2996 Adama z Telosu: Body volby Asara Adams

[ Ezoterika ] 2022-08-21

Na své cestě vzestupu narazíte na kritické milníky, které budou důležitými rozhodovacími body. Až budete prožívat tyto body volby, jedna možnost váš vzestup oddálí a druhá váš vzestup urychlí. Neexistuje žádné správné nebo špatné rozhodnutí. Pouze delší nebo kratší cesta k vzestupu. Tyto body volby prověří vaši integritu a oddanost vaší duchovní cestě. Můžete se s nimi setkat u svého manžela či manželky, členů rodiny, v práci apod. Vaše rozhodnutí může záviset na pořadí vašich priorit. Pokud si přejete urychlit své duchovní dosažení, pak je pořadí priorit následující: Nejdříve Bůh, pak lidé, pak peníze. To znamená, že když budete na prvním místě milovat Boha a svou JÁ JSEM Boží přítomnost, jakož i duchovní principy vzestupu, pak vás budou lidé kolem vás následovat (nebo to alespoň respektovat), případně uvolní místo lidem, kteří jsou více v souladu s vašimi prioritami.

Když je toto sladění silné, pak do vašeho života vstoupí vše dobré, například hojnost, zdraví, úspěch a naplnění Božského plánu. Když se nacházíte v některém z bodů volby, doporučujeme nejprve vzhlédnout ke své JÁ JSEM Boží přítomnosti a teprve poté zvažovat různé aspekty rozhodnutí. Jakmile obdržíte vnitřní poznání a vedení od své JÁ JSEM Přítomnosti Boží, uvidíte, že se vše dokonale sladí. Nadále se spojujte se svou JÁ JSEM Přítomností Boha a pevně se držte tohoto vedení. Cokoli se pak stane, je pro Nejvyšší dobro. Budete se divit, jak nádherně se váš život a duchovní cesta vyvine. Pokud to se vzestupem v tomto životě myslíte vážně, je tento závazek vůči vaší JÁ JSEM Přítomnosti Boha nutný. Bůh, vaše JÁ JSEM Přítomnost Boha vás neomezeně miluje a vždy vás dokonale povede. Zasazujeme se o vaše vítězství ve Světle! Jste neseni na křídlech andělů, abyste přinesli Novou Zemi. Vězte ve svém srdci, že jste vždy obklopeni svými Anděly, Vzestoupenými mistry, Průvodci, Galaktickými rodinami Světla a také svou rodinou a přáteli v Telosu - a vždy budete. Na této cestě jdeme s vámi a jste nadmíru milováni - vždy.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/21/adama-of-telos-choice-points/

Zpět