálu. Nezanechávají zbytky jako střelný prach nebo podobné věci. Nezanechávají radiaci?
Anéeka: Obecně ne, ale záleží na zbrani, která ji produkuje. Ano, navzdory všeobecnému přesvědčení mohou zanechávat radiační stopy. Ne plutonium, ale ionizuje místo dopadu (radiace). Dosah závisí na výkonu zbraně a vzdálenosti. Laserové a naváděné zbraně mají tendenci se s vzdáleností rozmazávat a ztrácet ostrost. Rychlost se blíží rychlosti světla. Má je Rusko, USA, Čína, Indie, Japonsko a několik evropských zemí, ale také Izrael má v této oblasti velký pokrok. Pokrok je také v obranných energetických zbraních, které zničí projektil dříve, než se dostane k bojovému tanku nebo obrněnému vozidlu.

Robert: Takže pokud jste napadeni tímto typem zbraně a ve vzdálenosti, v jaké se nacházíte od Země, můžete být zasažen.
Anéeka: Ano, proto vám říkám, že pro ″ET″ už není snadné chodit po Zemi. Ty systémy jsou skutečné a fungují. Mají tako ochranné štíty. Nevím, jestli jsou CGI. Projdete jimi a ani je neucítíte, ale střela jimi neprojde. Zaměří paprsek směrované energie na střelu a odpálí ji. Používá systém senzorů a radarů, které navádějí řízenou zbraň ve zlomcích sekundy a zničí přilétající střelu nebo protitankový projektil.
V případě štítů se jedná o toroid s vysokou energií, která neodpovídá frekvencím lidského těla, ale reaguje na rychlost projektilu. Jde o podobný efekt jako u vody, pokud do ní vstoupíte při nízké rychlosti, poddá se, ale při vysoké rychlosti je jako beton. Proto kinetické střely nepronikají do vody, nebo jen na centimetry, přičemž platí, že čím větší výkon a vyšší ráže, tím méně do vody proniká. Jednoduchý pružný šíp z luku však vodou proniknout může. Filmy lžou, jakmile se potápěč ocitne pod vodou, je imunní vůči všemu, co na něj vystřelí, pokud je v hloubce jednoho metru a více. Jediný film, který tento jev skutečně uvádí, je John Wick.
Pokud střela vstoupí do vody příliš velkou rychlostí, nedá vodě čas, aby se oddělila a nechala ji proletět. Voda se snaží stlačit na špičce střely, a protože se voda nestlačuje, stává se z ní neprostupná pevná látka. Faktorem je rychlost a čas projektilu. Šíp je naproti tomu pomalý, takže když vnikne do vody, oddělí její molekuly a pronikne hlouběji než střela velkého kalibru.
Člověk se může ponořit z malé výšky, ale z větší, odpovídající konečné rychlosti pádu asi 225 km/h, je to jako padnout na beton.
Stejný princip platí i pro toroidní energetické štíty pro ochranu kosmických lodí a obrněných vozidel, a dokonce i pro pěší personál s vybavením. Například na lodi, jako je tato Toleka, otevřete vrata hangáru, abyste pustili loď nebo raketoplán dovnitř nebo ven. Štíty se neodstraňují, aby mohl projít, jednoduše je rychlost přiblížení malá vzhledem k Tolece, což umožňuje vstoupit skrz štíty, jako by tam nebyly. Je to trochu složitější v případě pokročilého štítového systému, který také sleduje frekvence a identifikaci IFF přilétající lodi a upravuje specifickou frekvenci štítu v místě, kde se menší loď blíží k hangáru.

Robert: Takže otevřené dveře hangáru nevadí, protože energetické štíty tě nepustí ven, pokud proti nim nejedeš vysokou rychlostí.
Anéeka: Přesně tak, v hangárech mohou být otevřené obrovské posuvné dveře a ty se jen díváš na prázdný prostor venku. Štíty zadržují vzduch, protože vibrují na přesných a specifických frekvencích, aby zabránily dekompresi a zadržely lidi nebo předměty, když se příliš přiblíží k okraji. To proto, že se nejedná o jeden štít, ale o několik štítů v různých frekvencích (harmonických) umístěných jeden na druhém jako vrstvy cibule. Každá z nich má specifické použití.

Robert: Zajímavé. Tohle všechno mohou poznat jen mimozemské mysli.
Anéeka: Je to kulturní, vyrůstáte s tím, co vám dnes říkám. Je to přirozené a každodenní. Člověk jako já se s těmito štíty musí potýkat denně. Stává se mi, protože znám své štíty a jsou pokročilejší než ty, které mají lidé, že je pro mě snadné vyvodit závěry, jak toho dosahují. Vím, jak ty systémy fungují.
Například vím, že pro velkou energetickou zbraň vyrobenou lidmi by byla nejjednodušší formou energie plutoniová nálož. Také vím, že poměrně hodně se toho dá dosáhnout pouhým kondenzátorovým nábojem nebo podobným zařízením, které je napájeno běžným elektrickým systémem z válečné lodi, jako je torpédoborec třídy Arleigh Burke, který je poháněn pouze plynovými turbínami.
Můj Andromedský internet funguje mnohem lépe, než v malé výšce. To není fér. Je rychlejší. Mohu dokonce posílat velké obrázky, které jsem na nízké oběžné dráze posílat nemohla. Tak dobrý internet jsem neměla už několik měsíců! Pravý opak toho, co jsem v této výšce očekávala. Jenže odtud na Zemi je to muon, zatímco na nízké oběžné dráze to byl všechno digitální signál přímo na družici.

Robert: Máte nějaké snímky, jak přibližně vypadala kosmická loď Alfratan?
Anéeka: Je diskoidní jako Viktor C. Jako jídelní talíř, ale velký s detaily na obvodu. Asi tisíc metrů.

Robert: Athéno, proč na ně zaútočili?
Swaruu X (Athéna): Celá oblast je plná bojujících frakcí na všech úrovních. Dynamika je složitá. To znamená, že existují podskupiny bojující o moc, a to jak uvnitř Federace, tak na Zemi mezi přímými správci. Dalo by se říci, že i Taygeta s Urmah a Alcyone jsou jednou z těchto skupin či frakcí.
Když tedy něco jde proti něčím zájmům, mohou udeřit, když se dialog rozpadne. To nám naznačuje, že uvnitř samotné Vysoké kabaly, tedy té části, která jedná s mimozemšťany, dochází ke zlomům. Je však velmi obtížné zjistit, jaký byl motiv útoku nebo kdo přesně to byl.

Robert: Co mohli chtít přímí kontroloři od Alfratanů?
Swaruu X (Athéna): Jaký je důvod, proč by se měli ptát na to, co dělají? Mohla to být místní zášť, vyřizování účtů, jak říká Anéeka. Pravdou je, že to nemůžeme vědět přesně.

Robert: Kromě toho se zdá, že Alfratané o důvodech, proč byli střeleni, mlčí.
Swaruu X (Athéna): Tvrdí, že to nevědí. Nebo že jsou to strany, které jim nechtějí pomoci. Nebo jsou to strany Kabaly, které spolupracují s regresivními reptiliánskými frakcemi, a Alfratané jsou ″policajti″, kteří jim brání létat nebo se pohybovat na Zemi a v její blízkosti se svými loděmi, které brání jejich konkrétním záměrům.

Robert: Rozumím, ale co chtějí kontroloři? Více moci? Co žádají teď... Měsíc?
Swaruu X (Athéna): Celou sluneční soustavu, abych byla přesná. Myslím to vážně. A určitě i dál, protože je také známo, že chtějí získat Cyndriel, protože jim podle nich patří, a pokud se vydáme tímto směrem, Taygeta a zbytek M-45 byl vždy jejich cílem. Cyndriel nebo Aldebaran - 02. Od nacistické éry si přejí tuto planetu získat, a cestou se zmocnit Taygety. Proto se vyrábějí lodě Hanebu. Podle jejich dávných záznamů je Cyndriel kolébkou árijské rasy. Ale s Taygetou se spojují ze stejného důvodu a je snadné pochopit proč, stačí se podívat na Anéečinu tvář, jak vypadá. Víc árijská už být nemůže!

Robert: Jaké planety tam jsou?
Swaruu X (Athéna): Několik planetek, asi osm až deset, podle toho, jak je katalogizuješ, ale jen na jedné je život srovnatelný s naším, a to je Cyndriel.

Anéeka´s update: Toleka opět klesá na nízkou oběžnou dráhu. Výška a oběžná dráha zůstanou z bezpečnostních důvodů utajeny.
https://swaruu.org/transcripts/alfratan-centauri-ship-attacked-weapons-aneeka-of-temmer-explains-the-incident

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět