6878 Ve vesmíru nikdo nevidí hvězdy Owen Waters

[ Ezoterika ] 2024-07-04

Ve dne můžete vidět slunce na obloze a v noci můžete vidět hvězdy. Ale pokud se vydáte daleko do vesmíru, Slunce a hvězdy nevidíte.

Neil Armstrong, první člověk, který se procházel po Měsíci, uvedl, že na cestě na Měsíc neviděl hvězdy. Ještě horší bylo, že zjistil, že létá naslepo, protože jeho navigační zařízení potřebovalo odečítat údaje o pohledu hvězd, aby udrželo správnou trajektorii Apolla 11.
Proč se hvězdy stanou neviditelnými, jakmile se ocitnete ve vesmíru? To byla přesně moje otázka, když mě nanebevzatý mistr představil mrtvému vědci! Jednou ze skvělých věcí na poznávání nanebevzatých mistrů je to, že vás jednou za čas seznámí s někým, kdo vám může pomoci pochopit něco nového. Jednoho únorového dne roku 2013 se v mé pracovně objevila duchovní podoba průkopníka kvantové fyziky Wolfganga Pauliho (1900-1958)!

Je to docela osobnost a okamžitě jsem si ho oblíbil. Chtěl, abych věděl, že v posmrtném životě není věda ohledně kvantové fyziky tak zmatená. To, co lidé nazývají kvantovou podivností, ve skutečnosti vůbec není divné. Vyžaduje to však rozšířené myšlení, abychom byli schopni pochopit duchovní základy fyzické reality. Říká, že fyzici, kteří trvají na tom, že neexistuje nic mimo fyzickou hmotu, nikdy nepochopí tyto věci, dokud nerozšíří svůj světonázor alespoň tak, aby zahrnoval metafyzickou povahu světla.

Éterická energie je klíčem k pochopení podstaty světla. Éterická energie, nazývaná také vitální životní energie, prána, čchi, nebo v poslední době plazma, je jemná, předfyzická energie, která není viditelná fyzickým lidským očím. Například naše oči nevidí duchovní lidi, protože fyzické oči nevidí jejich éterická těla.

Kosmologové detekovali přítomnost obrovského množství éterické energie a hmoty ve vesmíru, ale protože jejich oči tyto věci nevidí, nazývají je "temná energie" a "temná hmota". To je poněkud ironické. Wolfgang mě ujišťuje, že s duchovním viděním není éterická energie vůbec temná. Právě naopak. Pro něj je vzduch naplněn něčím, co vypadá jako sluncem zalitá mlha, protože tuto energii vidí ve vzduchu.

Odpovědí na mou otázku, pokračoval, je, že světlo má složku éterické energie. Ve své volně se pohybující formě je světlo kromě dobře známých elektrických a magnetických energií nabíjeno i éterickou energií. Ve skutečnosti nefyzická éterická energie obklopuje a zahaluje fyzickou elektromagnetickou energii před zraky.
Když částice světla narazí na překážku, nebo je odkloněna překážkou, ztratí svůj éterický náboj a stane se viditelnou fyzickým lidským očím. Když světlo narazí na překážku a je nuceno změnit směr, jeho nefyzická složka éterické energie pokračuje, jako by se nesetkala s žádnou překážkou, podobně jako duch procházející fyzickou zdí. Fyzická (elektromagnetická) složka světla, nyní odkloněná na jinou cestu a osvobozená od svého nefyzického obalu, se stává viditelnou fyzickým lidským očím.

Na své cestě ze Slunce na Zemi je světlo obaleno éterickou energií, která zahaluje jeho fyzickou elektromagnetickou energii před zraky. Zemská atmosféra odklání přicházející částice světla, rozbíjí je tak, aby bylo vidět Slunce a obloha modrá. Zrcadla ve vesmírném dalekohledu, jako je Hubbleův teleskop, interferují se světlem, odstraňují éterickou složku a činí ji viditelnou. V hlubokém vesmíru byste mohli vidět hvězdy oknem za předpokladu, že okno obsahuje difrakční mřížku, která ruší světlo.

Zemská magnetosféra také interferuje se světlem a činí ho viditelným. V době úplňku se magnetosféra rozprostírá od Země k Měsíci. Takže, kdyby Neil Armstrong letěl v době úplňku, viděl by hvězdy v pohodě. Stalo se, že letěl při novoluní a ztratil hvězdy z dohledu, dokud se nepřiblížil k Měsíci, který má svou vlastní místní magnetosféru.

Takže můžete vidět světlo poté, co se odrazí od objektu, a také můžete vidět světlo poté, co se srazí s molekulami vzduchu v naší atmosféře. Ale pokud cestujete nad atmosféru a do vesmíru, všechno světlo ze Slunce a hvězd cestuje v étericky nabitém, vysokoenergetickém stavu. To je důvod, proč neuvidíte hvězdy. Jejich světlo cestuje ve svém vizuálně zahaleném stavu.

Dobrou zprávou je, že když se otočíte, stále uvidíte Zemi jasně zářit a vábit vás domů. Proč? Protože sluneční světlo, které dopadá na zemskou atmosféru, ztrácí svůj metafyzický, éterický energetický náboj a klesá na fyzickou energetickou úroveň, takže můžete vidět jeho účinky na mraky a na zemi.

Éterická energie je energie, která v dnešní vědě chybí. Dokud nebude rozpoznána a plně pochopena, nezajistí si svou předurčenou roli v našem rostoucím chápání vesmíru. Věda a aplikace éterické energie jako primární energie budou mít řádově větší význam než vše, čeho bylo dosud dosaženo v elektrické a elektronické vědě.

Shrnutí: Efekt tmavého světla

Efekt temného světla spočívá v tom, že světlo - které se skládá z éterické, magnetické a elektrické energie - cestuje volným prostorem v étericky zahaleném stavu, dokud nenarazí na reflexní bariéru, nebo není odkloněno fyzickými částicemi, nebo magnetickým polem, načež se oddělí od své éterické složky, stane se odmaskovaným a fyzicky viditelným.

Postscriptum: Létání naslepo

Jak tedy let Apolla 11 Neila Armstronga provedl navigační úpravy na cestě k Měsíci? I když jeho oči neviděly hvězdy, navigační počítač byl stále funkční, protože obsahoval zrcadlo s odrazným zrcadlem. Když bylo zařízení namířeno na místo, kde by měly být hvězdy, a světlo příslušné hvězdy vstoupilo do zařízení, fyzicky se odrazilo od vnitřního zrcadla a zařízení fungovalo podle plánu. (pozn. ještě že viděl aspoň ten měsíc...🤣)

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/07/04/in-space-no-one-can-see-the-stars/

Zpět